« Tagasi

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 01.06.–07.06.2020

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 01.06.–07.06.2020

                      Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kahe viimase nädala jooksul on toimunud haridus- ja kultuuriosakonna koordineerimisel ja koostöös arenguosakonnaga üheksa erineva fookusgrupiga e-intervjuud Elva valla haridusvõrgu teemal.
Kohtumised leidsid aset peamiselt Zoom-keskkonnas. Aruteti  erinevate piirkondade praegust olukorda ja rahulolu hariduses, samuti vaadati üheskoos tulevikku kümne-viietestkümne aasta pärast. Kohtumised olid olulised haridusvõrgu analüüsi kokkupanemisel ning osalejate mõtted ning ettepanekud pälvivad tähelepanu lõpp-dokumendis. Täname asutuste juhte, kes pakkusid välja intervjueeritavad õpilaste, õpetajate, tugispetsialistide, lapsevanemate ja hoolekogude liikmete hulgast. Osalesid ka noortevolikogu ja piirkonnakogude liikmed. 

 

Kolmapäeval, 3. juunil osalesid Marika Saar, Margit Kink  ja Hemminki Otstavel Tartu 2024 kohtumisel. Arutati, kuidas jätkata koostöös ettevalmistustega Tartu 2024ks, abivallvanem Marika Saar tutvustas Elva valla eesmärke ja tegevusi. 

 

Neljapäeval, 4. juunil osalesid Marika Saar, Mare Tamm, Liis Lehiste, Margit Kink, Imbi Rõivassepp ja Inna Rebane ühiskohtumisel Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kava elluviijatega. 
Finantsosakond juhtis tähelepanu eraldatud ressursside kasutamisele ja vahearuande täitmisele. Haridusspetsialist tutvustas ARNO keskkonda, millega on plaanis liita peale huvikoolide ka noortekeskuste ja rahvamajade huviringid. Haridusspetsialist ja kultuurispetsialist tutvustasid 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise aja- ja tegevuskava, mis toimub koostöös noorsootöö kvaliteedi hindamisega september-detsember 2020.  

 

Neljapäeval osales Margit Kink noortevolikogu koosolekul. 
Noortevolikogu osaleb Elva kohvikutepäeval oma kohvikuga. Arutleti, mida on selle tarvis vaja, keda võiks veel kaasata, kuidas teha kohvik võimalikult noortepäraseks ja põnevaks ning mida külastajatele pakkuda. Samuti räägiti Elva Elamusfestivali noortelava korraldusest. 

 

Elva Vallavalitsus kutsub kandideerima Aakre Lasteaed-Algkooli direktori ametikohale 
 

Aakre Lasteaed-Algkool asub Elva vallas Aakre külas. Ühise katuse all tegutsevad lasteaed ja algkool. Konkursil valituks osutunud kandidaadiga sõlmitakse tööleping direktori 0,5 töökoormusega ametikoha täitmiseks.

Tööle asumise aeg on kokkuleppel augustis 2020. 


Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on kõrgharidus, pedagoogiline kompetents ja juhtimiskogemus haridusasutuses (vastavus määruses „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" sätestatud nõuetele); 
 • Sul on teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest; 
 • Sa toetad ja arendad meeskonda; 
 • Sa oled õpi- ja otsustusvõimeline, analüüsi- ja planeerimisoskusega; 
 • Sul on vastutustunne, oled korrektne ja täpne; 
 • Sul on dokumentide koostamise oskus; 
 • Sa oskad väga hästi eesti keelt. 

Omalt poolt pakume: 

 • põnevat tööd lasteaed-algkoolis; 
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
 • ametialast täiendkoolitust. 

Kandideerimiseks esita avaldus, oma CV, palgasoov, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja essee teemal „Muutunud õpikäsitus – võimalus igale lapsele" (kuni 2 lk) e-aadressile elva@elva.ee hiljemalt 22. juuniks 2020. 


Lisainfot jagab Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna 

juhataja telefonil 5622 0169 või e-aadressil mare.tamm@elva.ee


Töökoha ametijuhend on leitav SIIT

 

Elva vallavalitsus kingib sel aastal igale koolilõpetajale raamatu "Minu elu kutse", et innustada ja inspireerida kõiki noori leidmaks see päris oma elu kutse!  

Loodame, et see raamat aitab avada kõikide võimaluste põnevad teed ning on igati inspiratsiooniks. 

Soovime lõpetajatele edasiseks palju edu kõikides ettevõtmistes ning tulge ikka alati koduvalda tagasi, kas või mõtetes!  

Allolevale fotole on jäädvustatud hetk, kuidas raamatu üks autoritest, Harald Lepisk, tõi raamatud täitsa ise Elvasse kohale! Väga vahva, aitäh!  Meie kultuurispetsialist Margit Kink ja haridusspetsialist Liis Lehiste võtsid raamatud rõõmuga vastu. 

 

1. juunil tähistati rahvusvahelist lastekaitsepäeva.
Päeva eesmärk oli juhtida tähelepanu laste heaolule ja õigustele ning lastekaitse tähtsusele. Lastekaitsepäev on üks vanemaid rahvusvahelisi tähtpäevi ning arvatavasti toimus esimene lastekaitsepäev juba 1920. aastal Türgis. 
 

Elva vallas tähistati lastekaitsepäeva erinevates piirkondades erinevalt. Aakre rahvamaja terassil küpsetati pannkooke, tehti näomaalinguid ja mängiti mänge. Elva avatud noortekeskus korraldas Arbi järve ääres aaretejahti, sama tehti Rannu pargis nin korraldajaks oli Rannu pere- ja noortekeskus. Peale selle toimus Rannus tehnika töötuba. Rõngu avatud noortekeskus koostöös Hellenurme noortekaga korraldas “Oma lapse päeva”, kus toimusid erinevad õpitoad ja tegevused, samuti tehti näomaalinguid. Kongutas toimus asfaldile joonistamise võistlus “Kui ma oleks…”. 

Foto autor: Ragnar Vutt

Foto autor: Katariina Viira

Foto autor: Külliki Veigel

Foto autor: Maret Kalnitski 

Foto autor: Sirle Lüüs

KOGUKOND

Elva valla kauni kodu konkurss tuleb taas 
 

Elva vallavalitsus kutsub kõiki aktiivseid elanikke märkama Elva vallas asuvaid kauneid hooneid ja avalikku ruumi ning esitama neid „Elva valla kaunis kodu 2020" konkursile.  

Kandidaate saavad esitada kõik Elva valla elanikud ja külalised. Objektide hulgas võivad olla nii hooned kui ka rajatised, sh platsid, puhkealad jms. 

Konkursile saab esitada kandidaate neljas kategoorias: 

 • kaunis kodu ja aed (traditsiooniline talumaja, linnamaja, suvila, paarismaja ja ridaelamu); 
 • kaunis kortermaja (korrusmaja või korrusmajade kogum); 
 • kaunis ehitis (ühiskondlik ehitis s.o rahvamaja, koolimaja vmt, tööstushoone või hoonete kompleks, kauplus, vaatetorn jms); 
 • kaunis avalik ruum (looduskaunis koht, supelrand, spordiväljak, avalik park, väljak vms). 

Konkursi tulemused avalikustatakse Elva valla kodulehel, Elva valla lehes, valla Facebooki lehel ning valla äpis. Parimaid kodusid tunnustatakse Elva valla kogukondade tunnustamise üritusel 2020. aasta sügisel ning kategooriate võitjad esitatakse „Eesti kaunis kodu 2021" maakondlikku vooru. 
 
Anna meile kaunist kodust teada hiljemalt 15. juuliks e-aadressile elva@elva.ee märgusõnaga „Kaunis kodu" saates meile kauni kodu foto, selle omaniku e-aadressi ning telefoninumbri, et saaksime oma küllatulekust ette teatada. Teavita kindlasti ka omanikku tema kandidatuuri ülesseadmisest. 

Lisainfo: 
Jaanika Saar, vallaarhitekt 
jaanika.saar@elva.ee või tel 5348 1114 


Fotol on Elva valla kaunis kodu 2019 võitja – Liia ja Endel Tilgari kodu. Foto autor: Jaanika Saar 

ARENDUS- JA MAJANDUSVALDKOND

Elva valla kaasava eelarve raames rahastuse saanud "Kirepi bussipeatused pimedas nähtavaks” on tänaseks valminud. 
Bussipeatuste valgustuse ehitas välja Dynamo OÜ ning valgustid on tellitud Bisontesolar OÜ ettevõttest. Bussipeatuste valgustamisega tegelenud Kullo Laose sõnul on püütud uute valgustite ja päikesepaneelidega leida tasakaal, et valgustid põleksid ka pilvisema ilma korral. Päikeseenergia toel töötavad tänavavalgustid on paigaldatud nelja Kirepi küla bussipeatusesse.  
Idee sai rahvahääletusel 237 häält. Elva valla kaasava eelarve ideekorje toimub jälle 1–15.septembrini VOLIS keskkonnas.   

Foto autor: Marju Jõks  

 

3. juunil toimus volikogu majanduskomisjoni koosolek.
Abivallavanem Heiki Hansen tutvustas ja selgitas komisjonile volikogu otsuse eelnõu “Arvamuse andmine Kurejärve uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta”, millega Elva nõustub Keskkonnaameti otsusega korraldada geoloogilised uuringud Purtsi külas Kurejärve maaüksusel. Uuritakse kruusa ja liiva varusid. Teise punktina tutvustas Heiki Hansen riigieelarvest laekunud teede lisaraha (660 003 eurot) kasutamist Elva valla teede ja tänavate remontimisel. Raha jaotatakse piirkondlikult. Palupera piirkonnas kasutatakse lisaraha Hellenurme kergliiklustee rajamisel, Elva linnas Pika tn rekonstrueerimise projekti omaosaluseks, Kongutas, Rannus ja Puhjas mustkatete rajamiseks, Rõngus lasteaiale uue parkla rajamiseks.  Muude teemade all arutati komisjoni töökorraldust ja parkimisprobleeme Liiva tänaval Elva linnas. 

 

4. juunil toimus kohtumine Jõesuu slipi tingimuste parendamise osas Viljandi vallavalitsusega.
Arutati läbi tegevused, et paatide veeskamine Jõesuus oleks mugav ja turvaline. Lepiti kokku, et täpsustatakse Keskonnaametiga vastavate lubade ja kooskõlastuste olemasolu ja vajadust ning mõlemad vallad panustavad slipi parendamisse. 

 

5. juunil toimus järjekordne üldplaneeringu töökoosolek.
Arutati, milliseid maakasutuse juhtotstarbeid ja millise täpsusastmega kasutusele võtta. Näiteks arutleti, kas ridaelamuid võiks püstitada väikeelamumaale või korterelamumaale. Kas aianduse maa-ala juhtotstarbe määramine on otstarbekas. Arutleti, et ilmselt eraldi sadama maa-ala juhtotstarbe määramise vajadust ei ole, kuna veekogude ääres on tegemist pigem randumisaladega. Piirkondade kaupa piiritleti tiheasustusega alad.  

VARIA

Elva linnasüdame avamine toimub 11. Juulil

Elva uuenenud linnasüdame avamine toimub 11. juulil algusega kell 11 ning sündmusele on oodatud kõik huvilised. 

Linnasüdame pidulikul avamisel tänatakse projektiga seotud inimesi ning kõiki kohalolijaid ootab ka muusikaline üllatus. 

Elva linnasüdame ajakohastamise tööd lõppesid 2019. aasta detsembris ning esialgu oli linnasüdame avamine plaanitud selle aasta maikuusse. Eriolukorra tõttu ei olnud võimalik väljakut maikuus avada ning seetõttu toimub avamine 11. juulil kell 11. Samal päeval toimub ka Elva kohvikutepäev. 

 

 

ERIOLUKORD

Valitsus leevendas COVID-19 seotud piiranguid

 

Valitsus leevendas COVID-19 seotud piiranguid nii reisimise, avalike ürituste, spordivõistluste korraldamise kui ka haridusvaldkonnas. 

 

Reisimine alates 1. juunist 


Valitsus kiitis heaks otsuse, millega lubatakse alates 1. juunist Eesti riigipiiri ületada inimesel, kes saabub siia Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist. Inimene tohib Eesti riiki siseneda juhul kui ta on haigustunnusteta ja on nendes riikides viibinud vähemalt COVID-19 haiguse peiteaja ehk viimase 14 päeva jooksul. 
Eestisse saabudes tuleb viibida 14 päeva karantiinis juhul kui inimene saabub siia riigist, kus viimase 14 päeva COVID-19 haigestunute arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 15. Väiksema haigestunute arvuga riigist tulles, karantiinis viibima ei pea.

 
Välisministeerium peab oma kodulehel avaldama vastava statistikaga riikide nimekirja, mida vaadatakse üle kord nädalas.

 
Siseruumides ürituse korraldamisel leevendatakse 50-ne inimese piirangut 100-le
 
Alates 1. juunist kuni 30. juunini tohib korraldada avalikke üritusi, millest võtab osa maksimaalselt 50 inimese asemel 100 inimest. Siseruumides tuleb järgida 50 protsendi täituvust ja 2+2 nõuet.


See kehtib nii korraldavate avalike ürituste (kinod, teatrid, kontserdid jne) kui ka koosolekute ning meelelahutusvaldkonnas kasiinode ja mänguautomaatide saalide külastamise kohta.

 
Avalikele üritustele kehtestatud nõudeid arvestatakse sarnaselt ka põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides ja täienduskoolitusasutuste, avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel ja huvitegevuse ning huvihariduse osas, välja arvatud ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel.

 
Kuni 30. juunini kehtib 2+2 reegel ja kuni 100 osaleja piirang ka pealtvaatajateta spordivõistluste puhul siseruumides. 


Välitingimustes tohib spordivõistluseid korraldada koos pealtvaatajatega arvestades, et osavõtjaid tohib samuti kokku olla 100. Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu. 

SOTSIAALVALDKOND

Reede, 5. juunil toimus sotsiaal- ja terviseosakonna  ametnike supervisioon Elva Kultuurikeskuses, kus osales ka Marika Saar.  

Supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess, mille fookuses on inimese, tema tööalaste ülesannete ning tööandja vastastikune mõju ja koostoime.  Meeskonna supervisiooni teemad võivad olla tõhus töökorraldus ja toimimine, rollid, ülesanded, ootused ja võimalused, aga ka meeskonna areng, keeruliste juhtumite lahendamine või emotsioonide ventileerimine.  

Koos superviisor Kaupo Sauega analüüsiti, mis on osakonnas hästi ja mida saaks arendada järgneval poolaastal. Lepiti kokku konkreetne tegevusplaan, töörühma liikmed, vastutaja ja tähtajad. Järgmine osakonna supervisioon toimub septembris, vajadusel on võimalik kasutada osakonna ametnikel ka individuaalset supervisiooni.


Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

 
Esmaspäev,   10 . august 2020   Kell 9 osakonnajuhatajate ja vallavalitsuse koosolek   Kell 9.30 Piret Hallast ja Hille  Deede
Esmaspäev,   3. august 2020   Kell  9 vallavalitsuse ja osakonnajuhtide koosolek   Kell 9 Eva  Kuslap  Elva Haiglas projekti
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4