« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 08.06.–14.06.2020

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 08.06.–14.06.2020

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 8. juunil osales Margit Kink kultuurijuhtide koosolekul, kus pandi paika Võidutule jagamise ajakava ja korralduslikud aspektid.  

Vallavanem Toomas Järveoja ja Kaitseliidu esindaja Marko Tiirmaa jõuavad võidutulega kell 17 Elva Kultuurikeskuse ette. Toomas Järveoja ütleb väikese tervituse ja esmajärjekorras võtavad tule Rõngu, Rannu, Annikoru ja Puhja esindajad. Toimub väike muusikaline etteaste.  Elvas on tuld võimalik võtta 17.30ni. 

Kell 17.30 saabub tuli Rõngu monumendiplatsile ja sealt tuleasemelt on võimalik tuld võtta 18.30ni. Taustaks esineb lauluansambel. Pakutakse kodukootud suupisteid.  

Kell 17.30 saabub tuli Rannu Vallapalu tulealtarile (vana vallamaja juures). Tuld on võimalik võtta samuti 18.30ni. Taustaks mängib pillimees. 

Kell 17.30 saabub tuli Puhja Vabadussamba juurde. Kohal on Kaitseliidu ja kodutütarde esindajad. Tuld on võimalik võtta samuti 18.30ni. Taustaks mängib muusika. 

Kell 17.30 saabub tuli Annikorru Taska platsile. Tuld on võimalik võtta 18.30ni. Taustaks mängivad muusikud. 

 

Teisipäeval ja neljapäeval toimusid Elva Elamusfestivaliteemalised koosolekud.  

Kõik ettevõtted, kes panevad end kirja Elamusfestivalile osalema enne 19. juunit, saavad võimaluse osaleda tasuta Tartu Ärinõuandla veebikoolitusel „teadlik ettevalmistus Elamusfestivaliks". 

Koolitaja Eva Leemet on loomemajanduse ekspert ja ekspordiprogrammide korraldamise kogemusega ettevõtluskonsultant. Koolitus on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerumine kuni 18. juuni kl.15. Registreerumine: https://forms.gle/EVTrEhMHUkur8Hjb8
Täpem info Tartu Ärinõuandla kodulehel: https://arinouandla.ee/voog/tartumaa-loovettevotjatele-tasuta-messiks-valmistumise-koolitus-19-juunil/

Peale selle on võimalik kõikidel registreerunutel ettevõtetel tasuta tutvustada oma tegevust Elva Elamusfestivali programmis Tartus Autovabaduse puiesteel. 

Pane end Elamusfestivalile kirja SIIN

 

Kolmapäeval, 10. juunil toimus Aasta noore ja Õpilaste aasta haridusteo valimise komisjon. Tunnustamiseks esitati kuus kandidaati. Laureaate tunnustatakse 30. juunil toimuval tänusündmusel.  

 

Kolmapäeval osales abivallavanem Marika Saar kultuuriministeeriumi kutsel laulu- ja tantsupeo teemalisel arutelul, kus räägiti valdkonna rahastamise kitsaskohtadest ning erinevatest plaanidest, kuidas seda tulevikus teha.  

 

Margit Kink osales Elva valla noortevolikogu koosolekul, kus arutleti Elva kohvikutepäeva noortekohviku korraldust. Paika pandi lõplik menüü ja toorainete vajadused, jagati ära ülesanded, selgitati välja, kust ja kellelt saab kohvikuinventari ning milline on ajakava. Kohal olid ka noorsootöötajate esindajad, kes nõu ja jõuga noortekohviku korraldamises kaasa aitavad. 

Noortekohvikut saab külastada 11. juulil kell 08.59–14.57 Elva kohvikutepäeval Elva vallavalitsuse ees. Menüü on noortepärane ja peale selle on võimalus osaleda erinevates aktiivsetes tegevustes ning üles astuvad noored muusikud. 

 

Neljapäeval, 11. juunil toimus Elva valla raamatukogujuhtide koosolek. Räägiti, kuidas on läinud ning millised plaanid on suveks. Abivallavanem Marika Saar rääkis kultuuripealinn 2024 arengutest ja Elva valla tegevusplaanist sellega seoses. Peale selle külastas meid Nõo Põhikooli raamatukogutöötaja Kadri Sildnik, kes jagas oma kogemusi, kuidas ta meelitab rohkem noori raamatukokku ning raamatukogutöötajana täidab ka noorsootöötaja rolli. 

 

Neljapäeval kohtus noorsootöö hindamise tuumikrühm, kuhu kuuluvad Margit Kink, Sirle Lüüs, Mari-Liis Vanaisak, Garmen Vallikivi, Hanna Laius, Miia Uibo ja Heliise Riisaar. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme.

Praegu käib enesehindamise etapp. Sügisel on plaanis korraldada andmete kogumiseks küsitlused noorte, noorsootöötajate ning noorteühingute seas.

Seejärel toimub välishindamine ning edasiste tegevuste planeerimine. 

KOGUKOND

Elva valla kauni kodu konkurss tuleb taas 
 

Elva vallavalitsus kutsub kõiki aktiivseid elanikke märkama Elva vallas asuvaid kauneid hooneid ja avalikku ruumi ning esitama neid „Elva valla kaunis kodu 2020" konkursile.  

Kandidaate saavad esitada kõik Elva valla elanikud ja külalised. Objektide hulgas võivad olla nii hooned kui ka rajatised, sh platsid, puhkealad jms. 

Konkursile saab esitada kandidaate neljas kategoorias: 

  • kaunis kodu ja aed (traditsiooniline talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja ja ridaelamu); 
  • kaunis kortermaja (korrusmaja või korrusmajade kogum); 
  • kaunis ehitis (ühiskondlik ehitis s.o rahvamaja, koolimaja vmt, tööstushoone või hoonete kompleks, kauplus, vaatetorn jms); 
  • kaunis avalik ruum (looduskaunis koht, supelrand, spordiväljak, avalik park, väljak vms). 

Konkursi tulemused avalikustatakse Elva valla kodulehel, Elva valla lehes, valla Facebooki lehel ning valla äpis. Parimaid kodusid tunnustatakse Elva valla kogukondade tunnustamise üritusel 2020. aasta sügisel ning kategooriate võitjad esitatakse „Eesti kaunis kodu 2021" maakondlikku vooru. 
 
Anna meile kaunist kodust teada hiljemalt 31. juuliks e-aadressile elva@elva.ee märgusõnaga „Kaunis kodu" saates meile kauni kodu foto, selle omaniku e-aadressi ning telefoninumbri, et saaksime oma küllatulekust ette teatada. Teavita kindlasti ka omanikku tema kandidatuuri ülesseadmisest. 

Lisainfo: 
Jaanika Saar, vallaarhitekt 
jaanika.saar@elva.ee või tel 5348 1114 

Fotol on Elva valla kaunis kodu 2019 võitja – Liia ja Endel Tilgari kodu. Foto autor: Jaanika Saar 

ARENDUS- JA MAJANDUSVALDKOND

Neljapäeval, 11. juunil toimus Elva Kultuurikeskuse kohvikus mentorklubi kohtumine, mille raames Sibulatee turismivõrgustiku eestvedaja Liis Lainemäe jagas oma kogemust turismivõrgustiku loomise, ülesehitamise ja toimimise kohta.
Sibulatee on tänaseks tegutsenud 10 aastat ning praegu on võrgustikus 28 liiget. Sibulatee on  Peipsi ääres looklev sihtkoht, kus elavad kõrvuti nii eestlased kui ka venelased ning mis on tuntud oma kultuuririkkuse poolest, sest siin põimuvad vene vanausulised, baltisaksa mõisakultuur ja Eesti talupojakultuur.  

 

Reedel, 12. juunil toimus Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimiskoosolek.
Valminud on eelprojekt. Projekteerimise koosolekul arutati läbi hoone sisearhitektuurne lahendus ning tehti ettepanekuid materjalikasutuse osas ja sisustuse paiknemise osas. 
 

 

Elva vallavalitsus kuulutab välja Hellenurme mõisa ruumide läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise konkursi. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 1. juuli 2020 kella 11ks e-aadressile elva@elva.ee.

Hellenurme mõis on Elva vallale kuuluv hoone, mille teisel korrusel asub Elva valla lasteaed. Selleks, et hoone ülejäänud osa ei seisaks tühjana, on Elva vallavalitsus otsustanud üürida välja hoone keldrikorruse ja esimese korruse ruumid.

Täpsete üürile andmise tingimustega ja ruumiplaanidega saate tutvuda:
Üürile andmise tingimused
Asendiplaan
Ruumiplaan

Ideekontseptsiooni ja rendile võtmise perioodi pikkus (mitte rohkem kui viis aastat) palume esitada pakkumuse kontseptsioonis.

Elektroonilised pakkumused tuleb esitada hiljemalt 1. juulil 2020 kella 11ks e-aadressile elva@elva.ee, millele on märgitud pealkiri „Hellenurme mõisa üürile andmine läbirääkimistega pakkumise teel". Pakkumused avatakse 1. juulil 2020 kell 11.15.

Vallavalitsuse korralduse leiate SIIT.

Mõisahoones olevate ruumidega, mis antakse läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse, on võimalik tutvuda. Selleks palume ühendust võtta abivallavanem Mikk Järvega. 

Lisainfo:
Mikk Järv, abivallavanem
mikk.jarv@elva.ee või tel 517 0306

 

Taas enampakkumisel: Rannu alevikus asuv Ringtee 15 kinnistu

Elva vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel tootmispiirkonnas asuva kinnistu aadressiga Ringtee 15, Rannu alevik, Elva vald (katastritunnus 66601:008:0096), sihtotstarve 100% tootmismaa, suurus 2507 m².

Kinnistul asuvad Pärnamäe puurkaev (PRK 0006753, sanitaarkaitseala 30 m) ja pumbamaja (EHR 104036698, ehitisealune pind 24 m²). Olemas on toimiv elektriühendus 3x380 A (60 A). Juurdepääs riigimaanteelt 22 166 Rannu ringtee.

Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 5 000 eurot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda Elva valla veebilehel ning tutvustavaid pilte leiab kinnisvaraportaalis KV.

Vormikohane avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kirjalikult kinnises ümbrikus (märkega „Ringtee 15 pakkumus") hiljemalt 26. juunil kell 9 Elva vallavalitsusele, aadressil Kesk 32, 61507 Elva linn. Kirja võib saata tähitult, lihtpostiga või panna käsipostiga vallamaja trepil asuvasse postkasti.

Enampakkumise tagatisraha 500 eurot tuleb tasuda hiljemalt 26. juuniks.

Avalduse esitamisel tuleb kasutada Elva vallavalitsuse koostatud vormi, mille leiate SIIT.

Lisainfo:
Terje Korss
tel 53020888
terje.korss@elva.ee

ETTEVÕTLUS

Ketu Vuks osales 2. ja 10. juunil välisinvesteeringute teemalisel koolitusel, mis korraldati Majandus- ja kommunikatsiooolniministeeriumi, EAS Välisinvesteeringute Keskuse ja Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku koostöös. Koolituse eesmärk oli  jagada teadmisi otseinvesteeringute rollist majandusarengus, investorite ootustest ning võimalustest vastata koostöös nendele ootustele.Muu hulgas käsitleti otseinvesteeringute tähtsuse teemat, räägiti sellest, millised on investorite ootused ja milline on ideaalne “klienditeekond”. Samuti räägiti lähemalt väärtuspakkumiste koostamisest ning senisest kogemusest välisinvestorite kaasamisel.  

Kohalike omavalitsuste tarbeks toimub sügisel ka jätkukoolitus, täpsem info arenduskeskused.ee  

KANTSELEI

12. juunil toimus linna- ja vallasekretäride veebikohtumine rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste nõuniku Olivia Talustega. Osales ligikaudu 50 linna- ja vallasekretäri ja teisi teemast huvitatud omavalitsustegeleasi, Elva vallast osalesid Salle Ritso, Margit Kiin ja Maano Koemets. Arutati valdade põhimääruste muutmise vajaduse üle seoses eriolukorraga, kus tekkis vajadus elektrooniliste istungite korraldamise järele. Olivia Taluste selgitas kavandatavaid muudatusi KOKS-is. Seisukohad, kuidas käsitleda elektrooniliste istungite korraldamist õigusaktides, olid kohati üsna erinevad. Probleeme on tekkinud seal, kus seni puudus kogemus või seal kus osa volikogu liikmeid pahatahtlikult ignoreerivad elektrooniliste võimaluste kasutamist. Lepiti kokku kohtumine Türi vallas, kus teemat edasi arutatakse.  

VARIA

8. juunil toimus volikogu eestseisuse veebikoosolek.

Eestseisus arutas volikogu istungi päevakorda ja muid volikogu tööga seotud küsimusi. Vallavanem Toomas Järveoja tutvustas eestseisusele istungi päevakorra projekti esitatud eelnõusid ja teemasid, Marika Saar tutvustas tegevustoetuste ja tunnustamiste kordades plaanitud muudatusi. Mikk Järv tutvustas Kentsi paisjärve hoonestusõiguse otsuse eelnõu. Otsustati päevakord heaks kiita ja istungi toimumiskohaks määrata Elva kultuurikeskus. 

Kuvatõmmis: eestseisuse veebikoosolek 

 

9. juunil toimus Eesti Linnade ja Valdade liidu juhatuse ja volikogu koosolek.

Volikogu veebikoosolekul osales Elva valla esindajana volikogu esimees Maano Koemets. Volikogu  arutas järgmisi teemasid:

  • sotsiaalministeeriumi esindaja Liina Kanter rääkis perevägivalla ennetustegevustest ja omavalitsustele sellega seoses tehtud ettepanekutest;
  • sotsiaalministeeriumi esindaja Tea Varrak rääkis kohaliku omavalitsuse koduteenuse kaasajastamise vajadusest (toidujagamisest);
  • liidu raamatupidaja Ene Millert andis ülevaate 2019. aasta eelarve täitmisest; 
  • kinnitati 2019. majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni kontrollakt;
  • volikogu nimetas EL Regioonide Komitee asendusliikme kandidaadi;
  • räägiti liidu 100 aastapäeva korraldamisest ja arvamusfestivalil osalemisest. 

 

Kuvatõmmis: Tea Varraku ettekanne toidujagamisteenusest 

 

Elva linnasüdame avamine toimub 11. Juulil

Elva uuenenud linnasüdame avamine toimub 11. juulil algusega kell 11 ning sündmusele on oodatud kõik huvilised. 

Linnasüdame pidulikul avamisel tänatakse projektiga seotud inimesi ning kõiki kohalolijaid ootab ka muusikaline üllatus. 

Elva linnasüdame ajakohastamise tööd lõppesid 2019. aasta detsembris ning esialgu oli linnasüdame avamine plaanitud selle aasta maikuusse. Eriolukorra tõttu ei olnud võimalik väljakut maikuus avada ning seetõttu toimub avamine 11. juulil kell 11. Samal päeval toimub ka Elva kohvikutepäev. 

 

 

SOTSIAALVALDKOND

Riigi Tugiteenuse Keskus kinnitas projekti „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsilise kohandamine“ esimese vooru lõpparuande 2. juunil 2020. Projekti teise vooru kohanduste tööd käivad, 38-st kodust on kohandatud pooled. Projekti kolmandasse vooru sai taotlusi esitada kuni 04.02.2020. 9. juuniks said tehtud kodukülastused, kus hinnati kolmandasse vooru taotletud kohanduse vajalikkust ja selle teostamise võimalikkust. Kolmanda vooru vallapoolne koondtaotlus on vaja esitada selle aasta augustis. Projektijuht on sotsiaalnõunik Alo Rebane. 

 

8. juunil toimus Elva valla ja Raasiku valla ametnike kohtumine, mille meiepoolne eesmärk oli teada saada Raasiku valla kogemustest NEET-noortega tegelemisel. Raasiku vald osaleb NEET-noorte pilootprojektis. Kohtumisel osalesid Marika Saar, Milvi Sepp, Mare Tamm, Lauri Tamm, Margit Kink ja Liis Lehiste ning Raasiku valla haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja ja  juhtumikorraldaja Marge Aasalaid.  Marge Aasalaid, kes tegeleb noortegarantii tugisüsteemi raames mittetöötavate ja töötavate noorte toetamisega hõivesse naasmisel,  andis põhjaliku ülevaate oma tööst, kuidas nemad NEET-noortega tegelevad.

 

Elva Vallavalitsus jätkab koostööd Johannes Mihkelsoni Keskusega.  10. juunil kohtusid Milvi Sepp, Alo Rebane ja sotsiaaltööspetsialistid Johannes Mihkelsoni Keskuse töökeskuse suuna juhi Ingrid Purjega. Johannes Mihkelson Keskus abistab erinevate projektidega tööturult eemal olnud inimesi tööle asumisel ja tööturul püsimisel. Projektis osalejatele võimaldatakse nõustamisteenuseid, tugiisikuteenust, osaleda tööklubis ning võimalust käia tööpraktikal ja eriala koolitustel. Koolitus „Samm tööellu muutuval tööturul“ algab 19. augustil. 

 

12. juunil osales Eve Jõgi Tallinnas Sotsiaalkindlustusametis MARAC arendusgrupi arutelul. Projekt „Riskis olevate perede, sealhulgas lähisuhtevägivalla all kannatavate perede väljaselgitamine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil“ on ellu kutsutud Siseministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti koostöös. MARAC võrgustikupõhine juhtumikorralduse mudel on rahvusvaheliselt tunnustatud ja tulemuslik meetod lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks. Mudeli eesmärk on tuvastada kõrge riskiga ohvrid ning kindlustada nende kaitse mitmete asutuste spetsialistide koostöös ning seeläbi vähendada lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi. Kohtumisel arutleti, miks osades Eesti piirkondades satub väga vähe kõrge riskiga lähisuhtevägivalla juhtumeid MARAC-i lahendamiseks, miks mõnes teises piirkonnas liigitatakse kõik lähisuhtevägivalla juhtumid kõrge riskiga juhtumiteks ning kuidas olukorra hindamist piirkondades ühtlustada, et kõiki abivajajaid võrgustikutööga aidata.  Arendusgrupi kohtumised toimuvad neli korda aastas, keskendudes erinevatele teemadele.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva valla sünnipäevanädal! Sündmuste info leiate  SIIT . Esmaspäev, 19. oktoober 2020 Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek  Kell 9 Piret Hallast SA Elva
Esmaspäev, 12. oktoober 2020 Ilmub Elva valla leht nr 80  Kell 8.30 lastekaitsemeeskonna koosolek  Kell 9 osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4