Lõppenud hanked

 

1. Riigihange „Elva vallavalitsuse Rannu teenuskeskuse ruumide remont" (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab ehitusettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallavalitsuse Rannu teenuskeskuse osade ruumide remonttöödeks. Tehnilised tingimused, ruumide joonis, ruumide spetsifikatsioon ning pakkumuse tabel on esitatud manusena. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.09.2018 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil jaanika.saar@elva.ee. Lisaküsimused tel: 53481114 või e-mailil jaanika.saar@elva.ee

2. Riigihange „Elva Gümnaasiumi rattaparkla ehitamine" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab ehitusettevõtjatelt hinnapakkumust Elva Gümnaasiumi Puiestee 2 juurde planeeritava rattaparkla rajamiseks. Tehnilised tingimused ja kavandatava parkla joonis (lisa 1) on esitatud manusena. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.08.2018 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil jaanika.saar@elva.ee. Lisaküsimused tel: 53481114 või e-mailil jaanika.saar@elva.ee.

3. Hinnapäring Elva vallas Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu koostamiseks (lõppenud)

 Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust Elva vallas Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu koostamise kohta.  

Ootame pakkumusi hiljemalt 30.11.2018 kell 16.30. Pakkumus palume esitada e-maili teel aadressil maarika.uprus@elva.ee. Lisaküsimused saab esitada maarika.uprus@elva.ee või tel 730 9897.

Tööde kirjeldus

Lisa 1

 

4. Elva valla haljasalade niitmine (lõppenud):

Puhja piirkonna hankedokumendid

Rannu piirkonna hankedokumendid

Rõngu piirkonna hankedokumendid

Rõngu piirkonna hankedokumendid

 

5. Hinnapäring rahva- ja seltsimajade ning raamatukogude ühise veebilehe loomiseks (lõppenud)

 

6. Elva valla lehe trükiteenuse tellimine perioodiks 1.01.2019-31.12.2019 (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

 

7. Elva valla lehe küljendusteenuse tellimine perioodiks 11.02.2019-31.12.2019 (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

 

8. Pakkumiskutse Rõngu Lasteaia Pihlakobar ventilatsioonitööde lõpetamiseks (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

Elva Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada hinnapakkumine Rõngu Lasteaia Pihlakobar, Nooruse 5, Rõngu, 61001 ventilatsioonitööde lõpetamiseks. Lõpetamata tööde ehitushanke dokumendid on kättesaadavad riigihangete registris Rõngu lasteaia rekonstrueerimise II etapp, kood 183428.

Pakkumine tuleb esitada meiliaadressil elva@elva.ee hiljemalt 31.01.2019. Ehitustööd tuleb lõpetada hiljemalt nelja nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.

Hanke tehniline kirjeldus

 

9. Pakkumuskutse: Elva valla tutvustus ja turundusvideote teostamine (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

 

10. Riigihange "Ulila kergliiklustee projekteerimine" (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust ca 2m laiuse asfaltkattega kõnniteede projekteerimiseks Elva vallas Ulila aleviku Kesk tn äärde, mille alusel on võimalik ette valmistada ehitushange ja määrata ehitusmaksumus. 

Kergliiklustee asukoht on Kesk tn 7 kinnistust kuni Kesk 29 kinnistu juures oleva ristmikuni (ca 835m). Projekti hulgas tuleb esitada ka tööde mahtude tabel, eelarve ning geodeetiline alusplaan (dwg* formaadis, registreeritud Elva vallavalitsuses). Projekteerimistööde lõpp-tähtaeg on hiljemalt 15.08.2019. Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile hegri.narusk@elva.ee hiljemalt 07.02.2019.a. kell 10.00. Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, hegri.narusk@elva.ee, tel. 5129072.

Asukohaskeem

 

11. Elva vallale fototeenuse pakkumuskutse (lõppenud)

12. Pakkumuskutse "Kruusateede greiderdamine Elva valla teedel 2019 aastal" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi kruusateede greiderdamise teenuse pakkumiseks Elva valla teedel 2019 aastal. Peamised tingimused on toodud pakkumuse vormil. Hinnapakkumine tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 26.03.2019 kell 10:00 aadressile elva@elva.ee

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Kristjan Vilu poole telefonil 53422067 või e-posti teel kristjan.vilu@elva.ee 

Pakkumuse vorm

Piirkondade jaotus

13. Pakkumuskutse „Koduteenuse arendamiseks heaolumonitoride ostmine" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust SA Innove poolt toetatava projekti nr 2014-2020.2.02.18-0057 „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" raames heaolumonitoride (häirekell) ostmiseks. Pakkumuse kutse ja tehniline kirjeldus on esitatud manusena. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.03.2019 kell 12. Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressil eva.kuslap@elva.ee.
Pakkumuse kontaktisik on Elva Vallavalitsuse sotsiaalnõunik Eva Kuslap, eva.kuslap@elva.ee, 517 0385.
 

 

14. Pakkumuskutse "Elva valla hooldusaladel niitmistööde teostamine 2019. aastal" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla hooldusaladel niitmistööde teostamiseks 2019. aastal. Peamised tingimused on toodud pakkumuse vormil. Hinnapakkumine tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 22.04.2019 kell 16 aadressil elva@elva.ee 

Puhja piirkond

Rõngu piirkond

Rannu piirkond

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse heakorraspetsialisti Sten Saarekivi poole telefonil 5886 1600 või e-posti teel sten.saarekivi@elva.ee

15. Pakkumuskutse "Elva valla kruusateede tolmutõrje teostamine 2019 aastal" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla kruusateede tolmutõrje teostamiseks 2019 aastal. Peamised tingimused on toodud pakkumuse vormil. Hinnapakkumine tuleb esitada etteantud vormil hiljemalt 02.04.2019 kell 10 aadressile elva@elva.ee.

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Kristjan Vilu poole telefonil 53422067 või e-posti teel kristjan.vilu@elva.ee.

PAKKUMUSE VORM

16. Pakkumuskutse: Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi ohtlike jäätmete kogumisringile vastavalt juurde lisatud lepingu tingimustele ja pakkumuse vormile. (lõppenud)

Pakkumised esitada hiljemalt 17.04.2019 kella 14ks e-aadressil hegri.narusk@elva.ee, märksõnaga "Ohtlike jäätmete kogumisring". 

Töövõtja kohustus on korraldada 5. mail 2019 jäätmete ja probleemtoodete kogumisringi Elva valla territooriumil. Kogumisringi peatused ja kellajad leiate lepingu tingimustest. 

Kogumisringi käigus võivad elanikud jäätmeid üle anda vahetult kogumisauto peatumise ajal. Töövõtja kohustuseks on käidelda nõuetekohaselt kogumisringi käigus kogutud ohtlikud jäätmed, elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed, autorehvid ning teised kogumiskohtadesse toodud jäätmed vastavalt pakkumuses toodud hinnakirjale. Probleemtoodete käitlemisel tuleb teha koostööd asjakohaste tootjavastutusorganisatsioonidega.

Lepingu tingimused

Pakkumuse vorm

Küsimuste korral palume pöörduda vallamajandusosakonnakonna juhataja Hegri Naruski (tel 512 9072) poole.

17. Pakkumuskutse "Aakre rahvamaja parkla ja sadeveesüsteemi ehitus" (lõppenud)

Aakre rahvamaja ootab hinnapakkumusi parkla ja sadeveesüsteemi ehitustööde teostaja leidmiseks. Peamised tingimused on toodud pakkumuskutsel. Hinnapakkumine tuleb esitada hiljemalt 23.04.2019 kell 10:00 aadressil aakre.rahvamaja@elva.ee  

Küsimuste korral pöörduda Aakre rahvamaja juhataja poole telefonil 5348 0229 või e-posti teel aakre.rahvamaja@elva.ee

Pakkumuskutse

Lisa 1

 

18. Pakkumuskutse "Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamine" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostaja leidmiseks. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 16.06.2019 kell 16.30 aadressile maarika.uprus@elva.ee

Küsimuste korral pöörduda telefoni teel planeeringuspetsialisti poole numbril 527 1860 või 730 9897.

Pakkumuskutse

Lisad:

1. Elva Vallavalitsuse 14.05.2019 korraldus nr 428

2. Planeeritava ala asukohaskeem

3. Planeeringu lähteseisukohad

 

19. Pakkumuskutse ‘Rannu mänguväljaku ehitus" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib pakkumusi Elva vallas, Rannu alevikus oleva mänguväljaku ehitustööde teostaja leidmiseks. Pakkumus esitada etteantud pakkumuse vormil hiljemalt 14.06.2019 kell 12 aadressile elva@elva.ee 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna heakorraspetsialist Sten Saarekivi, sten.saarekivi@elva.ee, tel.58861600

Pakkumuskutse

Lisa 1 Põhiprojekt

Lisa 2 Pakkumuse vorm

 

20. Pakkumuskutse ‘'Elva valla teeäärte niitmine 2019 aastal" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumusi Elva valla avalike teede teeäärte niitmise teenuse osutaja leidmiseks. Pakkumus esitada etteantud vormil hiljemalt 28.05.2019 kell 10 aadressile elva@elva.ee 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna taristuspetsialist Kristjan Vilu, kristjan.vilu@elva.ee, tel. 53422067

Pakkumuse vorm

 

21. Pakkumuskutse ‘'Elva Eakate Päevakeskuse panduse remondi ja siseruumide remondi- ja ehitustööd" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Elva eakate päevakeskuse panduse remondi ja siseruumide remont- ja ehitustööde teostaja leidmiseks. Hinnapakkumus tuleb esitada hiljemalt 30.04.2019 kell 10 aadressil jaanika.saar@elva.ee

Küsimuste korral pöörduda telefoni teel vallaarhitekti poole numbril +372 5348 1114. Objektiga tutvumiseks pöörduda päevakeskusesse numbril +372 518 5437.

Pakkumuskutse ja tehnilised tingimused

Hoone plaan kavandatavate muudatustega

Orienteeruv tööde mahtude tabel

 

22. Pakkumuskutse ‘'Rannu Lasteaia liiklusraja ehitus" (lõppenud)

Rannu Lasteaed soovib hinnapakkumusi tänavakivist liiklusraja ehitaja leidmiseks. Pakkumuse tingimused on toodud tehnilises kirjelduses. 

Tellija kontaktisik on Rannu Lasteaia direktor Signe Erikson, rannu.lasteaed@elva.ee, tel 5145 940.

Tehniline kirjeldus

Skeem

 

23. Hanketeade: Elva Skatepark (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab projekteerimisettevõtetelt hinnapakkumust Elva linna skatepargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Skatepark asub Kesk 32 kinnistul (17007:001:0063). Tehniline kirjeldus ja olemasolemava skatepargi pildid on esitatud käesoleva hanke lisas. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17.07.2019 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil mikk.jarv@elva.ee. Lisaküsimused tel: 5170306 või e-mailil mikk.jarv@elva.ee

Tehniline kirjeldus

 

24. Aakre küla tänavavalgustuse ehitustööd (lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust Elva vallas, Aakre küla tänavavalgustuse väljaehitamiseks. Aakre küla tänavavalgustuse ehitustööd tuleb teostada vastavalt Priimus-Projekt OÜ põhiprojektile töö nr 1-V-19.

Töö teostamise aeg: 31.oktoober 2019.

Pakkumuse palume esitada elektrooniliselt e-aadressil elva@elva.ee hiljemalt 26.07.2019 kell 12.

Hinnapakkumise kutse leiad siit

Priimus-Projekt OÜ põhiprojekt töö nr 1-V-19

 

25. Pakkumiskutse hankele: Elva valla hoonete energiakasutusandmete kogumise ja visualiseerimise tellimine (lõppenud)

Elva Vallavalitsus (edaspidi Hankija) teeb Teile ettepaneku osaleda pakkujana alla lihthanke piirmäära jäävas hankemenetluses „Elva valla hoonete energiakasutusandmete kogumise ja visualiseerimise tellimine" ning esitada pakkumus vastavalt käesolevas hankedokumendis sisalduvale hankelepingu eseme tehnilisele kirjeldusele ja pakkumuse esitamise juhistele. Objekte on võimalik eelneval kokkuleppel külastada.

Tellija jätab endale ka võimaluse kasutada kuni 10% pakkumisest tellijareservi võimalike täiendavate tööde tellimiseks. Reserv sisaldub hanke maksumuses (vt Lisa 3).

Hankija andmed:

Elva Vallavalitsus, registrikood 77000170, Kesk 32, Elva linn, 61507

Hankija kontaktisik:

Siim Meeliste, e-post: siim.meeliste@gmail.com, +372 5647 8568

Hanke eeldatav maksumus (ilma käibemaksuta):

Kuni 29 999 eurot


Pakkumiste esitamise tähtaeg on 05.08.2019, digitaalselt allkirjastatult aadressil elva@elva.ee

Kõikvõimalike tekkida võivate küsimuste osas on kontaktisik projektijuht Siim Meeliste.

Lisad:

Lisa 1 – Tehniline kirjeldus

Lisa 2 – Pakkumuse hindamismetoodika

 

Lisa 3 – Hankes osalemise avalduse ja hinnapakkumise vorm

26. Pakkumiskutse hankele: Elva Vallavalitsuse hoone taguse parkla rekonstrueerimisprojekti koostamine (lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust Elva Vallavalitsuse (Kesk 32, Elva) hoone taguse autoparkla rekonstrueerimisprojekti koostamiseks, mille alusel on võimalik ette valmistada ehitushange ja määrata ehitusmaksumus. 

Parkla projekteerimisel arvestada Elektrilevi poolt kõrvaldatava alajaamaga, vallale kuuluva garaaži lammutamisega, parklale valgustuse rajamisega kooskõlas Kesk tn projektiga ja Elva Kultuurikeskuse parklaga, sadevee juhtimisega ning olemasolevate jalgteede lahendustega.  Projekteeritav ala märgistatud joonistel punase (bold) joonega.

Projekti hulgas tuleb esitada ka tööde mahtude tabel, eelarve ning geodeetiline alusplaan (dwg* formaadis, registreeritud Elva vallavalitsuses). Projekteerimistööde lõpp-tähtaeg on hiljemalt 30.10.2019. Eelnevalt esitatakse eskiislahendus Vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile: hegri.narusk@elva.ee hiljemalt 15.08.2019.a. kell 10.00. Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. 

 

 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, hegri.narusk@elva.ee, tel. 5129072.

27. Pakkumuse kutse Elva rulapargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab projekteerimisettevõtetelt hinnapakkumust Elva linna rulapargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Rulapark asub Kesk 32 kinnistul (17007:001:0063). Tehniline kirjeldus ja olemasoleva rulapargi pildid on esitatud käesoleva hanke lisas. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.08.2019 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil mikk.jarv@elva.ee. Lisaküsimused tel: 5170306 või e-mailil mikk.jarv@elva.ee.

Elva skatepargi rekonstrueerimise projekti tehniline kirjeldus (projektis käsitletavad tööd):

  • Korrigeerida rambi kalded vastavalt nõuetele;
  • Vajunud kohtade likvideerimine;
  • Terasosade asendamine;
  • Ettepanekud sõiduliinide parandamiseks/muudatusteks;
  • Lähiümbruse haljastuse ja väikevormide lahendus.
  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3

 

28. Pakkumuskutse Mustjärve ja Arbi järve laudtee ehituseks (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust Elva vallas, Mustjärve ja Arbi järve äärde laudtee ja purde rajamiseks. Täpsemad asukohad ja peamised tingimused on toodud pakkumuskutses. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 09.09.2019 kell 12.00

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse heakorraspetsialisti Sten Saarekivi poole telefonil 5886 1600 või e-posti teel sten.saarekivi@elva.ee.

Pakkumuse kutse

 

29. Pakkumuskutse Elva valla munitsipaalmaal ohtlike puude eemaldamine ja muud arboristi tööd (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla munitsipaalmaadel ohtlike puude raieks jm. arboristitöödeks. Objektide asukohad ja täpsustused on toodud pakkumuskutses. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.09.2019 kell 12.00. Pakkumine tuleks saata aadressile elva@elva.ee

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse heakorraspetsialisti Sten Saarekivi poole telefonil 5886 1600 või e-posti teel sten.saarekivi@elva.ee.

Pakkumuse kutse