Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.-25.09.2022

 

 
 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 


22. septembril toimus selle hooaja esimene loomeettevõtjate Loovhommik

Loovhommiku viis läbi Külli Hansen, kellega koos arutleti ärimudelite ning ärimudeli innovatsiooni teemadel. Osalesid mitmed Elva valla loomeettevõtjad, kelle tagasiside oli ülipositiivne! „Sellistel kohtumistel tunnen, kui tähtsad on Elva vallale loomeettevõtjad ja kuivõrd palju vald meist hoolib,“ sõnas üks loovhommikul osalenud ettevõtja. 

Ka eelmisel hooajal osalenute tagasiside põhjal võib öelda, et sellised kokkusaamised ja kogemuste jagamised on äärmiselt vajalikud - tutvutakse üksteise toodete ja teenustega ning õpitakse tundma samas valdkonnas tegutsevaid inimesi ja nende ettevõtmisi. Elva valla arendusspetsialist Sirli Pippar loodab, et programmi laiem mõju ja eesmärk on, et tublidest loomeinimestest tekib ka tulevikus üks järjepidev koostöövõrgustik, kus leitakse ühiseid koostööpunkte oma toodete arendamiseks või näiteks eksportimiseks.

Elva vallal on oma ettevõtjate toetamiseks kirjutatud ühisprojekt Tartu Loomemajanduskeskusega, mille käigus edendatakse Elva valla loomeettevõtjate teadlikkust loovhommikute ürituste sarja ning sel hooajal pakutakse täiendavalt võimalust ka osaleda mentorlusprogrammis. Tegemist on ainulaadse kohaliku omavalitsuse poolt võimaldatud tugiprogrammiga, mille Elva vald on algatanud. Osalemine on ettevõtjatele tasuta, projekti rahastab EAFRD MAK 2014-2020 LEADER-meetme raames Tartumaa Arendusselts. 

Igal kuul kohtuvad loomeettevõtjad Loovhommikutel, mille teemad katavad ära kõik, mis loomemajanduses tarvis teada - rahastusvõimalustest ja turundamisest kuni koostöövõrgustiku loomiseni välja. Täiendavalt mentorlusprogrammis osalemine annab loomeinimesele veelgi kindlust ning motivatsiooni oma ettevõtmise arendamiseks ning aitab püsida õigel rajal. Tuge pakuvad Tartu Loomemajanduskeskuse mentorid, kellel on vastav eelnev kogemus juba olemas mitmete inkubantide näol. 

Järgmine kohtumine toimub 20. oktoobril kell 10-13 Elav Elva Keskuses ning siis räägib erinevatest rahastusvõimalustest Signe Somelar-Erikson. 

Loovhommikutest on oodatud osa võtma kõik Elva valla loomeettevõtjad ning vabakutselised loomevaldkonnast huvitunud inimesed olenemata eelnevast kogemusest ning sellest, kas varasematest loovhommikutest on osa võetud. Kui mõni teema pakub huvi, siis pane end sobivale üritusele kirja! 

Järgmistel loovhommikutel käsitletavate teemade ülevaade on leitav siit →
 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


24. septembril toimus üle-eestiline Maal elamise päev

Sel päeval saadi kokku ka Elva vallas. Üle Aakre, Rõngu, Hellenurme, Palupera ning Kirepi piirkondade oli avatud 9 külastuspunkti ning ürituse keskpunkt koondus Aakre rahvamaja parki. Ühtekokku külastati Maal elamise päeva Elva vallas ligi 1000 korda.  

Esinesid erinevad kultuurikollektiivid, peeti laata, sai kuulata põnevaid maale elama tulemise kogemuslugusid ning oli võimalus saada osa nii mälumängust kui erinevatest töötubadest. Lastele oli rõõmu pakkumas Lotte, poni ning batuut. Päeva jooksul toimusid mõisatuurid Aakre, Hellenurme ning Palupera mõisates, mis tõid kokku rohkelt huvilisi. Avatud olid ka Rõngu, Aakre ning Hellenurme lasteaiad. Elva valla telgi juures sai soovida vallale häid soove peagi saabuva 5. sünnipäeva puhul. 

Oli väga vahva päev ning korraldajad tänavad kõiki, kes Maal elamise päeva võimalikuks tegid! Kohtume taas uuel aastal ning siis teeme lähemalt tutvust juba Rannu, Konguta ja Valguta piirkondadega.

Ürituse galerii 
Fotograaf: Marko Hõrak

Vaata ülevaadet päevast ka Elva valla Instagramist →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

19. septembril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna spetsialistid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infotunnis

Infotunnis anti ülevaade riigipoolsetest tugimeetmetest seoses energiahindade tõusuga. Erinevalt eelmisest hooajast ei pea inimesed riigipoolset abi taotlema, vaid riik tasub osa hinnatõusust otse tootjatele. 

 

 


Käimas on üleriigiline noortegarantii tugisüsteemi kampaania "Kuidas sul päriselt läheb?" 

Sotsiaalkindlustusamet ja Sotsiaalministeerium on käima lükanud noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) kampaania "Kuidas sul päriselt läheb?", et teavitada 16-29 aastaseid mittetöötavaid- ja õppivaid noori nende võimalustest haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTSiga on liitunud 60 omavalitsust, sealhulgas Elva vald. 

NGTS projekti raames on võimalik saada tasuta psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist, karjääriplaneerimist ja enesearengut toetavaid koolitusi ning B-kategooria juhilubade koolitust. Samuti pakutakse tööpraktika võimalust noorele sobiva tööandja juures koos stipendiumi ja sõidutoetusega. 

Hetkel käimasolevas kampaanias osaleb ühe kampaanianäona ka Elva valla noor Ainar, kes just tänu noortegarantii tugisüsteemile leidis endale uue sihi elus ning praktilised oskused ja teadmised, kuidas edasi pürgida. 
 

12-14. oktoobril on Elva valla NGTS sihtrühma kuuluvatele noortele toimumas taas motivatsioonikoolitus, kus pühendutakse eneseanalüüsile, digipädevuste arendamisele ning õpitakse unistama ja eesmärke seadma. Kui tunned kedagi, kellel võiks sellest koolitusest kasu olla, siis anna talle sellest teada! 

Projekt kestab 2023. aasta sügiseni ning seda rahastab Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu Euroopa Sotsiaalfond. 

Loe rohkem 

 

 

21. septembril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna koostöökohtumine Elva piirkonnapolitseinikega

Kuna nii osakonnas kui politseinike hulgas on olnud töötajate vahetumist, oli oluline silmast-silma kohtuda ning tutvuda. Üle räägiti nii ametnike kui piirkonnapolitseinike tööpiirkonnad kui ka pädevuse piirid, et koostöö oleks võimalikult sujuv. 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Rõngu kogukonnakeskuse ehitusest 
 
Rõngu südamesse, olemasoleva bussijaamahoone asemele alustati Rõngu kogukonnakeskuse ehitust juba 2021. aasta alguses. Paraku on koostöö töövõtjaga kulgenud vaevaliselt ning tänaseks on Elva Vallavalitsus 15. septembri 2022 seisuga töövõtja Rennes OÜ-ga lepingu ka lõpetanud. Hetkel ollakse lõpetamata tööde osas jätkuvalt suhtluses alltöövõtjatega, kes koostavad uued pakkumised juba alustatud tööde lõpule viimiseks. Uue peatöövõtja leidmiseks on koostamisel hange.
 
Rõngu kogukonnakeskusesse on lisaks Elva valla Rõngu piirkonna teenuskeskuse ruumidele planeeritud ka raamatukogu koos seminariruumiga, luuakse võimalus kaugtöö tegemiseks ning avaliku interneti kasutamiseks. Uuel hoonel säilib ka bussijaama funktsioon koos ootesaali ja avalike tualettruumidega. Kogukonnal on keskuses asuvaid ruume võimalik kasutada koosolekute ja muude erinevate tegevuste korraldamiseks ja läbiviimiseks.

Elva vald teeb kõik endast oleneva, et hoone kasutusele võtta esimesel võimalusel, loodetavasti 2022. aasta lõpuks. Välitööd lõpetatakse tõenäoliselt kevadel 2023.

 

 

20. septembril toimus Elva linna Kesk tänava garantiiülevaatus
 
Kohtumisel juhiti tähelepanu kõikidele probleemsetele kohtadele, millele soovime lahendust, sealhulgas ka ära vajunud restkaevude ümbrustele, kus kaevud vajavad tõstmist ja uuesti asfalteerimist.

Lisaks said mainitud ka täringukivi ja kergtee vahelised asfaldivuugid, mis vajavad täitmist ja kõrguste korrigeerimist, kuna need on kohati juba nii sügavad, et ka väiksema tõukeratta ratas võib sinna kinni jääda ning põhjustada väga ohtliku olukorra. Täiendavalt tuleb üle vaadata päikesevarjud, mille valgustus vajab korrigeerimist ning töövõtjal tuleb veel koos eksperdiga üle vaadata ka tänava äärsed puud, kuna neil esineb kahjustusi ja kuivamist.

Kesk tänava peatöövõtja RTS Infraehitus OÜ on lubanud lähinädalatel garantiitöödega alustada. Kesk tänava ja väljaku garantiiaeg lõpeb 6. detsembril 2022.

 

 

  HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ  

 


23. septembril toimus projekti „Tartumaa heaoluprogrammi (HOP) rakendusmudeli loomine ja piloteerimine“ avaseminar

Tartu Loomemajanduskeskuses toimunud seminaril osalesid abivallavanem Heiki Hansen, sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir, sotsiaalnõunik Anneli Lepik ja haridusspetsialist Auli Mäesalu. 

Päev algas Cumulus Consulting OÜ meeskonna poolt läbiviidud uuringutulemuste "Tartumaa haridusliku erivajadusega (HEV) laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine" tutvustamisega, kus anti ülevaade Tartumaa laste ja perede heaolu hetkeseisust ning puudustest, mis puudutab HEV laste tugiteenuseid. 

Tartumaa strateegilistest eesmärkidest ja arengusuundadest tugiteenuste korraldamisel andsid ülevaate Sven Tobreluts ja Kairi Vasemägi Tartumaa Omavalitsuste Liidust. 

Peale lühikest virgutuspausi tutvustati võimalikke lahendusi ja koostöömudeleid tugiteenuste disainimisel ja rakendamisel ehk projektijuht Annely Võsaste andis ülevaate HOP projekti eesmärkidest ja sisulistest tegevuste suundadest. 

Elva vald osaleb HOP projektis juhtumikorralduse koostöömudeli pilotiseerimisel olulise omavalitsusena. Loe projekti kohta rohkem Elva valla koduleheküljelt 

 

 

19. ja 21. septembril toimusid noorsootöövaldkonna kohtumised 

Kohtumiste käigus arutati huvihariduse kava täitmist esimesel poolaastal ja vaadati tagasi malevasuvele Elva vallas.

19. septembril toimunud huvikava elluviijate kohtumisel koguti sisendit uue perioodi kava jaoks ning arutati kava täitmist. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.

21. septembril toimus kohtumine maleva korraldajatega, et jagada kogemusi suvel toimunud noorte töömalevatest. Noored osalevad malevates hea meelega ning sinna ei minda ainult raha pärast, vaid oluline on ka malevast saadav emotsioon. Ühiselt arutati, kuidas järgmisel aastal Elva valla malevaid veel paremini korraldada. 

 

 


22. septembril külastas Elva Huviala- ja Koolituskeskust rahvusvaheline noorsootöötajate koolitusgrupp

Noorsootööspetsialist Sirle Lüüs andis ülevaate Elva valla noorsootööst üldiselt. Elva Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Riin Pross tutvustas noortekeskust ja selle võimalusi ning samuti Elva Huviala- ja Koolituskeskust. Elva valla huvihariduse ja noorsootöö võimalused tekitasid elavat arutelu ning küsimusi esitati palju. 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


20.-22. septembril osales vallaarhitekt Jaanika Saar Sisekaitseakadeemias toimunud turvalise ruumiloome koolitusel

Koolitusel puudutati ruumipsühholoogia aluseid, arutleti arhitektide panuse üle turvalise ruumi loomisel ning planeerimise osapoolte probleemide ja rollide üle riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil. Seminari praktiline harjutus viidi läbi Tondiraba pargis analüüsides grupitööna erinevaid turvalisuse aspekte. Seminari lõpuks esitas iga töögrupp analüüsi ning pakkus välja konkreetsed lahendused.  

 

 

20.-21. septembril osales planeeringuspetsialist Maarika Uprus Rahandusministeeriumi planeeringute andmekogu koolitusel

Koolitusel tutvustati 1. novembrist avatavat üleriigilist planeeringute andmekogu, kuhu hakatakse koondama kõiki riigis kehtestatud planeeringud: üleriigiline, maakondlikud, üld- ja detailplaneeringud.  

 

 

Kolmapäeval, 21. septembril osales Kertu Vuks Tartus eurotoetuste infopäeval

Infopäeval anti ülevaade struktuuritoetuste uue rahastusperioodi üldistest plaanidest ja põhimõtetest kui ka täpsemalt valdkondlikest toetustest. Ülevaade anti muuhulgas ka regionaalarengu toetustest, ettevõtlusmeetmetest,  toetusvõimalustest loomemajanduse arendamiseks, energiatõhususe ja taastuvenergia toetusvõimalustest, ringmajanduse ja kliima toetusmeetme võimalustest, samuti Sotsiaalministeeriumi poolt kureeritavatest pikaajalise hoolduse meetmetest.

Täpsemalt saab toetusvõimaluste kohta lugeda siit → 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Foto: Reigo Teervalt, Tartu 2024 


20. septembril toimus Tartu 2024 Kultuurikompass

Järjekorras 12. Kultuurikompassil võeti luubi alla teema "Kui külalislahke on Lõuna-Eesti?". Seminaripäevast Mooste Folgikojas võtsid osa Eliise-Berta Tarto ja Kertu Vuks.

Erinevad esinejad jagasid kogemusi ja praktikaid, kuidas saab Lõuna-Eesti pakkuda meeldivat reisielamust igale külalisele ning arutleti, mida on võimalik veelgi paremini teha. Lisaks toimus ka külalislahkuse võrgustiku loomise töötuba, kus koguti võrgustiku loomiseks sisendit erinevate arutelude kaudu. Järgmise sammuna plaanitakse kokku kutsuda juba fookusgrupp. 

 

 

Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali projekt aastal 2024 saab kuuluma Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna ametlikku programmi ja Tartu Maailmaülikooli programmi

Eesti Liikumis- ja Heaolufestivali projekt on läbinud esimesed produktsiooni läbirääkimised Tartu 2024 sihtasutusega ning on suur rõõm, et festival saab kuuluma Tartu 2024 põhiprogrammi. Täpsemalt saab festival olema osa programmiliinist Inimene ja  Oskused, kuna festivaliga soovime avada vaimse tervise teemasid läbi liikumisharjumuste teadvustamise, pöörata tähelepanu põlvkondade koosloovusele ning korraldada festivali sotsiaalselt vastutustundlikult. 

Täiendavalt saab Eesti Liikumis- ja Heaolufestival kuuluma ka teadlasi ja Lõuna-Eesti kogukondi ühendava Tartu Maailmaülikooli projekti, mille partneriteks pääses 13 eripalgeliste ideedega kogukonda. Tartu 2024 kunstiline kontseptsioon – Ellujäämise Kunstid – väljendub ka maailmaülikooli kogukonna akadeemiates toimuvas, sest fookuses on toimetuleku ja kestlikkusega seotud teadmised ning oskused, mis aitavad eestlastel paremini elada.

 

 

Foto: Marko Hõrak


Kuni 20. novembrini saab Elva keskväljakul vaadata näitust „Laulupeo teekond läbi aja"

Fotonäituse on ringreisile üle Eesti viinud Eesti Rahvakultuuri Keskus koos Tantsupeomuuseumiga. Järjekorras neljandana jõudis näitus 23. septembril Elva keskväljakule ning näituse pidulik avamine toimus 26. septembril. 

Sõna said Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister ja Elva abivallavanem Kertu Vuks, laulu- ja tantsupeolise meeleolu lõid kohalikud kollektiivid.

Rändnäitus on liikvel olnud alates 15. jaanuarist 2022. Esimeseks näituse võõrustajaks oli Tõrva. Elvasse jõudis näitus Põlvast ning enne seda on inimesed saanud näitust nautida Võru ja Otepää keskväljakutel. Enne jõuluaega jõuab väärikas ülespanek juba Viljandisse.

Näituse koostasid ajaloolane Jaak Juske koostöös Fotomuuseumi ja Tallinna Kultuuri- ja Spordiametiga. Esmakordselt eksponeeris näitust 2019. aastal Tallinna Vabaduse platsil Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet. Alates käesolevast aastast on jõud ühendanud Tantsupeomuuseum ja Eesti Rahvakultuuri Keskus paljude Eesti omavalitsustega, et ajaloolisest väljapanekust saaksid osa inimesed üle kogu Eesti.

 

 

  JUHTIMINE  

 

Teisipäeval, 20. septembril toimus rahanduskomisjoni koosolek

Vallavalitsusest osalesid koosolekul Kertu Vuks, Priit Värv ja Imbi Rõivassepp. Koosoleku päevakorras oli 4 vallavalitsuse poolt algatatud eelnõud: Elva valla 2022. aasta eelarve II lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2022. aasta eelarve muutmine; laenu võtmine; Elva vallas Elva linnasisese bussiliini kõrgeima sõidupiletihinna kehtestamine ja Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine.

Komisjon toetas kõikide eelnõude volikokogusse suunamist.

 

 

Elva Vallavalitsuse 20.09.2022 istungi kokkuvõte 

Elva Vallavalitsuse 20.09.2022 istungil otsustati:

 • Seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva vallas, Kirepi külas, Raudteemaja maaüksusele (69403:002:0098) tehnorajatise ehitamiseks.
   
 • Seada isiklik kasutusõigus N.R.Energy OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistutele.
   
 • Määrata Härjanurme külas, Ukkosaare (60502:002:0042), Tootsi (60502:002:0029) ja Peebo (60502:002:0044) katastriüksuste vaheliste piiride muutmisega ning Ukkosaare katastriüksuse jagamisel neljaks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
  - Elva vald, Härjanurme küla, Peebo, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Tootsi, sihtotstarve elamumaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Vana-Ukkosaare, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Uus-Ukkosaare, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Keeri tee L2, sihtotstarve transpordimaa;
  - Elva vald, Härjanurme küla, Tuule, sihtotstarve maatulundusmaa.
   
 • Määrata Elva vallas asuvate munitsipaalomandisse antavate maaüksustele koha-aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt:
  - Maaüksus katastritunnusega 17101:001:1887 - koha-aadress Elva vald, Verevi küla, Jõeääre tee 1, sihtotstarve üldkasutatav maa;
  - Maaüksus katastritunnusega 17101:001:1888 - koha-aadress Elva vald, Verevi küla, Jõeääre tee 1a, sihtotstarbega üldkasutatav maa;
  - Maaüksus katastritunnusega 17101:001:1890 - koha-aadress Elva vald, Verevi küla, Jõemuuli, sihtotstarbega üldkasutatav maa.
   
 • Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projektide „Jõemetsa kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine" ja „Rebase kinnistu juurdepääsutee rajamine" aruanded.
   
 • Kinnitada riigihanke „Elva vallas elektrienergia ostmine perioodiks 01.01.2023 – 31.12.2023" alusdokumendid.
   
 • Vabastada MTÜ Teeklubi üüri tasumisest täies ulatuses 1.10.2022 - 31.12.2022.
   
 • Korraldada Rõngu alevikus, Pagari põik 12 kinnistul päikeseelektrijaama ja seda teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste avatud menetlus.
   
 • Anda projekteerimistingimused Suure-Rakke külas, Jaani-Hansu kinnistul tootmishoone ja seda teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks.
 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.-18.09.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


14.-16. septembril osalesid Liis Lehiste, Auli Mäesalu, Sirle Lüüs ja Marge Jaasi-Tamm URBACT Eesti haridusvõrgustiku seminaril Narvas

Seminaril kuulati ettekandeid formaal- ja mitteformaalõppe sidususest, tutvuti erinevate algatuste ja projektidega, nagu HUVA, Gutsy GO, MTÜ Spin, Edukoht programmeerimiskool ning Narva muuseumi haridusprogrammidega. Külastati Narva avatud noortekeskust, MTÜ VitaTiim ja Narva Noorte Meremeeste Huvikooli. Praktiseeriti strateegilist grupitööd ning arutati URBACT projekti tegevuskava.  

 

 

Elva valla õpetajad said tunnustatud Tartumaa Aasta Õpetaja 2022 konkursil

12. septembril avaldati maakondlikud haridusvaldkonna tunnustuste laureaadid ning tunnustuse pälvisid teiste seas ka mitmed Elva valla õpetajaid: 

Tartumaa aasta lasteaiaõpetaja kategoorias Eva Kitsnik (Konguta Kool) ja Käthlin Naarisma (Rõngu Lasteaed Pihlakobar). 

Tartumaa aasta klassiõpetaja kategoorias Astrid Külaots (Konguta Kool) ja Monika Tasa (Elva Gümnaasium). 

Tartumaa aasta klassijuhataja kategoorias Kätlin Tatar (Elva Gümnaasium). 

Tartumaa aasta huvialaõpetaja kategoorias Margit Aidla (Elva Gümnaasium ja Elva Spordiliit). 

Tartumaa aasta tugispetsialisti kategoorias Riina Kõrgesaar (Puhja Lasteaed Pääsusilm). 

Tartumaa aasta õppeasutuse juhi kategoorias Marge Jaasi-Tamm (Rõngu lasteaed Pihlakobar). 

Tunnustused antakse üle 30. septembril toimuval Tartu linna ja maakonna haridustöötajate tänusündmusel. Igast kategooriast üks kandidaat (piirkondlik nominent) on esitatud ka üleriigilisele konkursile. Üleriigilised laureaadid selguvad 8. oktoobril Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldataval galal “Eestimaa õpib ja tänab”.

Kõik Tartumaa aasta õpetaja 2022 laureaadid on leitavad Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt →
 

 

 

Fotol: Angela Ader, Tartu 2024 haridustöö koordinaator


13. septembril toimus Elva valla haridusjuhtide 2022/23 õppeaasta esimene kohtumine

Koosolekul tervitati haridusasutuste uusi liikmeid - Elva gümnaasiumis alustas septembri keskpaigast direktori ametis Deivy Kivisalu ning eelmise õppeaasta lõpust õppejuhid Piret Jaani ja Merle Sasi. Rõngu keskkoolil on alates augustikuust uus direktor Romet Piller. 

Päevakorras oli Tartu 2024 tegemiste tutvustamine ning külla oli selleks kutsutud Tartu 2024 haridustöö koordinaator Angela Ader, kes andis ülevaate Tartu 2024 kultuuripealinna projektist üldiselt ning noortele suunatud arenguprogrammist Tartu 2024 Extended. Lisaks kutsus Angela ülesse suunama õpilasi tegema Tartu 2024-st, Ellujäämise Kunstidest ja kultuurivaldkonnast inspireeritud loov- või uurimuspraktilisi töid. 

Elva valla kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto tutvustas juhtidele kultuuriakna sündmuskalendri kasutamise võimalusi ning jagas muud olulist kommunikatsioonivaldkonna infot, sealhulgas räägiti meeldetuletuseks üle näiteks meediasuhtluse hea tava. 

Haridus- ja kultuuriosakond jagas jooksvat infot ning finantsosakonna meeldetuletusi. Samuti ei puudunud tavapärane ettepanekute ja küsimuste esitamise võimalus. 

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Reedel, 16. septembril osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar ja Sirli Pippar Tartumaa Arendusseltsi (TAS) visiooniseminaril Eesti Rahva Muuseumis

Seminari eesmärk oli saada sisendit uue programmiperioodi tegevuste ja toetusmeetmete kavandamiseks TAS-i tegevuspiirkonnas, kuhu Elva vallast kuuluvad Konguta ja Puhja piirkonnad ning alates uuest programmiperioodist ka Elva linn.

Inspireerivate ettekannetega jagasid seminaril oma kogemusi Vidrike külavanem Ivika Nõgel, kes oma ettekandes keskendus kogukondade ja külade erinevatele arengufaasidele ning jagas Vidrike küla kogemust. Ettekandega esines ka Marek Strandberg, kes rääkis energiakogukondadest, tulevikuvõimalustest seoses vesiniktehnoloogia kasutuselevõtuga ning rohepöörde tegevustest laiemalt.  

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


15. septembril toimus Elva linnaraamatukogu kaminasaalis projekti "Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine kohalikul tasandil" võrgustiku kohtumine

Kokku said Elva ja Nõo valla sotsiaaltöö- ja meditsiinivaldkonna esindajad, et mõista ühtselt projektiga seonduvalt erinevate osapoolte rolle ja võimalusi ning arutada piirkondlike sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamise puuduste ja toimiva praktika üle. Kohtumist rikastasid oma kogemustega Tartu linna hoolduskoordinaatorid Ave Tooming ja Johanna Hollo ning Tartu Linnavalitsuse tervishoiuteenistuse juhataja Piret Väljaots. 

 

 

Teisipäeval, 13. septembril osalesid Rutt Hanni ja Karmen Paavel teemapäeval "Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna koostöö - kohaliku tasandi praktikad" 

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) poolt korraldatud teemapäeva eesmärk oli arutleda, kuidas aidata kaasa inimesele parima abi kätte saamisele lõimides piirkondlikku tervishoiu- ja sotsiaaltööd. Kuulata sai teiste Eesti piirkondade kogemusi, näiteks Viljandi maakonna PAIK projekt ja Teleskoobi võimalused ning jagada kogemusi ja arenguid riiklikult ellu kutsutud hoolduskoordinatsiooni projekti kohta. 

 

 

Neljapäeval, 15. septembril toimus Paides, Wittensteini tegevusmuuseumis inspiratsiooniseminar „Tervem ja tegusam omavalitsus“

Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt korraldatud seminaril osalesid Elva Vallavalitsusest Kertu Vuks ja Anneli Lepik ning SA Elva Laste- ja Perekeskusest Katti Kask. Seminar oli avaürituseks projektile “Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine”, milles Elva vald osalemas on.

Elva valla eeesmärk on selle projekti ja mentorite toel koostada praktiline tegevuskava Elva valla heaolu- ja terviseprofiilile. Projekti on kaasatud erinevate valdkondade spetsialistid, sh SA Elva Kultuur ja Sport esindaja. Lisainfo projekti kohta on leitav siit → 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 

Kolmapäeval, 14. septembril toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Elva Vallavalitsusest osalesid koosolekul Kertu Vuks, Margus Ivask, Jaanika Saar ja Maarika Uprus. Arutelu all oli kolm päevakorrapunkti: Kertu Vuks tutvustas arengukava- ja eelarvestrateegiat ning ettepanekuid, mis avaliku väljapaneku perioodil laekusid; Maarika Uprus ja Jaanika Saar andsid ülevaate planeeringutest ning selgitasid detailplaneeringute andmebaasi kasutamise võimalusi; kolmandas päevakorrapunktis arutati Elva discgolfipargi parkla rajamise võimalusi koos Mahlamäe kergliiklustee ehitusega.  

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

12. septembril toimus Puiestee tänava rekonstrueerimise lõppülevaatus

Elva Vallavalitsuse poolt kuulusid komisjoni Kristjan Vilu, Hegri Narusk, Jaanika Saar, Margit Berg-Jürgens, Paul Sinisaar ja Hendri Seinberg. Omanikujärelevalvet teostas Siim Suits Tarindiprof OÜ-st. 

Ülevaatuse käigus suuri puudusi ei leitud, kuid ehituse käigus sai vaatamata puude ümber paigaldatud laudadele siiski kahjustada üks mänd. Selle lunastamiseks tõi ehitaja uue männiistiku ning tänaseks on see juba ka Puiestee tänava äärde istutatud. Teiseks mändidega seotud puuduseks olid kõnnitee asfaldi sisse sattunud männikäbid. Kuigi Männilinnana võiks öelda, et käbid asfaldi sees ei häiri, on käbide mõju asfaltbetooni omadustele veel uurimata, mistõttu ehitaja pidi teostama parandustöid.

Kokkuvõtvalt saame öelda, et seekord sai vald koostööd teha äärmiselt hea ja kvaliteetse ettevõttega ning võib väita, et tänav sai isegi parem kui algselt projekteeritud. Elva Vallavalitsus tänab meeldiva koostöö eest AS TREF projektijuhti Andre Künnapuud, objektijuhti Tõnis Tagelit ja hankejuhti Heikki Pormeistrit! 

 

 

  KULTUUR JA SPORT  

 

Foto: erakogu 


Elva valla spordijuhiks saab Marek Pihlak

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kuulutas möödunud kuul välja konkursi Elva spordijuhi ametikohale. Tänaseks on uus Elva valla spordivaldkonna eesvedaja selgunud ning oktoobrikuu jooksul asub spordijuhi ametisse Marek Pihlak.

SA Elva Kultuur ja Sport juhataja Ivi Tigane ütles, et konkurss oli tihe ning kandideerisid mitmed spordiinimesed, kellel kõigil oli suur motivatsioon asuda Elva valla spordivaldkonda juhtima ja kujundama. „Mareki kasuks rääkis lõpuks siiski tugev kogukondlik taust, mida läbi suuremate ja väiksemate spordiürituste ja -tegemiste oleme Elva vallas juba pikalt näha saanud," lisas Ivi Tigane.

Peagi ametisse asuv Marek Pihlak sõnab: „Elva vald on aastakümneid olnud spordis teenäitaja – pühendunud treenerid, kes on oma ala parimad asjatundjad, väga head saavutused paljudel spordialadel ning suured kogemused erinevate spordivõistluste korraldamisel. See kõik vormistati suure töö tulemusena ka Euroopa parima spordilinna tiitliks." Ta lisab, et loorberitele puhkama jääda ei saa, sest Elva vald vajab investeeringuid ja uusi taristuid, mis tooksid nii lapsed, nende vanemad kui ka vanavanemad liikumise ja spordi juurde. „Tsiteerides Toomas Hendrik Ilvest - see, mis meid siia tõi, edasi meid enam ei vii," märkis Marek.

Marek Pihlak on üles kasvanud Pärnus, õppinud Tartu Ülikoolis ning Elvasse tõid ta töö ja pereelu. Tema haridusteed on mõjutanud aktiivne profisportlase karjäär, mis on aidanud tal kujuneda sihikindlaks ja eesmärkidele suunatud isaks, abikaasaks, õpetajaks ja treeneriks. Ta on Spordiklubi Altia juhatuse liige, Elva Spordiliidu juhatuse liige ning Elva vallavolikogu liige. Marek Pihlak on Elva vallas korraldanud suurüritusi nagu Elva Kohvikutepäev ja Elva Südaööjooks.

 

 

Elva valla erinevate veebilehtede sündmuskalendrid on üle minemas ühtsele süsteemile 

Oleme ühtlustamas Elva valla erinevate veebipõhiste infokanalite sündmuskalendreid ning läheme kõikjal üle Kultuuriakna süsteemile. Hetkel on Kultuuriakna kalender juba kasutusel Elva valla kodulehel ning edaspidi saab samasugune kalendrivaade olema ka Elva Kultuuri, Elva Spordi ja Elav Elva veebilehtedel ning samuti ka Elva valla äpis. 

Nii muudame Elva valla sündmuste kohta info tarbimise ja ka kalendrisse info lisamise lihtsamaks ja mugavamaks - Kultuuriakna süsteemi kaudu saab iga ürituskorraldaja ise oma sündmuse mõne minutiga registreerida ning seista hea selle eest, et tema Elva vallas korraldatav sündmus oleks ka Elva valla kalendris üleval. Julgustame kõiki oma sündmusi Kultuuriakna kaudu registreerima, et Elva valla sündmuskalender oleks maksimaalselt sisukas ja ülevaatlik ning kajastaks kõiki erivaldkondade sündmusi, mis üle Elva valla toimuvad – jalkamängudest ja raamatukogu lugemisõhtutest kuni koolikontserdite ja suurfestivalideni välja. Oma sündmuse saad Kultuuriaknasse ja Elva valla sündmuskalendrisse registreerida siin →

Sotsiaalmeedias kajastab Elva valla sündmus- ja turismiinfot Elva valla turismibränd Elav Elva. Hoia silm peal Elav Elva Facebooki lehel ja Instagramil

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva Vallavalitsuse 13.09.2022 istungi kokkuvõte

Elva Vallavalitsuse 13.09.2022 istungil otsustati:

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnisasjadele Puhja alevikus, Hommiku tn 2a (17101:001:1238) ja Lapetukme külas, Teeveere (17101:001:0453) maakaabelliini paigaldamiseks.

Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevale kinnistutele Suure-Rakke külas, Verevi tee L1 (66601:001:0251) ja Suure-Rakke külas, Verevi tee L2 (66601:001:0278) maakaabelliini paigaldamiseks.

Määrata Pastaku külas, Kirmi katastriüksuse (58201:001:0321) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
- Elva vald, Pastaku küla, Kirmi, sihtotstarve maatulundusmaa;
- Elva vald, Pastaku küla, Kirmipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Sõlmida Elva Soojus OÜ-ga leping Aakre katlamaja ja Konguta katlamaja teenindamiseks, hooldamiseks ja katlamajaga ühendatud hoonete varustamiseks soojaga tähtajaga kuni 30.06.2024.

Moodustada Elva lasteaias Õnneseen sobitusrühmad 2022/2023 õppeaastaks:
- sobitusrühm Vandersellid (8. rühm) Kaja tn 4 õppehoones;
- sobitusrühm Pähklipurejad (10. rühm) Lõuna tn 5/7 õppehoones.

Moodustada Elva lasteaias Murumuna 2022/2023 õppeaastaks sobitusrühm Piilupardid Kesk 29 õppehoones.

Moodustada Rõngu lasteaias Pihlakobar 2022/2023 õppeaastaks sobitusrühmad:
- sobitusrühm Müramardikad õppekohaga Nooruse 5, Rõngu alevik;
- sobitusrühm Liblikad õppekohaga Nooruse 5, Rõngu alevik.

Kinnitada riigihanke nr 253777 „Elva valla kruusateede katendite uuendamine 2022" tulemused ning tunnistada edukaks Verston OÜ pakkumus maksumusega 97 431,95 eurot.

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 05.-11.09.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia oli kuni 7. septembrini avalikul väljapanekul 

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia oli avalikul väljapanekul 24. augustist kuni 7. septembrini. Sel perioodil toimusid avalikud arutelud 31. augustil Puhja Seltsimajas, 5. septembril Rõngu Rahvamajas ja 6. septembril Elva Kultuurikeskuses. Lisaks toimusid 3. septembril Ulila Keesikojas Külade Kärajad, mille raames samuti arengukava- ja eelarvestrateegia teemadele keskenduti.  

Kokku laekus avaliku väljapaneku raames (sh piirkonnakogudest) ligi 90 ettepanekut. Mitmed ettepanekud puudutasid teede investeeringute kava, sealhulgas erinevate teede korrastamise ja kergteede rajamise vajadusi. Lisaks tuli mitmeid piirkonnaspetsiifilisi ettepanekuid investeeringuvajaduste kohta. Arengukavale ja eelarvestrateegiale laekunud ettepanekud ja vallavalitsuse arvamuse ettepanekute kohta leiab arengukava- ja eelarvestrateegia lisamaterjalidest siit →


 

Elva valla punamonumentide eemaldamisest ja sõjahaudade ümbermatmisest 

Elva vallavalitsus on esitanud avalduse järgnevate sõjahaudade ümbermatmiseks ja punamonumentide eemaldamiseks:

 • Elvas, Tartu mnt 10 (komisjoni otsus tehtud);
 • Rõngu alevikus, ausambaplatsi kinnistul olev Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud ja hauamonument;
 • Aakre külas, Mõisa tee 10 II maailmasõjas hukkunute ühishaud ja mälestusmärk;
 • Palupera külas, Palupera põhikooli kinnistul Vabadussõjas hukkunute ühishaud. 

Lisaks on avalduses palutud kaaluda:

 • Mäeselja külas, Puhja kalmistul II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaua ja hauatähise sobivust;
 • Vallapalu külas, Palumetsa kinnistul asuva II maailmasõjas hukkunute ühishaua mälestiseks olemise staatuse muutmist;
 • Rebaste külas, Oonametsa kinnistul Vabadussõjas hukkunute ühishaua ning Rebaste külas, Nagla kinnistul asuva Kasumetsa mälestusmärgi ”Au II maailmasõjas hukkunutele” sobivust. 

Nende monumentide osas pole Kaitseministeeriumi sõjahaudade komisjon veel otsust teinud, kuid Elva vallavalitsusele on edastatud eelinfo, et nende haudade ümbermatmiseni 2022. aastal ei jõuta.  


 

Valminud on elanike, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste energiatõhususe meelsusuuring 

Kantar Emor on läbiviinud uuringu, mille eesmärk on anda erapooletu teadmine Eesti kodutarbijate, kohalike omavalitsuste esindajate ja ettevõtjate teadlikkusest ning meelsusest energiatõhususe valdkonnas. 

Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda siin →

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

7. septembril toimus Väärikate Ülikooli uue hooaja esimene loeng 

Väärikate Ülikooli kolmanda hooaja avaloeng toimus Elva Kultuurikeskuses, kus erukindral Ants Laaneots rääkis Venemaa agressioonist Ukrainas ning muutunud julgeolekuolukorras Euroopas. Kohal oli palju huvilisi ning väga suur rõõm oli näha, et osalejate seal oli tavapärasest enam ka mehi.  

Väärikate Ülikool on Tartu Ülikooli elukestva õppe üks olulisi tegevusi eesmärgiga aidata kaasa aktiivse eluhoiaku kujundamisele. Elvas toimuvad loengud üks kord kuus iga kuu esimesel kolmapäeval. 

Järgmine loeng toimub 5. oktoobril ning siis astub kuulajate ette Ene Ergma, kes räägib astrofüüsikast. 

 


 

7. septembril toimus koostöökohtumine SA Elva Laste- ja Perekeskuse ning SA Lapse Heaolu Arengukeskusega

Sel sügisel avab Elvas uksed ennetustöökeskus peredele, mille eesmärk on toetada lastega peresid alates lapseootusest kuni kooliminekuni. Perepesa kaubamärki kandvad ennetustöökeskused on Eestis tegutsemas juba Türil, Viljandis ja Põltsamaal ning peatselt ka Elvas ja Tartus. Elva ruumides on remont lõppenud ning hetkel toimub sisustamine.

Koostöökohtumisel kahe sihtasutusega arutati keskuse sisulisi tegevusi, mille hulka saavad kuuluma nii perekooli loengud raseduse ajal, ämmaemandate koduvisiidid peale beebi sündi, avatud mängutuba koos juhendatud tegevustega, lapsevanematele suunatud loengud ja koolitused ning vajadusel ka psühholoogiline nõustamine. 

 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 

Ootame kandidaate haridusvaldkonna tunnustustele!

Veel kuni 20. septembrini 2022 saab esitada kandidaate haridustöötajate tunnustustele. Elva vald annab välja järgmised haridusvaldkonna aunimetused:

 • Aasta hariduse tegu
 • Aasta hariduse sõber
 • Aasta noorõpetaja
 • Aasta kooliõpetaja
 • Aasta klassijuhataja
 • Aasta lasteaiaõpetaja
 • Aasta huvihariduse õpetaja
 • Aasta tugispetsialist
 • Aasta taustajõud

Esita aunimetuse kandidaadiks õpetaja või haridusvaldkonna inimene, kes 2021/22 õppeaastal eriliselt sütitas, panustas ja silma paistis. 

Kandidaate saab kuni 20.09.2022 esitada kolmel viisil:

Täpsem info ja statuut: www.elva.ee/valdkondlikud-tunnustused

 

 


Laagrisuvi Elva Huviala- ja Koolituskeskuses
 

Kuigi suvi möödub Elva Huviala- ja Koolituskeskuse huviringides puhkuse lainel, siis suve jooksul korraldati siiski 6 eriilmelist laagrit lastele ja noortele vanuses 6-15, kus noored said tutvuda erinevate huviringide tegevustega. Kokku võõrustati huvilaagrites 93 õpilast Elvast Tallinnani. 

Laagrisuve alustas 10.-12. juunil toimunud „Vahvalt laagris“, kus osalesid 7-9 aastased noored, kes said harjutada kätt nii väikekandle mängus kui erinevate kunstitööde loomises. Lisaks valmistati lihtsaid ja maitsvaid toite, näiteks puuviljavardaid ja lõbusaid võileibu. Grupitunnetuse loomiseks viisid õpetajad läbi põnevaid õuemänge. Lastele meeldis laager väga. Juhendajana sai käe valgeks ka 17-aastane huviringi õpilane Anete Saadjärv.

14.-18. juunil toimus juba teist aastat järjest pärimusmuusikalaager. Kohale oli tulnud 25 noort pillihuvilist nii Tallinnast, Karksi-Nuiast, Tapalt kui ka Elvast. Laager oli ööbimisega. Kuue juhendaja käe all sai õppida nii mandoliini, ukulelet, väikekannelt, karmoškat, trumme kui ka torupilli. Viie päeva jooksul jõudsid noored õppida uusi pille, laulda, joonistada, tantsida, mängida ja jämmida nii palju kui süda lustis. Pillimänguhuvi aitasid sütitada ka ansambel Tradimuse noored, kes andsid teisel laagripäeval noortele üllatuskontserdi.

27.-29. juunil leidis aset digikunsti- ja animatsioonilaager. Digikunstis said laagrilised digilauaga joonistada ägedaid kleepse, videotöötlusega tutvumiseks tehti valmivale animatsioonile algus- ja lõputiitrid ja otsiti multikale helisid. Kolme päeva jooksul valmisid animatsioonid, tehnikatena kasutati lamenukk- ja/või plastiliini animatsiooni. Köögis valmistati lõunasöögiks makaronisalatit, viineripirukaid, tikuvõileibu ja küpsisetorti. Mõned lapsed avastasid enda jaoks juustu ja viinamarja koosluse, mis esialgu tundus võõras kuid pärast hakkas väga maitsema.

15.-17.augustil toimus eelkooli tutvustav laager nimega „Märkan, kuulan, vaatan“. Jalutati Arbi järve ääres ja õpiti tundma sealseid taimi. Teisel päeval külastati Võlumetsa Kulbilohus, kus mängiti põnevaid mänge ja õpiti looduses viisakalt käituma. Viimasel päeval leiti end Vitipalu Nõiamajast, külastati läheduses asuvat seiklusparki ja Haldjarada. Ühe laagrilise vanem kiitis laagrit: “Laager oli niivõrd inspireeriv, et esimese laagripäeva õhtul läksime kohalikku metsa jalutama ja laps otsis suure innuga ravimtaimi. Aitäh korraldajatele - ootame juba järgmist laagrit!“.

Samal ajal toimus ka RN Stuudio tantsulaager koolieelikutele ja 1.-4.klasside õpilastele. Esimesel päeval keskenduti tantsulistele mängudele, vabale liikumisele ning teineteise tundma õppimisele. Lisaks pöörati rõhku tantsu alustaladele ja rütmi tunnetamisele. Teisel päeval õpiti show- ja tänavatantsustiilis koreograafiat. Laagri viimasel päeval õpiti tänavatantsu, selle põhisamme ning õpiti stiilile omast koreograafiat.

Laagrisuve lõpetas 22.-24. augustil toimunud kunsti-, savi- ja kokanduslaager „Mustriteta mustriliselt“. Noored said harjutada taimetrüki „haamerdamist“ ning veepudeleid kaunistada akrüülvärvidega. Saviõpetaja juhendamisel tehti savilehele taimetrükki, vooliti vilistavaid ja mittevilistavaid lindi, tehti vahapesu angoobitud savitopsidele ning õpiti makramee sõlmi. Kokandusringi õpetajaga koos valmistati Caesari salatit, kaerahelbeküpsiseid, kondenspiimajäätist ja muid maitsvaid toite.

Rohkem infot Elva Huviala- ja Koolituskeskuse huviringide ja tegemiste kohta on leitav: https://huvikeskus.elva.ee/

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


Saame tuttavaks uue piirkonnapolitseiniku Kunnar Vahiga 

Septembrikuust alustas Elva vallas piirkonnapolitseinikuna tööd Kunnar Vahi, kes on pika politseistaažiga ning töötanud erinevatel ametikohtadel.

„Alustasin tööd konstaablina, siis olin Tallinnas keskkriminaalpolitseis ning olen lahendanud ka noortega seotud probleeme. Viimased aastad on aga möödunud Tartumaa piirkonnagrupis, kus olen tegelenud kogukonna murekohtadega, abistanud ja nõustanud oma piirkonna inimesi politseilistel teemadel ning tegelenudki peaasjalikult konkreetset piirkonda ja seal elavaid inimesi puudutavate murede ja rõõmudega,“ kirjeldas vastne Elva piirkonnapolitseinik Kunnar Vahi.

Kunnar Vahi märkis, et tahab olla uues piirkonnas nõu ja jõuga abiks vallakodanike muredele ja rõõmudele. „Olgu mureks peretüli, naabrite vahel tekkinud arusaamatused, vargused, liiklusalased küsimused või noortega seotud probleemkohad - piirkonnapolitseinikuna on minu telefon ning meilpostkast oma inimeste jaoks avatud ning minu poole võib julgelt mures pöörduda,“ märkis ta.

Ta lisas, et Elva valla eripäraks on hulk suurüritusi, millel politseinikud silma peal hoiavad. „Lisaks tavapolitseinikele on meil seejuures abiks ka tragid ja tegusad abipolitseinikud, kellest politseile ja kogukonnale igapäevase turvalisuse tagamisel suur tugi on. Samas saavad lisaks ametnikele kogukonna turvalisusesse oma panuse anda ka kohalikud inimesed ise,“ tõdes Vahi.

„Turvalisus algab meist endast ja kui lukustame koduuksed, käitume liikluses eeskujulikult ning oleme ka muidu õiguskuulekad, ongi juba meie kodukant palju parem paik. Üheskoos ühiste eesmärkide nimel tegutsedes, märgates, hoolides ja vajadusel sekkudes, ongi Elva vald turvaline ja hea paik kõigile!“

Piirkonnapolitseiniku poole saab murede ja rõõmude korral pöörduda e-aadressil kunnar.vahi@politsei.ee või telefonil 53307120. Kui aga vajad kiiret sekkumist ja abi, tuleb helistada häirekeskuse telefonil 112.


 

  KESKKOND JA HEAKORD  

 


Mäelooga külas asuval Lustimäe kinnistul registreeriti vääriselupaik

Keskkonnaamet teatas, et Mäelooga külas, Lustimäe kinnistul on registreeritud vääriselupaik (VEP) ehk ala metsas, kus on kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus suur.

Vääriselupaiga kirjeldas Renno Nellis, kes omab vääriselupaiga väljavaliku teostamiseks vajalikku tunnistust. Leitud vääriselupaik kantakse Eesti Looduse Infosüsteemi, mis tähendab, et seal on keelatud raie, välja arvatud erandkorras tehtav raie ja kujundusraie Keskkonnaameti nõusolekul. Vääriselupaigast arvestati välja mäe otsas asuv paviljon koos lõkkekohaga.

Lustimäe kinnistu kuulub munitsipaalomandisse ning on võetud kohaliku omavalitsuse kaitse alla. 

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Soojaettevõtte muutus Aakres ja Kongutas 

Aakre rahvamajas ja mõisahoones ning Konguta koolimajas kütteteenust pakkunud teenusepakkuja otsustas Elva Vallavalitsusega perioodiks 01.09.2021-30.06.2024 sõlmitud hankelepingu erakorraliselt üles öelda. Kiirelt saabunud külmad sügisilmad on toonud kaasa vajaduse viivitamatult tagada soojaga varustatus nendele Elva vallavalituse poolt hallatavatele asutustele saabuvaks kütteperioodiks.

Soojaettevõte Elva Soojus OÜ on läbirääkimiste tulemusena nõustunud võtma üle Aakre ja Konguta katlamajade hooldamise ning tagama hoonete varustamise soojaga. Lähinädalate jooksul paigaldatakse ja seadistatakse Aakresse ka uus konteinerkatlamaja. 

 

 


Alates 1. oktoobrist tuuakse Rõngu bussipeatus tagasi endisesse asukohta 

Seoses Rõngu kogukonnakeskuse ehituse järjekordse seiskumisega otsustati kolida Rõngu bussipeatus tagasi endisesse asukohta. Ootesaal jääb suletuks kuni kogukonnakeskuse lõpliku valmimiseni, kuid platsid on valmis ning bussid saavad seal taas ohutult peatuda.

Praegune ajutine bussipeatus endise Kõvera Kõrtsi ees suletakse alates 1. oktoobrist, sest seal olev munakivitee on olnud problemaatiline nii jalakäijatele, bussidele kui ka talvisel ajal lumelükkajatele.

 

 

  ETTEVÕTLUS JA TURISM  

 

22. septembrist algab uus loovhommikute hooaeg

Eelmisel aastal läks Elva vallas käima loomeettevõtjatele suunatud Loovhommikute sari, mis tõi üle valla kokku loomeettevõtjad ning andis teadmisi juurde mitmes valdkonnas. Ka sel aastal toetab Elva vald loomeettevõtjaid ning seda kahel viisil.

Jätkuvad Loovhommikud ning uue võimalusena on loomeettevõtjatel võimalus kandideerida ka mentorlusprogrammi. Mentorlus annab loomeinimesele kindlust ning motivatsiooni oma ettevõtmise arendamiseks ning aitab püsida õigel rajal. Tuge pakuvad Tartu Loomemajanduskeskuse mentorid, kellel vastav eelnev kogemus juba olemas mitmete inkubantide näol.

Mentorlusprogrammi kandideerimine on avatud 18. septembrini Elva valla kodulehel. Osalemine on huvilisele täiesti tasuta!

Hooaja esimene Loovhommik toimub 22. septembril kell 10-13 Tartu Loomemajanduskeskuses. Sel korral on teemaks ärimudelid ning ärimudeli innovatsioon. Seminari viib läbi Külli Hansen. Osalema on oodatud kõik Elva valla loomeettevõtjad ning vabakutselised loomevaldkonnast huvitunud inimesed! Anna oma osalussoovist teada kirjutades hiljemalt 20. septembriks e-aadressile sirli.pippar@elva.ee

Loovhommikuid ning mentorlusprogrammi korraldab Elva Vallavalitsus koostöös Tartu Loomemajanduskeskusega. Projekti rahastab EAFRD MAK 2014-2020 LEADER-meetme raames ja Tartumaa Arendusselts.

 

 

  JUHTIMINE  

 

Elva Vallavalitsuse 06.09.2022 istungi kokkuvõte 

Elva Vallavalitsuse 06.09.2022 istungil otsustati:

 • Lubada korraldada 2. oktoobril 2022 kell 10-16 Elva Spordihoones, Elva Spordihoone lähiümbruses ja Arbi järve ääres avalik üritus „Elva Igamehebiathlon". Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Priit Viks (tel 504 9643, priitviks@gmail.com).
   
 • Lubada korraldada 1. oktoobril 2022 kell 9-16 Elva Spordihoone ja Laululava alal ning selle ümberkaudses parkmetsas avalik üritus „54. Elva Sügiskross". Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Caspar Austa, MTÜ Austa Rattaklubi (tel 518 4892, info@austa.ee).
   
 • Lubada korraldada 18. septembril 2022 kell 10-19 avalik üritus „25. Tartu Rattamaraton". Avaliku ürituse korraldamise eest vastutav isik on Indrek Kelk, MTÜ Klubi Tartu Maraton (tel 516 3260, indrek@tartumaraton.ee).
   
 • Kehtestada Elva linnas Käärdi tee 5 kinnistu detailplaneering.
   
 • Algatada Elva linnas Kulbilohu 11 krundi detailplaneering.
   
 • Anda projekteerimistingimused Elva linnas, Põllu tn 20 krundil ehitusloakohustusliku hoone (üksikelamu) ehitusprojekti koostamiseks.
   
 • Korraldada Suure-Rakke külas, Jaani-Hansu kinnistul tootmishoone ja seda teenindavate rajatiste ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste avatud menetlus.
   
 • Seada Elva vallas Vehendi külas asuvale Ojaääre kinnisasjale (66601:007:0054) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Oja tee) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.
   
 • Seada Elva vallas Vehendi külas asuvale Võidu kinnisasjale (66601:007:0484) Elva valla kasuks sundvaldus eratee (Oja tee) avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.
   
 • Seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks tähtajatult Elva valla omandis olevatele kinnistutele Elva linn, Purde tn 17 (17001:001:0128) ja Elva linn, Muru tänav T1 (17005:004:0032) maakaabelliini paigaldamiseks.
   
 • Määrata Konguta külas Kobilu katastriüksuse (33101:001:0193) jagamisel kolmeks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
  - Elva vald, Kobilu küla, Kase, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Kobilu küla, Kasetuka, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Kobilu küla, Haavatuka, sihtotstarve maatulundusmaa.
   
 • Määrata Palamuste külas Punga-Veski kinnisasja (60801:002:1851) jagamisel kaheks katastriüksuseks ja teise Punga-Veski kinnisasja (60801:002.1852) jagamisel kaheks katastriüksuseks uutele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed:
  - Elva vald, Palamuste küla, Veskioja, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Palamuste küla, Viljamaa, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Palamuste küla, Punga-Veski, sihtotstarve maatulundusmaa;
  - Elva vald, Palamuste küla, Veskipõllu, sihtotstarve maatulundusmaa.
   
 • Kiita heaks hajaasustuse programmi raames esitatud projekti „Kenaste kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine" aruanne.
   
 • Kinnitada riigihanke „Elva valla teede lumetõrje 2022-2027" alusdokumendid.
   
 • Kinnitada riigihanke 252866 „Elva linna ja selle lähiümbruse teede ja tänavate hooldus 2022-2027" tulemused ning tunnistada edukaks EKT Teed OÜ pakkumus maksumusega 943 839,68 eurot.
 

 

  VARIA  

 

12.-18. septembril 2022 toimuvad Elva valla aladel riigikaitselised õppused

Kaitseliidu Tartu malev on teavitanud harjutuse läbiviimisest Elva valla aladel ajavahemikul 12.-18. september 2022 õppuse "Allüksuste täiendõpe 2022" raames. Õppused puudutavad Rannu, Konguta, Rõngu ja Hellenurme piirkondi ning Elva valla ja Tartu linna vahelist lõiku Jõhvi–Tartu–Valga maanteest.

Alade kasutamise eesmärk on parandada osalejate teadmisi ja oskusi tegutsemaks hajutatud lahingutegevuse tingimustes. Õppuse käigus kasutatakse teenistusrelvi ja piiratud koguses imitatisoonivahendeid ning liigeldakse teedel maasturite ja veoautodega.

Kaitseliit tänab kohalikku elanikkonda mõistva suhtumise eest!


 


6. septembril osales Karmen Paavel Päästeameti koolitusseminaril „Kriisireguleerimise kunst“

Kriisideks ettevalmistumine tähendab ettevalmistumist kokkupuuteks uue ja tundmatu olukorraga - seepärast on see ka üks paras kunst. Just taolise mõttega alustas päeva Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Päeva jooksul lahati erinevaid kriisivalmiduse tahkusid, et me kõik saaksime õigel hetkel olla paremad kunstnikud. Ettekandeid tegid Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna töötajad, Lauri Abel Kaitseministeeriumist, Jako Salla Sotsiaalkindlustuametist ning Ilona Leib PR Partner OÜst. Oma headest kogemustest ja näidetest rääkis ka Viimsi vallavanem Illar Lemetti.  

Kriisideks ettevalmistumine on meeskonnatöö. Selleks, et erinevad tasandid ja meeskonnaliikmed mõistaksid oma rolle ja vastutust, on oluline kokku saada, vaadata teineteisele silma ning arutada avatult. Just seda kõike antud koolitusseminar ka pakkus.  

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.08.-04.09.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

Suveperioodil ilmus nädalakiri kaks korda kuus. Edaspidi ilmub nädalakiri taas iganädalaselt.

 

 

  JUHTIMINE  

 

13. augustil 2022 toimus Elva vallavolikogu istung 

Elva vallavolikogu II koosseisu XI istung toimus 22. augustil 2022 Elva Vallavalitsuse volikogu saalis ja veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakorras oli vallavanema ülevaade ning kolm otsuse ja kaks määruse eelnõud. Istungist võtsid osa kõik 29 volikogu liiget. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Priit Värv andis istungil ülevaate vallavalitsuse ja osakondade tööst, tutvustas rahvastikustatistikat ning andis ülevaate kõikidest töövaldkondadest. Arendusjuht Margus Ivask andis lisaks ülevaate ka Elva gümnaasiumi rekonstrueerimisest ja edasistest tegevustest seoses hanke tühistamisega. Ettekandjad vastasid seejärel volikogu liikmete küsimustele.  

Volikogu otsustas lõpetada Elva valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026 I lugemise ja suunata see avalikule väljapanekule. Abivallavanem Kertu Vuks tegi lühiülevaate I lugemisele saadetud arengukavast ja eelarvestrateegiast ning lisadokumentidest. Arengukava ja eelarvestrateegia on strateegiline arengudokument, mis loob laiapõhjalise raamistiku Elva valla tuleviku kujundamiseks. Arengukava üks osa on eelarvestrateegia, mis kajastab arengukavas kavandatud tegevuste elluviimise võimalusi neljal eelseisval aastal. Elva valla arengukava 2022-2030 ja eelarvestrateegia 2022-2026 suunati kaheks nädalaks (24.08.-07.09.2022) avalikule väljapanekule ning korraldati kolm avalikku arutelu ettepanekute ja arvamuste esitamiseks. Arengukava ja eelarvestrateegia materjalide ja protsessiga on võimalik tutvuda siin: https://www.elva.ee/arengukava-2030-koostamine.  

Volikogu võttis vastu Elva valla üldplaneeringu ning suunas selle avalikule väljapanekule. Elva valla üldplaneeringu põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukava visiooni, strateegiliste eesmärkide ja eelarvestrateegiaga. Eesmärk on luua ruumilised eeldused valla arengu visiooni elluviimiseks aastaks 2030. Üldplaneeringu avaliku väljapaneku aeg on 15. september kuni 15. oktoober 2022. 

Muudeti Elva Vallavolikogu 27.08.2018 määrust nr 45 „Rõngu Lasteaed Pihlakobar põhimäärus“. Elva Vallavolikogu 28.03.2022 otsusega nr 32 otsustati lõpetada Aakre lasteaed-algkooli tegevus 31. augustist 2022. Otsuse kohaselt tagatakse Aakre lasteaed-algkooli lasteaia osa lastele alates 1. septembrist 2022 võimalus jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist Rõngu lasteaed Pihlakobara rühmas, mis moodustatakse Aakre lasteaed-algkooli senises asukohas. Sellest tulenevalt on vaja muuta Rõngu lasteaed Pihlakobara põhimääruse § 1 lg 5, milles sätestatakse lasteaia õppetöö toimumise kohad.  

Tunnistati kehtetuks Elva Vallavolikogu 25.03.2019 määrus nr 79 „Aakre Lasteaed-Algkooli põhimäärus“. Seoses Aakre lasteaed-algkooli tegevuse lõpetamisega on vajalik kehtetuks tunnistada põhimäärus, mis senini kooli tegevust reguleeris.  

AS-le Emajõe Veevärk otsustati tasuta võõrandada Teedla ja Siuksu biotiigid. Elva valla omandis on Elva vallas Teedla külas ja Lapetukme külas asuvad biotiigid. Jäätmehoidla maadel asuvad rajatised teenindavad lähedal asuvaid elanikke olles reovee puhastamisel järelpuhastuse rollis. Teeninduse tagab mõlemas külas AS Emajõe Veevärk. Teenused vastavad kehtestatud nõuetele. AS Emajõe Veevärk omab vee-erikasutuslubasid, mis eeldab maaomaniku kirjalikke nõusolekuid. Mõttekas on biotiikide maa-alad aga võõrandada ja kohalike omavalitsuste, sh Elva valla poolt asutatud ja siiani osalusega vee-ettevõtjale põhjendatult tasuta. Võõrandamise kulud (sh notari tasu ja riigilõiv) kannab AS Emajõe Veevärk. 
 

Istungi protokolli ja tehtud ettekannetega saab tutvuda SIIN.
Vastuvõetud otsuste ja määrustega saab tutvuda dokumendiregistris.
Volikogu istungil toimunut saab järele vaadata Elva valla YouTube’ist.

Järgmine korraline volikogu istung toimub 26. septembril 2022. 

 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 


31. augustil toimus Konguta rahvamajas Elva valla eakamate tervisepäev

Augustikuu viimasel päeval toimus Konguta Rahvamajas üks vahva ja kasulik tervisepäev Elva valla eakamatele. Tervisepäevast võttis osa ligi 100 aktiivset eakat ning päeva juhtis abivallavanem Heiki Hansen.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi noored tudengid mõõtsid soovijatel hemoglobiini, veresuhkru ja kolesterooli taset, saalis oli võimalus osa võtta Piret Terve toolivõimlemisest ning silmailu ja lusti pakkusid Kaie Tali juhendamisel noored rahvatantsijad.
 
Üks kõige enam elamusi pakkunud esineja oli erakorralise meditsiini õde Dmitri Prilutski ettekandega “Millal kutsuda kiirabi?”, milles ta rääkis insuldi, infarkti, kõhuvalu ja infektsioonide olemusest, nende sümptomitest ning käitumisjuhistest. Seejärel andis hingehoidja ja kriisinõustaja Marko Tiirmaa ülevaate vaimse tervise hoidmise teemadest. Kosutava kõhutäiena said osalejad ühepajatoitu ning banaanikeeksi.
 
Tervisepäev lõppes jalutuskäiguga Kentsi paisjärve äärde, kus vallavanem Priit Värv rääkis järve ajaloost ning arendusplaanidest. 

 

 

17. augustil osales sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Gerda Kiipli-Hiir MTÜ Iseseisev Elu 25. juubelil

MTÜ Iseseisev Elu on Elva valla üks pikaajalisemaid koostööpartnereid ning toetab Elva vallas elavaid psüühikahäirega inimesi läbi päevakeskuste tegevuse Elva linnas ja Rõngus ning toetatud elamise teenusega. Elva Vallavalitsuse poolt soovisime ühingule jätkuvat tegutsemisrõõmu ja kohanemist oma klientide vajadustega sama edukalt kui seni!  

 

 


29. augustil toimus Tartumaa Tervisespordikeskuses Tartumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev 

Teabepäeva läbiviimise eesmärk oli tutvustada riigi poolt pakutavaid tegevusi ja võimalusi, mis on suunatud tagasipöördujatele, uussisserändajatele ja vähelõimunud püsielanikele.

Kohe kohtumise alguses selgitada nende eeltoodud mõistete tähendust ja erisusi. Lähemalt tutvustati kohanemisprogrammi Settle in Estonia, mis on mõeldud vähem kui viis aastat Eestis viibinud elamisõigust või elamisluba omavatele uussisserändajatele. Räägiti ka Eesti Töötukassast, mis pakub lisaks karjäärinõustamisele ka eesti keele õpet tööturukoolitusena ja eesti keele koolituskulude hüvitamist tööandjale.  

Läbivalt käsitleti ukrainlaste kohanemise ja lõimumisega seotud teemasid. Olulisel kohal olid haridusküsimused, kuna uus õppeaasta oli sel hetkel kohe algamas ja lahtisi otsi oli väga palju. Suureks probleemiks on see, et hinnanguliselt 1/3 ukraina lastest pole veel üheski registris kirjas.  

 

 

18. augustil toimus Elva valla sotsiaal- ja terviseosakonna ning piirkonnapolitsei esindusega koostöökohtumine, et ühiselt läbi rääkida lähisuhtevägivalla ohvrite ja väärkohtlemise kahtlusega laste abistamine. 

 

 

Foto: MTÜ Elva Puuetega Inimeste Ühing (Facebook) 


26. augustil osales Gerda Kiipli-Hiir Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud kohtumisel tervise- ja tööminister Peep Petersoniga ning MTÜ Elva Puuetega Inimeste Ühingu 5. sünnipäeval 

Minister tutvustas plaanitavat üldhooldusteenuse reformi, millega riik plaanib eraldada kohalikele omavalitsustele lisaraha, et muuta üldhooldusteenus suuremale hulgale inimestest kättesaadavamaks ja taskukohasemaks. Lisaks eraldatakse vahendeid ka koduhooldusteenuse ning teenusmajade arendamiseks. 

Samal päeval õnnitles Gerda Kiipli-Hiir Elva Vallavalitsuse nimel ka MTÜ Elva Puuetega Inimeste Ühingu liikmeid nende 5. sünnipäeva puhul. Ühing koondab ligi 50 Elva vallas elavat erivajadusega inimest. 

 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 


Elva valla haridustöötajad kogusid uue õppeaasta eel taas inspiratsiooni

24. augustil toimus Rannu rahvamajas traditsiooniline Elva valla haridustöötajate inspiratsioonipäev „Stardi targalt!". Juba neljandat korda toimuva õppeaasta eelürituse eesmärk on pakkuda erinevate esinejate, ettekannete ja töötubade läbi Elva valla haridustöötajatele kasulikke teadmisi ja võimalust kogemuste jagamiseks, et uuele õppeaastale inspireeritult ja motiveeritult vastu minna. 

Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste rõõmustas, et huvi ürituse vastu oli väga suur ning osalejaid oli kokku ligi 190 inimest. Erakordselt hea meel oli tal ka selle üle, et seekord viisid ühe õpitoa läbi õpilased. Ta usub, et noorte hääl on väga tähtis ning noorte kaasamine ja selliste kogemuste võimaldamine aitab loodetavasti panustada õpetajate järelkasvule. 

Loe pikemalt muljetest ning vaata, kes inspiratsioonipäeval esinesid Elva valla kodulehelt →

 

 


21.-28. augustil toimus Tartumaa Tervisespordikeskuses Erasmus+ rahvusvaheline noortevahetus 

Noortevahetuses osalesid lisaks Eesti noortele ka noored Gruusiast ja Ukrainast vanuses 15-22 eluaastat. Nädala jooksul toimus palju erinevaid tegevusi ja töötubasid noorte kaasamise ja motivatsiooni teemadel. Lisaks toimusid kultuuriõhtud, et tundma õppida osalenud riikide kultuuri ja kombeid. Omavahel suheldi inglise keeles. 

Noortevahetust vedas eest Elva valla noortevolikogu - suur kummardus ja tänu edukalt ja sisukalt läbiviidud võõrustamise eest! 

 

 


Hellenurme raamatukogu tähistas 155. sünnipäeva  

Sünnipäeva puhul matkati Middendorfide kalmistu platsi juurde, kus süüdati küünlad ning Palupera endine vallavanem ja tänane vallavaraspetsialist Terje Korss rääkis veidi kunagise valla ajalugu. Hiljem tähistati raamatukogu juures pidulikult tähtpäeva ning Rõngu raamatukogu juhataja Rasmus Toompere luges ette ka Mats Traadi Hellenurme kohta kirjutatud lühijutu. 

 

 

Moodustati Elva valla raamatukogude nõukogu 

Vastavalt Elva valla raamatukogude põhimäärustele ja rahvaraamatukogu seadusele on Elva valla raamatukogude nõukogu ellu kutsutud vallavolikogule ja vallavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks. Lisaks hakkab raamatukogude nõukogu arutama ka Tubli Lugeja 2022 valimist.

Raamatukogude nõukogu liikmed on: Ülle Tensmann - Rannu piirkonna lugejate esindaja; Ilme Hõbemägi - Aakre piirkonna lugejate esindaja; Piia Riim - Rõngu piirkonna lugejate esindaja; Anne Koppel - Elva piirkonna lugejate esindaja; Lily Šanin - Konguta piirkonna lugejate esindaja; Marilin Aasoja - Elva Vallavalitsuse esindaja.  

 

 

Uus kooliaasta on alanud! 

Uus õppeaasta Elva valla koolides on alanud ning kahes koolis, Elva Gümnaasiumis ja Rõngu Keskkoolis, saabus uus kooliaasta eriti põnevalt, sest koole hakkavad juhtima uued direktorid. Rõngu Keskkooli direktor on alates 1. augustist Romet Piller ning Elva Gümnaasiumi direktori ametikohal alustab 15. septembrist tööd Deivy Kivisalu. Tere tulemast! 

Loe Rõngu Keskkooli direktori Romet Pilleri tutvustust siit →
Loe Elva Gümnaasiumi direktori Deivy Kivisalu tutvustust siit →

 

 


30. augustil toimus kultuurijuhtide arutelupäev

Tartumaa omavalitsuste kultuuritöötajad kohtusid järvemuuseumis Akva:rium, kus keskenduti Tartumaa arengustrateegia kultuuri alalõigu sisule ning alustati tööd "Kultuurikorralduse hea tava" loomisega. Kogu päeva juhtisid ja hoidsid üleval Marika Saar ja Astrid Hallik.  

 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 


3. septembril toimusid Ulila keesikojas Külade Kärajad 

Vallavalitsusest osalesid Külade Kärajatel Priit Värv, Margus Ivask ja Kertu Vuks. Koos kogukonnaesindajatega analüüsiti kogukondade arendamiseks kavandatavaid tegevusi Elva valla arengukavas ja eelarvestrateegias ning investeeringute prioriteete arengukava perioodiks.

Sõna said ka Ulila külaseltsi eestvedaja Jaanus Lauri ning MTÜ Sooveere juht Kristina Ermel. Lisaks andis vallavalitsus ülevaate lähiperioodi olulisematest tegevustest ja tähtaegadest.   

 

 

24. augustil toimus Rannu piirkonnakogu esimene koosolek 

24. augustil kogunes esimeseks koosolekuks Rannu piirkonnakogu, vallavalitsuse esindajatest osales koosolekul Kertu Vuks. Rannu piirkonnakogu liikmeteks valiti Üllar Kaaver, Lea Tuvikene, Hille  Andressoo, Meeri Metspalu, Viive Vink, Tiia Runthal ja Aivo Kapten. Koosolekul valiti Rannu piirkonnakogu esimeheks Viive Vink ja aseesimeheks Lea Tuvikene.

Täpsema info piirkonnakogude kohta leiad: www.elva.ee/piirkonnakogud.    

 

 


Elva valla kaasav eelarve ootab lennukaid ideid!

Elva valla kaasavasse eelarvesse saab taas igaüks esitada oma ettepanekuid. Ideekorje toimub 1.–15. septembrini 2022. Ideid saab esitada e-keskkonna VOLIS kaudu või saates need e-aadressile elva@elva.ee.

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud  45 000 eurot, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel. 

Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Oluline on meeles pidada, et objekt peab pärast valmimist kuuluma valla omandisse.

Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel.

 Ettepanek peab sisaldama:

 • esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress
 • nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
 • idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);
 • sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
 • ettepaneku hinnangulist maksumust;
 • kinnistuomaniku kirjalikku nõusolekut sundvalduse seadmiseks, kui kaasava eelarve objekt ehitatakse maale, mis ei ole valla omandis; 
 • muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Elva valla kaasava eelarve menetlemise korraga saab tutvuda SIIN.

 

 

25. augustil kohtus Palupera piirkonnakogu, et arutada Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia üle. Vallavalitsust esindas arutelul Kertu Vuks, kes tutvustas arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud ning sinna juurde kuuluvaid lisasid, sh rahvastikuprognoosi. 

 

 


Elva vald valmistub Maal elamise päevaks 

24. septembril toimub taas üle-eestiline Maal elamise päev, mille eesmärk on tutvustada maal elamise võimalusi. Elva vallas toimub Maal elamise päev sel aastal peamiselt Rõngu, Aakre, Palupera, Hellenurme ja Kirepi piirkonades, et külastajad saaksid süvitsi tutvuda ühe kandi võimaluste ning teenustega. Aakre rahvamaja pargist saab ürituse keskus, kus saab olema messi- ja laadaala, seminari- ja kultuurilava, sportlikud tegevused, laste- ja noorteala, töötoad, matkamäng, Elva valla raadionurk ja palju muud. Päev tuleb põnev ja huvitav ning tegevusi jagub kella 11st kuni 16ni. Maal elamise võimalustega on oodatud tutvuma nii kohalikud kui ka kaugemalt tulijad! 

Aakresse on oodatud kõikide Elva valla piirkondade esindajad oma tegemisi, teenuseid ja tooteid tutvustama!
Ettevõtja, organisatsioon, piirkonna esindaja, kaupleja - registreeri end messi- ja laadaalale hiljemalt 11. septembriks SIIN 

Lisaks otsime inimesi ja/või peresid, kes on otsustanud linnaelu vahetada maaelu vastu, leidnud, et selleks parim koht on just Elva vald ning on selle tehtud elumuutusega igati rahul! Kui oled valmis või tead kedagi, kes oleks valmis oma maale elama tulemise kogemuslugu jagama, siis kirjuta hiljemalt 11. septembriks 2022 e-aadressile eliise-berta.tarto@elva.ee lühike kokkuvõte enda Elva valda elama asumise kogemusest. 

Täpsem info Maal elamise päeva kohta on leitav Elva valla kodulehelt →
Üritus Facebookis → 

 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


21. augustil toimus Tabivere koolis Tartumaa Kaunis Kodu tunnustusüritus

Elva vallast tunnustati Kaunis kodu 2021 tiitliga Elva linnas, Marja 4 aadressil asuva kodu omanikke ning Rämsi külas, Õuna tee 4 aadressil asuva kodu omanikke. Oma õnnitlused ja tervitussõnad sai edasi anda ka vallavanem Priit Värv.  

 

 


Elva valla üldplaneering on vastu võetud ning suunatud avalikule väljapanekule

Elva vallavolikogu võttis 22.08.2022 istungil vastu Elva valla üldplaneeringu. Koostatava üldplaneeringu avalik väljapanek algab 15. septembril ning kestab kuni 15. oktoobrini 2022.

Elva valla üldplaneering hõlmab kogu valla territooriumi ning selle koostamise põhieesmärk on kogu valla haldusterritooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine kooskõlas Elva valla arengukavaga.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus esitada üldplaneeringu kohta arvamusi. Täpsem info, kus üldplaneeringuga tutvuda saab ning lõplikud materjalid jagatakse Elva valla infokanalitesse hiljemalt 15. septembril 2022. 

Vaata täpsemalt Elva valla kodulehelt ja üldplaneeringu blogist

 

 

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek 

Elva valla arengukava aastateks 2022-2030 ja eelarvestrateegia aastateks 2022-2026 oli avalikul väljapanekul ning sellele oli võimalik esitada arvamusi ja ettepanekuid kuni 07.09.2022 kirjutades need e-aadressile elva@elva.ee.

Avalku väljapaneku raames toimusid ka avalikud arutelud 31. augustil Puhjas, 5. septembril Rõngus ja 6. septembril Elvas. 

Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia dokumentidega saab tutvuda Elva valla avalikus dokumendiregistris, Elva vallavalitsuses või piirkondade teenuskeskustes. Kogu info arengukava protsessi kohta on leitav Elva valla kodulehelt

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 


Puiestee tänav Elva linnas on taas liiklusele avatud

Elva linna Puiestee tänav on läbinud põhjalikud rekonstrueerimistööd ning on taas liiklejatele avatud. 1. septembriks eemaldati tänavalt ka ümbersuunamise märgid, kuid mõneks ajaks jääb veel kehtima 30 km/h kiirusepiirang ohutuse tagamiseks haljastus- ja viimistlustööde lõpetamisel.

Siiani puudus Puiestee tänaval korralik valgustus ja sademevee süsteem ning teekatte olukord oli niivõrd kehv, et põhjustas mõnel juhul lausa sõidukitele kahjustusi. Tänaseks on kõik eelmainitud puudused Puiestee tänaval likvideeritud ning tänav on saanud värske ja korraliku väljanägemise. Tänava ehitus on kulgenud sujuvalt, planeeritust kiiremini ning tööd on AS TREF poolt teostatud väga hästi.

Puiestee tänava remondist ajendatuna seadistatakse Puiestee tänavale Elva esimene nutikas ülekäigurada, mis muudab liiklemise kooli juures veelgi ohutumaks. „Rekonstrueerimise projektis oli kooli esine ülekäik planeeritud tavalise ülekäigurajana, kuid otsustasime katsetada uut valgustatud liiklusmärkidega lahendust, mis reageerivad jalakäija liikumisele. Nutika ülekäiguraja paigaldab Bercman Technologies AS. Praeguseks on juba paigas ülekäiguraja märgid, mis lähinädalate jooksul ka seadistatakse ja valgustusvõrku ühendatakse," rääkis Elva valla vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk. „Kui nutikas ülekäigurada ennast igati ka praktikas õigustab, siis saame planeerida samasugust lahendust ka mujale, eelkõige lasteasutuste juurde," lisas ta.

Esialgu kavandati Puiestee tänava ehitus koos Vaikse tänava katendi uuendamisega, kuid kallinenud ehitushindade tõttu võeti vastu otsus hanke mahtu kärpida. Uue kuue sai hetkel seega Puiestee tänava lõik Jaani tänava ristmikust raudtee ülesõiduni. Vaikse tänava rekonstrueerimiseks püütakse siiski endiselt vajalikud vahendid esimesel võimalusel leida. 

Puiestee tänava ehitustööde maksumus oli ca 900 000 eurot ning tee rekonstrueerimist toetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium transiitteede korrastamise meetmest (TEN-T) 350 000 euroga. Ülejäänud osa kattis omafinantseeringuga Elva vald. 

 

 

  VARIA  

 


26. augustil külastas Elva valda siseminister Lauri Läänemets

Koos vallavanema Priit Värvi, abivallavanema Kristjan Vilu, ennetustööspetsialisti Karmen Paaveli, Rõngu piirkonna koordinaatori Ene Joosingu ja volikogu liikme Marika Saarega külastati Rõngu Vabatahtlikku Päästeseltsi, tutvuti nende tegemiste ja plaanidega ning Võrtsjärve suurima päästepaadiga, mida Rõngu vabatahtlikud juhivad.

Veel külastati ka Võrtsjärve Limnoloogiakeskust, kus räägiti kohaliku omavalitsuse väljakutsetest kriisivalmiduse suurendamisel ja turvalisema elukeskkonna loomisel.

Minister sõnas peale kohtumist, et palju mõistlikke mõtteid sai kõrva taha pandud. Loodame väga, et kohtumisel vahetatud ideed leiavad tulevikus ka rakendust! 

 

 


Elva Vabatahtlike Tuletõrjeühing tähistas 115. aastapäeva

4. septembril tähistati Elva Vabatahtlike Tuletõrjeühingu 115. aastapäeva. Toimus üldkoosolek ning peale seda Elvas, Arbi järve ääres ohutuspäev politsei, kiirabi ning paljude sõprade ja koostööpartnerite osavõtul. Veepääste demo-show tegid ka neljajalgsed päästjad.

Palju õnne Elva vabatahtlikele päästjatele – nii kahejalgsetele kui ka neljajalgsetele! Täitunud suure numbri puhul on Elva VTÜ kirja pannud ka ühingu saamisloo. Loe siit → 

 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 
 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 25.07.-14.08.2022

 

 

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

Tuletame meelde, et vallavalitsuse ametnikega on võimalik kohtuda vaid eelnevalt kokkulepitud ajal. Soovitame ametnike poole pöörduda eelkõige e-kanalite kaudu.

Suveperioodil ilmub Elva Vallavalitsuse nädalakiri kaks korda kuus. 

 

 

  JUHTIMINE  

 

9. augustil toimus maaelu- ja turismikomisjoni ning majandus- ja keskkonnakomisjoni ühiskoosolek

Koosolekul osalesid Kertu Vuks, Priit Värv, Imbi Rõivassepp ja Kristjan Vilu. Koosoleku  päevakorras oli Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia  esimene lugemine, üldplaneeringu vastuvõtmine ning AS-le Emajõe Veevärk Teedla ja Siuksu biotiigi tasuta võõrandamine.

Komisjon toetas kõikide eelnõude volikogule edastamist. 

 

10. augustil toimus arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Koosolekul osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Priit Värv, Imbi Rõivassepp ja Margus Ivask.  Päevakorras oli ülevaade detailplaneeringutest, Elva valla eelarvestrateegia ja arengukava esimene lugemine, Elva valla üldplaneeringu vastuvõtmine ning Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise tegevustega seonduv.

Kertu Vuks ja Jaanika Saar andsid ülevaate käimasolevatest planeeringutest ning Margus Ivask rääkis Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise hanke tühistamisest ja edasistest tegevusplaanidest. Komisjon toetas mõlema eelnõu — arengukava- ja eelarvestrateegia ning üldplaneeringu vastuvõtmine — volikogule edastamist.  
 

 

11. augustil toimus haridus- ja noorsootöö ning kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni ühiskoosolek

Koosolekul osalesid Kertu Vuks, Heiki Hansen ja Imbi Rõivassepp. Koosolekul arutati Elva valla arengukava- ja eelarvestrateegia üle ning komisjonid otsustasid saata arengukava- ja eelarvestrateegia esimesele lugemisele 22. augustil toimuvale vallavolikogu istungile.  
 

 

8. augustil osalesid Priit Värv ja Karmen Paavel regionaalse kriisikomisjoni istungil

Istungil oli teemaks gaasi varustuskindlus ja hetkeolukord. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sõnul on viimaste kuude areng olnud Eestis pigem positiivses suunas. Oodatakse Paldiski LNG terminali valmimist, mis praeguse prognoosi kohaselt valmib 2022. aasta lõpuks. Terminali ennast on kavandatud juba aastaid.  

Eesti on sarnaselt Lätile ja Soomele kuulutanud välja gaasivarustuse varajase hoiatuse taseme, mis põhimõtteliselt tähendab hädaolukorra ohu kahtlust. Tegu on kõige madalama hoiatustasemega, mis on andnud võimaluse olukorrale teistmoodi läheneda. Järgmised võimalikud tasemed on häireolukord, kus turg saab hakkama, aga esineb tarnehäireid ning hädaolukord, mil gaasi pole kõigile anda.  

Gaasi tarbimine on jagatud VI kategooriasse, millest I kategooria moodustavad kodutarbijad ja II kategooria kaugkütte ettevõtjad. Oluline on see, et need kaks kategooriat on Eestis kaitstud tarbijad.  
 

 

  SOTSIAAL JA TERVIS  

 

8. augustil osales Gerda Kiipli-Hiir Eesti Linnade ja Valdade Liidu infotunnis

Infotunnis rääkis Tallinna Ülikooli haridusgerontoloog Tiina Tambaum seeniortööst. Tavapäraselt on kujunenud töö eakatega sotsiaalvaldkonna pärusmaaks. Siiski tuleb arvestada, et kui inimesed lähevad pensionile 65-aastaselt, siis päris paljude jaoks tähendab see veel keskmiselt 20 eluaastat. Seetõttu on vajalik mõtestada selle vanusegrupi vajadusi palju enam ning mitte lähtuda sellest, et eakad tahavad ja vajavad vaid käsitööringi ja rahvakultuuri. Infotund andis väga palju uusi mõtteid, mida tasuks ka Elva vallas edaspidi käsitleda. 
 

 

Limbaži uue sotsiaalmaja külastamine 


9.-11. augustil külastas Karmen Paavel koos Võrtsjärve Ühendusega Läti Limbaži piirkonda

Tutvuti sealsete sotsisaalvaldkonna ja kogukonna arenguga seotud projektide ja meetoditega. Eelkõige oli külastusobjektide puhul tegu Leader toetusmeetmetest saadud rahastustega, kuid oli ka neid, mis olid saanud vajalikud vahendid muudest allikatest. Näiteks külastati Urga hooldekodu soolakambrit, Staicele vabatahtlike päästekomandot ja muuseumi Pivalind, Rozenu-Staicelese Evangeelse Luteri kirikut, Rohelise Raudtee radasid, kogukonnakeskust Puikule mõisas, kohalikku miniloomaaeda, Limbaži peatselt avatavat sotsiaalmaja, Olümpiaspordikeskust, foto- ning õmblusstuudiot, hõbeda- ning tuletõrjemuuseumi, Skultesi multifunktsionaalset keskust jpm. Lisaks külastati mitmeid kohalikke matkaradu ja rannaalasid, mida on viimase viie aasta jooksul rajatud või korrastatud.

Programm oli väga tihe ning rõõm oli näha kohalike kogukondade aktiivsust oma piirkonna arendamises. Kohtumisel kohaliku arendusgrupiga tõdeti, et kahe riigi tegemistes ning valukohtades on väga palju sarnasusi, kuid jätkub ka hulganisti häid näiteid, kuidas üks või teine pool on hakkama saanud.  
 

 

  HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ  

 

Elva valla noored laagrites

8.-13. augustil osalesid 7 Elva valla noort Otepää vallas sportlikus Veski noortelaagris.  

8.-14. augustil toimus Põlva vallas juba traditsiooniline Valgemetsa noortelaager. Elva vallast käis seal 44 noort, nende hulgas ka 5 Ukraina noort. Laagripäevad olid sisustatud sportlik-aktiivsete tegevustega: erinevad pallimängud, põnevad kombineeritud võistlused, maastikumängud, ujumine jms. Lisaks tehti lõkke- ja filmiõhtuid ning muid põnevaid teemaõhtuid. Laagrit külastas ka üllatuskülaline.    
 

 


9.-11. augustil toimus Rõsnal Punase Risti noortelaager

Elva vallast võttis laagrist osa 11 last. Kolme päeva jooksul õpiti Punase Risti vabatahtlike abil erinevaid esmaabis tarvilikke oskusi, Päästeameti toel veeohutust, orienteeruti maastikul, tehti lõkke peal süüa ja palju muud. Loomulikult ei puudunud ka laagrist erinevad mängud, jutuajamised, nali ja naer. 
 

 


5.-6. augustil toimus Valgemetsas Tartumaa noorte töömalevate kokkutulek

Elva valda esindasid Elva linna malevarühma noored. Kokkutulekul osales 12 rühma Tartumaalt ja Tartu linnast. Mõõtu võeti erinevatel võistlustel, näiteks võrkpall, köievedu, teatevõistlus, malevalaul jne. Elva malevlased said lõpparvestuses viienda koha. Malevalaulul saavutati lausa teine koht ning ülejäänud aladel samuti väga tublid tulemused! 
 

 


5. augustil tähistas Uula raamatukogu oma 55. sünnipäeva ning raamatukoguhoidja Elga Alberi 55. tööjuubelit.

Elgat käisid õnnitlemas vallavanem Priit Värv ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste.  
 

 

Fotograaf: Nima Sarabi (Tartu 2024)


12. augustil toimus Tartu 2024 kohalike omavalitsuste infotund 

Kohtumisel osalesid Eliise-Berta Tarto, Liis Lehiste ja Marilin Aasoja. Infotunnis räägiti plaanidest ja tegevustest järgmiseks poolaastaks ning ettevalmistustest tiitliaastaks 2024. 

Eesmärgiks on, et 2022. aasta lõpuks on koos 75% sellest, mis 2024. aastal Lõuna-Eestis Tartu 2024 kultuuripealinna projekti raames toimuma hakkab. 2022 II poolaastal selguvad regionaalse taotlusvooru ja Tartu taotlusvooru tulemused ehk millised sündmused ja kultuuriprojektid saavad osaks Tartu 2024 kultuuripealinna programmist. 2023. aastal avatakse täiendavalt veel ka väikeprojektide taotlusvoor. Lisaks alustab sellest sügisest ka Tartu 2024 Extended noorteprogrammi teine lend. Tartu 2024 kultuuripealinna tiitiliaasta avapidustused saavad toimuma 27.01.2024. 

NB! Kogukonnaprogrammi taotluste tähtaeg on 15. september 2022. Vaata täpsemalt →

Kuula ka Elva valla raadiosaadet, kus Tartu 2024 teabe- ja turundustiimi juht Marili Vihmann räägib lähemalt, mis see Tartu 2024 kultuuripealinna projekt täpsemalt endast ikkagi kujutab, kuidas Elva vald sellega seotud on ning kes ja kuidas saavad oma sündmustega Tartu 2024 kultuuripealinna projekti osaks saada. 
 

 

  KOOSTÖÖ JA KOGUKOND  

 

Piirkonnakogude esimesed koosolekud 
 

Palupera, Puhja ja Rõngu piirkonnakogud on valitud! Toimunud on ka esimesed kohtumised ning valitud piirkonnakogudele esimehed ja aseesimehed.  

Palupera piirkonnakogusse kuuluvad: Madis Haug, Mae Juske, Rain Komlev, Veikko Käos, Artur Lõhmus, Triin Pannel  ja Ain Veemees. Piirkonnakogu esimees on Madis Haug, aseesimees Veikko Käos. 

Puhja piirkonnakogusse kuuluvad: Rainer Banhard, Kristina Ermel, Juta Lipmeister, Margit Mahla, Andrus Mäll, Egert Tuul, Madli Tuvike, Arne Salo ja  Kaja Udso. Piirkonnakogu esimees on Kristina Ermel, aseesimees Andrus Mäll. 

Rõngu piirkonnakogusse kuuluvad: Indrek Jaal, Kalev Jago, Tõnis Leosk, Andres Luik, Sirle Lüüs, Laine Meos, Märt Mõtus, Riko Oras ja Mari-Liis Vanaisak. Piirkonnakogu esimees on Mari-Liis Vanaisak, aseesimees Indrek Jaal. 

Rannu piirkonnakogusse kuuluvad: Hille Andressoo, Üllar Kaaver, Aivo Kapten, Meeri Metspalu, Lea Tuvikene, Tiia Runthal ja Viive Vink. Piirkonnakogu esimees ja aseesimees valitakse 24. augustil toimuval esimesel piirkonnakogu koosolekul.  

Endiselt ootame julgelt kandideerima veel ka Elva linna ja Konguta piirkonnakogudesse! Vaata täpsemalt: www.elva.ee/piirkonnakogude-valimised

 


26.-29. juulil osales Priit Värv Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindusega Prahas “Networks of Towns Active EU Project” konverentsil
 
Tegemist oli programmi “Kodanikele loodud Euroopa Liit” teise konverentsiga, kuhu olid kutsutud erinevate linnade ühenduste esindajad. Konverents toimus kahel päeval, kummalgi päeval oli kaks töötuba ning osalejaid oli 16st erinevast riigist. 
 
Elva vald oli konverentsile kutsutud eesmärgiga anda ühe Eesti kohaliku omavalitsuse poolne vaade Euroopa Liidus olemise mõjudest kohalikule elukeskkonnale ning arengule. Priit Värv osales teises paneelis "The European Union, an incomplete construction, debate on the process of European construction and enlargement”, milles andis vaate Euroopa Liidu poliitika ja rahastusprojektide mõjudest meie piirkonna arengutele ning tutvustas ka Elva valda üldisemalt. Lisaks jagas ka mõtteid olemasolevate liikmete hoidmisest ja koostöö parandamisest. 
 
Meeldejäävad olid Leedu ja Läti delegatsiooni ettekanded, milles puudutati EL-i liikmesriikide seas valitseva ebavõrdsuse teemat - olgu see siis põllumajandustoetuste või riigivõla kontekstis. Näiteks toodi esile, et kui riigivõla näitajate poolest on Eesti madalaima riigivõlaga ning ka Läti ja Leedu riigivõlad on oluliselt alla kehtestatud nõuete, siis enamuse liikmesriikide riigivõlad on oluliselt üle lubatud piiri - näiteks Itaalia, Prantsusmaa ja Kreeka riigivõlg ulatub 113%-193%ni SKT-st.

Kõikides ettekannetes puudutati ka sõda Ukrainas, sellest tulenevaid ülemaailmseid raskusi ning mõisteti Venemaa agressioon üheselt hukka.
 

 

  ARENG JA PLANEERING  

 


28. juulil külastasid Elva valda AESOP konverentsi raames ruumiplaneerijad ja arhitektid üle Euroopa

Planeerijatest moodustatud kolm töögruppi lahendasid avaliku ruumi aktuaalseid probleeme ning pakkusid välja idee- ja ruumilahendusi. Arutlusel olid korterelamukvartalite parkimislahendused ja liikluskorraldus, raudteeturvalisus ning rohepöördeküsimused. Külalistele tutvustati Elva valda, külastuse raames arutlusel olnud piirkondi ja Elva Linnasüdant.  
 

 


Vallavalitsus algatas Urmi kinnistul sidemasti detailplaneeringu  

Vallavalitsus algatas 1. augustil 2022 Urmi külas, Urmi kinnistu detailplaneeringu, kuna Elisa Eesti AS soovib sinna rajada 99 meetri kõrguse raadiosidemasti. 

Pildil on väljavõte detailplaneeringu algatamise taotlust illustreerivast joonisest. Detailplaneeringu algatamise materjalidega saab tutvuda Elva valla kodulehel: www.elva.ee/planeeringud
 

 


Vallavalitsus kehtestas Palu tee 11a detailplaneeringu 

Elva Vallavalitsus kehtestas 1. augustil 2022 Elva linnas, Palu tee 11a kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuga nähakse ette kinnistu kolmeks elamukrundiks jagamine ning antakse ehitusõigus kruntidele üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks.

Pildil on väljavõte detailplaneeringu põhijoonisest, kollasega on näidatud hoonete ligikaudsed asukohad. 

Detailplaneeringuga on võimalik lähemalt tutvuda Elva valla kodulehel: https://www.elva.ee/planeeringud.  

Lisainfo:
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist
maarika.uprus@elva.ee / 527 1860 
 

 

Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise hankemenetlus tunnistati kehtetuks

3. augustil 2022 avati Elva gümnaasiumi rekonstrueerimise riigihanke nr 252426 "Elva gümnaasiumi rekonstrueerimine" pakkumused, mille eesmärgiks oli leida ehitaja Elva gümnaasiumi Puiestee tänava hoone rekonstrueerimiseks. Hankele registreerus 11 ettevõtet, millest pakkumuse esitas 5. Laekunud pakkumuste käibemaksuta maksumused jäid vahemikku 4,7 miljonit kuni 6,1 miljonit eurot.

Elva vallavalitsus otsustas 9. augustil 2022 toimunud istungil hankemenetluse kehtetuks tunnistada ning sellega praeguse hankemenetluse lõpetada, kuna kõik laekunud pakkumused ületavad hankeks planeeritud vahendeid ca 1,2 miljoni euroga. Vallavalitsusel on plaan vaadata üle ehitusprojekt ja leida selles võimalusi ehistusmaksumuse vähendamiseks. 

Kooli rekonstrueerimine lükkub edasi ning 2022/2023 õppeaastal toimub õppetöö Elva gümnaasiumi Puiestee tänava hoones tavapäraselt. 


Lisainfo:
Margus Ivask, arendusjuht
margus.ivask@elva.ee

 

 

  VALLAMAJANDUS  

 

Menetlemisel on Vehendi küla ühissõidukipeatusele uue kohanime määramine
 

Tulenevalt Kohanimeseadusest on Elva Vallavalitsusel menetlemisel uue kohanime määramine - Vehendi külla planeeritud uutele ühissõidukipeatustele (riigitee nr 22176 Vallapalu-Rannaküla mnt, Pilliroo teeots) antakse nimeks Pilliroo.

Uue kohanime asendiplaaniga saab tutvuda SIIN.

Vallavalitsus menetleb eelnõud eeldatavasti 2022. aasta augusti lõpus vallavalitsuse istungil ning peatused toimivad sõiduplaanides septembrist 2022.

Lisainfo:
Terje Korss, vallavaraspetsialist
terje.korss@elva.ee / 5302 0888 
 

 

  VARIA  

 


30.-31. juulil toimus Elvas esmakordselt Eesti Liikumis- ja Spordifestival 

Esimene Eesti Liikumis- ja Spordifestival oli niivõrd meeleolukas, mastaapne ja erakordne, et võtsime meeskonnaga aega, et teha kokkuvõtteid, sirvida fotoalbumeid, panna kokku ülevaatlik aftermovie ning pidada tulevikuplaane. Emotsioonid on ülevad ning loodame väga, et saime sama pakkuda ka kõikidele teistele, kes ühel või teisel moel festivalist osa said!

Festivali eesmärk oli tuua fookusesse liikumisharjumuste kujundamine ja sportlike eluviiside propageerimine. Esindatud oli 35 spordiala ning huvilisi ja osalejaid jagus neile kõigile rohkelt!

Aset leidis ka põnev ja sisukas rahvusvaheline spordikonverents, kus erivaldkondade spordiekspertide seas oli au võõrustada ka olümpiavõitjaid Erika Salumäed ja Gerd Kanterit. Üle paari aasta Eestit väisanud kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe sai Elva valla poolt kingituseks ka Ragnar Vuti droonifoto Verevi järvest. Festivali ajal möödus sümboolselt 30 aastat ka Barcelona olümpiavõidust. Kõik konverentsil osalenud olid ühel meelel, et taolised mõttevahetused ja kogemuste jagamised on üliolulised ning sellist formaati tuleks kindlasti korrata ka tulevikus.

Lisaks sportlikele tegevustele ja konverentsile toimus festivali esimesel õhtul ka positiivseid emotsioone pakkuv kontsert – edastame siinkohal ka esinejate ansambel Mesi, Traffic ja James Werts World Project’i südamlikud tänusõnad toredale publikule!

Eesti Liikumis- ja Spordifestival oli Elva linna rohefestivali pilootprojekt ning ka selles valdkonnas saatis meid edu – Ringo pandipakendite süsteem võeti nii külastajate kui ka toidupakkujate poolt vastu hästi ning prügi sorteerimine oli üles ehitatud lihtsalt ja loogiliselt. Kokku suutsime säästa ca 3000 toidupakendit, mis muidu oleksid ühekordsete nõudena muutunud peale festivali prügiks. Suur tänu ka Ringo meeskonnale koha peal inimestele jooksva teavitustöö tegemise eest!

Oli rõõm, et Eesti Liikumis- ja Spordifestival sai ka palju üleriigilist meediakajastust. Eriti pakkus huvi püstitatud eesmärk Elva miljon vol2 ehk jätkutegevusena 2021. aastal kogutud miljonile kilomeetrile koguda festivali jooksul üheskoos kokku miljon tõstetud kilogrammi. Iga festivalil osalenu sai tulemuse saavutamisse anda oma panuse ükskõik millise raskuse ning ükskõik mis hulga kordustega jõutõmmetega. Festivali ajal suutsime kokku koguda võimsad 196 169 kg. Kuigi miljoni verstaposti me siiski ei ületanud, siis kilogrammide kogumine jätkub augusti kui Elva valla spordikuu raames ning tõstame nii kaua kuni miljon täitub! 

Juba 2024. aastal leiab Elvas aset Eesti Liikumis- ja Heaolufestival. Festival saab osaks ka Tartu 2024 kultuuripealinna programmist. Sügav kummardus kõigile, kes tänavu aitasid meie suursündmuse õnnestumisele kaasa!

Eesti Liikumis- ja Spordifestivali peakorraldaja oli SA Elva Kultuur ja Sport koostöös Elva Vallavalitsusega. Kogu kontseptsioon valmis koostöös kuue Lõuna-Eesti maakonnaga. Aitäh Tartumaa Spordiliit, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Võrumaa Spordiliit, Põlva Maakonna Spordiliit, Jõgevamaa Spordiliit Kalju, Viljandimaa Spordiliit.

Meie suurimad toetajad olid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Tartumaa Arendusselts (TAS) ja Eesti Olümpiakomitee (EOK).

Oma toeka õla panid alla: Red Bull, Sportland, Lumiorav, A. Le Coq, Fitstore.ee, Elva Seikluspark, Elva Keegel ja Resto, Surfipuhkus, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ja Eesti Kultuurkapital.

Konverents on järelvaadatav siit →
Vaata ülevaadet festivalist Instagramist →

Ürituse galeriid:
Fotograaf Jaak Jänes →
Fotograaf Kayvo Kroon →

Videokokkuvõte festivalist →
Video autor: Kuvaman 
 

 

 

↗ Ole kursis, mida Kultuuripealinna projekti raames Tartus ja Lõuna-Eestis tehakse. Telli Tartu 2024 uudiskiri oma e-postkasti: https://www.tartu2024.ee/uudiskiri

↗ Jälgi Elva valla Tartu 2024 blogi: https://tartu2024.elva.ee/

 

 

Kuula uusi saateid Elva valla raadios!

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

Instagram

YouTube

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 45
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev, 03. oktoober 2022    
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 26. september 2022 Kogu päev Priit Värv Tartumaa Omavalitsuste
 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate: www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 19. september 2022 Kogu päev Rutt Hanni osaleb TAI projekti
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4