Lõppenud hanked 2019

Konguta kooli söögisaali rekonstrueerimistööd

Käärdi metsapargi hoolduskava elluviimise I etapp

Rõngu jäätmepunktist rehvide likvideerimine ja transport

Rannu ja Konguta kooli projektide ehitusekspertiis

Ulilas, Elva jõe puhastamine ja ujumiskoha rajamine

Elva valla bussipeatuste parendamine

Ulilas Kesk tn bussipeatuste rajamine

Elva vallavalitsuse Rannu teenuskeskuse ruumide remont

Elva Gümnaasiumi rattaparkla ehitamine

Elva vallas Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu koostamine

Elva valla haljasalade niitmine

Rahva- ja seltsimajade ning raamatukogude ühise veebilehe loomine

Elva valla lehe trükiteenuse tellimine perioodiks 1.01.2019-31.12.2019 

Elva valla lehe küljendusteenuse tellimine perioodiks 11.02.2019-31.12.2019

Rõngu Lasteaia Pihlakobar ventilatsioonitööde lõpetamine

Elva valla tutvustus- ja turundusvideote teostamine

Ulila kergliiklustee projekteerimine

Elva vallale fototeenuse pakkumuskutse

Kruusateede greiderdamine Elva valla teedel 2019 aastal

Koduteenuse arendamiseks heaolumonitoride ostmine

Elva valla hooldusaladel niitmistööde teostamine 2019. aastal

Elva valla kruusateede tolmutõrje teostamine 2019. aastal

Ohtlike jäätmete kogumisring

Aakre rahvamaja parkla ja sadeveesüsteemi ehitus

Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamine

Rannu mänguväljaku ehitus

Elva valla teeäärte niitmine 2019. aastal

Elva Eakate Päevakeskuse panduse remondi ja siseruumide remondi- ja ehitustööd

Rannu lasteaia liiklusraja ehitus

Elva Skateparki rekontstrueerimisprojekti koostamine

Aakre küla tänavavalgustuse ehitustööd

Elva valla hoonete energiakasutusandmete kogumise ja visualiseerimise tellimine

Elva Vallavalitsuse hoonetaguse parkla rekonstrueerimisprojekti koostamine

Elva rulapargi rekonstrueerimisprojekti koostamine

Mustjärve ja Arbi järve laudtee rajamine

Elva valla munitsipaalmaal ohtlike puude eemaldamine ja muud arboristi tööd

Hinnapakkumus ohtlike jäätmete kogumisringile

Arbi järve ümbruse tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Elva valla jõuludekoratsioonid

Elva valla lehe küljendusteenuse tellimine perioodiks 1.01.2020-31.12.2021

Elva valla lehe trükiteenuse tellimine perioodiks 1.01-2020-31.12.2021

Elva keskväljaku ärimoodulite kasutusse andmine läbirääkimistega pakkumise korras

Elva valla fototeenus perioodiks 1.01.2020-31.12.2020

Pakkumuse kutse Elva rulapargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab projekteerimisettevõtetelt hinnapakkumust Elva linna rulapargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Rulapark asub Kesk 32 kinnistul (17007:001:0063). Tehniline kirjeldus ja olemasoleva rulapargi pildid on esitatud käesoleva hanke lisas. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.08.2019 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil mikk.jarv@elva.ee. Lisaküsimused tel: 5170306 või e-mailil mikk.jarv@elva.ee.

Elva skatepargi rekonstrueerimise projekti tehniline kirjeldus (projektis käsitletavad tööd):

  • Korrigeerida rambi kalded vastavalt nõuetele;
  • Vajunud kohtade likvideerimine;
  • Terasosade asendamine;
  • Ettepanekud sõiduliinide parandamiseks/muudatusteks;
  • Lähiümbruse haljastuse ja väikevormide lahendus.
  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3

Pakkumiskutse hankele: Elva valla hoonete energiakasutusandmete kogumise ja visualiseerimise tellimine (lõppenud)

Elva Vallavalitsus (edaspidi Hankija) teeb Teile ettepaneku osaleda pakkujana alla lihthanke piirmäära jäävas hankemenetluses „Elva valla hoonete energiakasutusandmete kogumise ja visualiseerimise tellimine" ning esitada pakkumus vastavalt käesolevas hankedokumendis sisalduvale hankelepingu eseme tehnilisele kirjeldusele ja pakkumuse esitamise juhistele. Objekte on võimalik eelneval kokkuleppel külastada.

Tellija jätab endale ka võimaluse kasutada kuni 10% pakkumisest tellijareservi võimalike täiendavate tööde tellimiseks. Reserv sisaldub hanke maksumuses (vt Lisa 3).

Hankija andmed:

Elva Vallavalitsus, registrikood 77000170, Kesk 32, Elva linn, 61507

Hankija kontaktisik:

Siim Meeliste, e-post: siim.meeliste@gmail.com, +372 5647 8568

Hanke eeldatav maksumus (ilma käibemaksuta):

Kuni 29 999 eurot


Pakkumiste esitamise tähtaeg on 05.08.2019, digitaalselt allkirjastatult aadressil elva@elva.ee

Kõikvõimalike tekkida võivate küsimuste osas on kontaktisik projektijuht Siim Meeliste.

Lisad:

Lisa 1 – Tehniline kirjeldus

Lisa 2 – Pakkumuse hindamismetoodika

Lisa 3 – Hankes osalemise avalduse ja hinnapakkumise vorm

Hanketeade: Elva Skatepark (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab projekteerimisettevõtetelt hinnapakkumust Elva linna skatepargi rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Skatepark asub Kesk 32 kinnistul (17007:001:0063). Tehniline kirjeldus ja olemasolemava skatepargi pildid on esitatud käesoleva hanke lisas. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17.07.2019 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil mikk.jarv@elva.ee. Lisaküsimused tel: 5170306 või e-mailil mikk.jarv@elva.ee

Tehniline kirjeldus

Pakkumuskutse ‘'Rannu Lasteaia liiklusraja ehitus" (lõppenud)

Rannu Lasteaed soovib hinnapakkumusi tänavakivist liiklusraja ehitaja leidmiseks. Pakkumuse tingimused on toodud tehnilises kirjelduses. 

Tellija kontaktisik on Rannu Lasteaia direktor Signe Erikson, rannu.lasteaed@elva.ee, tel 5145 940.

Tehniline kirjeldus

Skeem

Pakkumuskutse ‘'Elva Eakate Päevakeskuse panduse remondi ja siseruumide remondi- ja ehitustööd" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Elva eakate päevakeskuse panduse remondi ja siseruumide remont- ja ehitustööde teostaja leidmiseks. Hinnapakkumus tuleb esitada hiljemalt 30.04.2019 kell 10 aadressil jaanika.saar@elva.ee

Küsimuste korral pöörduda telefoni teel vallaarhitekti poole numbril +372 5348 1114. Objektiga tutvumiseks pöörduda päevakeskusesse numbril +372 518 5437.

Pakkumuskutse ja tehnilised tingimused

Hoone plaan kavandatavate muudatustega

Orienteeruv tööde mahtude tabel

Riigihange „Elva vallavalitsuse Rannu teenuskeskuse ruumide remont" (pakkumuste esitamise aeg on lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab ehitusettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallavalitsuse Rannu teenuskeskuse osade ruumide remonttöödeks. Tehnilised tingimused, ruumide joonis, ruumide spetsifikatsioon ning pakkumuse tabel on esitatud manusena. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.09.2018 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil jaanika.saar@elva.ee. Lisaküsimused tel: 53481114 või e-mailil jaanika.saar@elva.ee

Riigihange „Elva Gümnaasiumi rattaparkla ehitamine" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab ehitusettevõtjatelt hinnapakkumust Elva Gümnaasiumi Puiestee 2 juurde planeeritava rattaparkla rajamiseks. Tehnilised tingimused ja kavandatava parkla joonis (lisa 1) on esitatud manusena. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.08.2018 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil jaanika.saar@elva.ee. Lisaküsimused tel: 53481114 või e-mailil jaanika.saar@elva.ee.

Hinnapäring Elva vallas Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu koostamiseks (lõppenud)

 Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust Elva vallas Kurelaane külas Elva keskkonnajaama detailplaneeringu koostamise kohta.  

Ootame pakkumusi hiljemalt 30.11.2018 kell 16.30. Pakkumus palume esitada e-maili teel aadressil maarika.uprus@elva.ee. Lisaküsimused saab esitada maarika.uprus@elva.ee või tel 730 9897.

Tööde kirjeldus

Lisa 1

Pakkumuskutse „Koduteenuse arendamiseks heaolumonitoride ostmine" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumust SA Innove poolt toetatava projekti nr 2014-2020.2.02.18-0057 „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" raames heaolumonitoride (häirekell) ostmiseks. Pakkumuse kutse ja tehniline kirjeldus on esitatud manusena. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 20.03.2019 kell 12. Pakkumus tuleb esitada e-posti teel aadressil eva.kuslap@elva.ee.
Pakkumuse kontaktisik on Elva Vallavalitsuse sotsiaalnõunik Eva Kuslap, eva.kuslap@elva.ee, 517 0385.
 

Elva keskväljaku ärimoodulite kasutusse andmine läbirääkimistega pakkumise korras (pakkumiste esitamise aeg on lõppenud).

Elva Vallavalitsus kuulutas välja Elva keskväljaku ärimoodulite kasutusse andmise läbirääkimistega pakkumise hanke.

Pakkujal palutakse esitada kavandatava kauplemisteenuse ideekontseptsioon. Kauplemiskoha üüri alghind on 10 eurot kuus. Täpsemate tingimustega saab tutvuda SIIN.

Elektroonilised pakkumused tuleb esitada hiljemalt 25. novembriks kella 11ks e-aadressile elva@elva.ee, millele on märgitud pealkiri „Elva keskväljaku ärimoodulite kasutusse andmine läbirääkimistega pakkumise korras". Pakkumused avatakse 25. novembril kell 11.15. Pakkumuste avamine ei ole avalik, pakkumisel osalejatel ei ole pakkumiste avamisel viibimise õigust. Esitatud pakkumuste sisu ei kuulu avalikustamisele.

Elva keskväljaku kauplemiskohal antakse kasutusse kaks ärimoodulhoonet. Tegemist on puithoonetega, mis on lihtsa moodsa vormi ja paindliku funktsionaalse skeemiga. Hoonete otstes on kasutatud suuri klaaspindu ja katusealuseid terrasse. Moodulite sisemist lahendust on võimalik kergseinte abil liigendada või jagada.

Ärimoodulite fassaadile on võimalik paigaldada ka jõulutuled (lähtudes ümbritsevast valguslahendusest ja kooskõlastatuna vallavalitsusega), valgusreklaam vmt. Ärimoodulite suletud netopind on 12,8 m² ning moodulid on varustatud vee- ja kanalisatsiooniühenduse ning elektriküttega. Moodulis on peale tööruumi ka abiruum ja WC (ärimooduli plaani ja vaadetega saad tutvuda SIIN).

Üürileandja ei kompenseeri üürnikule tema tegevuse arendamiseks tehtud kulutusi, ei kanna üürniku vara (inventari), köögiseadmete ja töövahendite juhusliku varguse, hävimise ning riknemise riski.

Asukohaskeemi leiate SIIT.

Lisainformatsioon:
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee või tel 581 37086