Kultuuriasutused

SA Elva Kultuur ja Sport (Elva kultuurikeskus)
Kesk 30 
Elva linn
61507
kultuur@elva.ee 
elvakultuur.ee 

 

Rannu Rahvamaja 
Elva tee 7
Rannu alevik
61120 Elva vald 
rahvamaja@rannu.ee 
r
annurahvamaja.ee 

 

Rõngu Rahvamaja 
Valga mnt 12
Rõngu alevik
61001 Elva vald 
rongu.rahvamaja@elva.ee
rahvamaja.rongu.ee

 

Valguta seltsimaja 
Lapetukme küla
61002 Elva vald
merle.vaari@gmail.com

 

Puhja Seltsimaja 
Viljandi tee 24
Puhja alevik
61301 Elva vald 
kaja@puhja.ee 
Puhja seltsimaja veebileht 

 

Konguta Rahvamaja
Annikoru küla  
61202 Elva vald
rahvamaja@konguta.ee
https://kongutarahvamaja.wordpress.com/

 

Aakre Rahvamaja 
Aakre küla
67212 Elva vald 
aakre.rahvamaja@elva.ee

 

Hellenurme Maakultuurimaja 
Hellenurme küla
67514  Elva vald
elva@elva.ee