« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 1.04.–7.04.2019

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 1.04.–7.04.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval avas Marika Saar XVIII Tartumaa lasteraamatupäeva Rõngu Raamatukogus. Tegemist on rahvusvahelise päevaga, mida tähistatakse Hans Christian Anderseni sünnipäeval. Sel aastal on ürituse sõnum, et raamatud aitavad aega maha võtta – raamatud õpetavad märkama, raamatud kutsuvad ja lausa sunnivad istet võtma.

Lapsed külastasid Pillimuuseumi, toimus väike kontsert ja kohtumine kohaliku kirjaniku Kristina Ruderiga.

 

Neljapäeval, 4. aprillil kohtusid Marika Saar, Kertu Vuks, Karmen Moont ja Merilyn Säde Annela Laaneotsaga Tartu 2024 teemal. Tartu linn koos suurema osaga Lõuna-Eestist kandideerib 2024. aastal Euroopa kultuuripealinnaks. Augustis tuleb esitada kandidatuuriraamat rahvusvahelisele žüriile ning selleks kogutakse ideid ja andmeid kõikidest omavalitsustest. Kohtumisel arutati edasisi tegevusi ning Elva valla osalemist Tartu 2024 kultuuripealinna programmis.

 

Elva valla noorsootöö nutikalt nähtavaks

Eesti Noorsootöö Keskus toetab MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskust projekti “Elva valla noorsootöö nutikalt nähtavaks”. Projekti abil viiakse ellu nutiprojekt, mis on mõeldud noorsootöötajatele, noortevolikogule ja aktiivsetele sotsiaalmeediast huvituvatele noortele. Toimub kaks koolituspäeva sotsiaalmeedia võimaluste ja veebilehe haldamise/ülesehitamise teemadel. Projekti raames valmivad Elva valla noortekeskustel ühtse stiili ja sisuga ametlikud Facebooki-leheküljed. Noortekeskustel tekib oma veebileht, kuhu koondatakse vallaülene noorteinfo, lehekülje valmimisel on see leitav Elva valla kodulehelt.

ENTK toetab tegevusi 3200 euroga. Projekti kaastoetab Elva Vallavalitsus 800 euroga. Projekt lõpeb 1. detsemberil 2019.

SOTSIAALVALDKOND

 

Kolmapäeval, 3. aprillil külastasid sotsiaaltöötajad Lõuna-Eesti Hooldekeskuse Hellenurme Kodu.

 

Neljapäeval, 4. aprillil kohtus Eva Kuslap Lõuna Päästekeskuse asjatundjate ja projekti “500 kodu korda” projektijuhiga, et rääkida projekti senise elluviimise kogemusest ning arutleda 2020. aastal algava jätkuprojekti tingimusi.

 

Neljapäeval, 4. aprillil kohtusid Marika Saar, Lauri Tamm, Piret Hallast ja Eve Jõgi Elva valla perearstidega SA Elva Laste- ja Perekeskuses. Peamised teemad olid koostöö abivajaja ja hädasoleva lapse aitamiseks. Osalesid nii perearstid, pereõed kui ka kooliõed.

 

Reedel, 5. aprillil kohtusid Milvi Sepp, Alo Rebane, Eva Kuslap ja Lauri Tamm Päästeameti Elva komandopealik Andres Smirnoviga. Tehti ülevaade Elva valla kodudest, mis on kõige tuleohtlikumad. Päästeamet ning sotsiaal- ja terviseosakond mõtles ühiselt, kuidas muuta neid kodusid turvalisemaks. Päästeamet kontrollib  pidevalt kodude tuleohutust. Peamised puudused on suitsuanduritest patareide väljavõtmine ja rikkis elektripaigaldised. Tuleohtlikkus tõuseb, kui kodus suitsetatakse ja tarvitatakse alkoholi.

VALLAMAJANDUS

Kesk tänaval jätkuvad hoogsalt ehitustööd

Eelmisel nädalal freesiti kogu tänava teekate ning Elva Kultuurikeskuse parkla. Lõigus Kesk 32 – Kultuurikeskus jätkati sadeveedrenaaži ja restkaevude ehitusega.

Tänavalt eemaldati vanad liiklusmärgid, suunaviidad, prügikastid, pingid jms. Vana inventar hoiustatakse Elva Varahalduse territooriumil ning edaspidi kasutatakse neid võimaluse korral Elva muudel tänavatel või külades.

Ettevalmistused käivad ka uute tänavapuude istutamiseks, mis tähendab, et vanad kännud juuritakse välja ja kohale tuuakse uus muld.

Eelmiste nädalate ehitustööd olid väiksemas mahus ning ei seganud Kesk tänava ettevõtete igapäevast tööd ja kodanike liikumisvõimalusi, kuid järgnevatel nädalatel on liikumine Kesk tänaval oluliselt raskendatud ning tööde piirkonnas piiratud. Liiklejatel tasub jälgida ümbersõitu tähistavaid märke ja jalakäijatele palutakse olla äärmiselt ettevaatlikud ehitusmasinate läheduses liikumisel.

Ohtlike jäätmete kogumisring toimub 5. mail

Kogumisringi käigus võetakse elanikelt tasuta vastu olmekemikaalid, akud, patareid, värvi- ja lakijäätmed, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ravimid, saastunud pakendid, mürgid, õlijäätmed, õlifiltrid, asbest ja muud ohtlikud jäätmed.

Kogumisringi peatused toimuvad Väike-Rakkes, Kureküla alevikus, Ervu külas, Karijärve külas, Annikoru külas, Kurelaane külas, Käärdi alevikus, Aakre külas, Valgutas, Paluperas ja Hellenurmes. Kogumisringi täpne ajakava avaldatakse Elva valla lehes nr 50 (ilmub 26.04), valla äpis ja veebilehel elva.ee.

Elva vallas ohtlike jäätmete vastuvõtupunktid:

  • Elva linn: Nooruse tn 8 (juurdepääs Puiestee tänavalt); E kell 9–18, K kell 9–18 ja L kell 9–15
  • Rõngu piirkond: Tehase tn 8, Rõngu; avatud iga päev
  • Rannu piirkond: Ringtee tn 4, Rannu; K kell 12–14, muul tööajal helistada tel 5396 6511
  • Puhja piirkond: Nooruse tn 4, Puhja; L kell 10–12
  • Konguta piirkond: Annikoru tee 16, (endise katlamaja juures); ettehelistamisel tel 5918 2180

Aktsiooni toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Elva Vallavalitsus.

 

Vallamajandusosakond ootab pakkumisi hankele "Elva valla hooldusaladel niitmistööde teostamine 2019. aastal".

Peamised tingimused on toodud pakkumuse vormil (Puhja, Rõngu ja Rannu piirkond). Hankega on võimalik tutvuda Elva valla veebilehel rubriigis Hanked. Hinnapakkumine tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 22.04.2019 kell 16 aadressil elva@elva.ee

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 1. aprillil osalesid Kertu Vuks, Marika Saar, Karmen Moont, Kayvo Kroon, Salle Ritso ja Kaisa-Karoliina Kokk SPOKU-teemalisel nõupidamisel. SPOKU on toetuste taotlemise ja menetlemise süsteem. Arutati SPOKU keskkonna kasutuselevõttu e-teenuste menetlemise keskkonnana, mis võimaldab menetleda senisest tõhusamalt ka projekti- ja tegevustoetuste taotlusi.

 

Teisipäeval ja kolmapäeval, 2.–3. aprillil osales Mikk Järv Vilniuses Act Now projekti juhtrühma koosolekul.

Energiatõhususe projekti Act Now projektimeeskonna koosolek toimus Vilniuses, kus arutati seni tehtud tegevuste üle. Täpsemalt arutati eelarvet ja vahearuande esitamisega seotud täpsustusi. Projektipartneritele anti tagasisidet, mis on hästi ja kus tuleks projekti täiendada. Praegu on kõik projektis osalejad valinud välja lahendused, kuidas mõõta omavalitsuste hoonetes energiatõhusust, et edasi minna konkreetsemate lahendustega, mis muudavad hoonete energiatarbimise säästlikumaks. Elva vallas korraldatatakse praegu hanget monitoorimiseadmete hankimiseks ja paigaldamiseks.

 

Kolmapäeval, 3. aprillil osales Kertu Vuks Stockholmis Nordic Place Branding konverentsil. Ürituse eesmärk oli jagada häid praktikaid omavalitsuste ja erinevate sihtkohtade turundamistest ning hea elukeskkonna kujundamist. Oma turunduskontseptsioone ja nende väljatöötamist ning praktilist rakendamist tutvustasid teiste hulgas Stockholm, Fääri saared, Skelleftea ja Haag.

Kõige huvitavamaid turunduskampaaniaid puudutavad ettekanded keskendusid  maapiirkondade tutvustamise ja turundamisega seonduvale. Näiteks on Fääri saared suutnud tõsta sihtkoha tuntust, kasutades selleks sotsiaalmeedias tasuta tehtud originaalset ja kogukonda kaasavat kampaaniat (vt ka Google Sheep View).

Kõikidest ettekannetest jäi kõlama põhimõtted, et originaalsed ja nutikad lähenemised töötavad kõige paremini – hea idee korral levib info niikuinii. Turismivaldkonna tulevikutrendid on muu hulgas  nn “slow travel” (inimesed tulevad pikemaks ajaks ja otsima ning kogema tegelikku elu-olu), erakordsed/originaalsed kogemused ning asjaolu, et sihtkoht peab külastamiseks olema turvaline.

Elukeskkonna kujundamisel jagasid oma kogemust Bilbao (kuidas meelitada inimesi Bilbaosse elama ja töötama) ja Stockholm (kuidas luua uusi lisandväärtusega elamu- ja tööpindasid). Elamispindade ja nende jagamisega seotud uutest trendidest rääkis Class 2020 programmidirektor, kes tõi muu hulgas välja, et elamispindade probleem on üle-euroopaline. Ta tõi rääkis ka, et üha tõusvad elamispindade hinnad ja noorte piiratud võimalused endale elamispind soetada (samal ajal soov olla mobiilne) on loonud uue trendi, co-living”, mis tähendab, et elamispinda jagatakse mitme (pere) peale. Class 2020 kontseptsioonist saad lugeda siin.

VARIA

Esmaspäeval osales Marika Saar ja Mare Tamm lastehoiu Pihlamari avamispeol.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Esmaspäev,   13 . juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  
Esmaspäev,   6. juuli  2020   Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek   Kell 10 Marika Saar, Mare Tamm vii vad 
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4