Lastekaitse

Lastekaitsetöötajad nõustavad ja annavad informatsiooni lastekaitsealastes küsimustes, nõustavad lapsevanemaid ja teisi lapse kasvatamisest osa võtta soovivaid isikuid lapse elukorraldust puudutavates ja lapse kasvatamises osalemise üle peetavates vaidlustes.  Lastekaitsetöötaja annab kohtule arvamuse laste isikuhooldusega seotud vaidluse korral ja osaleb vajadusel vastaval kohtuistungil.  Nad valmistavad ette dokumendid vanemlike õiguste äravõtmiseks ja eestkoste vormistamiseks ning laste hoolekandeasutusse paigutamiseks. Lastekaitsetöötajad tegelevad peredega, kus vanemad ei täida oma kohustusi laste suhtes ning peredega, kus laste käitumises on tekkinud kuritegelikke jooni ning alaealiste õigusrikkujatega. Nad nõustavad peresid, kus kasvab puudega laps.

Lastekaitsetöötajad teevad kodukülastusi teenistusülesannete täitmise eesmärgil. Sotsiaalsetesse raskustesse sattunud inimeste abistamisel ja tema olukorra parandamisel tehakse koostööd inimese enda, tema perekonna, tööhõivekonsultandi, aga ka näiteks tööandja, arsti, õpetaja ja teiste inimesega kokku puutuvate spetsialistidega.