« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 05.08.–11.08.2019

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 05.08.–11.08.2019

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 6. augustil kohtusid Mare Tamm, Liis Lehiste ja Margit Kink organisatsiooni Noored Kotkad esindaja Martin Erstuga. Noorkotkaste tegevus koolide, huvikoolide ja noortekeskuste juures on teretulnud tegevus, mis on kodanikukasvatuse seisukohalt oluline kogu Eesti riigile. Kohtumisel arutleti tegevuse aktiviseerimise ja laienemise üle Elva vallas, peamiselt piirkonnakeskustes. Vallavalitsus soovib huvitegevuse raames oma õla alla panna nii rühmajuhtide tegevuse toetamisega kui ruumide võimaldamisega. 

KOGUKOND

Kaasav eelarve ootab lennukaid ideid! 

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud igal aastal 45 000€, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel. 

Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ettepanekuid saab saata 1.-15. septembril VOLIS keskkonna kaudu või e-posti teel elva@elva.ee. Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel. 

Ettepanek peab sisaldama esitaja andmeid, idee nimetust, kirjeldust ja eesmärki koos planeeritava asukoha selgitusega. Oluline on välja tuua idee hinnanguline maksumus ja sihtrühm. 

Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle Elva vallavalitsus ning esitab oma arvamuse ettepanekute sõelumise komisjonile. 11-liikmeline komisjon, mis koosneb piirkonnakogude- ja vallavalitsuse esindajatest ning vallavolikogu esimehest, valib välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele pääsenud ideesid tutvustavad avalikul koosolekul ideede autorid. Hääletus kestab seitse päeva. Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 € väärtuses. Tingimus on, et objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. 

Seitse päeva kestva hääletuse korraldab Elva Vallavalitsuse ning see toimub elektrooniliselt, VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased, kes rahvastikuregistri järgi elavad Elva vallas. Hääletamiseks avatakse hääletuspunktid teenuskeskustes, suuremates poodides, raamatukogudes ja koolides. 

Rahvahääletuse tulemusena tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Kui ettepanekute maksumus on väiksem kui 15 000 €, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses. 

Pane oma idee kirja - võib olla saab just teie mõte teoks! 

Kaasava eelarve protsessiga saab end kursis hoida valla kodulehele kaasava eelarve leheküljel

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 5. augustil osalesid Heiki Hansen, Mikk Järv ja Jaanika Saar Elva Turuplatsi avalikul arutelul.

Koosolekul tutvustasid maastikuarhitektid Edgar Kaare ja Margit Prükk valminud Turuplatsi pargi projektlahendust. Kohtumisel osales 15 vallakodanikku, kelle hulgas oli ka mitmeid turumüüjaid. Arhitektid tutvustasid uuendatud turu lahendust, laiendatavaid laste mängualasid ning Jaani tänava äärse bussipeatuse uut lahendust. Lahendus oli turumüüjatele üldjoontes vastuvõetav, vallakodanikud tervitasid mõtet lisada parki lastele rohkem atraktsioone. Muret tekitas turumüüjate parkimine, mis uue lahenduse järgi on suunatud Turuplatsi tänava äärde. Turuplatsi tänav muudetakse ühesuunaliseks. Projektiga saab lähemalt tutvuda Elva valla kodulehel.  

Teisipäeval, 6. augustil kohtusid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Tiidriku tee arendajatega.

Kahe kinnistu arendajad pöördusid arengu- ja planeeringuosakonna poole seoses Rämsi alevikus Tiidriku teel asuva kahe kinnistu detailplaneeringu küsimustes. Tegemist on elamumaaga, millele planeeritakse kinnistud ja nende juurdepääs. Kohtumine oli edukas ning leiti optimaalseid lahendusi arendustegevusega alustamiseks.  

Teisipäeval kohtusid Toomas Järveoja, Mikk Järv välijõusaalide müügiesindajatega. 

Kohtumisel tutvustasid David City Line esindajad välijõusaali seadmeid, mis annavad lisavõimalusi erinevate raskusastmetega treeningseadmete kasutamiseks.  

Arbi järve ääres algasid ehitustööd 

Sel nädalal alustatakse seoses Elva linnasüdame ajakohastamise ehitustöödega töid Arbi järve ääres. Kogu nädala tegeletakse järvepealse terrassi metalltalastiku monteerimisega.  

Sellega seoses võib ette tulla, et Arbi järve ääres ei ole võimalik jalakäijate silda ületada ning seal on jalgsi käimine aedadega piiratud. Palume ehitustööde läheduses olla ettevaatlikud ning arvestada ohutuseks ette tõstetud aedadega. 

Sel nädalal jätkuvad Kesk tänaval ka tööd kõnniteede ja parkimistaskute kivisillutistega, samuti paigaldatakse kultuurikeskuse ees betoon- ja graniitplaate. Kultuurikeskuse ees tegeletakse ka moodulmajade ehitamisega. 

Elva Kesk tänava ehitusega saad end kursis hoida Elva valla blogis

Elva Vallavalitsus ootab projekteerimisettevõttelt hinnapakkumust Elva linna rulapargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23. august kell 10. 

Rulapark asub Kesk 32 kinnistul ning projektis käsitletavad tööd on: korrigeerida rambi kalded vastavalt nõuetele, vajunud kohtade likvideerimine, terasosade asendamine, ettepanekud sõiduliinide parandamiseks/muudatusteks, lähiümbruse haljastus ja väikevormide lahendus. 

Tehnilise kirjelduse, fotod olemasolevast rulapargist ning muu info leiab SIIT

SPORT

Elva ja Järva Vallavalitsuste heategevuslikud võistlused lõppesid meeleoluka korvpallivõistlusega Elvas.   

Neljapäeval, 8. augusti õhtul toimus Elvas teine heategevuslik võistlus, võistluse võitis Elva Vallavalitsuse meeskond seisuga 63:46. 

Teisipäeva, 6. augusti õhtul võisteldi Aravetel võrkpallis ning siis tuli Elva Vallavalitsuse meeskonnal tunnistada Järva Vallavalitsuse meeskonna paremust. Järva Vallavalitsuse meeskond võitis kõik kolm geimi. 

Heategevuslike võistluste eesmärk oli tuletada meelde Eesti Vähiliidu kampaaniat „Terve Eestiga vähi vastu!" ning juhtida tähelepanu nende tänuväärsele tegevusele ja kutsuda üles inimesi tegema annetusi. 

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vallale on oluline elanike tervis ning sealhulgas ka vähi ennetustegevuse toetamine ja info levitamine. „Soovime ka oma meeskonnaga olla aina sportlikumad ning sellest tekkiski idee võistelda korvpallis ja võrkpallis mõne teise vallavalitsuse meeskonnaga, et suunata tähelepanu sportimise ja oma tervisega tegelemise teemadele. Järva vallavalitsuse meeskond oli mõttega kohe päri," ütles Järveoja. 

Järva vallavanem Rait Pihelgas sõnas, et antud ettevõtmine on eeskuju ehk ka teistele omavalitsustele, et aktiviseerida inimesi nii füüsiliselt kui ka vaimselt. „Kui Elva tegi meile ettepaneku võistlemiseks, ei kahelnud me hetkekski. Meeskond oli päri ja üheskoos alustasime ideede kogumisega. Leiame, et oluline ei ole võit, vaid tervislikud eluviisid, mis tagavad tervelt elatud aastad. Nende kahe mängu eesmärk on tuua pildile olulist sõnumit, mis võib aidata neid, kes abi vajavad. Samuti on oluline omavalitsuste ühine koostöö praegu ja ka tulevikus." 

Eesti Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt ütles, et kogu nende meeskond on väga liigutatud, et kahe vallavalitsuse meeskonnad kampaaniaga ühinesid. „Eesti Vähiliit teeb endast kõik oleneva, et viia inimesteni info vähi ennetamise ja varajase avastamise võimaluste kohta, mistõttu on oluline iga kodaniku teadlikkus sellest teemast," sõnas Egipt. 

VARIA

Kertu Vuks  ja Marika Saar osalesid 9.10.augustil toimuval Arvamusfestivalil.  

Arvamusfestival toob iga-aastaselt kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et läbi tasakaaluka arutelu luua paremat arusaamist iseendast, teineteisest ja maailmast. Huvitatud arutelusid oli festivali raames väga mitmeid. Haridusalal räägiti näiteks sellest, kas õpetajad peaksid õppima influenceritelt ja kuivõrd meelelahutuslik haridus olla võiks. Huvitav oli ka säutsukohviku formaat, mida saaks tulevikus rakendada ka Elva valla aruteludes.  

Tehnoloogiaalal üks põnevamaid ettekandeid oli “Minu andmed riigi käes: innovatsioon vs õigus?”. Arutelus keskenduti dilemmale, kuidas tagada tänapäeva maailmas, kus andmete jagamine ja kasutamine aitab arendada innovaatiliste teenuste loomis, riigi käes olevate andmete kasutamist õige eesmärgi nimel ning kuidas defineerida “õiget eesmärki”?  Sõna said nii justiitsministeeriumi kui andmekaitseinspektsiooni esindajad ning valdkonnas tegutsevad ettevõtjad.

Esmaspäeval, 5. augustil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste ja Margit Kink noorte omaalgatusprogrammi arutelul. 
Elva vald on aastatel 2019–2020 rakendamas kohaliku omavalitsuse huvihariduse ja -tegevuse kava. Lisaks erinevate huvialaringidele näeb kava ette noorte omaalgatuse fondi loomise. Noorte omaalgatuse fondi üldeesmärgiks on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Sellest lähtuvalt on loomisel “Elva valla noorte omaalgatusfondi projektide taotlemise kord”, mis reguleerib 2019.a sügisest projektide rahastamise taotlemist. 

SOTSIAALVALDKOND

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. september. 

Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe. 

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, hooldaja, eestkostja ning vajadusel pedagoog või sotsiaaltöötaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (leitav Elva valla veebilehel www.elva.ee/toiduraha-toetus) lisadokumentidega hiljemalt 20. septembriks. Erakorralistel juhtudel võetakse taotlusi vastu ka muul ajal.

Taotlusele on vaja lisada perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna eelmisel kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid (töötasu tõendid, arvelduskonto väljavõte, kommunaalteenuste arve jms). Lapse toiduraha katmise toetus on sissetulekust sõltuv toetus, mida on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek (perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekust on maha arvatud jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud) ühes kuus on väiksem kui riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordne määr pereliikme kohta. 2019. aastal on toimetulekupiir 150 eurot. 

Otsuse toetuse määramise kohta perioodi 1.09.2019–31.01.2020 eest teeb valla sotsiaal- ja terviseosakond hiljemalt 30. septembriks. Toetust ei maksta üldjuhul välja toetuse saajale, vaid kantakse üle teenuse osutaja arvelduskontole. 

 

Eesti Punase Risti Tartumaa Selts saatis Elva vallale 50 toidupakki, mis valmisid koostöös RIMIga ning lahkete annetajate abiga. Valla sotsiaaltöötajad jagasid pakid valla vähekindlustatud peredele, kus kasvavad lapsed.  

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

  Esmaspäev, 1. juuni 2020 Kell 8.30 vallavalitsuse koosolek Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek Kell 10 vallamajanduse osakonna koosolek Kell
Esmaspäev, 25. mai 2020 Kell 9 vallavalitsuse ja osakonnajuhatajate koosolek  Kell 10 vallamajandusosakonna koosolek  Kell 10 Kertu Vuks Tartumaa
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4