Elva valla leht on Elva Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Elva valla elanikele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevusest ning kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.

Elva valla leht ilmub üldjuhul kaks korda kuus (v.a jaanuar ja suvekuud), kui pole teavitatud teisiti.

Kaastööde avaldamiseks palume soovist eelnevalt teavitada ja materjalid saata hiljemalt etteantud kuupäevaks e-aadressile infoleht@elva.eeToimetusel on õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. 

Elva valla lehe tasulise reklaami avaldamise põhimõtted ja hinnakiri on leitav SIIT.

Elva valla lehe kojukande eest vastutavad Omniva ning leht tuleb kõikidesse Elva valla postkastidesse kanda kahe tööpäeva jooksul alates selle ilmumisest. Kui leht ei ole jõudnud Sinuni õigel ajal, siis palume sellest teavitada e-aadressil infoleht@elva.ee.

 

Nimi

Ametinimetus 

Telefon              

E-post

Triinu Paas infospetsialist

5662 9554

triinu.paas@elva.ee

 

Tiraaž: 6550
Küljendaja: Küpress OÜ
Trükk: AS Printall
Kanne: Omniva

 

Elva valla lehe ilmumisgraafik 2023:

 

Jaanuar

23.01.2023         Elva valla leht nr 125

Veebruar

06.02.2023         Elva valla leht nr 126

20.02.2023         Elva valla leht nr 127

Märts

06.03.2023         Elva valla leht nr 128

20.03.2023         Elva valla leht nr 129

Aprill

10.04.2023         Elva valla leht nr 130

24.04.2023         Elva valla leht nr 131

Mai

08.05.2023         Elva valla leht nr 132

22.05.2023         Elva valla leht nr 133

Juuni

12.06.2023         Elva valla leht nr 134

Juuli

10.07.2023         Elva valla leht nr 135

August

07.08.2023         Elva valla leht nr 136

September

11.09.2023         Elva valla leht nr 137

25.09.2023         Elva valla leht nr 138

Oktoober

09.10.2023         Elva valla leht nr 139 – Kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 25. september, materjalid hiljemalt 27. september kell 15

23.10.2023         Elva valla leht nr 140 – Kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 9. oktoober, materjalid hiljemalt 11. oktoober kell 15

November

06.11.2023         Elva valla leht nr 141 – Kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 23. oktoober, materjalid hiljemalt 25. oktoober kell 15

20.11.2023         Elva valla leht nr 142 – Kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 6. november, materjalid hiljemalt 8. november kell 15

Detsember

04.12.2023         Elva valla leht nr 143 – Kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 20. november, materjalid hiljemalt 22. november kell 15

18.12.2023         Elva valla leht nr 144 – Kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 4. detsember, materjalid hiljemalt 6. detsember kell 15