« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.06–16.06.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.06.–16.06.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS & KULTUUR

Esmaspäeval, 10. juunil toimus kogupäevakooli nõupidamine, kus osales Mare Tamm. Elva Gümnaasiumi juhtkond on kavandamas ja valmistamas ette kogupäevakooli rakendamist alustavates esimestes klassides. Kohtumisel peeti nõu koostööpartnerite ja kooli pidajaga ning mõeldi läbi teavituse ajakava. Arutelud jätkuvad. 

 

Kolmapäev, 12. Juunil toimus tunnustusüritus “Elva valla 100 noort tegijat”, kus osalesid Marika Saar, Karmen Moont ja Liis Lehiste. Sündmusele olid kutsutud õpilased valla üheksast koolist, kes on oma õppetöö või koolivälise tegevusega panustanud nii iseenda, kooli kui ka kogukonna arengusse. Aasta noore tiitli pälvisid RN Stuudio tantsija ja treener Christopher Meier ning Palupera loodusringi eestvedaja ja loodushariduse propageerija Artur Lõhmus.  

Õpilaste aasta haridusteo tunnustus anti Puhja kooli õpilasesindusele „The Best Kevadfest“ korraldamise eest. Kõik tunnustuse saajad jäädvustasid oma nime Elva valla auraamatusse, neile anti üle tänukiri ja meene. Rahalise preemia saavad medaliga koolilõpetajad. Sündmusel esinesid Eesti otsib superstaari saate finalist Jennifer Cohen ning andekas lõõtsamängija Oliver Leppik.  

Fotod: Kayvo Kroon

 

Reedel, 14. juunil toimusid ARNO suvepäevad Väätsa mõisas, kus osales Liis Lehiste. ARNO suvepäevadel osalesid omavalitsused, kes kasutavad ARNO süsteemi või hakkavad seda uuest aastast kasutama. Arutati võimalikke arengusuundi, milliseid andmeid süsteemis säilitada ning milliseid funktsioone lisada.  

 

Sinine laulupeosüda jõudis Elvasse 

10. juunil paigaldati Elvasse lauluväljaku nõlvale, Tartu maantee äärde sinine laulupeosüda, mis tähistab laulu ja tantsu juubeliaastat. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et laulupeosüdame projektiga liituti seetõttu, et ka Elva vallas on palju tugevaid laulu- ja tantsukollektiive ning sinine süda tähistab ka kogu valla suurt isetegevuskirge. „Südamel on peale laulu- ja tantsupeo teksti kirjas ka meie valda iseloomustav tekst, mida on nüüd võimalik kõigil uudistama minna," ütles Saar. 

Abivallavanem julgustas kõiki võtma ette käik laulupeosüdame juurde, et lugeda südamel kirjas olevaid tekste ning teha sõpradega üheskoos pilti. 

Elva on üks kuuest Eesti omavalitsusest, kes soovis sinise südame paigaldada. Peale Elva paigaldatakse süda ka Tallinnasse, Tartusse, Viljandisse, Torisse ja Muhumaale. Südame on projekteerinud Kino Maastikuarhitektid. 

Foto: Kayvo Kroon

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 13. juunil toimus Tartumaa sotsiaaltöötajate kohtumine Nõo vallas, kus osalesid Milvi Sepp, Eva Kuslap, Alo Rebane ja Piret Hallast. Tartu Maakohtu järelevalve spetsialist Kerli Pruuli tegi ettekande eestkostja ülesannetest ja aruannete koostamisest; Varajase Kaasamise Keskus OÜ juhatuse liige Liina Lokko rääkis tugiisikuteenusest ja lastehoiuteenusest haridus- ja sotsiaalvaldkonnas ning Tartumaa Omavalitsuste Liidu rahvatervise ja turvalisuse nõunik Lea Saul andis ülevaate maakondlikust terviseedendusest ja maakonna heaoluprofiili koostamisest.  

Reedel, 14. juunil osales Lauri Tamm Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustiku koostöökohtumisel Jõgeval, fookuses oli erinevate juba toimivate võrgustike võimaluste tutvustus ning tegevusplaan lähemaks tulevikuks. Positiivne on, et praegu on koostamisel arenguprogramm kohalikele omavalitsustele, mis aitaks tegeleda terviseedenduse käivitamise esmaste sammudega. Hea praktika on Lääne-Nigula vallas toimiv seiklusorienteerumine, mis on plaanis käivitada kõikides võrgustikku kuuluvates omavalitsustes.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 11. juunil korraldas Kertu Vuks SA Elva Laste- ja Perekodu arengukava koostamise seminari sihtasutuse meeskonnale. Arutelude käigus käsitleti näiteks töötajate heaolu, kommunikatsiooni, asendushoolduse teenuse kvaliteedi ja lapse heaolu arvestamise teemasid ning püüti praeguseid trende arvestades läbi mõelda, milline võiks olla SA klient viie aasta pärast. Kuna seminar korraldati just SA töötajate seas, siis oli kesksel kohal SA kui organisatsiooni arendamine. Tegemist oli teise seminariga SA Elva Laste- ja Perekodu arengukava koostamise protsessis, arengukava valmib selle aasta sügisel. 

Kolmapäeval, 12. juunil osales Kertu Vuks riikliku transpordi ja liikuvuse arengukava koostamise töörühma rahvusvahelisel transpordi teemalisel aruteluseminaril. Seminari fookuses olid järgnevad teemad: rahvusvaheline maanteetransport; olemasolev ja kavandatav raudtee; laevandus ja sadamad; rahvusvahelised lennuühendused ning logistika ja transiit. Töörühmas arutati, millised on transpordi ja liikuvuse valdkonna trendid lähtudes eelpool nimetatud teemadest ning arenguvajaduste, ootuste, kohustuste ja vastutuste määratlemisega riigi, kodaniku, ettevõtja ja KOV-i vaatest.  

Kolmapäeval, 12. juunil toimus kohtumine soojamajanduse inseneriga seoses Aakre küla soojamajanduse arengukava koostamisega. Kohtumisel osalesid Mikk Järv, Allan Allik ja Terje Korss. Arutati Aakre soojamajanduse arengukava koostamisel vajaminevat, erinevate aastate kulusid ning vajalikke andmeid, mis on vajalikud arengukava koostamiseks.  

Kolmapäeval, 12. juunil toimus Nõo Muusikakooli Tartumaa Arendusseltsi (TAS) üldkoosolek. Üldkoosolekul anti ülevaade tegevustest ja eelarve täitmisest, kinnitati TAS-i 2018. aasta majandusaasta aruanne. Kinnitati  TAS-i rahvusvahelised koostööprojektid ning tutvustati TAS suurprojektide taotlusvooru tingimusi. 

Neljapäev, 13. juunil toimus Tallinnas ArcGIS veebiplatvormi loomise koolitus, millel osalesid Allan Allik ja Kullo Laos. Selle käigus õpiti oskusi, mida plaanitakse kasutada Elva valla kodulehele veebikaartide lisamiseks. 

Neljapäeval osales Mikk Järv Pukas National Geographic kollaste akende koosolekul. Peamine teema oli projekti ja marsruudi turundus, aga ka muud jooksvad küsimused (hanked, trükise ülevaatus).   

Neljapäeval osalesid Kertu Vuks ja Mikk Järv Elva valla ettevõtjate ja ettevõtlushuviliste mentorklubi kevadhooaja viimasel kohtumisel Rõngu Rahvamajas. Seminari, teemal “Investeerimine kolmes varaklassis”, juhtis Jaak Roosaare. Jaak on tuntud Eesti väikeinvestor ja rahalise vabaduse propageerija, ta on nelja raamatu autor ning on esinenud tuhandetele investeerimishuvilistele juba aastaid. Jaak jagas oma kogemust investeerimise erinevatest viisidest ning selgitas lähemalt, kuidas on oma sissetulekuid passiivselt tulu tootvatesse varadesse investeerinud ning mida on ta sellest protsessist õppinud.

Järgmine mentorklubi kohtumine toimub septembris. 

 

VALLAMAJANDUS

Rannu jäätmepunktist viidi ära suuremõõtmeliste jäätmete konteinerid 

13. juunil likvideeriti Rannu jäätmepunktist suuremõõtmeliste jäätmete konteinerid, sest olmejäätmete ehk olmepürgi toomine nendesse konteineritesse on kasvanud. 

Jäätmepunkti konteineritesse toodi mittesobilikke jäätmeid ka juba väljaspoolt Elva valda, seega ei olnud abi ka tihedamast tühjendamise sagedusest, kuna mahutid täitusid mõne päevaga. 

13. juunist alates on Rannu piirkonna elanikel võimalus suur- ja ehitusjäätmeid anda üle Elva linnas asuvas jäätmepunktis Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt). 

Elva linna jäätmepunkt on avatud esmaspäeval ja kolmapäeval kell 9–18 ja laupäeval kell 9–15. 

Rannu jäätmepunktis võetakse vastu järgmisi jäätmeliike:taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast) ja majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid (pliiakud ja patareid, värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed, vanaõli, õlised jäätmed, ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, päevavalguslambid jne). 

Ohtlikke jäätmeid saab üle anda kolmapäeviti kell 12-14 (vastuvõtja tel 53966511). 

Tuletame meelde, et pakendikonteinerisse võib panna ainult puhtaid pakendeid! Pakendikonteinerisse olmejäätmete panemine on keelatud! Rannu jäätmepunkti territooriumile jäätmete mahapanek on rangelt keelatud. 

Rannu jäätmejaamas olnud pidev olukord, kus inimesed panid prügi maha ning konteinerid laoti liiga täis; prügivedajal oli äärmiselt keeruline konteinereid uutega asendada.

 

PLANEERING

12. juunil käisid planeeringuspetsialist Maarika Uprus, vallaarhitekt Jaanika Saar ja geoinfospetsialist Kullo Laos Valga Vallavalitsuses arutamas üldplaneeringu koostamise teemasid planeeringute juhtivspetsialisti Lenna Hinglaga. Kuna Valga Vallavalitsus kasutab üldplaneeringu koostamiseks samuti ArcGIS platvormi, vahetati kogemusi, kuidas üldplaneeringu platvormi veebipõhiselt rajada ning avalikkusele kuvada. 

14. juunil toimus üldplaneeringu juhtrühma koosolek, kus arutati üldplaneeringu koostamise korralduslikke küsimusi ning üldplaneeringu lähteseisukohtadele laekunud ettepanekuid. Seisukoht jõuti võtta Muinsuskaitseameti, Keskkonnaameti, Tartu Linnavalitsuse, Lennuameti ja Põllumajandusameti ettepanekute osas. 

VARIA

Teisipäeval, 11. juunil toimus Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA nõukogu koosolek, kus räägiti peamiselt rongkäigu korraldamisega seotud teemadest. 

Marika Saar ja Maano Koemets osalesid reedel, 14. juunil, küüditatute mälestushetkel Palupera raudteejaamas. 1941. aasta küüditamisel viidi ära 10 000 inimest, kellest 6000 hukkus küüditamise tagajärjel. Aitäh Palupera koolile ja Maia Kukele ürituse korraldamise eest.  

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
Esmaspäev,   2 7 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell  13 Eva  Kuslap  ja
Esmaspäev,   20 . juuli  2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4