1.02.23

Konguta rahvamaja ehitusprojekti ekspertiis  

Elva Vallavalitsus soovib hankega leida Konguta rahvamaja (Kultuuri, Annikoru küla, Elva vald, Tartu maakond) rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti (põhiprojekt) ekspertiisi tegijat. Hanke eeldatav maksumus on alla lihthanke piirmäära. Ekspertiisi tegija (juriidiline isik) peab omama vastava kompetentsiga spetsialiste või vajadusel ostma teenuse sisse vastava eriala spetsialistidelt ja omama oma tegevuseks vastavat litsentsi.

Hanke objekt on Konguta rahvamaja hoone ehitusprojekti kõigile põhiprojekti projekti osadele (sh. asendiplaani, vertikaalplaneeringu, arhitektuurse, sise-arhitektuurse, konstruktiivse, vee, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni, tugev- ja nõrkvoolu (Sh ATS, sidevõrgud, internetivõrk), automaatika, välisvõrkude) ekspertiisi tegemine ning järelkontrolli teostamine parandatud projektile.

Töö teostamise tähtaeg 30 päeva arvates hankelepingu sõlmimisest.  
Pakkumused palume esitada hiljemalt 30. jaanuar 2023 e-aadressile elva@elva.ee.
Lisainfo: Jaanika Saar, vallaarhitekt, jaanika.saar@elva.eetel 53481114
Tehniline kirjeldus ja lisainfo SIIN.

1.02.23

Pakkumuskutse: Kentsi paisjärve ümbruse inventari rajamine

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub esitama hinnapakkumist Kentsi paisjärve ümbrusesse inventari rajamiseks. 

Pakkumus peab sisaldama kõiki tööde teostamiseks vajalike komponente, transporti ja paigaldust ning pakendite utiliseerimist. Pakkumus peab olema lahti kirjutatud erinevate tööfaaside kaupa. 

Inventari eeldatav maksumus: kuni 13 000 eurot (hind ilma käibemaksuta).
Hinnapakkumise väljavalimise alus: soodsaim hind 

Tööde teostamise aeg: kuni 45 kalendripäeva lepingu sõlmimisest.
Tarne ja paigalduse tähtaeg: kuni 90 päeva.

Pakkuja peab olema varasemalt teostanud vähemalt kaks sarnases mahus ja sarnast objekti, mis on avalikus kasutuses. Palume nimetatud info esitada koos pakkumusega (sh objekti nimetus ja asukoht). Täpsemad nõuded pakkujale on leitavad pakkumustabelist.

Pakkumused palume esitada e-aadressile ivi.tigane@elva.ee hiljemalt 27. jaanuariks kell 16.

Lisainfo:
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist
sten.saarekivi@elva.ee

Hankija ja vastutav isik:
Ivi Tigane, SA Elva Kultuur ja Sport
ivi.tigane@elva.ee / 552 8870 

SA Elva Kultuur ja Sport
reg.kood 90013420
Kesk 30, Elva 61507

1.02.23

Pakkumuskutse: Elva linnas Vapramäe 9//11//13 krundi detailplaneeringu sotsiaalsete (sh demograafiliste) mõjude hindamise analüüsi koostamiseks

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Vapramäe 9//11//13 krundi detailplaneeringu sotsiaalsete (sh demograafiliste) mõjude hindamise analüüsi koostamiseks.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.01.2023. Pakkumused palume esitada e-aadressile elva@elva.ee.  

Pakkumuse tingimused on leitavad siin.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda siin. 
Detailplaneeringu menetlusmaterjalidegaon võimalik tutvuda siin

Tellija: Elva vallavalitsus

Tellija kontaktisik:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee / 581 37086

Elva valla hooajaliste lillede soetamine ja hooldus 2023

 

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Elva vallale hooajaliste lillede soetamiseks ning nende hooldamiseks vastavalt manuses lisatud tehnilisele kirjeldusele.  

Hankija hindab hanketingimustele vastavaid pakkumusi lähtuvalt nende maksumusest ja tunnistab edukaks madalama hinnaga pakkumuse. Pakkumus tuleb esitada e- postile  elva@elva.ee. hiljemalt  23.01.2023 kell 12.00.

Lisainfo korral pöörduda heakorraspetsialist Sten Saarekivi poole – tel: 5886 1600, sten.saarekivi@elva.ee.

Tehniline kirjeldus

Lepingu projekt

18.01.23
Mesika tänava rekonstrueerimise ehitusprojekt

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumisi Mesika tänava rekonstrueerimise põhiprojekt koostamiseks vastavalt lisatud projekteerimistingimustele. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.
Hinnapakkumisega koos peab esitama projekteerimistingimustes nõutud projekteerija meeskonna liikmete nimekirja. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17.01.2023 kell 15.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee
Projekteerimistingimused on SIIN.
Töövõtuleping on leitav SIIT