Külavanemad

Külavanemad ja külade esindajad

Palupera piirkonna külade esindajad

  • Astuvere 20 elanikku - küla esindaja Kaido Lokk
  • Atra 35 elanikku - küla esindaja Ellen Lõhmus
  • Hellenurme 157 elanikku 
  • Mäelooga 35 elanikku - küla esindaja Annely Jaani
  • Palupera 201 elanikku - küla esindaja Kauni Ljovina
  • Pastaku 40 elanikku - küla esindaja Helju Voolaid 
  • Urmi 45 elanikku - küla esindaja Ene Sillaste

Palupera külavanema statuut

 

Rõngu piirkonna külavanemad

Rõngu külavanema statuut