« Tagasi

Elva vallavalitsuse nädalakiri 1.02-7.02.2021

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 1.02.–7.02.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

ELVA MILJON
 
 

Elva vald kutsub kõiki maagilist miljonit kilomeetrit koguma 

2021. aasta Euroopa spordilinnaks valitud Elva kutsub kõiki kohalikke ja külalisi sel aastal Elva valda, et koguda üheskoos kokku miljon aktiivselt liigutud kilomeetrit.  

Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et mõte miljoni kilomeetri kogumiseks tekkis eelmisel aastal, kui spordiürituste korraldamine oli keerukas. „Ka praegu ei ole võimalik üritusi korraldada sel moel nagu me tahaksime ja seega tekkis mõte pakkuda inimestele lisapõnevusega võimalust aktiivseks liikumiseks meie vallas," kirjeldas Šumanov.  

Nii ongi võetud eesmärk koguda 2021. aasta lõpuks miljon aktiivset kilomeetrit. "Soovime, et iga inimene saaks kaasa rääkida selles pöörases loos, kuidas kogume aasta jooksul kokku miljon kilomeetrit! Igaüks saab olla eeskuju ja läbida kilomeetrid endale sobival viisil – olgu see kõndides, joostes, rattaga sõites, suusatades, uisutades, ujudes või muud moodi," rääkis spordijuht. Ta lisas, et oluline on, et miljoni kilomeetri kogumisega saab ühtlasi tutvuda ka Elva valla piirkonna ja selle kaunite vaadetega.  

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et aktsioon annab tõuke nii füüsilise kui vaimse tervise eest hoolitsemiseks, mis on kõigi ühine eesmärk. "Ühtlasi näitame sellega Euroopale end kui spordilembene rahvas," sõnas Saar.  

"Kilomeetrite kogumisel pole vanusepiirangut, samuti ei oota see sinult sportlikku valmidust. See sobib kõigile ja siin loeb tõesti iga meeter," lisas Madis Šumanov.  

Seda, kui palju kilomeetreid on juba kokku kogutud, saavad kõik huvilised vaadata Elva spordi koduleheküljelt www.elvamiljon.ee.  Arvesse lähevad ka äpikasutajate kõik jaanuarikuus liigutud kilomeetrid.  

Aktiivsemate kilomeetrite kogujate vahel loositakse terve aasta jooksul välja hulgaliselt auhindu. Kõikide nende vahel, kes registreerivad oma esimesed kilomeetrid selle nädala ehk 7. veebruari lõpuks, osalevad eriauhinna loosis.  

Aktsiooniga saavad liituda kõik ning kilomeetrite salvestamiseks on parim kasutada Strava äppi. Äpis tuleb liituda klubiga „Elva miljon" ning liikumise algus või lõpp-punkt peab olema Elva vallas. 

Rohkem infot leiate: www.elvamiljon.ee   

Lisainfo:  

Madis Šumanov, Elva valla spordijuht  
madis.sumanov@elva.ee või tel 513 8677 

HARIDUS & KULTUUR

Kolmapäeval, 3. veebruaril kohtusid abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamm ning haridusspetsialist Auli Mäesalu noorsootöötajatega. Abivallavanem Marika Saar tänas kõiki noorsootöötajaid nende panuse eest. Elvas on tasemel noorsootöötajad, kes teevad oma tööd südamega. Elva valla noorsootöö enesehindamise meeskonna juht Sirle Lüüs andis ülevaate enese- ja välishindamise tulemustest ning arutasime üheskoos, milliseid eesmärke järgnevaks kolmeks aastaks noorsootöös püstitada ning kuidas nende eesmärkideni jõuda. Lepiti kokku ka regulaarsed igakuised kohtumised.  

SOTSIAAL JA TERVIS

Ootame kandidaate sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustamiseks! 

Elva vallavalitsus ootab kandidaate sotsiaal- ja tervisevaldkonna tunnustamiseks. Oma ettepanekuid saab esitada 28. veebruarini Spoku keskkonnas

Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetus antakse isikule, kes on panustanud eriliselt laste ja perede heaolu edendamisse Elva vallas. 

Aasta sotsiaaltöö teo aunimetusega tunnustatakse ettevõtmist, millega on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna arendamisse. 

Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt sotsiaalvaldkonna arendamisse või abivajajate heaolu parandamisse. 

Aasta terviseedendaja aunimetus antakse erilise panuse eest tervise edendamisse Elva vallas. 

Aasta märkaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on toetanud või aidanud kaasa sotsiaal-, tervise või laste ja peredele heaolu toetamisse. 

Lisainfo: 

Milvi Sepp, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja 

milvi.sepp@elva.ee või tel 515 4872 

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 2. veebruaril kohtusid Kertu Vuks, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane VEERA meeskonnaga, et arutada läbi eelarve visualiseerimisrakenduse Power BI kasutusele võtmine Elva vallas. Rakenduse abil on  tulevikus võimalik jälgida  reaalajas valla veebilehel eelarvega seotud andmeid, sh eelarve täitmist, kulusid ja tulusid ning muid olulisi andmeid.   

Kolmapäeval, 3. veebruaril osales Kertu Vuks Lõuna-Eesti koostöökohtumisel, kus arutati Lõuna-Eesti taristuseminari ettevalmistamist (toimumisaeg selle aasta mai) ning valdkondlikke tegevusi Lõuna-Eesti koostöölepingu tegevuskava raames 2021.–2022. aastal. Tegemist on Tartu linna ja viie Lõuna-Eesti  maakondliku arendusorganisatsiooni ellu kutsutud maakondadeülese koostööprojektiga, mille raames planeeritakse ühistegevusi viies valdkonnas: taristu; haridus ja elukestev õpe, majandusareng ja tööturg, rahvatervis ja heaolu ning kultuur ja turism. 

Laupäeval, 6. veebruaril osales abivallavanem Kertu Vuks VÄLK meeskondade koolituspäeval. Koolituspäeva eesmärk oli meeskondadele õpetada äriplaani koostamist ning jagada turunduse algtõdesid. Koolituse tulemusena peavad meeskonnad lahendama kodutöö, mis on abiks nende enda idee äriplaani koostamisel. VÄLK konkursi finaal toimub selle aasta augustis sTARTUp Day’l, kus meeskonnad saavad oma ideed tutvustada Future Founders’i laval.  

JUHTIMINE

Vallavolikogu 1. veebruari istungi kokkuvõte

Elva vallavolikogu XXXVII istung toimus 1. veebruaril Rõngu rahvamaja saalis. Päevakorras oli kolmteist otsuse ja kolm määruse eelnõu. Istungil osales 27 volikogu liiget.

Volikogu istungil valiti uus vallavanem. Elva vallavolikogul tuli uus vallavanem valida seetõttu, et seni valda juhtinud Toomas Järveoja siirdus tööle Riigikokku. Reformierakonna fraktsiooni juht Vahur Vuks esitas vallavanema kandidaadiks abivallavanem Heiki Hanseni, kes kinnitas oma nõusolekut kandideerida. Heiki Hansen vastas enne salajast hääletust volikogu liikmete küsimustele. Heiki Hansen ütles, et valla töö jätkub lähtuvalt kinnitatud eelarvest ja arengukavast. „Selle aasta suuremad investeeringud on seotud Elva linna Pika tänava remondi, Rõngu kogukonnakeskuse ehitamise, Kentsi paisjärve taastamistööde ja Rannu koolimaja renoveerimisega," rääkis ta ja lisas, et vallavalitsusele on oluline valla stabiilne ja ühtlane arendamine. 
Hääletusel osales 27 volikogu liiget, 17 poolthäälega valiti vallavanemaks Heiki Hansen.

Istungil kinnitati vallavalitsuse koosseis ja nimetati ametisse palgalised vallavalitsuse liikmed. Elva vallavalitsuse abivallavanematena jätkavad Marika Saar ja Mikk Järv, uueks abivallavanemaks kinnitati Kertu Vuks, kes töötas seni vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhatajana. Palgalise vallavalitsuse liikmena jätkab Toomas Paur. 

Volikogu kinnitas vallavanema ja vallavalitsuse liikmete töötasud ja hüvitised. Vallavanema töötasuks kinnitati 3200 eurot ja abivallavanemate töötasuks 3000 eurot kuus. Palgalise vallavalitsuse liikme Toomas Pauri töötasu on 700 eurot kuus. Vallavanem ja abivallavanemad saavad isikliku sõiduauto kasutamise eest küsida hüvitist kuni 450 eurot kuus, sõidupäeviku alusel, arvestusega 0,30 eurot ühe tööülesannete täitmiseks tehtud sõidukilomeetri eest. Valla mobiiltelefoni kasutamise limiit on kuni 50 eurot kuus. 

Volikogu valis salajasel hääletamisel veekogude komisjoni uueks esimeheks volikogu liikme Toomas Järveoja ja aseesimeheks Tõnu Aigro. Senine veekogude komisjoni esimees Urmas Kruuse volitused komisjoni esimehena lõppesid seoses tema nimetamisega maaeluministriks.

Volikogu otsustas salajasel hääletamisel Elva valla Aasta Tegija. Tiitli saaja avaldatakse 24. veebruaril Vabariigi aastapäeva aktusel. 

Volikogu tunnustas Elva valla aukodaniku tiitliga Hando Ivaskit ja teenetemärgiga „Elva Täht“ Meelis Külaotsa. Hando Ivask on töötanud Rannu esimese vallavanemana peale valdade taastamist ja aidanud pärast seda volikogu liikmena kaasa kohaliku omavalitsuse süsteemi ülesehitamisele. Tema teene kogukonna ees on Elva Tarbijate Ühistu esimehena ettevõtte arenemine ja elanikele olulise teenuse pakkumine.
Meelis Külaots on Konguta rahvamaja juhataja, kes on olnud aktiivne kultuurivaldkonna edendaja kogu piirkonnas. Tema algatatud on Konguta külade festival ning ta on alati valmis kaasa aitama piirkonnas toimuvatele spordi -ja kultuurisündmuste korraldamisele.

Volikogu kinnitas Elva valla jäätmekava 2021–2026. Jäätmekava on vajalik jäätmemajanduse arendamiseks ja korrastamiseks lähiaastatel. Jäätmekava loob vallale võimalused taotleda toetusi erinevatest meetmetest. Lisaks sellele sõnastab kava, kuidas kavatseb omavalitsus lahendada jäätmevaldkonna probleeme ja määrab, millises mahus eraldab vald selleks vahendeid kava kehtivusajal.

Volikogu otsustas anda loa põllumajandusliku kinnisasja omandamiseks. Kinnisasja omandajaks on Maaelu arendamise sihtasutus (MES). 

Volikogu otsustas võõrandada Elva linnas Järve tn 3-2 ja Põik tn 3-4 korteriomandid. Vallavalitsus jõudis pärast nende elamispindade inventuuri seisukohale, et amortiseerunud üksikute korteriomandite rekonstrueerimine korterelamutes pole kohalikule omavalitsusele otstarbekas, kuna see vajab suurt investeeringut. Seetõttu otsustati korterid võõrandada. 

Volikogu otsustas anda vallavalitsusele volitused omandada Tartu mnt 1-1 asuv korteriomand. Korter asub ajalooliselt olulises hoones, mida peetakse Elva linna vanimaks hooneks (ehitatud 1837). Hoone on tehniliselt halvas seisukorras ja vajab põhjalikku remonti. Hoone majandamiseks ja edaspidiste otsuste tegemiseks oleks otstarbekas omada kogu kinnistut ja mõlemat korteriomandit. See võimaldaks vallal ainuomanikuna teha otsuseid hoone ja kinnistu osas. Otsus võimaldab asuda läbirääkimistesse omanikuga. 

Volikogu otsusega algatati Elva linnas Paju tn 3 asuvate ehitiste peremehetuse tuvastamine. Ehitiste viimane omanik OÜ Montarlo on äriregistrist kustutatud ja viimane juhatuse liige on surnud, seega tuleb omavalitsusel algatada peremehetuse tuvastamine.  

Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise korda täiendatakse. Täiendusega tekib vallavalitsusel võimalus igal aastal muuta toetuse sihtrühma. Kui näiteks riiklikult toetatakse lammutustöid, siis on vallal võimalik omapoolset toetust mitte maksta, et vältida toetuste dubleerimist. Määrus täpsustab ka mitteabikõlblikke kulusid. 

Elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise korda muudetakse. Korra muutmise ettepaneku põhjus on, et kehtiva korra järgi ei saa toetust taotleda hajaasustuses paiknevate elamute ja korterelamute ning nende piirdeaedade värvimiseks. Samas võib aga ka hajaasustuses paikneda mõni oluline objekt, mille fassaadide või piirde värvimine toob kaasa olulise elukeskkonna muutuse. Oluliseks objektiks võib pidada nt terviklikult säilinud autentset taluhoone ja selle piiret vmt, mis on avalikust ruumist hästi vaadeldav ja annab välimuse parendamisel piirkonna keskkonnale visuaalselt esteetilist lisandväärtust. Hajaasustuses paikneva objekti osas teeb vallavalitsus igakordse kaalutlusotsuse, kas nimetatud elamu või piirdeaed sobitud määruse mõistes olulise objekti mõiste alla ning annab keskkonnale avalikust ruumist vaadeldes lisandväärtust. Hajaastustuse objekte rahastatakse järjekorras viimasena, ning toetus määratakse juhul, kui tiheasustusala objektide esitatud taotlused on rahuldatud. 

Volikogu istungil tegi revisjonikomisjoni esimees Tõnu Aigro ülevaate komisjoni tööst 2020. aastal ja esitas 2021. aasta tööplaani. Volikogu võttis informatsiooni teadmiseks.

Vallavalitsuse informatsiooni punktis andis Heiki Hansen põhjaliku ülevaate valla osakondade tööst ja valla rahalisest seisust ning vastas volikogu liikmete küsimustele.
 
Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.
Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas.
 
Teisipäeval, 2. veebruaril osalesid abivallavanemad Marika Saar ja Kertu Vuks, vallavolikogu esimees Maano Koemets ning haridus- ja kultuurisosakonna juhataja Mare Tamm KOV koostöö konverentsil. Konverentsil tutvustati omavalitsuste koostöökogemusi erinevatest riikidest (Norra, Soome ja OECD) ning abivallavanem Marika Saar osales paneeldiskussioonis, kus räägiti nii Elva vallast kui ka omavalitsuste vahelisest koostööst.  

Väga põneva ettekande tegi Maria-Varinia Michalun, kes on OECD poliitkaanalüütik ning kes keskendus oma ettekandes sellele, millised on kohaliku koostöö perspektiivid ning kes on erinevate mudelite põhjal võitjad, kes kaotajad. Ta tõi välja, et koostöö parandamiseks on oluline, et riik vaataks ümber ka kohalike omavalitsuste otsustusõiguse ning rahastusvõimalused. Maria tõi muu hulgas koostöö kasudena välja kulude kokkuhoiu; paremate ja läbimõeldumate avalike teenuste loomise ning võimaluse luua innovatiivsemaid lahendusi, mis võivad üksinda ellu viies olla liiga kallid. OECD riikide kogemust vaadates tehakse praegu kõige enam koostööd ruumilises planeerimises; transpordivaldkonnas; regionaalarengu teemadel ning vee- ja kanalisatsiooni valdkonnas (ühisettevõtted). 

Kõik esinejad tõid välja, et koostööst on kohalikel omavalitsustel rohkem võita ning koostööd tuleks rohkem teha. Kindlasti ei peaks koostöö olema aga sunnitud. Eesti omavalitsuste koostööd toetab olemasolev seaduslik raamistik (seadusandlus pigem soosib koostööd), võimalus kaasata erinevaid sektored (sh vabaühendusi) ning on ka häid kogemusi, millest õppida.  
TURISM JA ETTEVÕTLUS

Turismisektori kriisikahjude hüvitamise täiendava toetuse infoseminar toimub 9. veebruaril 

EAS annab teada, et turismisektori kriisikahjude hüvitamise täiendava toetuse infoseminar toimub 9. veebruaril kell 10. Toetusmeetme sihtrühm on majutusettevõtjad, Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad ning käsitöö- ja suveniirimüüjad. 

Vabariigi Valitsus on kinnitanud turismisektori täiendava toetamise tingimused, mille põhjal on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostanud toetusmeetme „Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga" määruse, tutvumiseks leitav siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/122012021012. Samuti on info kättesaadav EASi veebis: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/. Infotelefon 6279 700. 

Toetus „Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga" on suunatud ettevõtjatele, kes on jätkuvalt erinevatest piirangutest enim mõjutatud. 

Toetuse eesmärk on toetada raskustesse sattunud turismiga otseselt seotud majandusharude ettevõtjaid kriisist kiiremaks väljumiseks rahvusvahelise reisimise ja nõudluse taastumisel. 

Toetusmeetme sihtrühm on majutusettevõtjad, Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad ning käsitöö- ja suveniirimüüjad. Toetuse eelarve maht on 9,7 miljonit eurot. Toetusmeetme avab EAS taotlemiseks veebruari teises pooles, kuna taotlemise avamine eeldab riigiabiloa saamist Euroopa Komisjonilt (loa taotlemise menetlus on eeldatavalt 1 kuu). 

Toetusmeetme tingimuste tutvustamiseks korraldab EAS infoseminari, mis toimub 9. veebruaril kell 10.00-11.15. 

Infoseminarile saate registreerida siin: Veebiseminar: Turismisektori kriisikahjude hüvitamise täiendav toetus - EAS. Infoseminaril osalemiseks palutakse kasutada Google Chrome´i, Mozilla või Safari brausereid. Microsoft Internet Explorerit kasutades võib ühendumine ebaõnnestuda. 

VARIA

Väärikate ülikooli loengud toimuvad veebis 

Kuni viirusohu taandumiseni jätkuvad eakatele mõeldud Väärikate ülikooli loengud veebis. Loengud leiate SIIT

Väärikate ülikooli loengutel ja seminaridel käsitletakse silmaringi laiendavaid ja aktuaalseid teemasid. Kuulama on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+.  

Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutel, saavad Tartu ülikooli täiendusõppe tõendi. 

Tartu ülikooli väärikate ülikooli programme toetavad Haridus- ja teadusministeerium, kohalikud omavalitsused ja eraettevõtjad.  

Registreerimine ja lisainfo: 
Gerda Kiipli-Hiir 
gerdakiipli@gmail.com või tel 5374 9121 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,   12 .   aprill
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,  5 . aprill 2021 Kell
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:  www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev,   2 9 .   mä r ts  202 1
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4