26.02.18

Elva linn: Eesti Keskkonnateenused AS

Aakre piirkond: Greengreid OÜ

Palupera piirkond: Tasemix OÜ

Konguta piirkond: Auto Guru OÜ

Puhja piirkond: SKE Cargo

Rõngu alevik: Tipe Torutööd OÜ

Rõngu (Koruste/Rannaküla): Rannar Lehis FIE

Rõngu (Teedla/Kirepi/Käärdi): Melior-M OÜ

Rannu alevik ja Kureküla alevik: Dynamo OÜ

Rannu (Sangla/Neemisküla): Loku OÜ

Rannu (Teised piirkonnad): Melior-M OÜ

Toimetaja: KRISTJAN VILU