Elva vallavalitsuse nädalakiri 11.10-17.10.2021

Elva vallavalitsuse nädalakiri 11.10.–17.10.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

SPORT & LIIKUMINE
 

Elva miljon kutsub osalema pöörases 72 tundi kestvas pideva liikumise väljakutses! 

Elva vald kutsub osalema oktoobri viimasel nädalavahetusel Elva miljoni 72 tundi kestvas pideva liikumise väljakutses, kuhu on oodatud kõik huvilised.  

Väljakutse start antakse 29. oktoobril kell 12 Elva spordihoone juurest ning teatevõistluse põhimõttele tuginev pidev liikumisaktsioon lõpeb 1. novembril kell 12.   

Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et nende kolme päeva jooksul toimub pidev liikumine, teatepulk antakse edasi tempomeistrilt tempomeistrile, kellega koos saavad kõik vabatahtlikud liikuma tulla.  

Täpsemalt ootab Elva miljon väljakutsesse tempomeistreid, kes võtaksid enda peale pideva liikumise hoidmise ning seda endale sobival liikumisviisil ja kiirusel etteantud trajektooril. „Tempomeistriteks ootame aktiivseid kogukonnaliikmeid, sportlasi, spordiklubide eestvedajaid, valla ettevõtete esindajaid, politseinikke, kaitseliitlasi, Elva miljoni fänne jne," lisas Šumanov.  

Tempomeistri üks vahetus kestab minimaalselt tund aega ning teatepulgana antakse edasi liikumist salvestav spordikell. „Kui keegi soovib näiteks ka kaks tundi rattaga sõita ja tempot luua, siis on ka see oodatud, kuid iga tempomeister peaks liikuma vähemalt ühe tunni," ütles spordijuht. Kes soovib võtta vastu pöörase väljakutse ning olla ise tempomeister, siis tuleb end selleks registreerida hiljemalt 20. oktoobriks Elva miljoni kodulehel.  

„Kõik need, kes tahavad lihtsalt pöörases aktsioonis kaasa lüüa, saavad tulla liikuma koos meie meistritega endale sobival ajal ning panustada koos temaga samal ajal Strava äpiga Elva miljonisse," sõnas Šumanov.   

Esimese tempomeistrina on end kirja pannud näiteks jalgrattasportlane ja 7. Tartu Maratoni võitja Caspar Austa. „See tähendab, et kõigil ongi võimalik tulla ja üheskoos temaga etteantud trajektooril ja kindlal ajal kaasa liikuda ning kilomeetreid koguda," lisas spordijuht.  

Järgmisel nädalal avalikustatakse Elva valla infokanalites 72 tunni väljakutse liikumistrajektoor ning esimesed tempomeistrid. Raja äärde on oodatud kõik inimesed ka kaasa elama.   

„Teretulnud on muidugi kõikide sõpruskondade, perede või üksikisikute liikumine tollel konkreetsel nädalavahetusel. Kilomeetreid saab jätkuvalt koguda Strava äpiga või sisestada need e-vormi kaudu."  

1. novembri keskpäevaks selgub seega, kui palju suudetakse ühe nädalavahetuse jooksul koos kogukonna ja tempomeistritega koguda. „Tule ja teeme üheskoos Elva vallale mitu tiiru peale!" utsitas spordijuht.  

Kõik tempomeistrid saavad endale kingituseks Elva miljoni 72h pöörase väljakutse kilejope ning muidugi võimaluse aidata viia ellu ajalooline sündmus. Tempomeistriga koos liigub kaasa ka saateauto.  

Elva miljon on Euroopa spordilinn Elva kogukondlik liikumisaktsioon, mille eesmärk on koguda 2021. aasta jooksul kokku 1 000 000  liikumiskilomeetrit. Tänaseks on kokku kogutud 711 000 kilomeetrit. Aktsiooni veab eest SA Elva Kultuur ja Sport.   

Rohkem infot leiab: www.elvamiljon.ee.    

Üleskutse video leiate SIIT.  

Lisainfo:  
Madis Šumanov, Elva valla spordijuht  
madis.sumanov@elva.ee või tel 513 8677  

 
KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ
Esmaspäeval, 11. oktoobril osalesid haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste, kultuurispetsialist Karmen Moont, haridusspetsialist Auli Mäesalu ja arendusspetsialist Sirli Pippar URBACT Eesti linnade võrgustikuprojekti “Koostöine ja innovaatiline haridus” veebikohtumisel
Kolmapäeval, 13. oktoobril osalesid Karmen Moont ja Sirli Pippar Tartumaa kultuurijuhtide kohtumisel Nõo kultuurimajas.Kohtumisel esitlesime Loov Elva loovhommikute ideed, mida on plaanis korraldada erinevate asjatundjatega järjepidevalt iga kuu. Kuulda sai ka teiste omavalitsuste projektiideid, mis kandideerivad LoovVald projektitoetusele. 
 

Taas on võimalik taotleda huvihariduse ja huvitegevuse transpordi hüvitamist 

Taas on võimalik Elva vallast saada toetust noore huvihariduse ja huvitegevuse transpordi hüvitamiseks. Taotlusperiood kestab 31. oktoobrini. 

Riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena transporditoetuste määramist ja maksmist reguleerib "Huvihariduse ja huvitegevuse transporditoetuse andmise kord" kord. 

Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Elva vallas elavate 7–19-aastaste noorte transpordikulude hüvitamiseks sõiduks huvikoolidesse ja huviringidesse, kui huvialaga tegelemise koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit ja huvialaga tegelemise kohta puudub tasuta ühistransport sobival ajal. Toetust saab taotleda lapsevanem (või täisealine noor) ka juhul kui piirkonnas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust. Teise kohaliku omavalitsuse huvikoolis või huviringis osalemiseks võib toetust saada tingimusel, et see asub õppuri elukohale lähemal kui Elva valla sama huviala pakkuv huvikool või huviring. 

Toetust saab taotleda: 

 • Elva valla SPOKU-keskkonnas

 • Elva vallavalitsuses kohapeal täites sellekohase taotluse; 

 • Elektroonilise taotlusvormi abil (kättesaadav Elva valla koduleheküljel). 

Rohkem infot leiate Elva valla koduleheküljelt: www.elva.ee/transporditoetus

Lisainfo: 
Auli Mäesalu, haridusspetsialist 
auli.maesalu@elva.ee   

Elva valla noored saavad oma projektidele taas rahalist toetust taotleda 

Elva valla noored saavad oma projektidele taotleda rahalist toetust Elva valla noorte omaalgatusfondist. Taotlusi saab esitada 1. novembrini. 

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Oodatud on eelkõige projektid, kus kasusaajateks on peale projektikirjutajate võimalikult paljud kohalikud noored.  

Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastaste isikute noortegruppi peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks teovõimeline isik. 7-18aastane füüsiline isik võib toetust taotleda seadusliku esindaja vahendusel. 

Toetust saab taotleda: 

 • Elva valla SPOKU-keskkonnas, SIIN

 • Saates taotluse paberkandjal Elva Vallavalitsuse aadressile Kesk 32, Elva. 

Kui vajad taotluse täitmisel abi, siis pöördu oma huvijuhi, noortekeskuse noorsootöötaja, noortevolikogu liikme või kultuurispetsialist Karmen Moonti poole. 

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2021-2022 ette nähtud Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord asub SIIN

 
Lisainfo: 
Karmen Moont, kultuurispetsialist 
karmen.moont@elva.ee

SOTSIAAL JA TERVIS
Neljapäeval, 14. oktoobril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel Vaimse tervise aastakonverentsil. Konverentsil räägiti peamiselt toimetulekust tööstressi ja -ärevusega (sh läbipõlemise ennetamisest), eneseabivõtetest, hädasolijate märkamisest ja toetamisest. Läbivalt peeti üheks olulisemaks oskuseks enda keha kuulamist, mis võimaldab õigeaegselt rakendada ennetavaid tegevusi. Ka sellel konverentsil kõlas korduvalt füüsilisel liikumisel olulisus  vaimse tasakaalu hoidmisel.
 

Eelmisest nädalast pakutakse COVID-19 vaktsiini tõhustusdoose nii perearstikeskustes kui teistes vaktsineerimispunktides üle Eesti 

Alates eelmisest nädalast on kõigil üle 65-aastastel inimestel, hooldekodude elanikel ning tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajatel võimalik saada COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosi.  

 • Eakaid vaktsineeritakse eeskätt perearstikeskustes. Aja broneerimiseks tuleb võtta ühendust oma perearstiga. 

 • Üleriigilise digiregistratuuri kaudu praegu veel kolmandaks doosiks aega broneerida ei saa. 

 • Tõhustusdoosi on võimalik saada ka kõigis eelregistreerimiseta vaktsineerimispunktides. 

„Uuringud on näidanud, et aja jooksul nii vaktsineerimise kui läbipõdemise teel saadud immuunsus nõrgeneb, eakatel rohkem ja kiiremini kui alla 65-aastastel. Seetõttu soovitame kõigil eakatel, kes on vähemalt 65-aastased ja kellel on esmasest vaktsineerimiskuurist praeguseks juba enam kui kuus kuud möödas teha COVID-19 vaktsiini tõhustusdoos," ütles immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, prof Irja Lutsar. „Meie oma Eesti andmetest näeme, et kõigi kasutatud vaktsiinide tõhusus raske haiguse ja surmade ennetamisel on endiselt väga hea. Seega on tõhustusdoosidest veelgi olulisem, et võimalikult palju inimesi oleks saanud esimesed ja teised doosid."  

Eakatele pakutakse tõhustusdoose eeskätt perearstikeskustes. „Perearstikeskused on Eestit kõige ühtlasemalt kattev ja kodulähedasem tervishoiuvõrgu osa, mille toel oleme saanud pakkuda inimestele võimalikult kodulähedast vaktsineerimist. Selleks, et tõhustusdoosi saamine oleks eakatele võimalikult mugav pakume ka tõhustusdoose ennekõike perearstikeskustes," ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp. 

Eesti Perearstide Seltsi juht dr Le Vallikivi sõnul julgustavad perearstid kõiki, kes ei ole end veel vaktsineerinud, võtma ühendust perearstikeskusega, et panna esimesel võimalusel aeg kirja. „Koroonaviirus on vaktsineerimisega välditav ja praktika näitab, et eakad haigestuvad raskelt," ütles dr Le Vallikivi. „Samuti juhin tähelepanu, et ka gripivaktsiin on sellest aastast eakatele tasuta ja seda võib manustada samal päeval kui COVID-19 vaktsiini. Juhul, kui COVID-19 vaktsiin on veel tegemata, siis soovitame lahendada see mure ühe arstil käiguga." 

Riskirühmadega töötavate inimeste vaktsineerimine:  

 • Tervishoiutöötaja pöördub vaktsineerimiseks oma tööandja poole. 

 • Koolitöötajate vaktsineerimist korraldab kooliõde, kes vaktsineerib ise või suunab lähima vaktsineerija juurde. Vaktsineerimiseks võta ühendust oma kooliõega, kes annab edasised juhtnöörid.  

 • Lasteaedade, huvikoolide ja kõrgkoolide töötajad saavad tõhustusdoosi teha lähimas vaktsineerimiskeskuses. 

 • Sotsiaalvaldkonna töötajad pöörduvad üldjuhul oma maakonna vaktsineerimiskeskusesse. Hooldekodude töötajaid vaktsineerivad hooldekodu õendusteenuse osutajad. 

Need riskirühmadega töötavad inimesed, keda tööandja suunab lähimasse vaktsineerimiskeskusesse, peaksid aja broneerima telefoni teel või raviasutuse digiregistratuuris. Üleriigilises digiregistratuuris praegu veel kolmandale doosile aega panna ei saa. 

Teistel vaktsineerimiskuuri läbinud alla 65-aastastel inimestel kiiret vajadust tõhustusdooside saamiseks ei ole, sest neil on COVID-19 raske haiguskulu risk reeglina madal. Alates 18. eluaastast võib immunoprofülaktika ekspertkomisjoni hinnangul tõhustusdoosiga vaktsineerimist võimaldada üldjuhul mitte varem kui kaheksa kuu möödumisel esmase vaktsineerimiskuuri läbimisest, arvestades ka teisi riskifaktoreid. COVID-19 läbipõdenud ja ühe või kahe doosiga vaktsineeritutele või korduvnakatunutele pole tõhustusdoos praeguste teadmiste juures vajalik.  

Sõltumata sellest, millise vaktsiiniga on tehtud esmane vaktsineerimiskuur, kasutatakse tõhustusdoosina Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty, mis on saanud selleks heakskiidu Euroopa Ravimiametilt. Tõhustusdoosi järgsed kõrvalnähud on sarnased neile, mis esinevad esimese ja teise doosi järel. Kõige sagedamini võivad tekkida süstekoha reaktsioonid ehk valu, punetus, turse. Samuti võib tekkida peavalu, liigesvalu, lihasvalu, palavik, külmavärinad, väsimus, halb enesetunne. Kõik need on üldjuhul kerged, mööduvad ja neid saab leevendada valu- ja palavikualandajatega – ibuprofeeni, paratsetamooliga. Praeguste andmete alusel on tõhustusdoosi järel esinenud kõrvaltoimete sagedus olnud veidi suurem kui teise doosi järel. 

Üleriigilises digiregistratuuris praegu veel kolmandale doosile aega panna ei saa, aega saab broneerida telefoni teel või raviasutuse digiregistratuuri kaudu. Samuti on võimalik minna lähimasse eelregistreerimiseta vaktsineerimispunkti. Infot nende kohta leiab: https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/ või helistades riigiinfo telefonil 1247. 

 

Elva vald kutsub vaimse tervise kuul erinevatele tasuta sündmustele 

Elva vald kutsub vaimse tervise kuul erinevatele sündmustele: iidsetele venitustele koos helirännakuga ning enesesõbralikkuse koolitusele. 

20. oktoobril kell 19–21.15  Rannu rahvamajas ja 27. oktoobril kell 19–21.15 Ulila keskuses „Iidsed venitused koos helirännakuga". 

Kehalised praktikad koos helirännakuga aitavad suurendada kohalolu ja kontakti iseendaga, pakkudes stressirohkel ja pingelisel ajal võimalust lõõgastuseks ja kosutuseks.  

Madis Šumanovi juhendatud iidsed venitused on lihtsad ja jõukohased kõigi jaoks. Õhtu jooksul tehakse venitus-ja lõdvestusharjutusi, mis on inspireeritud shindost, vinyasa-ja kundalini jooga stiilidest. 

Harjutuste ajal toetab helidega ja loob mõnusa atmosfääri heliterapeut ja gongimeister Tiina Karjatse. Peale venitus- ja lõdvestusharjutusi toimub helirännak gongide, kristallhelikausside ja teiste harmooniliselt häälestatud pillide saatel. 

Kaasa palume võtta võimlemismatt, padi ja tekk. Selga panna mugavad riided. 

Vajalik on esitada immuniseerimist, viiruse läbipõdemist või negatiivset tulemust kinnitav COVID tõend. 

Registreerimine: https://forms.office.com/r/6EhF71iJR3

21. oktoobril kell 14 ja 18 Elva kultuurikeskuses loeng „Enesesõbralikkus – milleks seda vaja ja mis seda takistab?" 

Sõbralikkus enda suhtes on hoiak, mis ideena kõlab hästi, ent päriselt rakendades tekitab inimestes sisemist vastuolu ja küsimusi. Kust see vastuolu tuleb ja mis aitab seda ületada? Kuigi sõbralikkus on üldiselt hinnatud omadus, siis miks enda vastu sõbralik olemine on vahel raske? Vaatleme levinud uskumusi, mis takistavad elutervet suhtumist endasse. Uurime ka enesesõbralikkuse mõju enesetundele, toimetulekule ning ümbritsevatele inimestele. Võid olla valmis ka mõneks lühikeseks mittekohustuslikuks eksperimendiks iseendaga. 

Koolituse läbiviijaks on Marika Paaver, PhD, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, MTÜ Teadveloleku labor. 

Vajalik on esitada immuniseerimist, viiruse läbipõdemist või negatiivset tulemust kinnitav COVID tõend. 

Registreerimine: https://forms.office.com/r/MGEGkCDdna

Üritused on tasuta. 

Lisainfo: 
Karmen Paavel, ennetustööspetsialist 
karmen.paavel@elva.ee või tel 5301 9106 

ETTEVÕTLUS

Neljapäeval, 14. oktoobril toimus Rõngu rahvamajas esimene Elva valla loomeettevõtjate ja vabakutseliste loovhommik, kus osalesid abivallavanem Kertu Vuks, arendusspetsialist Sirli Pippar ja kultuurispetsialist Karmen Moont. 

Esimene loovhommik viidi läbi Külli Hanseni ning Inga Talvise juhendamisel. Külli Hansen tutvustas Tartu Loomemajanduskeskust ning erinevate ettevõtjate teekonda ning edulugusid. Inga Talvis Jaago talu perenaisena rääkis oma talu tegemistest ja võimalustest ning andis kuhjaga inspiratsiooni loomeettevõtjatele oma tegevuste eesmärgistamisest.  

Järgmine loovhommik toimub 18. novembril. Täpsem info peagi Elva valla infokanalites. 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 4.10-10.10.2021

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 

4.10.–10.10.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 

KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

 

 

Elva vald tunnustas silmapaistvaid õpetajaid ja taustajõudusid 

5. oktoobril ehk õpetajate päeval toimus Elva kultuurikeskuses Elva valla haridusvaldkonna tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused üheksas kategoorias.  

Elva valla 2021. aasta noorõpetaja tiitli sai Tiina Tubli Elva gümnaasiumist. Kandidaadi esitanud õpilased tõid välja, et Tiina Tubli tunnid on hubased ja kihvtid ning ta õpetab nii, et noortel on tundides päriselt huvitav. „Tiina märkab oma õpilasi. Ta paneb tähele, kui kellelgi ei ole hea tuju või midagi on halvasti ja ta tegeleb sellega. Ta annab meile iga semestri lõpus sõnalise tagasiside nii meie õpitulemuste kui ka meie enda olemuse ja tunnete kohta," seisab avalduses.  

Aasta kooliõpetaja tiitli pälvis Astrid Külaots Konguta koolist. Astrid Külaots on olnud Elva valla ja Tartumaa aasta õpetaja nominent ning ta on pälvinud preemiaid näitemängude juhendamise eest. „Peale selle on ta professionaalne ja õpilaste arengu toetamisele pühendunud õpetaja. Ta täiendab end järjepidevalt, otsib uusi võimalusi ja parimaid pedagoogilisi metoodikaid ja rakendab parimaid praktikaid ka enda õppetöös," kirjeldas Elva abivallavanem Marika Saar. Külaotsa juhendamisel on õpilased pälvinud silmapaistvaid tulemusi nutispordis, maletalgutel ja ka pranglimises nii Tartu maakonna kui ka vabariigi tasemel.  

Aasta klassijuhataja laureaat on Lily Šanin Konguta koolist. „Tegemist on õpetajaga, kes suunab oma õpilasi vastavalt õpilaste huvidele erinevate huvialade suunas ning kes toetab õpilasi igati," ütles Saar. Šanin võttis Konguta koolis esimesena kasutusele VEPA metoodika ning juhendab nüüd ka teisi kolleege selle metoodika omandamisel. „Lily Šanin on saanud korduvalt ka Hans Bergi nimelist Koosmeele preemiat ning lapsevanemad arvestavad ja peavad lugu klassijuhataja nõuannetest."  

Elva valla aasta lasteaiaõpetaja laureaat on Eveli Tsopp Elva lasteaed Õnneseen Peedu majast. „Eveli kasutab oma töös erinevaid metoodikaid – korraldab oma rühmas vaikuseminuteid, robootikat, kaasab teraapialoomi, õmbleb lavastusteks kostüüme, osaleb lastega „Suukooli" programmis jne," kirjeldas Saar. Tegemist on kohusetundliku, rõõmsameelse, õpihimulise, empaatilise ja ausa õpetajaga. „Eveli töötab suure pühendumusega ning rakendab uusi ja olulisi ideid õppetöös."  

Aasta huvihariduse õpetaja laureaat on Maria Juht Elva muusikakoolist. „Tegemist on loomingulise, musitseerima inspireeriva, aga ka nõudliku õpetajaga, kelle õpilased mängivad väga hästi, nüansirohkelt ja on tehniliselt osavad," ütles Saar. Maria Juhi õpilased on pälvinud erinevaid preemiaid ja esikohti nii maakondlikel kui ka vabariiklikel konkursitel.  

Aasta tugispetsialisti tiitli sai Aune Summer Puhja koolist. Aune Summer on koostöös teiste tugimeeskonna liikmete, õpetajate ja lastevanematega ehitanud üles toimiva süsteemi eripedagoogilise toe pakkumiseks erinevate erivajadustega laste toetamiseks. „Aunele on oluline ka üldpildi nägemine – ta annab nõu ja planeerib õpilaste toetamist nii, et nendega oleks igal pool arvestatud," sõnas Saar. Õpilased on toonud välja, et Aune on neile kogu aeg olemas ning ta toetab õpilasi põhikooli lõpuni ka siis, kui ta seda otseselt enam tegema ei peaks.  

Elva valla aasta taustajõu tiitli omistas Katrin Vutt Elva lasteaiast Murumuna. „Katrini kandidaadiks esitanu toob välja, et Katrini supervõime on kiire kohanemisvõime, sulandumine meeskonda ja oskus panustada erinevatel ametikohtadel rühmade abistamisse. Ta on ülimalt kohusetundlik, kiire ja vastutustundlik," sõnas Saar. Katrin Vutt on lasteaias töötanud kõikides rühmades õpetaja abina, abiõpetajana ja vajadusel ka õpetajana. Tema eestvedamisel on lasteaiale hangitud näiteks veekogumise mahuti hoovi aianurka, meisterdatud suuri puidust kaste ja seinaplaate erinevate joonistuste jaoks jpm.  

Aasta hariduse sõbra laureaat on Elva õppejõudude kogu. Tegemist on 2014. aastal alguse saanud koguga, kuhu on koondunud Elvaga seotud kõrgkoolide õppejõud, kes soovivad väärtustada Elva gümnaasiumis õppimist. Kogu tunnustab igal aastal gümnaasiumiosa iseseisvat uurimistööd, kus hinnatakse originaalsust, põhjalikkust ja pühendumust ning uurimistöö printsiipide mõistmist. Elva õppejõudude kogu mitteformaalsesse ühendusse kuuluvad Kristi Akkermann, Jüri Allik, Tiit Aleksejev, Are Altraja, Veiko Berendsen, Svetlana Ganina, Vallo Ehasalu, Veronika Kalmus, Raul Kangro, Juho Kirs, Toomas Laatsit, Kadri Leetmaa, Mati Martin, Arne Merilai, Helle Mäemets, Sirje Pihlap, Mart Raudsaar, Anu Realo, Katrin Roosileht, Priit Simson, Ilona Tragel, Kulno Türk ja Mare Vahi.  

Elva valla aasta hariduse teo tunnustuse pälvis Rannu lasteaed Naerupesa õpetaja Karin Tuvikene. Tuvikene sai tunnustuse õppematerjalide kogumiku „Loovuse ja eneseregulatsioonioskuste õppimine ning selle soodustamine koolieelses eas erivajadustega lastega" loomise eest. „Karin Tuvikene sai sellega seoses ka haridus- ja teadusministeeriumilt riikliku haridusstipendiumi ning töö eesmärk on panustada enesearengusse, teadmiste ja praktikate jagamisse, mis kõik arendavad erivajadustega laste loovust ja eneseregulatsioonioskust," ütles Saar. Koostatud kogumikku kuulub 12 mängukirjeldust, mis on abiks nii õpetajatele lasteaias kui ka lapsevanematele kodudes.  

Elva valla haridustöötajate tunnustamiseks sai kandidaate esitada 20. septembrini. Kokku laekus üheksa kategooria peale 54 kandidaati. Laureaadid otsustas vallavalitsuse moodustatud komisjon.  

Fotol vasakult: Tiina Tubli, Astrid Külaots, Lily Šanin, Katrin Vutt, Karin Tuvikene, Eveli Tsopp, Aune Summer, Maria Juht (Foto: Jaak Jänes/Elva Vallavalitsus) 

Sündmuse galerii SIIN.

Lisainfo:  
Auli Mäesalu, haridusspetsialist  
auli.maesalu@elva.ee või tel 5886 4201 

 

 

 

Vallavalitsus ootab taotlusi 2022. aasta projekti- ja tegevustoetusteks 

Elva vallavalitsus ootab projekti- ja tegevustoetuste taotlusi hiljemalt 1. novembriks 2021. 

Projektitoetust antakse projektidele: 

 • mis on suunatud kultuuri-, spordi-, tervise-, hariduse-, sotsiaalvaldkonna, noorsootöö, looduse ja keskkonna ning külaliikumise arengule; 
 • mis arendavad piirkondlikku tegevust; 
 • mille raames korraldatakse vallasiseseid, maakondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi sündmusi; 
 • mis on suunatud Elva valla kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks. 

Peale selle on endiselt võimalik taotleda investeeringuprojektide omaosalust ning rahvariidetoetust, kuid ühe muudatusena ei ole sellest aastast enam eraldi esindusürituste taotlusvooru. 

Selleks, et taotluste koostamine oleks lihtsam, oleme valla kodulehele üles pannud ka hindamisjuhise, mille alusel komisjon hiljem kõiki projekte hindab, kindlasti tasub sellega juba enne projekti esitamist tutvuda. Sellega on võimalik tutvuda SIIN

Tegevustoetuse eesmärk on toetada Elva vallas mitmekesist kultuuritegevust omaalgatuse kaudu; laste ja noorte harrastus- ja võistlusspordi alast tegevust; esindusvõistkondade loomist ja arengut; laulu- ja tantsupeo protsessi jätkumist ja arendamist; rahvakultuuri edendamist ja säilitamist; külaliikumise arendamist, kodanikualgatuse ja ühistegevuse aktiviseerimist; muid kogukonna arendamiseks suunatud tegevusi. 

Tegevustoetust antakse kolmes kategoorias: 

 • kultuuriühingud; 
 • spordiklubid, sealhulgas täiskasvanute esindusvõistkonnad; 
 • muud mittetulundusühendused. 

Loe lähemalt valla kodulehelt: www.elva.ee/tegevustoetused

Taotlusi saab esitada Elva valla e-taotluste keskkonnas SPOKU, SIIN. Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi, Smart -ID või Mobiil-IDga. 

Lisainfo: 
Karmen Moont, kultuurispetsialist 
karmen.moont@elva.ee või tel 5384 4233 

 

 

 

 

Elva valla noorte omaalgatuse fondist rahalise toetuse taotlemine 

Fondi eesmärk on arendada noorsootööd ning ergutada noorte omaalgatust Elva valla tegevuspiirkonnas. Oodatud on eelkõige projektid, kus kasusaajateks on peale projektikirjutajate võimalikult paljud kohalikud noored.  

Toetuse summa on kuni 600 eurot ning eelnevalt on toetatud nii erinevaid sündmusi, laagreid, väljasõite kui koolitusi. 

Taotlust on võimalik esitada elektrooniliselt või paberil vahemikus 1. oktoober kuni 1. november.  

Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastaste isikute noortegruppi peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks teovõimeline isik. 7- kuni 18-aastane füüsiline isik võib toetust taotleda seadusliku esindaja vahendusel. 

Toetust saab taotleda: 

 • Elva valla SPOKU-keskkonnas, SIIN
 • Saates taotluse paberkandjal Elva Vallavalitsuse aadressile Kesk 32, Elva. 

Kui Sa vajad taotluse täitmisel abi, siis pöördu oma huvijuhi, noortekeskuse noorsootöötaja, noortevolikogu liikme või kultuurispetsialist Karmen Moonti poole. 

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2021-2022 ette nähtud Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord asub SIIN

 
Lisainfo: 
Karmen Moont, kultuurispetsialist 
karmen.moont@elva.ee

 

 

 

Esmaspäeval, 4. oktoobril kohtusid Elva valla noorsootöötajad, et rääkida eesseisvate noortevolikogu valimiste korraldamisest, noorte omaalgatuse fondi taotlusvoorust, ennetustööst ja projektist, mis on suunatud noortele, kes ei õpi ega tööta. Jagati hooaja plaane ja räägiti noorsootöö nädala korraldamisest.  

 

SOTSIAAL JA TERVIS

 

Kolmapäeval, 6. oktoobril osalesid abivallavanem Marika Saar, ennetustööspetsialist Karmen Paavel, haridusspetsialist Auli Mäesalu ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste Elva valla laste ja noorte heaolu võrgustiku kohtumisel. Võrgustik sai sellisel kujul kokku esimest korda. Kohtumisel räägiti võrgustiku nimetusest ja eesmärgist, kuidas võrgustiku abil kaasa aidata Elva valla laste ja noort heaolu (sh tervisedenduse) suurenemisele.  Lisaks tutvuti liikmete ja tulevaste sündmustega ning arutleti ka teemadel, kuidas koos edasi minna ning mida ühist ette võtta. Võrgustikutöö ühtse stardiplatvormi nimel otsustati liikmete seas läbi viia küsitlus, et välja selgitada nende ootused ja panused. 

 

 

 

 

Elva vald kutsub vaimse tervise kuul erinevatele tasuta sündmustele 

Elva vald kutsub vaimse tervise kuul erinevatele sündmustele: iidsetele venitustele koos helirännakuga ning enesesõbralikkuse koolitusele. 

20. oktoobril kell 19–21.15  Rannu rahvamajas ja 27. oktoobril kell 19–21.15 Ulila keskuses „Iidsed venitused koos helirännakuga". 

Kehalised praktikad koos helirännakuga aitavad suurendada kohalolu ja kontakti iseendaga, pakkudes stressirohkel ja pingelisel ajal võimalust lõõgastuseks ja kosutuseks.  

Madis Šumanovi juhendatud iidsed venitused on lihtsad ja jõukohased kõigi jaoks. Õhtu jooksul tehakse venitus-ja lõdvestusharjutusi, mis on inspireeritud shindost, vinyasa-ja kundalini jooga stiilidest. 

Harjutuste ajal toetab helidega ja loob mõnusa atmosfääri heliterapeut ja gongimeister Tiina Karjatse. Peale venitus- ja lõdvestusharjutusi toimub helirännak gongide, kristallhelikausside ja teiste harmooniliselt häälestatud pillide saatel. 

Kaasa palume võtta võimlemismatt, padi ja tekk. Selga panna mugavad riided. 

Vajalik on esitada immuniseerimist, viiruse läbipõdemist või negatiivset tulemust kinnitav COVID tõend. 

Registreerimine: https://forms.office.com/r/6EhF71iJR3

21. oktoobril kell 14 ja 18 Elva kultuurikeskuses loeng „Enesesõbralikkus – milleks seda vaja ja mis seda takistab?" 

Sõbralikkus enda suhtes on hoiak, mis ideena kõlab hästi, ent päriselt rakendades tekitab inimestes sisemist vastuolu ja küsimusi. Kust see vastuolu tuleb ja mis aitab seda ületada? Kuigi sõbralikkus on üldiselt hinnatud omadus, siis miks enda vastu sõbralik olemine on vahel raske? Vaatleme levinud uskumusi, mis takistavad elutervet suhtumist endasse. Uurime ka enesesõbralikkuse mõju enesetundele, toimetulekule ning ümbritsevatele inimestele. Võid olla valmis ka mõneks lühikeseks mittekohustuslikuks eksperimendiks iseendaga. 

Koolituse läbiviijaks on Marika Paaver, PhD, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, MTÜ Teadveloleku labor. 

Vajalik on esitada immuniseerimist, viiruse läbipõdemist või negatiivset tulemust kinnitav COVID tõend. 

Registreerimine: https://forms.office.com/r/MGEGkCDdna

Üritused on tasuta. 

Lisainfo: 
Karmen Paavel, ennetustööspetsialist 
karmen.paavel@elva.ee või tel 5301 9106 

 

 

 

Elva valla noori oodatakse osalema oma kutsumuse leidmise projektis 

Elva vald kutsub 16–29aastaseid Elva valla elanikke, kes ei käi tööl ega koolis, osalema projektis „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas", mille eesmärk on toetada noori oma kutsumuse leidmisel.   

Projektiga pakutakse tasuta psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist, karjääriplaneerimist ja enesearengut toetavaid koolitusi ning B-kategooria juhilubade koolitust. Samuti pakutakse tööpraktika võimalust noorele sobiva tööandja juureas, koos stipendiumi ja sõidutoetusega.  

Kui ükski eelnimetatud võimalustest ei tundu olevat teie jaoks, siis võib mistahes küsimustega pöörduda juhtumikorraldaja Kristi Liiva poole (kontaktid all), kes juhendab noort ise või aitab leida sobiva teenuse.   

„Kogemused on näidanud, et iga inimese jaoks on siin maailmas olemas just talle sobiv töö ja elukorraldus. Tihti takerdub noore elu aga hirmude, ebapiisava sotsiaalse toetuse ja puudulike oskuste taha. Seetõttu loodan väga, et Elva valla noored näevad selles projektis võimalust hakata liikuma oma unistuste suunas, olgu need kuitahes väikesed või suured," julgustab varem asenduskodus ja kriminaalhoolduses noori juhendanud Kristi Liiv kõiki projektis osalema.   

Osalemiseks peab olema 16–29aastane, omama sissekirjutust Elva vallas, ametlikult mitte töötama ja mitte õppima tasemeõppes.   

Kui te ise, teie sõber, tuttav või pereliige võib vajada tuge oma elus edasi liikumisel, siis andke sellest kindlasti märku e-aadressil kristi.liiv@elva.ee või telefonil 5358 4565.  

Projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas" rahastab Riigi tugiteenuste keskuse kaudu Euroopa sotsiaalfond. Projekt lõppeb 31.08.2023.     

 

 

VALLAMAJANDUS

 

Suured ehitustööd Rannu alevikus hakkavad lõppema 

Rannu alevikus on sel suvel olnud ehitustegevust kogu alevikus – käinud on Rannu kooli ehitustööd, aga ka sademeveesüsteemi ja kaugküttesüsteemi ehitus. 

Rannu kooli remonttööd on saanud valmis ja pärast sügisest koolivaheaega saab koolipere alustada oma õppetegevust tänapäevases koolihoones. Hoone rekonstrueerimisel oli põhirõhk selle soojustamisel ja energiatõhususe saavutamisel. Peale selle sai kogu hoone soojustagastusega ventilatsiooni ning katusele paigaldati päikesepaneelid. 

Renoveeriti koolimaja kommunikatsioonid ning alates selle aasta sügisest on kooli kütmine asendunud õlikatla asemel Rannu aleviku kaugkütttega. Kooli rekonstrueerimiseks saadi toetust energiatõhususe meetmest 591 000 eurot. Kokku maksid ehitustööd 1,4 miljonit eurot. 

Rannus alevikus on pikalt olnud probleeme sademeveega, mis valgus kortermajade keldritesse. See on saanud uue tänapäevase sademeveesüsteemi rajamisega lahenduse. Investeeringuks kasutati riigilt saadud COVID-19 investeeringutoetust. Kokku läks sademeveetrassi ehitus maksma 82 000 eurot. 

Rannu aleviku kaugküttesüsteemi valmimine on jõudnud etappi, kus liitunud kortermaju, Coopi poodi ja kõiki valla hooneid köetakse alates septembrist kaugküttega. Mitmed Ringteel asuvad ettevõtted liituvad sellega samuti peatselt. Katlamaja on plaanis valmis saada selle aasta detsembris. Seni toidab kaugkütet ajutine konteinerkatlamaja. Rannu aleviku soojatootja on Elva vallale kuuluv ettevõtte Elva Soojus OÜ. Rannu aleviku kaugkütte rajamist toetas 50% ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskus. Kokku maksis kaugküttesüsteemi ehitus 1,25 miljonit eurot. 

Mikk Järv, abivallavanem 
mikk.jarv@elva.ee

 

ARENG JA PLANEERING

 

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp osales 6.–7. oktoobril Eesti Arhitektide Liidu korraldatud Raadi linnafoorumil ettekandega “Uue Raadi asumi funktsioonid: vallakeskus ja linnaosa”.  

Foorumi töötubades otsiti lahendusi, kuidas luua Raadil kvaliteetset inimsõbralikku elukeskkonda vältides varasemaid äärelinnastumise tüüpprobleeme (autostumine ja elanike suur ajakulu sundliikumistele, hoonetevahelise ruumi kehv kvaliteet, identiteedipuue). Muu hulgas tõstatati foorumil küsimus, kuivõrd on kehtiv planeerimissüsteem sobilik kvaliteetse ruumi kujundamiseks. 

Jätkuvad üldplaneeringu juhtrühma koosolekud, kus arutatakse avalikel aruteludel esitatud ettepanekuid ning riigiasutuste sisendit planeerimisprotsessi. Järgmine juhtrühma koosolek toimub 11. oktoobril. 

 

ETTEVÕTLUS

 

 

Elva vald tunnustas kogukonda silmapaistvalt panustanud ettevõtjaid

Eile, 7. oktoobri õhtul toimus Võrtsjärve ääres Mõrrakuuris Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustamine, kus anti üle tunnustused neljas kategoorias. 

Aasta maaelu arendaja tiitli pälvis Heko Põld OÜ. Elva abivallavanem Kertu Vuks ütles, et tiitel otsustati anda ettevõttele põhjusel, et nad on panustanud Elva valla tegevustesse ja valla elukeskkonda. „Heko Põld OÜ tegutseb väljaspool Elva linna ning nad on panustanud Elva valla tuntuse tõstmisesse muutes sellega ka meie valda atraktiivsemaks elupaigaks," sõnas Vuks. 

Särava startija aunimetus anti kohvikule Kooki tahad?. „Meie arvates leidis kohvik kiiresti oma nišši ja nad on tõstnud Elva valla tuntust. Peale selle on nad kohalike elanike ja külastajate seas väga populaarne koht ning nad arendavad pidevalt ka oma tootevalikut," põhjendas Vuks. 

Aasta arendusprojekti tiitel anti sel aastal Estover Piimatööstus OÜ-le. „Komisjon otsustas tunnustuse anda just sellele ettevõttele, kuna nad on viimaste aastate jooksul viinud ellu mitu suurt arendust, sealhulgas rajasid nad Elva valda biogaasijaama." 

Aasta turismiteo aunimetuse pälvis kogukonda liikuma kutsuv algatus Elva miljon. Komisjon otsustas tiitli anda sihtasutusele Elva Kultuur ja Sport Elva miljoni projekti ellu kutsumise ja korraldamise eest. „Tegemist on algatusega, mis on toonud liikuma väga palju inimesi meie kogukonnas ning andnud koroonakriisis vajalikku inspiratsiooni värskes õhus liikumiseks, et jõuda üheskoos eesmärgini koguda aasta lõpuks kokku miljon aktiivset kilomeetrit," rääkis Vuks. 

Elva miljoni idee autor ja üks eestvedajatest, Elva valla spordijuht Madis Šumanov ütles, et tal on väga hea meel, et tema idee sai tiivad ning kannustab inimesi liikuma. „Olen kuulnud väga paljude inimeste lugusid sellest, kuidas nad varem ei liikunud ja teevad seda nüüd või et nad on avastanud enda jaoks mõne uue spordiala ja teinud selles suuri edusamme," kirjeldas Šumanov. Kuna Elva miljon ootab kilomeetreid koguma kõiki, on see andnud toreda võimaluse Elva valla eri paikade avastamiseks ka kõigile külalistele. 

Kertu Vuks ütles tänusündmusel, et Elva vald on uhke kõikide oma ettevõtjate üle, kes on keerulises koroonakriisis suutnud tegutsemist jätkata. „Eriti palju rõõmu valmistab see, et paljud ettevõtted on leidnud uusi võimalusi oma teenuste pakkumiseks või muutnud oma ettevõtte suunda. Samuti on hoolimata keerukast ajast valda uusi ettevõtteid juurde tulnud," ütles ta. 

Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustamiseks sai kandidaate esitada 30. septembrini. Laureaadid valis välja vallavalitsuse moodustatud komisjon. Kokku laekus kuuele kategooriale üheksa kandidaati. 

Sel korral otsustas komisjon jätta välja andmata Aasta ettevõtja ja Aasta tööandja tunnustused põhjusel, et esimese aunimetuse osas esitatud kandidaadid ei vastanud statuudis välja toodud tingimustele ning teisele aunimetusele kandidaate ei esitatud. 

Fotol vasakult: Elva valla spordijuht ja Elva miljoni idee autor Madis Šumanov, Estover Piimatööstus OÜ Kaarlijärve Meierei tootmisüksuse juht Lii Isup ja Heko Põld OÜ juht Heino Kõrgeperv. Foto autor: Merilyn Säde.

Lisainfo: 
Kertu Vuks, abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086 

 

KESKKOND

 

Sügisene puulehtede tasuta vedu Elva linnas toimub 15. oktoobrist 15. novembrini 

Sügisene puulehtede tasuta vedu Elva linna eramute ja kortermajade puhastusaladelt* toimub 15. oktoobrist 15. novembrini ning puulehtede veoks tuleb ette registreerida. 

Kokku kogutud puulehtede äraveoks on võimalik registreerida e-aadressil sten.saarekivi@elva.ee, telefonil 5886 1600 või heakorratelefonil 333 3666 (võimalik helistada ööpäev läbi). Registreerimisel tuleb teatada kottide arv ja kinnistu aadress. 

Registreerimine on vajalik eelkõige seetõttu, et ei viidaks ära vale sisuga kotte. Lehed palume panna suurtesse (soovitatav 100–150 l) kilekottidesse ja kinnistu puhastusala äärde. Hunnikusse pandud lahtisi lehti ei veeta ära. Kottidesse ei tohi panna oksi ja olmeprügi. 

Vedu toimub 15. oktoobrist 15. novembrini. Puulehed viiakse tasuta ära ainult nende kinnistute juurest, mis on eelnevalt registreerinud oma soovi ning kus puud kasvavad puhastusalal*. 

*puhastusala on üldkasutatav maa-ala, mis piirneb füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses oleva territooriumiga ja ulatub kinnistu piirist kuni kõnniteeni või selle puudumisel kuni sõiduteeni, kuid mitte rohkem kui viie meetri ulatuses. 

 

JUHTIMINE

 

Neljapäeval, 7. oktoobril toimus juhtimiskoolitus valla hallatavate asutuste, sihtasutuste ja osaühingu juhtidele, et arendada juhtide juhtimisoskusi ning pakkuda neile tuge nende igapäevatöös. Koolitajaks oli Lilian Saage ning tegemist oli väga olulise ja tõhusa koolituspäevaga.  

 

KOOSTÖÖ JA KOGUKOND

 

 

Reedel, 8. oktoobril toimus kuld- ja teemantpulmapaaride vastuvõtt, kus osalesid vallavanem Heiki Hansen ja abivallavanem Marika Saar, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Liis Lehiste ning kultuurispetsialist Karmen Moont. 

Nagu igal sügisel, kutsuti ka sel aastal vallavanema vastuvõtule aasta jooksul kuld- ja teemantpulma tähistavad abielupaarid. 2021. aastal tähistab Elva valla kodanikest kuldpulma 32 paari ning teemantpulma 11 paari, see vastuvõtt oli erakordne seetõttu, et esmakordselt oli kutsutud ka paar, kes tähistas septembrikuus lausa 70 abieluaasta täitumist ehk raudpulma. 

Vastuvõtul osales 20 paari, kes said kingituseks meepurgi ja Elva valla kultuuri kinkekaardid, muusikalist meelelahutust pakkusid Livia Kuuskvere laulustuudio solistid, kõneles ka Elva baptistikoguduse pastor Margus Kask ning ühiselt söödi maitsvat pulmatorti. Kõikidele, kellel ei õnnestunud vastuvõtul osaleda, toimetatakse kingitused koju ning osalenud paaridele saadetakse koju ka pilte, mis fotograaf vastuvõtul tegi. 

 

 

 

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusele pääseb 13 ideed 

Elva valla 2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletusele pääseb 13 ideed. Ideid tutvustati, 5. oktoobril kell 18 Rõngu rahvamajas, tutvustamisest toimus ka otseülekanne, mida saab järele vaadata SIIT

Hääletusele pääsevad ja 5. oktoobri õhtul tutvustatakse järgmisi ideid: 

 1. Puhja rulapargi rajamine
 2. Kõlakoda Palupera mõisaparki
 3. Puhja aleviku mänguväljaku kaasajastamine
 4. Annikoru discgolfipark, 10 aastat
 5. Pingid Elvasse
 6. Ulila Keesikoja allika ümbruse korrastamine
 7. Aakresse välitrenazööride ala
 8. Kogukonna õunaaed Hellenurme
 9. Laste mänguväljak Valguta tiigi äärde
 10. Rannu kalmistu kivimüüri korrastamine
 11. Kaks bussiootepaviljoni Ridaküla
 12. Rataste remondipunktid
 13. Uus lemmikpaik- park kaunite topiaaridega

Ideid tutvustavad ideede autorid. 

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 25.-31.10.2021 VOLIS keskkonna vahendusel.  

Hääletada saavad kõik 16-aastased ja vanemad Elva valla elanikuks registreeritud inimiesed. 

Elva valla 2022. aasta kaasavasse eelarvesse esitati kokku 16 ideed. Komisjoni otsusega suunatakse rahvahääletusele 13 ideed. 

Lisainfo: https://www.elva.ee/kaasav-eelarve-2022

 

VARIA

 

Elva vald ootab pakkumusi Elva valla lehe trükiteenusele 

Elva vald ootab pakkumusi Elva valla infolehe trükiteenusele. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18. oktoober 2021. 

Elva vallavalitsus palub esitada pakkumus „Elva valla lehe trükiteenuse tellimine perioodiks 1.01.2022-31.12.2023". Pakkumus peab vastama järgnevalt väljatoodud tehnilisele kirjeldusele. Palume pakkumuse teha kahele eri mahuga ajalehele. Pakkumus esitada ilma käibemaksuta ühe tiraaži kohta. 

Elva valla lehe tehnilise kirjelduse ja lehe ilmumise graafiku ning pakkumuse esitamise tingimused leiate SIIT

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 18.10.2021 e-posti teel merilyn.sade@elva.ee.

 

Elva vald ootab pakkumusi Elva valla lehe küljendusteenusele

Elva valla lehe küljendusteenuse tellimine perioodiks 1.01.2022-31.12.2023

Elva Vallavalitsus palub esitada pakkumus „Elva valla lehe küljendusteenuse tellimine perioodiks 1.01.2022-31.12.2023". Pakkumus peab vastama järgnevalt välja toodud tehnilisele kirjeldusele. Pakkumus esitada ilma käibemaksuta ühe ajalehenumbri küljendamise kohta, kahes eri mahus (8 lk ja 12 lk).

Hanke tehnilise kirjelduse, infolehe graafiku ja pakkumuse esitamise ning hindamise tingimused leiate SIIT.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 18.10.2021 e-posti teel merilyn.sade@elva.ee.

 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 

 

Facebook

 

Instagram

 

YouTube

 
 
 
 
 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 
 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 27.09-3.10.2021

Elva vallavalitsuse nädalakiri 27.09.–3.10.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Elva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhatajana alustas tööd Liis Lehiste 

Elva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhatajana alustas 1. oktoobril tööd Liis Lehiste, kes töötas varem vallavalitsuses haridusspetsialistina. 

Lehiste on õppinud Tartu ülikoolis eripedagoogikat ja omandanud Tallinna ülikoolis magistrikraadi eripedagoog-nõustaja erialal. Ta on töötanud kümme aastat Võrumaal Vastseliina gümnaasiumis ja kaks aastat Elva gümnaasiumis tugispetsialisti ja hariduslike erivajadustega laste töö koordineerijana. Lehiste töötas ligi kaks aastat Elva valla haridusspetsialistina. 

„Otsustasin võtta vastu võimaluse juhtida vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonda, sest Elva vald pakub uuendustele avatud ja motiveerivat töökeskkonda," ütles Lehiste. Valla haridusspetsialistina töötamine andis talle võimaluse osaleda mitmetes haridusvaldkonda puudutavates arendustest ja katseprojektides. 

„Minu südameasi on õppijakeskse hariduse rakendamine, kus eesmärk on ennast juhtiv ja ettevõtlik õpilane ning et vallas oleks jätkuvalt mitmekülgne huviharidus- ja tegevus," rääkis Lehiste. Tema soov on, et koostöös valla haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste ning kogukonnaga sünniksid uued ideed ja algatused laste ning noorte ettevõtlikkuse arendamiseks ja elulise õppe toetamiseks.  

„Minu jaoks on lähiaja oluline väljakutse tugisüsteemide kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine alus- ja üldhariduses. Eesmärk on leida parimad viisid olemasolevate teenuste pakkumiseks," sõnas ta. 

Elva abivallavanem Marika Saar ütles, et Liis on suurepärane valik osakonna juhataja ametikohale. „Liis on kompetentne, tasakaalukas, põhjalik ja avatud uutele ideedele. Peale selle on ta ka väga hea suhtleja ja südamega Elva valla haridus- ja kultuurielu arendamise juures," kirjeldas Saar.  

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja tööülesannete hulka kuulub vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste järelevalve, tegevuse ja koostöö koordineerimine, valdkondlike õigusaktide ja osakonna poliitikate väljatöötamine.  

Haridus- ja kultuuriosakond koordineerib raamatukogude tööd, tegeleb kultuuriinfo kogumisega, korraldab noorsootööd ja tegevusi ning menetleb projekti- ja tegevustoetusi. Samuti vastutab osakond lasteasutuste rühmade komplekteerimise, huvihariduse koordineerimise jms eest. 

Liis Lehiste kontakt: 
liis.lehiste@elva.ee või tel 5464 0550 

Abivallavanem Marika Saar osales esmaspäevast kolmapäevani, 27.–29. septembril Taanis koolitusprojekti raames “Edukuse võti – oskuslikud läbirääkimised strateegilises planeerimises ja poliitika kujundamises.” Külastati Taani Õpetajate Ametiühingut (84 000 liiget), kus õpetajate palk ja töötingimised lepitakse iga kolme aasta tagant läbirääkimiste tulemusena kokku ning praktikas võib vastavalt kokkuleppele palk tõusta isegi mitu korda aastas. Samuti külastati laste- ja haridusministeeriumi, kus tutvustati Taani haridussüsteemi. Erakoolide osakaal on seal märkimisväärne. Külastasime ka Taani omavalitsuste liitu, mille eesmärk on seista omavalitsuste ühishuvide eest ning aidata neil oma ülesandeid parimal viisil lahendada. Liidul on võtmeroll riigiga läbirääkimistel tuleva eelarveaasta finantsraamistiku osas. Seda läbirääkimiste kunsti on nemad harjutanud rohkem kui sada aastat.  
Esmaspäeval, 27. septembril osalesid ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja haridusspetsialist Auli Mäesalu URBACT Eesti haridusvõrgustiku õppeseminaril. URBACT programmi eesmärk on ühendada erinevate liikmete teadmised ja kogemused, et luua oma paikkonda uusi väärtusi. Elva vald on liitunud URBACT pilootprojektiga „Koostöine ja innovaatiline haridus Eesti omavalitsustes“. Seminaril kuulati varasemalt URBACTi erinevate projektidega kokku puutunud omavalitsuste kogemusi. Peamine rõhk oli töörühma moodustamisel ning kogemusi jagasid just need, kellel kohalik töörühm hästi toimib. Ülevaade anti ka projekti seisust. 
Neljapäeval, 30. septembril osalesid vallavanem Heiki Hansen ja haridusspetsialist Auli Mäesalu tunnustusüritusel “Tartumaa tunnustab parimaid õpetajaid”. Elva valda tuli seitse tunnustust. Aasta lasteaiaõpetaja laureaadid on Marje Norman (Puhja lasteaed Pääsusilm), Krista Raave(Elva lasteaed Õnneseen) ja Karin Tuvikene (Rannu lasteaed Naerupesa). Tartumaa aasta õppeasutuse juhi laureaadid on Kadri Joost (Elva lasteaed Murumuna) ja Riin Massur (Puhja kool). Lisaks pälvis Puhja kool tunnustuse Tartumaa aasta haridustegu kategoorias oma haridusteoga 3xÕ ehk õnneliku õppija õpitee. Samuti tunnustati Rannu raamatukogu juhatajat Viive Vinki, kes on Tartumaa aasta raamatukoguhoidja laureaat. Kõigile laureaatidele anti üle tänukiri ja meene ning Elva vallavanem Heiki Hansen õnnitles lilledega. Soovime kõigile laureaatidele palju õnne! 
SOTSIAAL JA TERVIS

Teisipäeval, 28. septembril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel Päästeameti seminaril “Kriisireguleerimise kunst 2021”. Kriisiplaanid on enamasti loodud kuni 30 päeva pikkuste kriiside lahendamiseks. Koroonakriis on Eestis kestnud juba veidi rohkem kui 570 päeva ning ka III laine on kestnud juba rohkem kui 70 päeva. Selleks, et kriiside valdkond areneks, on tarvis kriise, mis võimaldavad testida valmisolekut nendeks. Selles osas on praegu väga soodne aeg. Seminaril andsid erinevad osapooled ülevaate, kuidas nad koroonakriisi erinevatest lainetest on läbi tulnud, kuidas on kohanenud ning mida õppinud. 

ARENG JA PLANEERING

26.–29. septembril osales vallaarhitekt Jaanika Saar UBC planeerimiskonverentsil Rostockis. Läänemerelinnade planeerijate ja arhitektide ülesanne oli töötoas leida lahendused Rostocki äärelinnas paiknevate korrusmajade piirkondade elavdamiseks, et muuta magalastaatusesse jäänud korrusmajade alad atraktiivse ja tänapäevase linnaruumiga vabaajategevusi ja töökohti pakkuvaks linnaosaks. Huvitav võrreldes Eestis olevate samasuguste piirkondadega on asjaolu, et tegemist on valdavalt munitsipaalomandisse või ettevõtetele kuuluvate üürikorterite piirkondadega, kus eraomandit ei esine. Odavad üürikorterid ei tekita aga elanikes piisavat kodutunnet ega initsiatiivi millegi ise ära tegemiseks.

Hoonete ja avaliku ruumi seisukord on siiski võrdlemisi hea. Hoonestuse vahel on piisavalt haljastust, parkimine on lahendatud enamasti hoovialadest väljaspool, hoonetevaheline liikumine on läbipääsuvõimaluste tõttu hea ja transport linnasüdamesse olemas. Piirkonnas puuduvad vaid sotsiaalsed ja ärilised funktsioonid, mis annaksid võimaluse 1970. aastate omanäolise arhitektuuriga elamupiirkonnale olla väärtuslik elukeskkond ka iseseisvalt ja sõltumatult distantsil paiknevast linnasüdamest.    

 

Neljapäeval, 30. septembril toimus üldplaneeringu juhtrühma koosoleku, kus osales ka rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna esindaja Margus Hendrikson. Koos arutati ministeerimi tehtud ettepanekuid üldplaneeringusse ning üldplaneeringu vastavust Tartumaa maakonnaplaneeringule. Margus Hendrikson selgitas, et maakonnaplaneeringud seavad kaalutluspiirid üldplaneeringutele ning üldplaneeringutega viiakse maakonnaplaneeringuid ellu. See tähendab eelkõige, et üldplaneering peab lähtuma maakonnaplaneeringust, et tagada kohaliku planeeringu ja riiklikku huvi väljendava planeeringu kooskõla.  

Arutelul leiti, et üldplaneeringu täpsustamine on vajalik, et see pakuks selgemat alust ja kaalutlusi detailplaneeringute ja projekteerimistingimuste seadmisel ning et erinevate menetluste kaalutlemisel oleks võimalik tugineda üldplaneeringule. Otsustati täpsustamist ja täiendamist vajavad teemad, mille üle toimuvad põhjalikumad arutelud järgmistel juhtgrupi koosolekutel. Otsustati, et nende rahandusministeeriumi ettepanekute osas, mis ei ole juhtgrupi hinnangul põhjendatud või vajalikud, esitatakse ministeeriumile asjakohased põhjendused.   

ETTEVÕTLUS

Elva vald kutsub osalema ettevõtlusnädala sündmustel! 

Järgmisel nädalal, 4.–10. oktoobril toimub taas üle-eestiline ettevõtlusnädal, mis annab võimaluse külastada erinevaid sündmusi üle Eesti. Elva vallas on järgmisel nädalal võimalus võtta osa näiteks puutöötoast ja saada uusi teadmisi turismipäeval. 

Esmaspäeval, 4. oktoobril kell 18 ootame kõiki huvilisi Hellenurme veskimuuseumisse töötuppa „Puutöö värkskojas – ummiknõu meisterdamine". Iga külaline saab endale puukäsitöömeister Ronaldi juhendamisel teha ummiknõu – traditsiooniline puidust nõu, mis tahutakse välja tervest puupakust. Töötuba kestab kaks tundi ja osalemise panus on 10 eurot. Osalemiseks tuleb end ka registreeruda, mida saab teha SIIN

Teisipäeval, 5. oktoobril kell 18 tutvustatakse Rõngu rahvamajas Elva valla kaasava eelarve ideid. Lisainfo esitatud ideede kohta SIIN

Kolmapäeval, 6. oktoobril kell 19 toimub Rõngu rahvamajas Elva valla valimisnimekirjade debatt. Lisainfo SIIN.  

Neljapäeval, 7. oktoobril kell 11–15 ootame kõiki huvilisi Võrtsjärve äärde Mõrrakuuri, kus toimub Elva valla turismipäev 2021 „Eristu, kohane, võida". Arutlusele tulevad teemad alates sellest, kuidas sihtkoha ja ettevõttena eristuda ning kuidas praegusel muutuste ajal kohaneda. Turismipäeval esinevad Kadri Jalonen, Kalle Palling, Helari Palmiste, Lauri Koni ja Aivar Kuusk. 

Oma osalemissoov tuleb registreerida SIIN

Neljapäeva õhtul kell 18 toimub Mõrrakuuris ka Elva valla ettevõtjate tunnustamine. 

Reedel, 8. oktoobril kell 9 toimub kohvikus Elwa ettevõtjate hommikukohv vallavanemaga, sel korral on üritus kutsetega.  

Elva valla kõikide sündmuste info leiate: https://www.elva.ee/ettevotlusnadal1

Üle-eestilise ettevõtlusnädala programmi leiate: https://ettevotlusnadal.ee/

 

Elva vald kutsub loomeettevõtjaid loovhommikutele 

Elva vald kutsub kõiki loomeettevõtjaid ja vabakutselisi Loov Elva loovhommikutele, esimene kohtumine toimub 14. oktoobril kell 10 Rõngu rahvamajas. 

14. oktoobril kell 10–12 toimub Rõngu rahvamajas esimene Elva valla loomeettevõtjatele ja vabakutselistele suunatud loovhommik. Avakohtumisele on kutsutud esinema Tartu Loomemajanduskeskuse juht Külli Hansen ning Jaago talu perenaine Inga Talvis. 

Külli Hansen räägib loomemajanduskeskuse tegevusest ning jutustab ettevõtjate lugusid. Kuna keskus on loomeettevõtjatega tegelenud juba üle 10 aasta, on Küllil jagada nii lugusid uskumatutest edulugudest kui ka keeruliste väljakutsetega toimetulekust. Inga jagab kohtumisel kogemusi Jaago talu elust ja arengutest. 

Kohtumine on vabas vormis, saab omavahel suhelda ja kogemusi vahetada. 

Oodatud on kõik Elva valla loomevaldkonnas tegutsevad ettevõtjad ja vabakutselised! 

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 12. oktoobriks aadressile: sirli.pippar@elva.ee

Loovhommikuid korraldab Elva vallavalitsus koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liidu ning Tartu Loomemajanduskeskusega. 

Loovhommikute sari toimub kuus korra ning iga kohtumine on seotud eraldi teema ning teemat valdava asjatundjaga. 

Kui veel kahtlete, kas teie ettevõte või tegevus on seotud loomemajandusega, siis teadke, et loomemajanduse alla kuuluvad: arhitektuur, film ja video, ringhääling, toote-ja unikaaldisain, teater, tants, festivalid ning üritused, kirjastamine ning trükindus, käsitöö, muuseumid, raamatukogud, kunst, meelelahutustarkvara, muusika, reklaamindus, huvitegevus, ühisturundus, fotograafia. 

Lisaküsimustega pöördu julgelt: 

 
Sirli Pippar, arendusspetsialist 
58377930, sirli.pippar@elva.ee

VARIA

Vallavalitsus võtab tööle kommunikatsioonijuhi 

Elva vallavalitsus võtab vabanevale ametikohale tööle kommunikatsioonijuhi, kes vastutab vallavalitsuse sise- ja väliskommunikatsiooni eest. Kandideerimise tähtaeg on 20. oktoober. 

Mida kandidaadilt ootame? 

 • kõrgharidust (soovitavalt ajakirjanduse või kommunikatsiooni erialal); 

 • töökogemust kommunikatsiooni, turunduse või avalike suhete valdkonnast; 

 • sotsiaalmeediakanalite haldamise ja sisuloome kogemust; 

 • oskusi ja teadmisi videoloo ülesvõtmisest ja monteerimisest; 

 • oskusi ja teadmisi turundus- ja reklaammaterjalide kujundamisest; 

 • väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust nii eesti kui ka inglise keeles; 

 • teadmist, mis on valla äpp!  

  

Kommunikatsioonijuhi peamised tööülesanded on: 

 • vallavalitsuse teadete ja pressiteadete koostamine ja elanikele olulise info kommunikeerimine; 

 • vallavalitsuse infokanalite haldamine (Facebook, Instagram, valla äpp ja koduleht); 

 • valla infolehe väljaandmise eest vastutamine; 

 • valla allasutuste ja vallavalitsuse ametnike nõustamine kommunikatsiooniteemadel. 

  

Kandideerimiseks palume esitada: 

 • CV koos palgasooviga; 

 • videotutvustus, kus räägid enda parimatest isikuomadustest ja sellest, missuguseid võimalusi töökohal näed (kuni 2 min). 

Kandideerimise tähtaeg on 20. oktoober 2021. 

  

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. 

  

Ametijuhendi leiad: www.elva.ee/toopakkumised

  

Lisainfo: 

Merilyn Säde, kommunikatsioonijuht 
merilyn.sade@elva.ee või tel 5915 1120 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 20.09-26.09.2021

Elva vallavalitsuse nädalakiri 20.09.–26.09.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

 
KULTUUR, HARIDUS & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 20. septembril toimus valla kultuurijuhtide koosolek, kus osalesid abivallavanem Marika Saar ja kultuurispetsialist Karmen Moont. Arutati Tartu 2024 kultuuripealinnaga seonduvat ja tehti ideekorjet Terevisiooni Lõuna-Eesti erisaadete jaoks ning räägiti Maal elamise päeva plaanidest. 

Teisipäeval, 21. septembril osales Karmen Moont Loov Tartumaa programmi kohtumisel Rõngu rahvamajas. Sel korral rääkis Ott Sarapuu kultuuriturismi trendidest, külastajateekondadest ning uute tehnoloogiate kasutamisest atraktsioonide loomisel. Eva Leemet rääkis loomemajanduse regionaalsest arendamisest. Tegemist oli poolteist aastat kestnud arendus- ja koolitusprogrammi viimase kontaktkohtumisega. 

Teisipäeval osales abivallavanem Marika Saar Tartumaa omavalitsuste liidu korraldatava uuringu “Tartumaa HEV laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine” juhtrühma kohtumisel. Uuringu eesmärk on kaardistada ootused ja võimalused koostööks erinevate omavalitsuste vahel eesmärgiga toetada parimal võimalikul moel hariduslike erivajadustega lapsi.  

Kolmapäeval, 22. septembril toimus valla koolijuhtide koosolek, kus osalesid Marika Saar ja Auli Mäesalu. Koolijuhtide kohtumisel keskenduti testimise ja vaktsineerimise korraldusele ning kogemuste vahetamisele.  

Neljapäeval, 23. septembril toimus valla raamatukogutöötajate kohtumine, kus osalesid Marika Saar ja Karmen Moont. Räägiti sellest, mis on vahepeal toimunud ning raamatukogude töötajad andsid ülevaate enda suvistest tegemistest ja ka tulevastest sündmustest. Samuti arutleti haldusteemade, täiendava tasustamise põhimõtete ja muude päevakajaliste probleemide üle. 

Neljapäeval osalesid Marika Saar ja vallavolikogu esimees Maano Koemets noorsootööteemalisel kohtumisel Gruusia delegatsiooniga. Volikogu esimees tutvustas külalistele Elva valda ja vallavalitsuse ja volikogu tööd ning abivallavanem Marika Saar rääkis noorsootöö eesmärkidest, noorsootöö ja huvitegevuse korraldamisest. Gruusia külalised tundsid ka huvi meie NEET-noorte projekti vastu ehk kuidas me toetame neid noori, kes ei õpi ega tööta.  

SOTSIAAL JA TERVIS

Kolmapäeval, 22. septembril osalesid sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp, sotsiaalnõunikud Alo Rebane ja Rutt Hanni koos Tartumaa valdade ja Tartu linna sotsiaaltöötajatega kohtumisel sotsiaalministeeriumiga. Hoolekande osakonna juhataja Ivar Sikk tutvustas ministeeriumi plaane, asekantsleri nõunik Tea Varrak andis ülevaate toiduabi korraldamise plaanitavatest muutustest ning nõunik Kaie Pukk rääkis vältimatu abi, toimetulekutoetuse ja võlanõustamise teemadel eesmärgiga vähendada inimeste vaesust.  

Kolmapäeval, 22. septembril osales ennetustööspetsialist Karmen Paavel tervisedenduse konverentsil “Seksuaaltervisest – piiridest ja piirideta”. Konverentsil räägiti seksuaalhariduse olukorrast, võimalustest ning eeskujudest; seksuaal- ja reproduktiivtervisest, milles keskenduti eelkõige naiste tervisele. Luubi all olid ka erinevad sõeluuringud, mis langetavad uuringute järgi oluliselt sihtrühma haigestumust ning suremust. Ometigi kasutavad seda võimalust vaid pooled uuringusse kutsutavad. Hõlmatuse suurendamiseks korraldatakse näiteks praegu emakakaelavähi sõeluuringu pilootprojekti, mille raames on sihtrühma naistel võimalus teha soovi korral HPV test ise oma kodus. Eraldi teemadena käsitleti konverentsil veel erivajadustega inimeste seksuaalsuse, laste ja noorte sobimatu seksuaalkäitumise ning seksuaalvägivalla teemasid. 
Neljapäeval, 23. septembril osales Karmen Paavel vaimse tervise toetusmeetme infopäeval. Nimelt võttis kevadel Eesti Vabariigi valitsus vastu valge raamatu ehk „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“, kus ühe eesmärgina toodi välja eesti inimeste vaimse tervise toetamine. Selle tarbeks avas riik toetusmeetme kogukonna psühholoogi ja vaimse tervise teenuste pakkumiseks omavalitsustes. Esialgu pakutakse toetust vaid selle kalendriaasta lõpuni, kuid meile on antud lootust, et toetust on võimalik taotleda ka järgneva(te)l aasta(te)l. Väike etteteatamisaeg raskendab küll praeguse taotlusvooru täielikku ärakasutamist, aga töötame selle nimel, et pakkuda Elva valla elanikele erinevaid võimalusi oma vaimse tervise toetamiseks.  
ARENG JA PLANEERING

Esmaspäeval, 20. septembril arutati üldplaneeringuga seotud ettepanekute üle, koosolekul osalesid abivallavanem Kertu Vuks, planeeringuspetsialist Maarika Uprus, vallaarhitekt Jaanika Saar ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp. Koosolekul otsustati jätkata üldplaneeringu põhilahenduse koostamise temaatiliste aruteludega juhtrühmas, arvestades rahandusministeeriumi tagasisidet üldplaneeringu eskiisile ja avalikel aruteludel laekunud ettepanekuid.   

JUHTIMINE

Esmaspäeval, 20. septembril toimus vallavolikogu istung

Elva vallavolikogu XLV istung toimus 20. septembril kell 16 Rõngu rahvamaja saalis. Istungi päevakorras oli kuus otsuse ja kuus määruse eelnõu ning vallavalitsuse tegevusülevaade. 

Volikogu muutis arengukava ja eelarvestrateegiat. Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamisel selgus, et kõik Elva valla arengukavas toodud põhieesmärgid ja alameesmärgid on jätkuvalt aktuaalsed ja nende täitmine toimub vastavalt eelarvestrateegiale ja iga-aastasele eelarvele. Arengukavas tehti arvandmete uuendusi, täiendusi investeeringute kavas ja täpsustusi kahe punkti sõnastuses. Eelarvestrateegiat on korrigeeritud täpsustunud andmete ja investeeringuobjektide täpsustunud maksumustega. Avaliku väljapaneku ajal esitati eelnõule üheksa ettepanekut, osaliselt on nendega arvestatud. Muudetud arengukava- ja eelarvestrateegia on valla 2022. aasta eelarve koostamise aluseks. 

Vallavolikogu moodustas jaoskonnakomisjonid. Volikogu valimisteks moodustati kuus valimisjaoskonda ja määrati valimiskomisjonide liikmed ja asendusliikmed. Volikogu valimised toimuvad 11.-17. oktoober 2021. 

Mittevajaliku määruse kehtetuks tunnistamine. Tunnistati kehtetuks endise Puhja Vallavolikogu 29.02.2016 määrus nr 2 „Puhja Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord", kuna seda teemat reguleeritakse teiste õigusaktidega. 

Välireklaami paigaldamist ja reklaamimaksu määramist reguleerib uuendatud kord. Määrusega kehtestati reklaamide paigaldamise ja maksustamise ühtne regulatsioon kogu Elva valla haldusterritooriumil. Seni kehtis maks ainult Elva linnas. Välireklaami paigaldamise reguleerimine on vajalik avaliku ruumi korrashoidmiseks. Reklaamimaksu eesmärk on saada maksutulusid ja ära hoida tarbetul hulgal reklaamide panemist avalikus ruumis. Kui välireklaami paigaldamise nõuded kehtivad igal poole vallas, siis reklaamimaks kehtib ainult määratud aladel. Elva linnas ja Käärdi alevikus on välireklaam igal pool maksustatud.  Puhja ja Rõngu alevikes on maksustatud ainult alevikku läbivate riigimaanteedega piirnevatele kinnistutele paigaldatav reklaam. Tartu-Viljandi, Otepää-Viljandi, Tartu-Valga maanteede ääres on maksustatud maa-ala kuni 200 m kauguseni maanteest. Kuna määrusega tõstetakse maksumäära ja laienevad maksustatavad alad, siis jõustub määrus 1. jaanuarist 2022. 

Volikogu andis nõusoleku laenu võtmiseks. Vald saab võtta investeerimislaenu 2021. aasta eelarves planeeritud investeeringuobjektide rahastamiseks kogusummas 2 461 500 eurot. Laen on ette nähtud valla 2021. aasta eelarves. Laen võetakse välja vajaduse tekkimisel. 

Volikogu kehtestas kohanimede määramise korra. Määrusega antakse vallavalitsusele kui täitevorganile õigus otsustada kohanime määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine ning arvamuse andmine ministri või Vabariigi Valitsuse määratavate kohanimede kohta Elva vallas. Kohanime määratakse näiteks tänavale, teele, väljakule, raudteejaamale, ühissõidukipeatustele ja maaüksusele. Kui kohanime määrab Vabariigi Valitsus või minister, siis küsitakse enne kohanime määramist asjaomaselt kohalikult omavalitsuselt arvamust. Edaspidi annab selliseid nõusolekuid ja arvamusi vallavalitsus. Muid kohanimeseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid täidab vallavalitsuse kui ametiasutuse poolt määratud osakond või ametnik. Nendeks ülesanneteks on eelkõige kohanime määramise korraldamine, nt kohanime määramise eelnõu avalikustamine valla veebilehel ja lehes. 

Rõngu alevikus asuva soojatrassi tingimuslik võõrandamine. Elva vallavalitsus on pidanud läbirääkimisi Rõngu alevikus tegutseva soojaettevõtte N.R. Energy Osaühinguga, et tagada valla poolt ehitatava Rõngu kogukonnakeskuse varustamine soojaga alates hoone valmimisest. Vastavalt otsusele ehitab soojatootja oma kuludega alates Nooruse tänavalt kuni kogukonnakeskuse hoone soojasõlmeni kaugküttetrassi ja tagab soojusenergia. Lisaks sellele annab soojatootja vallale tasuta üle 60 m2 maatüki katlamaja kinnistust, tulevikus rajatava kõnnitee tarbeks. Vastutasuks võõrandatakse N.R. Energy-le tasuta keskküttetrass, mis algab Rõngu katlamajast ning kulgeb üle Viljandi maantee Rõngu kiriku parklani ning sealt edasi kuni hooldusravikeskuseni ning hooldusravikeskusest rahvamajani. Võõrandatava keskküttetrassi pikkus on ligikaudu 1 km. Rajatava trassi pikkus on ligikaudu 200 m. 

Kaarlijärve külas asuv Künka kinnistu läheb enampakkumisega võõrandamisele. Elva vallale kuulub Kaarlijärve külas kinnistu Künka, kus asub 5-osaline kelder. Ehitised on amortiseerunud ja 2021. aasta kevadel valmis vallavalitsuse tellimusel hoone lammutusprojekt. Vallavalitsus koostas kinnistu võõrandamise otsuse eelnõu, kuna kinnistu ei ole vallale vajalik ja selle omandamiseks on esitatud taotlus. Seega ei ole vallal vaja teha kulutusi keldrite lammutamiseks. Lammutamiskohustus läheb üle omandajale.   

Volikogu muutis Puhja vallavolikogu otsust. Volikogu otsusega muudeti Puhja Vallavolikogu otsust ja määratleti, millised kinnistud ja hooneosad jäävad Ulila alevikus asuvast Ulila keskuse hoonest MTÜ Sooveere kasutusse. Lisaks sellele antakse vallavalitsusele sõnaselgelt õigus halduslepingu ja vallavara tasuta kasutusse andmise lepingu muutmiseks. 

Ajakohastati Puhja ja Uula päevakeskuste põhimääruseid. Hetkel kehtiv Puhja Päevakeskuse põhimäärus on kinnitatud 2011. aastal ja Uula Huvikeskuse põhimäärus 2012. aastal Puhja Vallavolikogu poolt. Uutes põhimäärustes ei ole tehtud olulisi muudatusi, korrigeeritud on määruste ülesehitust, parandatud on asutuse aadressid (Puhja valla asemel Elva vald) ning Puhja Vallavalitsuse/Vallavolikogu asemel on märgitud Elva Vallavalitsus/Vallavolikogu. Puhja Päevakeskus ja Uula Huvikeskus on Elva Vallavalitsuse hallatavad asutused. Huvikeskust ja päevakeskust juhib asutuse juhataja, kes muuhulgas kannab vastutust asutuse üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. 

Muudeti Sihtasutus Rõngu Hooldusravikeskus põhikirja ja nimetust. Rõngu Hooldusravikeskus kuulub Elva vallale. Otsusega kinnitati sihtasutuse uus põhikiri, mida on ajakohastatud ja muudetakse sihtasutuse nime. Sihtasutuse uus nimi on Rõngu Hooldekodu. 

Vallavalitsuse tegevusülevaade. Vallavanem Heiki Hansen tegi istungil ülevaate vallavalitsuse, osakondade ja valla hallatavate asutuste tööst ja vastas volikogu liikmete küsimustele. Kuna tegemist oli vallavolikogu viimase korralise volikogu istungiga enne valimisi, siis vallavanem Heiki Hansen tänas vallavalitsuse nimel volikogu hea koostöö eest. Informatsiooni ja sõnavõttude päevakorrapunktis otsustati, et kaasava eelarve sõelumiskomisjonis esindab vallavolikogu volikogu esimees Maano Koemets. 

Seoses Elva vallavolikogu esimese koosseisu viimase istungiga tänas volikogu esimees volikogu liikmeid, vallavalitsust ja vallakantseleid tulemusliku koostöö eest. 

Ettekannetega saab tutvuda volikogu eelnõude lehel: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=525823

Istungi protokolli, vastuvõetud otsuste ja ettekannetega saab tutvuda dokumendiregistris.

Istungit saab järelvaadata Elva valla Youtube-i keskkonnas

ETTEVÕTLUS

Vallavalitsus ootab kandidaate ettevõtjate tunnustamiseks 

Elva vallavalitsus ootab kandidaate ettevõtlusvaldkonna tunnustamiseks, kandidaate on võimalik esitada 30. septembrini. 

Elva vald ootab kandidaate järgmistele tunnustustele: 

 • Aasta ettevõte 

Aasta ettevõtte tunnustus antakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele. Tunnustuse  eesmärk on tunnustada valla silmapaistvat, aktiivset ja uuendusmeelset ettevõtet, kes panustab oma tegevusega Elva valla arengusse, kelle tegevus on mõjutanud Elva valla elukeskkonda ja inimeste heaolu ning suurendanud Elva valla tuntust, muutes valda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele ja investoritele. Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga, töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas. 

 • Aasta maaelu arendaja 

Aasta maaelu arendaja tunnustus antakse põllumajanduse, toiduainetööstuse või turismivaldkonna ettevõttele. Kandidaat saab olla ettevõte, kes tegutseb väljaspool Elva linna ning kes on isemajandav ning kelle tegevust ei finantseerita riiklikest ega kohaliku omavalitsuse eelarvest. Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga; töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas ning osalusnäitajad maaelu edendamises, koostöös valla teiste ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega. 

 • Aasta tööandja 

Aasta tööandjana tunnustatakse töötajasõbralikku ja/või enim töökohti loonud ettevõtet. Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga; töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas ning tegevusi soodustamaks töö- ja pereelu ühildamist. 

 • Särav startija 

Aunimetus Särav startija antakse Elva vallas viimase kahe aasta jooksul tegevusega alustanud ettevõttele tunnustamaks nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut. Kandidaat saab olla Elva vallas tegutsev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, mille/kelle registreerimise aeg ja majandustegevuse alguskuupäev on hilisem kui 1. jaanuar kaks aastat enne konkursi väljakuulutamise aasta. Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga; töötajate arvu kasvu  ja muutuseid töökeskkonnas. 

 • Aasta arendusprojekt 

Aasta arendusprojekti aunimetus antakse ettevõttele, tunnustamaks arendusprojekte, mis on ehitatud või käivitatud viimase kahe aasta jooksul. Aasta arendusprojekti kandidaat saab olla ettevõte, mille arendusprojekti investeering toetub suures osas erakapitalile, ei ole 100% teostatud Elva valla eelarveliste vahenditega ning mis väärtustab piirkondlikku või ajaloolist eripära olles kvaliteetse elukeskkonna näide. 

 • Aasta turismitegu 

Aunimetus Aasta turismitegu antakse eraisikule, ettevõtjale või organisatsioonile, kelle algatatud ja korraldatud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Elva vallale kui turismisihtkohale. Tegemist peab olema turismi arendamisele suunatud tegevusega (toode, teenus, asutus, sündmus), mis on teostatud Elva vallas eelneva aasta algusest kuni tunnustuse andmise aasta augustini. Hindamisel arvestatakse objekti või sündmust külastanud või teenust tarbinud turistide arvu; teenuse/toote uudsust, originaalsust ja vajalikkust; lisandväärtuse pakkumist piirkonnale; keskkonna väärtustamist ja ning jätkusuutlikkust ja uuenduslikkust. 

Kandidaate saab esitada Elva valla e-teenuste keskkonnas, SIIN

Tutvuge Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste statuudiga SIIN

Ettevõtjate tunnustamine toimub igal aastal oktoobrikuus ettevõtlusnädala raames. 

Lisainfo: 
Kertu Vuks, abivallavanem 
kertu.vuks@elva.ee

VARIA

Reedel, 24. septembril osales abivallavanem Marika Saar Rannu rahvamaja sünnipäevapeol. Rannu rahvamaja sai eelmisel aastal 25 aastaseks, kuid koroonaviiruse tõttu lükkus pidu edasi. Kõik Rannu naabrid tõid kingituseks oma parimad etteasted ning sellest sündis väga südamlik ja meeleolukas Elva valla kultuurikollektiivide kontsert. Maja sünniloost andis ülevaade arhitekt Ignar Fjuk. Pidu jätkus tantsuga.  

Laupäeval, 25. septembril toimus Maal elamise päev, Elva vallas oli võimalik külastada kaheksat piirkonda. Üle-eestilisel päeval võtsid suuna just Elva valla piirkondadesse 1079 inimest. Mitmetes piirkondades toimus laat, kus olid oma toodanguga kohal kauplejad nii kaugelt kui ka lähedalt. Sai osaleda aaretejahis, õnneloosis, töötubades, sügisjooksul, kaeda näidendit, filme ning etlejaid, külastada talusid, mõisaid, rahvamajasid ja koole. 

Elva vallavalitsus ning erinevad Elva valla allasutused ja vallas tegutsevad ettevõtjad olid esindatud siin ja seal ning tutvustasid oma tegevusi. Paluperas avati just Maal elamise päeval kooli 245. aastapäevale pühendatud kivi. Võib öelda, et tegevust jagus kõigile. Hoolimata pisikesest sajust päeva jooksul, olid nii osalejatel kui ka korraldajatel näod rõõmsad ning rahulolevad. Suur-suur aitäh nii külastajatele kui ka kõikide Elva valla piirkondades ürituste ja tegevuste korraldajatele!  

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee 

 

Elva vallavalitsuse nädalakiri 13.09-19.09.2021

Elva vallavalitsuse nädalakiri 13.09.–19.09.2021

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGUDE VALIMISED

Elva valla valimisdebattide ajad ja valimiste meelespea 

Elva valla kohalike omavalitsuste valimistel osalevad valimisnimekirjad korraldavad Elva valla valimisdebatid, mis toimuvad 22. ja 29. septembril ning 6. oktoobril. 

 • 22. septembril kell 19 Elva kultuurikeskuses debatt "Kuidas pakkuda väärt haridust ja tagada elanike heaolu?" 

 • 29. septembril kell 19 Puhja koolimaja aatriumis debatt "Kuidas pakkuda elavaid elamusi elanikele ja külalistele?" 

 • 6. oktoobril kell 19 Rõngu rahvamajas debatt "Kuidas luua paremat elukeskkonda ja juhtida avatult?" 

Kõikidest debattidest toimuvad otseülekanded Elva valla Facebooki leheküljel ja valla Youtube'is. Debattidel kohapeal osalemiseks peab olema kaasas vaktsineerimise või läbipõdemise tõend, kiirtestimist kohapeal ei korraldata. 

Elva vallas kandideerijate nimekirja leiad SIIT

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste meelespea Elva vallas 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril, eelvalimine toimub 11. oktoobrist 16. oktoobrini. 

 • Rahvastikuregistri järgne Elva valla valija saab valida kõikides Elva valla valimisjaoskondades esmaspäevast pühapäevani ehk enam ei ole valija seotud oma kindla valimisjaoskonnaga. 

 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. 

 • Sel aastal saab valija uuendusena pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta. 

Elva vallas on kuus valimisjaoskonda 

 • Valimisjaoskond nr 1 asub Elva kultuurikeskuses (Kesk 30, Elva linn). See on avatud E–L kell 12–20 ja P kell 9-20. Jaoskonna ruumides saab hääletada Elva valla elanik (E–P), muu omavalitsuse elanik (E–N). 

 • Valimisjaoskond nr 2 asub Konguta rahvamajas (Annikoru küla). See on avatud R-L kell 12–20 ja P kell 9–20. Jaoskonna ruumides saab hääletada ainult Elva valla elanik. Konguta jaoskond korraldab ka kodus hääletamist kogu valla territooriumil. Kui Elva valla valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamise taotluse saab esitada juhul, kui valija elukoht ja asukoht on Elva vallas.  

 • Valimisjaoskond nr 3 asub Palupera teenuskeskuses (Hellenurme küla, vallamaja). See on avatud R–L kell 12–20 ja P kell 9–20. Jaoskonna ruumides saab hääletada ainult Elva valla elanik. 

 • Valimisjaoskond nr 4 asub Puhja noortekeskuses (Viljandi tee 28/2, Puhja alevik). Avatud R–L kell 12–20 ja P kell 9–20. Jaoskonna ruumides saab hääletada ainult Elva valla elanik. 

 • Valimisjaoskond nr 5 asub Rannu päevakeskuses (Elva tee 3, Rannu alevik). Avatud R–L kell 12–20 ja P kell 9–20. Jaoskonna ruumides saab hääletada ainult Elva valla elanik. 

 • Valimisjaoskond nr 6 asub Rõngu rahvamajas (Valga mnt 12, Rõngu alevik). Avatud R–L kell 12–20 ja P kell 9–20. Jaoskonna ruumides saab hääletada ainult Elva valla elanik. 

 • Elektrooniline hääletamine toimub E kella 9st kuni L kella 20ni.  

Elva jaoskond korraldab ka: 

 • asukohas hääletamist ehk valija, kelle elukoht ei ole rahvastikuregistris Elva vallas ja kes terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib taotleda hääletamist oma asukohas. Selleks tuleb esitada taotlus hiljemalt 14. oktoobril kell 14ni Elva vallavalitsusele või Elva jaoskonna komisjonile. 

 • vallas asuvates hoolekandeasutustes ja haiglas hääletamist (E–N). 

 • kodus hääletamist (R–P) kogu valla territooriumil. Kui Elva valla valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Kodus hääletamise taotluse saab esitada juhul, kui valija elukoht ja asukoht on Elva vallas. Kodus hääletamise taotluse saab esitada kirjalikult (sh e-kirjaga) ja telefoni teel vallavalitsusele, Elva või Konguta jaoskonnakomisjonile hiljemalt valimispäeva, 17. oktoobri kella 14ni. 

Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud. 

Peale Eesti kodanike saavad kohalikel valimistel hääletada veel: 
1. Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud; 
2. Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud; 
3. Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud. 

NB! Valima minnes tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba). 
Lisainfo ja valimisnimekirjad leiate: valla veebilehel www.elva.ee/kov2021 või www.valimised.ee

 
KULTUUR

Valla suvebeebide lusikapidu 

Elva vallavalitsus kutsub suvebeebid lusikapeole, kuhu on oodatud selle aasta maist augusti lõpuni sündinud lapsed ja nende vanemad. Lusikapidu toimub 24. septembril Elva kultuurikeskuse ees. 

Peagi jõuavad peole oodatud perede postkasti ka ametlikud kutsed, kuid enda kalendris tasub juba broneerida 24. septembri pärastlõuna. Lusikapidu algab 24. septembril kell 15 Elva kultuurikeskuse ees, tegu on väliüritusega. 

Lisainfo: 
Karmen Moont, kultuurispetsialist 
karmen.moont@elva.ee või tel 5384 4233 

SOTSIAAL JA TERVIS

Neljapäeval ja reedel, 16.–17. septembril osalesid spordijuht Madis Šumanov ja ennetustööspetsialist Karmen Paavel Eesti tervislike omavalitsuste võrgustiku sügiskoolis. 

Kohtumise esimese pooles keskenduti kogemuste vahetamisele ning võõrustajalinn Pärnu tutvustas oma viimase aja suuremaid tervisedenduse valdkonnas toimunud ja plaanitavaid tegevusi ning projekte. Näiteks rääkis Pärnumaa Arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialist Merle Einola Pärnu lasteaedade ja koolide menüüde kaardistamisest ning kohaliku põllumajandustoodangu kasutamise suurendamise võimalusest. Kohtumise teises pooles keskenduti võrgustiku potentsiaali avardamisele ja visiooni loomisele. Lisaks sündis kohtumisest mitu ideed, mida hakatakse ühiselt ellu viima. 

Rakvere linnapea Triin Varek (vasakult), Elva valla ennetustööspetsialist Karmen Paavel ja Põlva abivallavanema Janika Usin.  
 

Septembrikuus saab end taas lasta valla eri piirkondades COVID-19 vastu vaktsineerida 

Taas on võimalik lasta end COVID-19 vastu vaktsineerida Elva valla eri piirkondades. Võimalik on saada vaktsiini II doos või I doos vastavalt sellele, kui kaugel on inimese immuniseerimine.  

Elva valla eri piirkondades vaktsineeritakse tasuta kõiki vähemalt 12-aastaseid Pfizeri vaktsiiniga ning vaktsineerimiseks ei ole tarvis aega ette registreerida.  

Vaktsineerimisajad ja kohad:  

 • 24. septembril kell 11–12 Rannu Coop poe parklas vaktsineerimisbuss 

 • 24. septembril kell 14–15 Annikorus Konguta kooli ees vaktsineerimisbuss 

 • 25. septembril kell 11–13 Puhja seltsimaja parklas vaktsineerimisbuss 

 • 25. septembril kell 15–16 Ulila keskuse juures vaktsineerimisbuss 

 • 26. septembril 12.30–13.30 Palupera pritsikuuri juures vaktsineerimisbuss 

 • 26. septembril kell 14–16 Hellenurme teenuskeskuse parklas vaktsineerimisbuss 

 • 30. septembril kell 11–13 Rõngus Coop poe parklas vaktsineerimisbuss 

 • 30. septembril kell 15–16 Aakre rahvamaja juures vaktsineerimisbuss 

Vaktsineerimist korraldab Elva vallavalitsus koostöös Tartu ülikooli kliinikumi ja Tartu linnaga ning tegemist on teise seesuguse vaktsineerimisringiga Elva vallas.  

Korduvvaktsineerimine Elva haiglas 

Elva haiglas on oktoobri lõpuni võimalik end vaid korduvvaktsineerida. 

Elva haiglas vaktsineerimiseks tuleb end registreerida digiregistratuuris või helistades Elva haigla registratuuri tel 737 0300.  

Rohkem infot koroonaviiruse vaktsineerimise osas leiate aadressilt vaktsineeri.ee ja saate telefonil 1247, kust saab infot kõige lähemate vaktsineerimispunktide kohta ja kus saab juba ka kohe aja broneerida. Samuti saab sealt infot ilma eelregistreerimiseta vaktsineerimisürituste kohta.  

Lisainfo: 
Merilyn Säde, vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
merilyn.sade@elva.ee või tel 5915 1120 

 

Tugigrupid hoolduskoormusega inimestele alustasid koolitustega, mis toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi toetava projekti „Hoolekandeteenuste osutamine Elva vallas“ raames alates 01.09.2021 kuni 30.06.2022 kokku üheksal korral. 

Esimene koolitus teemal „Psühholoogia, aitaja roll“  toimus: 

 • 14. septembril Elvas matkakeskuses kell 18 

 • 15. septembril Puhjas päevakeskuses kell 18 

 • 16. septembril Rõngus rahvamajas kell 18 

Selle aasta koolitusi viib läbi Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist Maiken Jaanisk. 

VALLAMAJANDUS

Puhja Päevakeskus vastab nüüd igati tuleohutusnõuetele. Viimase nõudena sai hoone ka evakuatsioonitrepi. 

ARENG JA PLANEERING

Esmaspäeval, 13. septembril osales abivallavanem Kertu Vuks arukate külade seminaril. Seminari eesmärk oli vahetada kogemusi kogukondade headest kaasamispraktikatest ning väljakutsetest.   Rasmus Onkel, kes on KOTUS võrgustiku (Taheva, Karula ja Mõniste piirkondade tutvustamiseks loodud võrgustik) eestvedaja, rääkis oma ettekandes sellest, kuidas erinevaid sihtgruppe tegevustesse haarata. Näiteks on KOTUS-e piirkonnas vahva praktika noorte algatusel korraldatud mälumängude sarjad, et aidata kogukonnal paremini lõimuda ja noortele selgitada otsustusprotsesside olemust. Hargla piirkonna hea näide on loomenädal, kus erinevate teemapäevade ajal said korda kohalike jaoks olulised objektid. Üks omanäolisemaid ja ka üle Eesti tuntumaid on “Uma üülaat”, mis on tänaseks toimunud juba kolm korda ning mis kasvab igal aastal üha suuremaks. 

Seminarilt kõlama jäänud soovitused kaasamistegevuste elluviimiseks:  

 • Täiskasvanute kaasamine on keerulisem kui noorte kaasamine, aga noortele tuleb välja valida tegevused, mis neile sobiksid ning veel parem on, kui need on nende endi poolt välja pakutud. 

 • Ole kaasates konkreetne ja selgete sõnumitega ning saada protsessist/tegevustest meeldetuletusi. Võimalusel suhtle võimalikult palju ka otse. 

 • Meeskonda, kes projekti eest veab, tuleb tunnusta ja kiita. Loo inimeses tunne, et tema panus oli kogukonna/tegevuse arendamisel/loomisel vajalik ja oluline. 

 
Teisipäeval, 14. septembril osales arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp ruumilise planeerimise digiprojektide ümarlaua veebiseminaril. RAM planeeringute diginõunik Taavi Pipar selgitas KOV planeeringute infokorje ülesandeid ja tutvustas planeeringute digitaliseerimise jätkutegevusi. Rahandusministeeriumi planeeringute andmekogu väljatöötamise seisu tutvustas tooteomanik Kermo Mägi. Andmekogu on jõudnud faasi, kus   kõigil huvilistel on võimalik tutvuda testkeskkonnaga (planeeringud.ee). 

Üleriigiline planeeringute andmekogu on kavas kasutusse võtta 2022. aastal. Andmekogust peaks saama oluline töövahend KOVidele. Ülevaate Saaremaa vallavalitsuse tööst planeeringuandmete korrastamisest ja digitaliseerimisest, andsid planeeringuspetsialist Kätlin Kallas ja geoinfospetsialist Maarika Saks. 
 
Kolmapäeval, 15. septembril osales abivallavanem Kertu Vuks rahandusministeeriumi korraldatud ruumi, elamumajanduse ja maade valdkonna töörühma kohtumisel. Kohtumisel anti ülevaade rahandusministeeriumi planeeringute valdkonnas KOV vaates olulisematest protsessidest (õigusloome uudised, digipöörde tegevused, uue üleriigilise planeeringu koostamisega startimine), MKM-i esindajad tutvustasid ehituse pika vaate projekti ja ehituse pika vaate arengukomisjoni käivitamisega seonduvat.

Kultuuriministeeriumi esindaja andis ülevaate kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest (https://kul.ee/kunstid-ja-loomemajandus/arhitektuur) ja  uuest Euroopa Bauhausi (https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en) ja Euroopa Komisjoni ruumiloome eksperdirühma töö põhisõnumitest. 

Töörühm hakkab kohtuma regulaarselt, vähemalt kaks korda aastas, et arutada ruumilise planeerimise ja elamumajanduse valdkonna olulisemaid ja päevakajalisemaid teemasid.  
 

Reedel, 17. septembril osalesid arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Veiko Sepp, vallaarhitekt Jaanika Saar ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus planeerijate seminaril Narvas. 

Planeerijate Ühingu korraldatud seminaril tutvustasid Narva linnavalitsuse Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti direktor Kaie Enno ja Narva peaarhitekt Peeter Tambu Narva üldplaneeringu koostamisele eelnenud uuringuid, nendega seatud eesmärke ja olulisemaid ülesandeid. Seminaril käsitleti ka rohepöörde, linnahaljastuse ja sademevee temaatikat. Häid praktilisi lahendusi sademevee suunamiseks ja ringkasutuseks tutvustas oma ettekandes planeerija Heiki Kalberg. Sademevee suunamiseks on võimalik kasutada mitmeid kombineeritud lahendusi nagu erinevad nõvad ja lohud haljasaladel, murukatused ja maasisesed mahutid. Suuremate sadude jaoks saab kasutada ajutisi üleujutatavaid haljasalasid ja akumulatsioonitiigke. Erinevad lahendused tuleb leida vastavalt pinnase omadustele ning sademevesi peab olema suunatud ja kontrollitud. 

Ivan Sergejev rahandusministeeriumist selgitas rohepöörde ja ruumilise planeerimise omavahelisi seoseid. Rohepööre kui uus maailmavaade. See tähendab ka tarbimisharjumuste muutmist ellujäämise eesmärgil. Kliimaeesmärk on jõuda “kliimaneutraalsuseni”.  Selgitati, kuidas planeerimise otsused mõjutavad tulevikku – optimaalne ruumikasutus, selgitustöö osapooltele, toimivad rohevõrgustikud, taastuvenergeetika, kas hoone rekonstrueerimine ja taaskasutus või lammutamine ja uue püstitamine jms.  

Osalejatele anti grupitööna ülesanne leida ideelahendus Narva vanalinna parkimisprobleemidele, haljasalade saatusele ja ajaloolise tänavavõrgu taastamise võimalustele. Lisaks vanalinnaga tutvumisele oli huvitavat avastamist ka Narva linnuses, Kreenholmi Manufaktuuri hoonetes ja territooriumil ning Narva Veneetsias. 

 

Vallavalitsus kehtestas Rõngu alevikus Valga mnt 4 ja Pagari põik kinnistute detailplaneeringu 

Elva Vallavalitsus kehtestas 7. septembril Rõngu alevikus Valga mnt 4a ja Pagari põik kinnistute detailplaneeringu.  

Detailplaneeringuga nähakse ette planeeringualal asuva kaheteistkümne krundi liitmise teel uue krundi moodustamine. Krundile määratakse Rõngu Pagari tootmistegevuse laiendamiseks ehitusõigus tootmishoonete ehitamiseks. Pagari põik 11 krundi piire ja maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta, krundile määratakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda arengu- ja planeeringuosakonnas ja valla veebilehel https://www.elva.ee/planeeringud

Korraldusega saab tutvuda SIIN

Lisainfo: 
Maarika Uprus, planeeringuspetsialist 
maarika.uprus@elva.ee või 527 1860 

KOMMUNIKATSIOON

Neljapäeval, 16. Septembril osales kommunikatsioonijuht Merilyn Säde Eesti arhitektuurikeskuse koolitusel “Ruumiliste muutuste juhtimine ja kommunikatsioon”.  

Koolitusel räägiti sellest, kuidas peaks toimuma ja toimima ruumiliste muudatuste kommunikatsioon ning kui oluline on seesuguste muutuste puhul alustada kommunikatsiooniga õigel ajal. Ruumiliste muutuste puhul on oluline uurida välja, mis on kohalike inimeste soovid ja väärtused.  

Tartu linnavalitsuse ruumiloome osakonna juhataja ja linnaarhitekt Tõnis Arjus rääkis väga põnevalt Tartu linna Autovabaduse puiestee projektist, sellega kaasnenud kommunikatsioonist ning tegevustest. Ta tõi välja huvitava võrdluse, et kui Autovabaduse puiestee osas oli enne projekti elluviimist mitmeid negatiivseid emotsioone ja väljaütlemisi, siis projekti toimumise ajal ja selle järel oli meediakajastuste toon peamiselt positiivne. Samuti – Autovabaduse puiestee jaoks suleti Vabaduse puiestee vaid kuuks ajaks. Sealsamas on praegu Tartu linnas remondis Puiestee tänav, millel on palju suurem liikluskoormus ning see on suletud viieks kuuks – inimesed isegi ei räägi sellest. See näitab, et muutuste juhtimisel on oluline saada aru inimeste ootustest, harjumustest ja sellest, et nad näeksid projekti või muutuse lõpptulemust. Selleks tuleb valida õiged kommunikatsioonikanalid ja sõnumid ning alustada kommunikatsiooniga piisavalt vara. 

Tegu on kahepäevase koolitusega, teine koolituspäev toimub 22. septembril.  

 

VARIA

Elva vald võtab tööle järelevalvespetsialisti 

Elva vallavalitsus võtab tööle järelevalvespetsialisti, kelle ülesanne on korraldada taristu hooldust ning järelevalvet ehitus- ja rekonstrueerimistööde, heakorra ja keskkonnakaitse valdkonnas. Kandideerimise tähtaeg on 28. september. 

Edukal kandidaadil on: 

 • kõrgharidus; 

 • varasem töökogemus antud töövaldkonnas; 

 • head teadmised tööks vajalikest õigusaktidest; 

 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning koostöövalmidus; 

 • kasuks tuleb AutoCadi ja ehitisregistri kasutamise oskus. 

Põhilised tööülesanded on: 

 • korraldada taristu hooldust ning järelevalvet ehitus- ja rekonstrueerimistöödel, heakorra ja keskkonnakaitse valdkonnas; 

 • osalemine valla ehitushangete ettevalmistamisel ja ehitustegevuse protsessides; 

 • kodanike nõustamine. 

Elva vallavalitsuse jaoks on oluline, et tunned end ära meie väärtustes: avatud, nutikas, säästlik ja kaasav. 

Ametijuhendi leiate SIIT

Kandideerimiseks palume esitada CV ja motivatsioonikirja koos palgasooviga e-aadressile elva@elva.ee hiljemalt 28. septembriks 2021. 

Tööle asumise aeg on kokkuleppel. 

Lisainfo: 
Mikk Järv, abivallavanem 
mikk.jarv@elva.ee või tel 517 0306 

Leia Elva vald ka sotsiaalmeediast! 
Facebook
Instagram
YouTube
 
Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Näitan: 1-5
Elemente lehe kohta 5
of 37
  Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:   www.elva.ee/kontaktid     Esmaspäev,  1 8 . 
Ametnikega on võimalik kohtuda vaid ette registreerides, kontaktid leiate:   www.elva.ee/kontaktid   Esmaspäev, 11. oktoober 2021 Kell 9 Liis Lehiste,
RSS (Opens New Window)
Näitan: 1-5
of 4