Külad

Elanike arv rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.01.2020

 

Elva linn  5694

 

Alevikud:

Käärdi 480
Kureküla 107
Puhja 877
Rannu 367
Rõngu 668
Ulila 263

 

Külad:

Aakre 277
Annikoru 305
Astuvere 24
Atra 40
Ervu 132
Hellenurme 152
Härjanurme 21
Järvaküla 74
Järveküla 68
Kaarlijärve 116
Kaimi 92
Kalme 119
Kapsta 44
Karijärve 77
Võllinge 32
Kipastu 26
Kirepi 123
Kobilu 55
Konguta 173
Koopsi 19
Koruste 114
Kulli 81
Kureküla 28
Kurelaane 64
Kõduküla 108
Käo 48
Külaaseme 44
Lapetukme 111
Lembevere

57

Lilleküla 32
Lossimäe 120
Majala 89
Metsalaane 156
Mõisanurme 187
Mäelooga 41
Mäeotsa 51
Mäeselja 69
Mälgi 76
Nasja 41
Neemisküla 88
Noorma 55
Paju 38
Palamuste 36
Palupera 191
Pastaku 44
Pedaste 30
Piigandi 36
Poole 50
Poriküla 25
Purtsi 32
Pööritsa 96
Pühaste 42
Raigaste 84
Rannaküla 67
Rebaste 74
Ridaküla 84
Rämsi 222
Saare 3
Sangla 26
Suure-Rakke 55
Tamme 26
Tammiste 145
Teedla 124
Teilma 47
Tilga 113
Tännassilma 62
Uderna 71
Urmi 48
Utukolga 17
Vahessaare 59
Valguta 172
Vallapalu 56
Vehendi 77
Vellavere 41
Verevi 34
Vihavu 27
Võsivere 62
Väike-Rakke 90