Elanike arv rahvastikuregistri andmetel seisuga 21.04.2018

 

Elva linn

5627

 

Alevikud:

Käärdi 439
Kureküla 110
Puhja 875
Rannu 397
Rõngu 714
Ulila 278

 

Külad:

Aakre 272
Annikoru 325
Astuvere 16
Atra 34
Ervu 131
Hellenurme 147
Härjanurme 21
Järvaküla 74
Järveküla 55
Kaarlijärve 114
Kaimi 93
Kalme 105
Kapsta 54
Karijärve 64
Võllinge 29
Kipastu 24
Kirepi 120
Kobilu 43
Konguta 181
Koopsi 21
Koruste 127
Kulli 91
Kureküla 32
Kurelaane 66
Kõduküla 104
Käo 49
Külaaseme 38
Lapetukme 114
Lembevere 55
Lossimäe 131
Majala 73
Metsalaane 157
Mõisanurme 185
Mäelooga 37
Mäeotsa 47
Mäeselja 67
Mälgi 64
Nasja 42
Neemisküla 72
Noorma 55
Paju 43
Palamuste 28
Palupera 180
Pastaku 40
Pedaste 28
Piigandi 37
Poole 47
Poriküla 29
Purtsi 33
Pööritsa 95
Pühaste 45
Raigaste 81
Rannaküla 68
Rebaste 73
Ridaküla 64
Rämsi 232
Saare 4
Sangla 27
Suure-Rakke 57
Tamme 25
Tammiste 127
Teedla 140
Teilma 46
Tilga 110
Tännassilma 62
Uderna 64
Urmi 46
Utukolga 11
Vahessaare 59
Valguta 152
Vallapalu 63
Vehendi 69
Vellavere 44
Verevi 25
Vihavu 21
Võsivere 55
Väike-Rakke 102