« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 11.01-17.01.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 11.01.–17.01.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 11. jaanuaril kohtus haridus- ja kultuuriosakond valla lasteaiajuhtidega ning tutvustas uut alushariduse seaduse eelnõud. E-koosolekul toimus ka tavapärane küsimuste ning rõõmude ja murede vestlusvoor. 

Teisipäeval, 12. jaanuari e-koosolekul valla koolijuhtidega andis haridus- ja kultuuriosakond lühiülevaate uue huvihariduse ja huvitegevuse kava valmimisest. Palupera kool rääkis oma teekonnast „Hea kooli edendaja“ tiitli saamiseni. 

Samuti toimus haridus- ja kultuuriosakonna nõupidamine õigusnõunik Margit Kiiniga lasteaia erirühma teemal. Koostöös Järve lasteaiaga on 2021. aasta sügisel kavas tasandusrühma loomine. 

Kolmapäeval, 13. jaanuaril osalesid abivallavanem Marika Saar ja kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva Tartu 2024 arendusprogrammi projekti 1984/2024 Kirjandusfestival esindajate e-koosolekul, kus lisaks projektiga tutvumisele arutleti koostöövõimalusi Elva vallaga. 
Neljapäeval,  14. jaanuaril osalesid Marika Saar ja Veronika Nikolajeva Tartu 2024 projekti Ellujäämise Kunstide Dokprogrammi projektijuhiga e-koosolekul. Lisaks projektiga tutvumisele arutleti võimalikke koostöövõimalusi. 

Reedel, 15. jaanuaril osalesid Marika Saar ja turismijuht Hemminki Otstavel Tartu 2024 projekti Ellujäämise Rajad projektijuhiga e-koosolekul, mille käigus tutvustati projekti ning arutleti võimalike koostöövõimaluste üle. 

Kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva osales reedel Tartu 2024 e-infokoosolekul, kus täpsustati üle 27. jaanuaril kell 12.15 Elva keskväljakul toimuva Tartu 2024 koostöölepingu allkirjastamise detailid. 

Reedel toimus ka Elva valla spordivaldkonna tunnustamisavalduste laureaatide valimise komisjoni koosolek, kus osalesid vallavanem Toomas Järveoja ja Veronika Nikolajeva. 

Vallavalitsus kinnitas 2021. aasta esindusürituste ning projektide toetused 

Elva valla projektitoetuste korra järgi jagunevad projektid neljaks – esindusüritused, rahvariidetoetused, investeeringuprojektid ning muud projektid. Vallavalitsus kinnitas selle aasta projektid. 

Esindusüritusi on 2021. aastal kaheksa ja need on: Eesti hip hop festival 2021, Elva südaööjooks, Elva kohvikutepäev, VI Rahvusvaheline harrastusteatrite monolavastuste festival Monomaania, 47. Tartu Maraton, 24. Tartu Rattamaraton, 40. Tartu Rattaralli, 39. Tartu Maastikumaraton. Esindusüritusi otsustati toetada kogusummas 25 100 eurot.  

Valla toetus investeeringuprojektidele on kuni kümme protsenti, kui põhitaotlus esitatakse mõnele teisele rahastajale. Investeeringuprojekti toetusi kinnitas komisjon kogusummas 712,2 eurot — toetust anti Valguta tiigiäärse ujumiskoha korrastamiseks, Rannu püha Martini kiriku akende remondiks ja Rõngu kiriku ukse restaureerimiseks. 

Vald toetab ka mälestiste ja muinsuskaitsealuste objektide projekte summas 24 100 eurot tingimusel, et projektid saavad positiivse rahastamisotsuse Muinsuskaitseametilt: Rõngu kiriku katuse avariitööd, Rannu püha Martini kiriku põranda renoveerimine ja Rannu püha Martini kiriku katuse restaureerimine. 

2020. aastal muudeti Elva valla projektitoetuste korda, et toetust saaks taotleda ka rahvariiete soetamiseks. Rahvariidetoetuse eesmärk on toetada Elva valla kultuurikollektiivide rahvariiete soetamist, kes osalevad laulu- ja tantsupeol. Toetusi anti Rõngu Ringeni uute rahvariiete soetamiseks ja Konguta Rahvamaja noorte tantsurühma tüdrukutele Puhja kihelkonna seelikute soetamiseks, kogusummas 8000 eurot. 

Peale selle määrati toetus 79 projektile kogusummas 56 115 eurot. Projektide hulgas on spordivõistlusi, külapäevi, teatrilavastusi ning muid põnevaid üritusi ja tegevusi.  

Kõiki taotlusi ei saanud komisjon küsitud mahus toetada, sest projektitaotlusi laekus kokku 186 312,2 eurole, projektitoetuste fond oli aga 60 000 eurot. Komisjoni otsusega jagati välja 56 827,2 eurot. 

2021. aastaks jäi reserv 3172,8 eurot ning sellest saab taotleda toetust projektidele, mida ei olnud võimalik taotluste esitamise tähtajaks ette näha. Samuti saab aasta läbi taotleda investeeringuprojektide omaosalust.  

Projektitoetuste hindamiskomisjon tutvus kõikide esitatud taotlustega ning hindas igaüht viie kriteeriumi alusel. Oli ka neid taotlusi, mis ühel või teisel põhjusel ei kvalifitseerunud.  

Lähinädalatel võetakse iga taotlejaga ühendust, esmajärjekorras nendega, kelle projektid on juba käimas või lähiajal algamas.  

Projektide ja neile eraldatud summadega saab tutvuda SIIN

Noorte omaalgatusfondist sai toetust viis projekti 

Noorte omaalgatusfondi teisest taotlusvoorust küsiti toetust kuuele projektile, rahastuse sai viis. 

Toetuse saanute hulgas on projektid mängude ja kitarride soetamiseks, õpitubade ja noortematka korraldamiseks ning erinevad töötoad. Nii kaunistatakse kunstnik Von Bombi juhendatavas Stencili töötoas noortepäraselt Rannu noorte- ja perekeskuse koridori seinad. Samuti õpetab tsirkusestuudio Folie noortele žongleerimist SportTSIRKUS töötoas, pakkudes võimalust end proovile panna, liikuda ja motoorikat arendada. 

Noorte omaalgatusprojekte toetati kokku 2243 euroga. Komisjon hindas muu hulgas rahakasutuse mõistlikkust ja projektist saadavaid kasutegureid, mistõttu toetati mõningaid projekte osaliselt. 

Noored saavad oma projekte esitada taas selle aasta märtsis, mil toimub järgmine projektivoor. Oodatud on eelkõige projektid, millest saavad kasu võimalikult paljud kohalikud noored. 

Noorte omaalgatusfondi eesmärk on suurendada noorte ettevõtlikkust, kaasatust oma kogukonna ja elukeskkonna kujundamisse, aktiivsust ja juhtimissuutlikkust ning koostöövõimekust noorsootöö edendamisel. Projekti saavad esitada kõik 7–26aastased Elva vallas elavad noored. Alla 18-aastasel isikul peab olema täisealine esindaja. 

Lisainfo: 
Veronika Nikolajeva, kultuurispetsialist 
veronika.nikolajeva@elva.ee

SOTSIAAL JA TERVIS

Vallavalitsus otsib oma meeskonda sotsiaaltööspetsialisti


Elva vallavalitsus otsib oma meeskonda sotsiaaltööspetsialisti ajutiselt äraoleva ametniku asendamise ajaks. Kandideerimise tähtaeg on 27. jaanuar.

Edukal kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus;
 • varasem töökogemus avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas;
 • põhjalikud teadmised tööks vajalikest õigusaktidest;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • väga hea koostöövõime:
 • kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus;
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • koopia haridust tõendavast dokumendist.

Ametijuhendi ja konkursi kuulutusega saate tutvuda SIIN.

Tööle asumise aeg on kokkuleppel ning tegemist on täistööajaga.

Kandideerimise tähtaeg on 27. jaanuar. Dokumendid palume esitada e-aadressil elva@elva.ee.

Lisainfo:
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja
milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872a

Vallavalitsus võtab tööle lastekaitsespetsialisti 

Elva vallavalitsus otsib oma meeskonda lastekaitsespetsialisti, kelle ülesanne on lastekaitsealase tegevuse korraldamine Elva vallas, täpsemalt Rannu ja Rõngu piirkonnas. Kandideerimise tähtaeg on 27. jaanuar. 

Edukal kandidaadil on: 

 • erialane kõrgharidus; 

 • soovituslikult varasem töökogemus avalikus sektoris või sotsiaaltöö valdkonnas; 

 • teadmised tööks vajalikest õigusaktidest; 

 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

 • väga hea koostöövõime; 

 • kohusetunne, empaatiavõime ja hea pingetaluvus; 

 • B-kategooria juhiluba. 

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: 

 • CV; 

 • motivatsioonikiri koos palgasooviga; 

 • koopia haridust tõendavast dokumendist. 

Dokumendid palume saata e-aadressil elva@elva.ee. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel ning tegemist on täistööajaga.  

Ametijuhendi ja konkursikuulutuse leiate SIIT

Lisainfo: 
Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 
milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872 

JUHTIMINE
Teisipäeval toimus vallavalitsuse tööplaani arutelu, kus osalesid vallavalitsuse liikmed ja osakonnajuhatajad. Tutvu Elva valla 2021. aasta suuremate eesmärkide ja tegevustega SIIN
ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 12. jaanuaril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks Arukate külade veebiseminaril, mille fookuses oli külakogukondade kaasamine ja aktiveerimine.

Lisaks Vuksile jagasid oma kogemust Ivika Nõgel (Külaliikumine Kodukant, Vidrike külavanem), Krista Habakukk (Külaliikumine Kodukant) ja Liina Jutt (Vormsi Hosby küla külavanem). Koos arutleti selle üle, kas ja kuivõrd saab kohalik omavalitsus külavanemate või külaaktiivide tegevuse hoogustamiseks kaasa aidata, kust ja kuidas leida eestvedajaid ja motiveerida neid oma küla asja ajama ning kuidas luua tulemuslikku dialoogi.

Ühiselt leiti, et hea koostöö alus on avatud ja sõbralikud suhted ning inspiratsiooni võiks saada headest näidetest üle kogu Eesti. Vestlust juhtis Ave Bremse PMK maaelu võrgustikutöö osakonnast.   

Rohkem infot Arukate külade algatuse ja seminari kohta leiad SIIT.

PLANEERING

Avalikul väljapanekul: H. Raudsepa 3 detailplaneering 

Elva vallavalitsus suunas 22. detsembril korraldusega nr 816 avalikule väljapanekule Elva linnas H. Raudsepa 3 kinnistu de­tailplaneeringu. Planeeringu kohta saab oma arvamusi avaldada 25. jaanuarini. 

Detailplaneeringu eesmärk on krundile ehi­tusõiguse määramine ühe ridaelamu püstitamiseks. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25. jaanuarini 2021 Elva vallavalitsuses (tööpäevadel vallavalitsuse infosekretäri juures, Elva linn Kesk 32). Samuti saab planeeringuga tutvuda SIIN.  

Palume tutvuda detailplaneeringu lahendusega ning arvamuste tekkimisel esitada need avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsuse meili­aadressile elva@elva.ee

VALLAMAJANDUS

Missuguste põhimõtete järgi toimub lumetõrje Elva vallas? 

Tuletame meelde olulisemad põhimõtted, mille järgi toimub Elva vallas lumetõrje. 

Elva vallas on talvine teehooldus jagatud kaheksaks piirkonnaks: Elva linn, Rõngu alevik, Palupera, Aakre, Rõngu, Rannu, Konguta ja Puhja. 

Elva linnas on tänavad jaotatud kolme järjekorda: 

 • I järjekorra tänavad on kõik põhitänavad, millel on transiit- ja bussiliiklus (nt Tartu mnt, Valga mnt, Käo tee, Puiestee tn jne) ning enamkasutatavad kõnniteed. Samuti teostatakse esimeses järjekorras koolide ja lasteaedade parklate lumetõrje. 

 • II järjekord hõlmab suurema liikluskoorumusega tänavaid. 

 • III järjekord väiksemaid tänavaid ja ligipääsuteesid üksikutele majapidamistele. 

I ja II järjekorra tänavate lumelükkamine ja libedusetõrje toimub automaatselt, et oleks tagatud kehtestatud seisundinõuded. III järjekorra tänavate lume- ja libedusetõrje tellib vallavalitsuse taristuspetsialist vastavalt vajadusele. 

I järjekorra tänavate seisunditaseme tagamiseks tuleb lumi eemaldada sõiduteelt viie tunni jooksul alates lumesaju algusest. Kõnniteede lume- ja libedusetõrje peab toimuma kaheksa tunni jooksul alates lumesaju algusest või libeduse tekkimisest. 

II järjekorra tänavate seisunditaseme tagamiseks tuleb lumi eemaldada sõiduteelt 12 tunni jooksul alates lumesaju algusest. 

III järjekorra tänavatel on töövõtja kohustatud teostama lumetõrje 24 tunni jooksul vastava tellimuse saamisest. 

 • Maapiirkondades on töövõtjad kohustatud alustama lume lükkamist ilma tellimuseta, kui kohev lumekiht on saavutanud paksuse 10 cm. 

Tihti tellitakse lumetõrje enne mainitud lumepaksuse saavutamist, sest maapiirkondades esineb tuisku ja see halvendab teeolusid ka väiksema lumekihi korral. Töövõtjatel on kohustus teostada lumetõrje 12 tunni jooksul alates lumesaju lõpust. Eriolukorras, kus on intensiivne tuisk ja lumesadu, 24 tunni jooksul. 

 • Maapiirkondade lumetõrjet teostavad viis ettevõtet kokku 18 traktoriga. 

Teehoolduse teostajate täpsema info leiate SIIT

Kui kellelgi on seoses lumetõrjega muresid või tagasisidet, siis palume vallavalitsusele sellest kindlasti anda märku Elva valla äpi kaudu või heakorratelefonil +372 3333 666. Mõlemasse kanalisse saab jätta tagasisidet ööpäev läbi. 

SPORT JA TURISM

Esmaspäeval, 11. jaanuaril osalesid abivallavanemad Heiki Hansen ja Mikk Järv, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks ja vallaarhitekt Jaanika Saar Elva spordipargi arendamise arutelul. 

Elva vald taotleb piirkondliku konkurentsivõime taotlusvoorust toetust Elva linnas Kalda tn 4 kinnistule spordirajatiste ehitamiseks. Koosolekul arutati läbi tegevuskava projekti edukaks esitamiseks. Projekti eesmärk on uuendada Elva suusahüppemäge ning luua uusi tegevusvõimalusi: ronimissein, vaatetorn, kelgumägi, parkuuripark.   

Neljapäeval, 14. jaanuaril toimus spordivaldkonna finantsanalüüsi koostamise koosolek, kus osalesid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm, kultuurispetsialist Veronika Nikolajeva ja finantsosakonna juhataja Imbi Rõivassepp. Lepiti kokku, kuidas analüüsi koostamisega edasi minnakse, jagati ülesanded ja püstitati tähtajad. Eesmärk on valdkonna finantsanalüüsiga jõuda valmis I kvartali lõpuks.  
KOGUKOND

Vallavalitsus ootab tagasisidet nimeliste pinkide paigaldamise eelnõule

Kõik huvilised on oodatud tegema ettepanekuid määruse eelnõule, millega lepitakse kokku nimeliste pinkide paigaldamise põhimõtted Elva vallas. Ettepanekuid saab esitada 22. jaanuarini (k.a).

Eelnõu eesmärk on luua võimalus teha ettepanekuid valla või valla piirkonna jaoks olulise isiku, teo või kollektiivi tunnustamiseks või nende mälestuse jäädvustamiseks. 

Määruse väljatöötamise ajendiks on nimeliste pinkide populaarsuse tõus kogu Eestis, sh ka Elva vallas, kus tänaseks on paigaldatud juba mitmeid pinke (nt Kirjameeste pink, Lions klubi pink, Maimu Sireli ja Kalju Kenneri mälestuspink, Aivar Teppo pink). 

Tutvu dokumentidega:

Ettepanekuid saab esitada ja dokumendi eelnõuga tutvuda 22. jaanuarini Spoku keskkonnas SIIN.  

Kõik ettepanekud ja kommentaarid on väga oodatud!

Lisainfo:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
jaanika.saar@elva.ee

VARIA

Elva valla suusarajad ja uisuplatsid ootavad talvemõnusid nautima 

SA Elva kultuur ja sport annab teada, et Elva vallas on võimalik talvemõnusid nautida erinevatel suusaradadel ja uisuplatsidel valla eri piirkondades. Mitmed rajad on veel ka valmimisel. 

Rannu: 

 • Suusarada Rannu staadionil ja kooli ümbruses 

 • Uisurada Rannu paisjärvel 

Annikoru: 

 • Suusarada Annikoru staadionil ja terviseradadel 

Puhja: 

 • Suusarada staadionil ja pargis 

Palupera: 

 • Uisuplats Palupera kooli läheduses oleval tiigil 

 • Suusarada staadionil 

Elva: 

 • Uisuplats Verevi järvel 

 • Suusarada Elva staadionil 

Vastavalt võimalusele luuakse üle valla uisu- ja suusatingimusi juurde, ettevalmistused käivad Annikoru, Aakre, Puhja, Rõngu ja Ulila piirkonnas. 

Info lisandub Elva spordi leheküljele: www.elvasport.ee

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,   12 .   aprill
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  5 . aprill 2021 Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,   2 9 .   mä r ts  202 1
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4