« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.05-17.05.2020

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.05.–17.05.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

Elva vallavalitsus alustas 18. mail etteregistreeritud vastuvõtuga. See tähendab, et ametnikega on võimalik kohtuda vaid aja kokku leppimisel. Jätkame kodanike nõustamist ka e-kirja ja telefoni teel ning soovitamegi suhtlemiseks kasutada eelkõige e-kanaleid. Kui on siiski tarvis tulla ametniku vastuvõtule, palume temaga aja kokku leppimiseks võtta ühendust kirja või telefoni teel. Ametnike kontaktid leiate SIIT ning taotluste ja avalduste jaoks palume kasutada e-keskkonda

Soovitame olulise info saamiseks laadida oma nutiseadmesse Elva valla äpp

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 11. mail toimus valla raamatukogujuhtide e-koosolek, kus osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink. Jagati teavet selle kohta, kuidas planeeritakse taasavada uksed oma lugejatele. Raamatukogud on avatud alates 18. maist (Rannu raamatukogu 19. maist) ning jätkub ka raamatute kontaktivaba laenutamise võimalus. 

Kuidas raamatukogu külastada? 

  • Raamatukogu külastamine toimub raamatute laenutamise ja tagastamise eesmärgil. 
  • Raamatukogu võib külastada ainult haigussümptomiteta inimene. 
  • Raamatukogu külastades järgi 2+2 reeglit ning desinfitseeri käsi. 
  • Võimalusel kasuta isikukaitsevahendeid (mask, kummikindad). 
  • Teenindussaalis piiratakse korraga olevate lugejate arvu, seega jälgi raamatukoguhoidja juhiseid. 
  • Kui tuled raamatukokku, siis arvesta ja varu kannatust, sest seal võib olla järjekord. Järjekorras olles järgi 2+2 reeglit. 
  • Perioodikat ei ole võimalik kohapeal lugeda. 

Raamatuid saab jätkuvalt laenutada kontaktivabalt. Raamatuid saab ette tellida telefoni ja e-posti teel (kontaktid leiad www.elvaraamatukogud.ee oma piirkonna raamatukogu nime alt). 

Noorte omaalgatusfondi teisest taotlusvoorust küsiti toetust üheteistkümnele projektile, rahastuse said neist kaheksa. 

Sarnaselt esimesele voorule olid projektiideed väga erinevad: küsiti raha noortele õpitubade ja koolituste korraldamiseks, meeskonna väljasõitudeks ja laagrite korraldamiseks. Samuti küsiti toetust noorte vabaajaveetmise võimaluste parandamiseks värskes õhus – püstitades tasakaaluliini (slackline) või täiustades rambiväljakut. 

Näiteks sai toetuse Stencil portree õpituba, mida juhendab Hindrek Haas (tänavakunstniku nimega VonBomb). Kõigil Elva valla noortel on seal võimalus osaleda ning jagame kindlasti selle kohta esimesel võimalusel ka infot. Samuti said teiste seas toetust maalilaager ja praostkonnalaager. 

Noorte omaalgatusprojekte toetati kokku 3459 euro eest. Komisjon hindas muuhulgas rahakasutuse mõistlikkust, mistõttu toetati mõningaid projekte osaliselt. 

Selle aasta oktoobris toimub järgmine projektivoor, kuhu saavad noored taas oma projekte esitada. Oodatud on eelkõige projektid, kus on kasusaajateks peale projektikirjutajate võimalikult paljud kohalikud noored. 

Noorte omaalgatusfondi eesmärk on noorte ettevõtlikkuse kasv, parem kaasatus kogukonda ning oma elukeskkonna kujundamisse, noorte aktiivsuse ja juhtimissuutlikkuse tõus ning suurem koostöövõime noorsootöö edendamisel. Projekti saavad esitada kõik 7-26aastased Elva vallas elavad noored. Alla 18aastasel isikul peab olema täisealine esindaja. 

Noortel oli võimalus taotlusi esitada 22. aprillini. 

Lisainfo: 
Margit Kink, kultuurispetsialist 
margit.kink@elva.ee või tel 5855 3137 

Teisipäeval, 12. mail osales Mare Tamm haridusjuhtidele mõeldud Innove veebiseminaril. Viiendal seminari teema oli “Enesejuhtimine eriolukorras”. Oma kogemusi jagas tööõnneekspert Tiina Saar-Veelmaa. Erilises olukorras, milles praegu oleme, on oma meeskonna juhtimise kõrval oluline tunda, juhtida ja hoida juhil ka iseennast. Mida paremini oskab juht enda meeleolu ja rahulolu juhtida, seda tõhusam juht on ta teistele. Tiina jagas nii meeskonda motiveerivaid kui ka töörahulolu saavutamiseks vajaminevaid nõuandeid. 

Kolmapäeval, 13. mail osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Liis Lehiste haridusjuhtide e-koosolekul. Koolimajades algab alates 18. maist osaline õppetöö. Kooli on kutsutud õpilased, kes vajavad tuge õppetöös ja valmistuvad gümnaasiumi lõpueksamiteks. Täpsemat infot jagatakse õpilastele e-päevikute kaudu. Enamikele õpilastele jätkub distantsõpe kuni kooliaasta lõpuni. Koolijuhid jagasid oma plaane, kuidas valmistuda kooliaastat lõpetama nii, et see oleks siiski tore ja südamlik sündmus igale valla õpilasele. Sel aastal tuleb olla loov ja nutikas leidmaks lahendusi, et järgida riiklikult kehtestatud ohutusnõudeid ja tagada turvalisus nii õppijatele kui ka õpetajatele.

Kolmapäeval osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink noorsootöötajate e-koosolekul. Noorsootöötajad andsid ülevaate, mida nad on teinud eriolukorra ajal ning kuidas kavatsetakse alustada tööd noortekeskustes pärast eriolukorra lõppu.  

Veel arutleti, kas ja kuidas kasutada ENTK uut toetusemeedet. Selle meetme eesmärk on maksimaalselt toetada noortekeskuste head tööd ning selle nähtavust ka eriolukorra järel. Toetusega rahastatakse noortekeskuste suviseid tegevusi, mis toetavad noorte tavaellu naasmist avatud noorsootöö teenuste pakkumise kaudu ning lähtuvad kohalikust vajadusest.  

Neljapäeval, 14. mail osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Margit Kink kultuurijuhtide e-koosolekul. 

Koosolekul osales ka Elva kodukohvikute päeva peakorraldaja Marek Pihlak, kes andis ülevaate selle ürituse korraldamisest. Arutleti võimalike koostöökohtade üle kodukohvikute päeval.  

Lukku pandi Elva kultuuri kolmapäevade kava. Kultuuri kolmapäevad on kontsertide sari Elva keskväljakul, mis kestab 1. juulist 19. augustini – igal kolmapäeval astuvad üles erinevad kollektiivid. Kontserdid on pealtvaatajatele tasuta. 

Arutleti, kas ja kuidas saavad kultuurikollektiivid oma tööd alustada. Väikesed kollektiivid alustavad oma treeningutega vastavalt võimalustele, järgides Vabariigi valitsuse soovitusi. Eakate ringid ei alusta enne sügist.  

Juulis ja augustis alustame ürituste korraldamisega, toimuda saavad kodukohvikute päevad, kinoseansid jt väiksemad vabaõhu üritused. Jälgime ka nende puhul Vabariigi valitsuse ettekirjutisi. 

Reedel, 15. mail toimus haridusvõrgu analüüsi töörühma e-nõupidamine, kus osalesid Marika Saar ja Mare Tamm. Arutluse all olid edasised tegevused ja fookusgruppide intervjuude kavandamine. Tegemist on veebipõhiste vestlusringidega, et küsida arvamust praeguse haridusvõrgu kohta nii õpilastelt, õpetajatelt, tugispetsialistidelt, piirkonnakogude ja hoolekogude liikmetelt kui ka lastevanematelt. Täpsustamisel oli põhidokumendi lisade koostamine. 

Reedel toimus lasteaiajuhtide e-koosolek, kus osalesid Mare Tamm ja Liis Lehiste. Seekordsel kohtumisel osales SA Elva Teenused juht Krista Loog, kes andis ülevaate praegusest töökorraldusest meie lasteaedades nii halduse- kui toitlustusküsimustes. Lasteaiad on valmis võtma vastu suurema hulga lapsi. Selleks on vallavalitsus saatnud aedadele soovitused kriisist väljumiseks ja juhised lasteaia lõpupidude korraldamiseks juunikuus. Eelmisel nädalal kasutas meie lasteaedades kohta pea sadakond last. 

ERIOLUKORD

Elva valla kriisikomisjon kogunes 11. mail iganädalasele e-koosolekule. 

Kriisikomisjoni esimees ja vallavanem Toomas Järveoja andis edasi info, et vallavalitsus teeb ettevalmistusi eriolukorrast väljumiseks ja kodanike vastu võtmiseks. Vallavalitsuse ametnikud võtavad haigussümptomiteta kodanikke vastu ainult eelregistreerimisel ehk kodanik peab kohtumiseks ametnikuga aja kokku leppima. Ilma kokkulepitud ajata kedagi vastu ei võeta. Sel teemal tehakse vallavalitsuse infokanalite kaudu ka eraldi teavitus. 

Samuti tegi esimees ettepaneku, et edaspidi kutsutakse kriisikomisjon kokku vastavalt vajadusele ning igal nädalal enam ei kohtuta. Edaspidi toimuvad koosolekud vastavalt vajadusele. 

Elva haigla juht Peeter Laasik andis info, et polikliiniku töö taastamine käib järk-järgult ning statsionaaris olevaid patsiente ei lubata jätkuvalt külastada. 

Piirkonnapolitseinik Alik Säde andis edasi info, et kõik piirkonnapolitseinikud on tööl, tegeletakse liiklust ja noori puudutavate teemade lahendamisega. 

Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Merilyn Säde andis edasi info, et vallavalitsus saatis eelmisel nädalal valla toidupoodidele märgukirja, et poodides järgitaks ja jälgitaks 2+2 reeglit. Samuti, et vaadataks üle, missugune arv inimesi võib poes korraga viibida, et oleks võimalik 2+2 reeglit täita. 

Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Lauri Tamm rääkis, et tegeletakse koolidele isikukaitsevahendite jagamisega ning selleks õppeaastaks on varu olemas. Isikukaitsevahendeid saadakse juurde ka Päästeametilt. Valmistutakse uueks nädalaks – vallavalitsusse, teenuskeskustesse, raamatukogudesse ja noortekeskustesse on tellitud klienditöö tegemiseks kaitseklaasid ning need kohad varustatakse ka isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahenditega. 

Koosolekul osalesid: Toomas Järveoja, Margit Kiin, Merilyn Säde, Lauri Tamm, Inge Leitu, Marko Tiirmaa, Andres Smirnov, Toomas Kuris, Arne Jänessoo, Alik Säde, Andres Aruhein, Peeter Laasik 

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 12. aprillil toimus Tartumaa valdade sotsiaalvaldkonna juhtide veebikohtumine, mille kutsus kokku TOL-i rahvatervise- ja turvalisuse nõunik Lea Saul. Iga omavalitsuse esindaja tegi ülevaate, kuidas on tuldud valdades toime eriolukorraga. Rääkisime eriolukorras koduteenuse võimaldamisest, selle lõpetamisest ning koduhooldajate tunnustamisest.  

Tartu valla sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass rääkis, kui keeruline ja kallis oli neil saada hakkama Tabivere Sotsiaalkeskuse koroonapuhanguga. Tänaseks on kõik hästi. Tartu vald jagas sel ajal ka vallainimestele tasuta maske, et ennetada viirusega nakatumise suurenemist. Täna on kõikides Tartumaa valdades piisavalt isiklikke kaitsevahendeid.  

Kohtumise lõpus peeti vajalikuks Tartumaa valdade sotsiaalvaldkonna juhtide kohtumisi jätkata ja juurde kutsuda teisi ametnikke ning koolitajaid.   

ARENDUSVALDKOND

Neljapäeval, 14. mail, osales Kertu Vuks Eesti Mõisakoolide ühenduse juhatuse koosolekul. Arutelu keskmes oli ühenduse uuendatud põhikirja ülevaatamine ning ettepanekute esitamine selle täiendamiseks ja parandamiseks. Üheskoos vaadati üle ühenduse selle aastased tegevusplaanid ning kampaaniaid. Pikemalt peatuti Unustatud Mõisate külastusmängu korraldamisel ning sellega seonduval. Esimene Unustatud Mõisate külastuspäeva toimub juba 27. juunil Vaata täpsemalt siit.

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 11. mail toimus vallavolikogu e-istung. 

Elva Vallavolikogu I koosseisu 30. istung toimus seoses eriolukorraga taas veebis. Volikogu lähtus eriolukorrast ja põhimõttest “Ole Kangelane - Püsi Kodus!”. Virtuaalne suhtlemine ja ettekanded toimusid tuttavaks saanud Zoom-veebikeskkonnas. Istungist toimus seekord ka otseülekanne, mis on kättesaadav Elva valla Youtube’i kanalil. 

Päevakorras oli neli punkti. Esimese teemana andis vallavalitsus põhjaliku ülevaate vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja vallale kuuluvate ettevõtete tööst. Ettekanne koosnes eriolukorra, elanike liikumise, eelarve täitmise ja kriisistsenaariumide tutvustamisest, millele lisandus info osakondade tööst. Nende teemade kohta tegi ülevaate vallavanem Toomas Järveoja. Täiendavate riigipoolsete teedehoiu eraldiste kasutamise ettepanekut tutvustas abivallavanem Heiki Hansen. Üldplaneeringu koostamise, Verevi ja Tervisekeskuse detailplaneeringu hetkeseisu tutvustas abivallavanem Mikk Järv.  

Haridusvõrgu analüüsi koostamise praegust seisu ja koolide tegevust eriolukorras tutvustas abivallavanem Marika Saar, kes rääkis ka Tartu2024 projekti arengutest. Elva valla turismivaldkonna tegevustest tegi ülevaate turismijuht Hemminki Otstavel.  

Volikogu liikmed küsisid vallavalitsuselt Elva linna Pika tänava rekonstrueerimise projekti valmimise ja sisu kohta. Volikogu liige Vahur Jaakma tegi ettepaneku, et Pika tänava ehitusprojekti arutataks juunis majanduskomisjoni koosolekul. Päevakorrapunkt oli sisutihe ja kestis kokku 2 tundi. 

Teises päevakorrapunktis tegid ülevaate komisjonide tööst haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Leelo Suidt ning arengu- ja planeeringukomisjoni esimees Maano Koemets. Kord aasta jooksul teevad komisjoni juhid kokkuvõtte. Volikogu liikmed leidsid, et komisjonide tööst tuleks rohkem kirjutada ka valla lehes ja veebilehel, et oleks selgem, mida arutatakse ja mida otsustatakse toetada ning mida mitte. 

Kolmanda teemana vastas abivallavanem Mikk Järv fraktsioon Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik arupärimisele, mis puudutas Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistu detailplaneeringu protsessi. Vallavalitsus põhjendas planeeringu pikaleveninud menetlust puuduliku sotsiaalsete mõjude analüüsiga. Arendaja ei ole nõustunud analüüsi täiendama ja leiab, et see vastab nõuetele. 

Neljandas päevakorrapunktis arutati volikogu 15. juuni istungi korraldamist. Volikogu esimees tegi ettepaneku korraldada istung tavapärases vormis, kokkusaamisena, kuna päevakorda tulevad mitmed arutamist vajavad planeeringuküsimused, mille osas on suur avalik huvi. Volikogu liikmed leidsid, et see sõltub eriolukorra lõpetamisest ja avalike koosolekute korraldamisele seatud tingimustest. Istung võiks toimuda näiteks Elva kultuurikeskuse saalis, kus on piisavalt ruumi, et tagada mõistlik distants osalevate isikute vahel.  

Istung lõppes kell 19.14. 

Istungil esitatud materjalidega saab tutvuda dokumendiregistris.

Volikogu istungil toimuvat saab järelevaadata Elva valla Youtube kanalis

TURISM, TURUNDUS & KOMMUNIKATSIOON

Esmaspäeval, 11. mail toimus turundus- ja turismitiimi koosolek, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Merilyn Säde, Hemminki Otstavel. Arutati Elva valla ettevõtjate toodete ja teenuste turundamise kampaania loomist ning sellega seotud tegevusi.  

Teisipäeval, 12. mail osales Merilyn Säde veebikoolitusel “Sisekommunikatsiooni põhimõtted kriisi ajal”. Koolitusel räägiti, mis on sõnumi edastamisel oluline ning mida tuleks kindlasti silmas pidada. Samuti räägiti, missugused on erinevate inimeste vajadused ning kuidas tuleks neile kommunikatsioonis läheneda. Sõnumi koostamisel tuleb arvestada oma meeskonnas olevate inimeste eripärade ja erinevate vajadustega. 

Teisipäeval, 12. mail toimus kaasamise hea tava töökoosolek Põltsamaa vallavalitsusega, kus osalesid Marika Saar, Kertu Vuks ja Merilyn Säde. Arutati kaasamiskava ülesehitust ning lepiti kokku, et tegemist saab olema ülevaatliku dokumendiga nii vallavalitsuste meeskondade kui ka elanike jaoks.   

Kaasamiskava eesmärk on luua ühine raamistik kaasamistegevuste korraldamiseks Elva ja Põltsamaa vallavalitsustes.  

VARIA

Tartumaa omavalitsuste liit kuulutab välja konkursi tartumaisele kingitusele 

Konkursi eesmärk on tuua esile Tartumaa tublide tootjate ja teenusepakkujate värskeid ideelahendusi ning valida välja Tartumaad sümboliseerivad kingitused. 
 
Konkursile on oodatud teenused ja tooted, mille valmistamisel on kasutatud kodumaiseid materjale, motiive ja saab kogeda midagi Tartumaale ainuomast. Eelistatud on keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad materjalid ning loodussäästlik lähenemisviis.  

Kingituse tutvustamisele aitab kaasa Tartumaaga seotud lugu, materjalide päritolu või kasutatud sümboolika. Oodatud on ka teenuse- ja tootelahendused, mida on võimalik saajal kogeda või lõpuni valmistada.  
 
Konkursi esikolmiku vahel läheb jagamisele 900 euro suurune auhinnafond. Parimad ja äramärgitud kingitused avalikustatakse Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel, mille eesmärgiks on meie tublide tegijate turundamine Tartumaa asutustele ning laiemalt.        
 
Konkurss #tartumaine kingitus kestab 31. maini 2020 ja tingimused asuvad Tartumaa Omavalitsuste Liidu Facebooki lehel ja kodulehel www.tartumaa.ee    

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 
 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4