« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.07.-24.07.2022

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

Suveperioodil ilmub Elva Vallavalitsuse nädalakiri kaks korda kuus.

 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Lõuna-Eesti vallad kogunesid Autovabaduse puiesteele

24. juulil kogunesid Autovabaduse puiesteele mitmed Lõuna-Eesti vallad, mis kannavad 2024. aastal koos Tartuga Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Päeva jooksul tutvustasid vallad enda tegemisi ja omapära nii laulu, tantsu kui ka muude tegevuste kaudu.

Elva vald pakkus Elva valla ja turismibrändi Elav Elva meeneid, igaüks sai ise endale valmistada rinnamärgi, taustaks mängisid Elva valda tutvustavad videod ning FC Elva viis läbi vahvaid osavusmänge. Tutvustasime üldiselt Elva valda ning sel hetkel eesootavat Eesti Liikumis- ja Spordifestivali. Viisime läbi ka loosimängu, kus loosisime välja 2 pääset spordifestivali kontserdile ning komplekti Elva valla meeneid.

Vaata ülevaadet päevast Elva valla Instagramist → 

 

Elva valla noortemalevad

Elva vallas on sel suvel toimumas neli noortemalevat. Kolm malevat - Rannu, Rõngu- Hellenurme ja Puhja-Ulila - toimuvad augusti esimesel nädalal.

Kõige varem, 17.-23. juulil, toimus Elva valla malev, kus Elva valla noorsootööspetsialist Sirle Lüüs käis malevlastele läbi viktoriini rääkimas noorsootööst ning võimalustest, mida noorsootöö neile pakub. Eriti põnevat arutelu tekitas noortevolikogu teema.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


Elva vallas alustas tööd hoolduskoordinaator Mirelle Liiv
 

Elva vald osaleb koos Nõo vallaga projektis „Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil", mida rahastab Sotsiaalministeerium Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel.

Projekti raames asus Elva vallavalitsuses tööle hoolduskoordinaator Mirelle Liiv, kelle teeninduspiirkonnad on Elva ja Nõo vald. Tema ülesanne on toetada inimese teekonda vajalike meditsiini- või sotsiaalteenuseteni jõudmiseks. Selleks teeb hoolduskoordinaator koostööd inimese, tema lähedaste, perearstide ja sotsiaaltööspetsialistidega. Peale selle nõustab hoolduskoordinaator inimese lähedasi nii meditsiini- kui ka sotsiaalteenuseid puudutavates küsimustes.
 

Kontakt:
Mirelle Liiv, Elva valla hoolduskoordinaator
mirelle.liiv@elva.ee / 5394 6567

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Pika tänava sadeveesüsteemi toimimisest
 

Sotsiaalmeedias levisid pildid ja videod sadeveesüsteemi mittetoimimisest Elva linnas Pika tänava ja Kalda tänava ristmiku juures.

Sadanud ülisuure sademete hulga puhul ei suutnud sealne sadeveesüsteem kogu vett vastu võtta ning sademete hulk teel tõusis niivõrd kõrgele, et voolas ka teemaalt välja. Analoogne probleem on sel aastal olnud ka Arbi oja ületava silla juures.

Keskkonnahoiu eesmärkidel on sademevee süsteemile rajatud õlipüüdurid, mis aga takistavad vee läbilaske võimet. Üldiselt projekteerimistel ei arvestata erakorraliste oludega, kuna mõneks juhtumiks aastas oleks tegu ebamõistliku üledimensioneerimisega. Samuti võib puudulik olla ka projekteeritud restkaevude arv, kuna lisaks tänava enda sadeveele on tänavale juhitud ka sademed erakinnistutelt.

Tekkinud olukord ei ole aga vabandatav ning Elva vallavalitsus koostöös projekteerijaga analüüsib olukorda ja püüab leida lahendused olukorra parandamiseks!

 

 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 


Trepimäe ja Paisjärve puhkekohtade ning Arbi järve äärsed värskendused 
 

Võrtsjärve ääres asuv Trepimäe puhkekoht ja Elva paisjärve puhkekoht said endale uued grillalused, Trepimäe rannaala sai lisaks ka uue riietuskabiini. 

Uue riietuskabiini sai ka Arbi järve rand. Lisaks langetati Elva keskväljakul, Arbi järve ääres kaks kasepuud, mis kahjuks olid kuivanud ja hukkunud. Kevadel isutatakse aga kindlasti asemele uued puud! 

 

Anna teada reostajast! 

Elva vallavalitsus on kahjuks saanud korduvaid teavitusi Elva linna elanikelt teeservadesse jäetud prügikottide kohta.

Soovime panna kõigile südamele, et selline tegevus on seadusega keelatud! Igaühel on kohustus enda kinnistul tekkivad segaolmejäätmed üle anda jäätmeveo teenust osutavale ettevõttele Eesti Keskkonnateenused viies need vastavatesse prügikonteineritesse.

Kui märkad reostajat (kuigi tavaliselt poetatakse jäätmed maha salaja, pimeduse varjus või kõrvalises kohas), siis anna sellest teada Elva valla keskkonnaspetsialistile:

Margit Berg-Jürgens, keskkonnaspetsialist
margit.berg-jurgens@elva.ee / 5305 2500

 


Tartu maratoni rajaga piirnevas riigimetsas kavandatakse üraskirüüste tõttu raietöid

RMK (Riigimetsa Majandamise Keskus) kavandab Tartu maratoni rajaga piirneva riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal (Elva metskond 87; 69403:003:0087) raieid üraskirüüste likvideerimiseks ja edasise leviku ohjamiseks metsaeraldistel PE112-8 ja PE111-17 (joonisel märgitud kollasega). Raietööd on planeeritud teha sanitaarraiena.

Tartumaa metsaülem Toomas Haas palub  mõistvat  suhtumist  –  meie  eesmärk  on  tagada,  et  üraskikahjustus ei leviks edasi metsa praegu veel elujõulistele kuusikutele. Aladele, mis jäävad üraskikahjustuse tõttu lagedaks, istutame uued puud.

Küsimuste korral või arvamuste esitamiseks palume võtta ühendust:

Toomas Haas, Tartumaa metsaülem
tartumaa@rmk.ee

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Avatud on Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise riigihange

Riigihangete Registris on avatud hange Elva Gümnaasiumi õppehoone ja välialade rekonstrueerimiseks.

Hange on leitav Riigihangete Registrist

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg on 3. august 2022 kell 10.

 

Algatatud on Kirde 2 kinnistu detailplaneering

Elva vallavalitsus algatas 12. juulil 2022 Elva linnas, Kirde 2 kinnistu detailplaneeringu. Saint-Gobain Glass Estonia SE soovib kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse suurendamist, et laiendada olemasolevat tootmishoonet.

Detailplaneeringu algatamise materjalidega saab tutvuda:
www.elva.ee/planeeringud.

 


Elering AS rekonstrueerib õhuliine L147 ja L148

Elva linna ja Rõngu piirkonna elektrivarustuse ümberehitamiseks esitas Elering AS Elva vallavalitsusele ehitusteatise taotluse olemasolevate 110-kilovoldiste õhuliinide L147 ja L148 ümberehitamiseks ja ühendamiseks uude asukohta liinil L301. 

Projektiga tõstetakse olemasolev Elva-Rõngu L147 110-kilovoldine liin ühistele mastidele 330-kilovoldise liiniga L301. Selleks rajatakse uus trassikoridor liinide L301 ja L147 vahele. Uue üheahelalise liinitrassi pikkus on 360 meetrit, mille mahus asendatakse 3 masti.

Ühendusi hakatakse ehitama sügisel, ehitaja on Connecto Eesti AS. Kõiki kinnistuomanikke teavitatakse täiendavalt tööde alustamisest nende kinnistul ette vähemalt kolm päeva enne tööde algust. Kontaktandmete käsitlemisel jälgitakse Elering AS-i poolt koostatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

Projekt on osa Tartu-Valmiera 330-kilovoldise kõrgepingeliini rekonstrueerimisest. Eesti territooriumil rekonstrueeritava liini kogupikkus on 84,3 kilomeetrit. Võrgu kiire tugevdamine põhja-lõuna suunas ja Balti riikide elektrisüsteemide  sünkroniseerimine on olulisem kui kunagi varem võttes arvesse geopoliitilisest olukorrast lähtuvaid riske.

Lisainfo:
Andres Maikov, ehitusspetsialist
andres.maikov@elva.ee / 7309 895 

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


Elva valla talud võtsid osa Avatud talude päevast 

23. ja 24. juulil toimus traditsiooniline üle-eestiline Avatud talude päev. Elva vallas avasid huvilistele oma uksed 9 talu: Saksajaagu talu, Talu ja loomad, OÜ Lõuna-Eesti Mesi, Kanarbiku Veinitalu, Alani talu, Kase talu koduloomad, Linaski OÜ, Aakre aed ja Säre talu. 
 

Eveli Andrek Kase talust ja Lisette Sipelgas Säre talust käisid ürituse eel Elva valla raadios lähemalt rääkimas, mida üritus ühe talupidaja jaoks endaga kaasa toob ning mida põnevat nende taludes näha ja teha saab.

Kuula saadet siit →

 

 

  VARIA  

 


Toimus omavalitsuste juhtide suvine mitmevõistlus

20.-21. juulil toimus Eesti omavalitsusjuhtide suvine mitmevõistlus. Võistluspaigad asusid Põlvamaal, Kanepi vallas Kanepi laskekeskuses, Kanepi staadionil ning Metsjärve puhkemaja territooriumil. Ainulaadsel juhtide kahepäevasel võistlusel oli jätkuvalt kavas kümme erinevat spordiala - võimed sai proovile panna näiteks tõukerattakrossis, vibulaskmises, sõudmises, tulirelvast laskmises, aga ka jätkuvalt traditsioonilistel spordialadel nagu kuulijänn ja noolevise. Võistlusest võttis osa 32 omavalitsusjuhti 9 maakonnast.

Elva vallavanem Priit Värv jõudis poodiumile ning saavutas 3. koha! Teine koht läks Järva volikogu esimehele Rait Pihelgasele ning esimese koha võttis taas Nõo volikogu esimees Jaanus Järveoja. 

 

Avatud on riigihange Puhja minispordiväljaku rajamiseks

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport on välja kuulutanud hanke Puhja minispordiväljaku rajamiseks. Tööde valmimise tähtaeg on neli kuud alates lepingu sõlmimisest. Hange on leitav Riigihangete Registrist →

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 4. august 2022 kell 15.

Lisainfo:
Ivi Tigane, SA Elva Kultuur ja Sport juhataja
ivi.tigane@elva.ee / 5528870

 


Kohvikutepäeval teenitud tulu sai üle antud Lastefondile 

Elva Vallavalitsus võttis 9. juulil osa Elva kohvikutepäevast. Püsti pandi munitsipaalkohvik ehk lühidalt Muhvik. Kogu teenitud tulu koos külastajate poolt lisatud annetustega anti peale üritust üle SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile, et see jõuaks abivajavate lasteni. Lastefond oli toetuse üle väga rõõmus! Vaata Lastefondi tänupostitust siit →

 


Rally Estonia oli taas Elva vallas!  

14.-17. juulil toimus WRC Rally Estonia, mille üks katse toimus taaskord ka Elva vallas, Kulbilohu krossirajal. 

Maailmameistri Martin Järveoja kodukohana oli Elva vald tuhandete rallifännide jaoks valmis - loosisime sotsiaalmeedias välja 4x2 rallipassi, pakkusime mõnedes Elva valla ettevõtetes rallipassi alusel soodustust, tervitasime Kulbilohu krossirajal külalisi suurte Visit Elva ning Martin Järveoja kodukoha bänneritega, et kutsuda kaugemalt tulnuid Elva valda lähemalt avastama. Lisaks võis Elva valda tutvustava sisulehe leida ka Rally Estonia ametliku Rally Magazine'i ning Postimehe ralliajakirja vahelt.  

Oli taas rõõm näha, et ralli toob jätkuvalt endaga Lõuna-Eestisse kaasa niivõrd suure hulga autospordi fänne. Loodame ka järgnevatel aastatel nii palju inimesi Elva vallas ja selle ümbruses aega veetmas näha!

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi ka Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 19. september 2022 Kogu päev Rutt Hanni osaleb TAI projekti
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 12. september 2022   Kell
 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4