Elva linna lasteaedades asteaiakoha taotlemiseks tuleb esitada vormikohane avaldus. Avalduse saab esitada elektrooniliselt. Selleks tuleb täita blankett, see digiallkirjastada ning edastada e-posti aadressile triin.kaaver@elva.ee

Avalduse saab täita Elva Vallavalitsuse haridusspetsialisti Triin Kaaveri juures kabinetis 109. 

Info telefonil 730 9899.

 

Avaldus registreeritakse saabumisel vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis. Esitatud avaldus kantakse registreerimise järjekorras lasteaiakoha taotlejate ühtsesse järjekorda.

Elva valla teistesse lasteaedadesse koha taotlmiseks tuleb teha avaldus vastava lasteaia direktorile. Lasteaedade kontaktandmed leiate SIIT

Alates 1. jaanuarist 2019 hakkab kehtima uus Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas.

Määrus reguleerib Elva valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist. Lasteasutuse all mõeldakse nii lasteaedu, eralasteaedu kui -hoide.

Määruse järgi hakatakse Elva vallas pidama ühtset lasteaia järjekorda. Arvestust lasteasutusse taotlejate üle peetakse volikogu poolt kehtestatud teeninduspiirkondade põhiselt vanusegruppide kaupa. Elva valla teeninduspiirkonnad on Elva linn (sh Käärdi alevik, Käo küla, Metsalaane küla ja Kurelaane küla) ja Elva vald. Ühte vanusegruppi kuuluvad üldjuhul 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed. Valla lasteasutustesse on õigus lasteaiakohta saada lapsel alates pooleteise aasta vanusest, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Elva vald. Avaldusi saavad siiski teha ka isikud, kes ei ole valda sisse registreeritud.

Laste üle hakatakse arvestust pidama Elva Vallavalitsuse haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO. ARNO süsteemi saab lapsevanem siseneda ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. ARNO süsteemi kantakse kõik seni Elva Vallavalitsusele ja Elva valla lasteaedadele tehtud lasteaiakoha avaldused. Edaspidi saab esitada lasteaia koha taotlemise avaldusi ARNO süsteemis, samuti saab süsteemis avaldusi muuta ja tagasi võtta. Uuel kevadel komplekteerib lasteaiarühmad ARNO ning lasteaiakoha pakkumine tehakse läbi süsteemi, andes sellest lapsevanemale märku e-posti teel.

Palume aasta alguses kõigil lastevanematel, kes on esitanud oma lapse kohta avalduse Elva Vallavalitsusele või piirkondlikele lasteaedadele, ARNO süsteemi sisse logida ning avalduse olemasolu ja andmed üle kontrollida. Kõigil lastevanematel, kel on plaanis uuel aastal lasteaiakoha avaldus esitada, palume seda teha ARNO süsteemis. ARNO süsteemi veebileht ilmub siia lehele 2018. aasta detsembrikuu jooksul.