Info Elva valla lasteaiakohatasude, raamatukogude ja bussiringide osas

11.03.21

Elva vallavalitsus otsustas 10. märtsil toimunud koosolekul teha volikogule ettepanek vabastada nende laste vanemad lasteaia kohatasust, kelle lapsed ei käi lasteaias 15. märtsist 11. aprillini. Sama põhimõte laieneb ka Elva vallas tegutsevatele lastehoidudele. See tähendab, et nende laste vanematele ei esitata aprillikuu eest lasteaia või -hoiu kohatasu arvet.

Elva vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees Heiki Hansen ütles, et kõik Elva valla lasteaiad ja hoiud hoitakse avatuna selleks, et neil vanematel, kel on tarvis viia laps aeda või hoidu, oleks see võimalus. „Oluline on siinkohal see, et tagame teenuse olemasolu, aga arvet ei esitata neile, kelle laps ei käinud nimetatud perioodil kordagi aias või hoius."  

Vallavanem lisas, et tungiv soovitus on jätta võimalusel lapsed koju. „Nii riigi kui ka meie soovitus on ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja -hoidu mitte viia. Lasteaiad ja –hoiud on avatud eelkõige neile vanematele, kel ei ole võimalik kaugtööd teha või peavad täitma tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamise või hädavajalike ülesannete täitmisega," selgitas Hansen. 

Kuna lasteaia kohatasu puudutavad otsused on vallavolikogu pädevuses, siis otsustas vallavalitsus teha sellekohase ettepaneku vallavolikogule, kus arutatakse teemat 29. märtsil toimuval e-istungil. 

Vallavanem kinnitas ühtlasi, et kõikide õpetajate töötasud säilivad. "Meie jaoks on oluline, et inimestel oleks oma töötasu osas turvatunne. Samuti maksab vallavalitsus aprilli lõpuni kõikidele töötajatele haigushüvitist esimesest päevast alates, et kõik saaksid haigestumisel jääda kindlasti kohe koju." 

Vallavalitsus hindab olukorda jooksvalt ning teeb vajadusel uusi otsuseid või ettepanekuid.  

Selgituseks, et Elva vallavolikogu pädevuses on otsustada lasteaedade kohatasu üldine vabastus ning vallavalitsuse pädevuses on otsustada lastehoidude lepingute tingimuste üle. 

Elva valla huvikoolid

Elva muusikakool ning Elva huviala- ja koolituskeskus jätkavad e-õppega, lisainfo sel teemal saadetakse otse vanematele ja õpilastele. 

Elva valla raamatukogud

Elva valla raamatukogud jäävad avatuks. Valla raamatukogudes kehtib 2+2 reegel, maskikandmise ja käte desinfitseerimise kohustus ning ruumitäituvuse nõue on 25%. Elva valla raamatukogude lahtiolekuajad leiate: www.elvaraamatukogud.ee

Elva valla busside teenindatavad ringid

Elva valla koolibussiringid lõpetavad töö alates homsest, 11. märtsist. Neile HEV-õpilastele, kelle õppetöö toimub koolimajas, korraldatakse transport koostöös koolijuhi ja bussijuhtidega. Sellekohase info on otse saanud ka valla koolid ja bussijuhid. 

Puhja lasteaiabuss ei sõida alates esmaspäevast, 15. märtsist. 

Valla busside teenindatavad ringid Rõngus, Puhjas, Aakres jm ei sõida alates esmaspäevast, 15. märtsist kuni 11. aprillini. 

Rannu ja Konguta postipunktid suletud

Seoses koroonaviiruse levikuga riigis on alates 12. märtsist Rannu ja Konguta postipunktid suletud. Postipunktid on suletud kuni olukorra leevenemiseni.

Lähim teenindav postkontor asub Elva linnas. Võimalusel soovitame tellida pakid pakiautomaati või kulleriga koju.

Kui postipunktid otsustatakse taas avada, jagame selle kohta infot kindlasti ka Elva valla kanalites.

Täname kõiki mõistva suhtumise eest.

 

Lisainfo: 
Heiki Hansen, vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees 
heiki.hansen@elva.ee või tel 527 3646 

Perearstide seltsi koduse ravi juhend täiskasvanutele

Perearstide selts on kokku pannud koduse ravi juhendi täiskasvanutele, mille leiate SIIT.

Elva vallavalitsus jätkab 25. aprillini kaugtööga

12.04.21

Seoses koroonaviiruse leviku ja olukorraga riigis otsustati, et Elva vallavalitsus jätkab 25. aprillini kaugtööga.

See tähendab, et elanikke nõustatakse eelkõige telefoni ja e-kirja teel. 

Ametnikega on võimalik kohtuda vaid erandjuhtudel ja ainult sel juhul, kui ametnikuga on kohtumiseks aeg eelnevalt kokku lepitud. Elva vallamajja ja teenuskeskustesse ei ole võimalik ilma eelnevalt ette registreeritud ajata tulla.

Kui te ei saa ametnikku helistades kohe kätte, siis palume varuda kannatust - teile helistatakse tagasi.

Sotsiaal- ja terviseosakonna ametnike kontaktid leiate SIIT. Sotsiaaltööspetsialisti, lastekaitsespetsialisti või sotsiaalnõunikuga kohtumiseks tuleb aeg ette registreerida pöördudes ametniku poole kirja või telefoni teel.

Kõikide ametnike kontaktid leiate SIIT.

Erinevaid taotlusi palume esitada e-keskkonnas. Paberkandjal dokumendid palume tuua Elva vallavalitsuse maja ees olevasse eraldi märgistusega postkasti (Kesk 32, Elva) või teenuskeskuste juures olevatesse postkastidesse.

Piirangutega seotud info ja juhised: https://www.kriis.ee/et 

 

Missugused reeglid ja piirangud praegu kehtivad?

25.03.21

Millal tuleb maski kanda?

Alates 24. novembrist 2020 kehtib avalikes siseruumides üle Eesti maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus.

AVALIK SISERUUM on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovjal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest. See on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega iga päev kokku ei puutu.

Avalik ruum on näiteks: kauplus, kaubanduskeskus, ühistransport, meelelahutusasutus, pangakontor, muuseum, näitus, ilu- ja juuksurisalong jne.

Maski ei pea kandma või nina ja suud katma:

 • alla 12-aastased lapsed;
 • juhtudel, kui see ei ole tervislike põhjuste (nt hingamisraskused, teatud psüühikahäirete, allergiate) tõttu võimalik;
 • juhtudel, kui see ei ole töö või tegevuse (nt restoranis süües) iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 • erivajadustega inimesed, nt arenguhäirega inimesed, kes ei ole võimelised nõuete kohaselt maski kandma või ei ole võimelised endale ise maski ette panema ja eest ära võtma;
 • vaegkuuljast inimese saatja või isik, kes suhtleb inimesega, kellel on suhtlemiseks vajalik lugeda huultelt, lugeda näoilmeid, kes vajab selget kõnet jmt, kui maski kandmine raskendab huultelt lugemist.

Rohkem infot leiate: https://www.terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest

2+2 LIIKUMISREEGLIT TULEB 11. MÄRTSIST HAKATA JÄRGIMA KA ÕUES

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatakse avalikus väliruumis liikumisel 2+2 liikumispiirang, mis tähendab, et koos tohib liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest hoidma kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti peredele ning olukordades, kus seda pole võimalik täita.

Haridus

Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadusministeerium annab juhised, kuidas koolieelses lasteasutuses tööd võimalikult ohutult korraldada.

Alates 11. märtsist ei tohi koolihoonetes viibida enam ka 1.-4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Samas nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste.

Haridus- ja noortevaldkonna info on leitav aadressil hm.ee/koroona.

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Alates 11. märtsist on siseruumides keelatud kõik tegevused nimetatud valdkondades. Piirang ei laiene erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.

Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti peredele ega erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Siseruumides ja välitingimustes sportimise piirangud ei laiene ka professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele, koondise kandidaatidele. Samuti ei laiene nimetatud piirangud  riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

KEELATUD ON SPORDIVÕISTLUSED NING SPORDI- JA LIIKUMISÜRITUSED

Jätkuvalt on lubatud spordivõistlused ainult proffidele, kuid keelatakse esiliiga spordivõistlused. Spordivõistlustest ning spordi ja liikumisüritustest tohib osa võtta sisetingimustes maksimaalselt kuni 50 ja välitingimustes maksimaalselt kuni 100 inimest.

Nagu varem, ei laiene ka nüüd liikumisürituste piirang erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele. Sarnaselt kehtivale korrale ei laiene spordivõistluste piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele, koondise kandidaadile ja meistriliigale. Piirangud ei laiene riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

Sporditegevuse juhend alates 11.03.2021

Avalikud üritused, kultuur, meelelahutus, spaad, basseinid ja saunad 

Alates 11. märtsist on keelatud ka välitingimustes avalike ürituste läbiviimine ning viibimine meelelahutusteenuse osutamise kohas nii statsionaarsete kui ka mittestatsionaarsete istekohtadega toimumiskohtades. Samuti peavad olema suletud spaad, basseinid, saunad, ujulad.

Lubatud on üksnes välitingimustes läbiviidavad avalikud koosolekud ja avalikud jumalateenistused, osavõtjate piirarvuks on kuni 10-inimeselised rühmad. Muuseumide välialadel  tohib viibida 2+2 liikumisreeglit järgides arvestusega, et piiratud ruumiga ala täitumus ei tohi olla rohkem kui 25 protsenti.

Toitlusettevõtted

Toitlustusettevõtete puhul jääb lubatuks ainult toidu kaasamüük.

Poed ja kaubanduskeskused

Alates 11. märtsist peavad poed olema suletud. Piirang ei kehti toidukauplustele, apteekidele, kauplustele, kus müüakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohtadele, optikapoodidele, lemmikloomapoodidele ega tanklatele. Tanklakohvikus kohapeal süüa-juua ei tohi.

Poodides, mis tohivad jääda avatuks, tuleb arvestada ruumi kuni 25 protsendilise täitumuse nõudega ja 2+2 liikumispiiranguga.

Muudel juhtudel on lubatud üksnes nii nimetatud luugimüük, kus kaup väljastatakse kliendile ilma kliendi sisenemiseta siseruumides asuvasse müügisaali; drive-in tüüpi müük ning müük välialadel. Poepidaja peab tagama, et kliendid omavahel kokku ei puutuks.

Teenindusettevõtted

Teenindusettevõtted tohivad oma tegevust jätkata, kuid rangemaks muutub ruumitäitumuse piirang, mida alandatakse 50lt protsendilt kuni 25le protsendile. Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse leviku tõkestamise reegleid: 2+2 reeglit, maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.

Lisaks piirangutele soovitab valitsus tungivalt vältida kontakte teiste inimestega, kui kohtumine on hädavajalik ei tohiks seda teha korraga rohkem kui kuue inimesega.

Ühtlasi otsustasid valitsuse liikmed, et seoses täiendavate piirangutega jätkub ka majanduskahjude hüvitamine valdkondadele, mis on COVID-19 kriisis kõige enam kannatada saanud.

Lisainfo Kriis.ee leheküljel.

Lisainfot leiate veel:

Võimalus on küsida toetust treenerite tööjõukulude katmiseks. Lisainfo ja tingimused taotluseks: https://spordiinfo.ee/uudised-1

Trennide ja spordivõistluste korraldamise kõige värskema infot leiate kriis.ee leheküljelt, SIIT

Rohkem üldinfot, sh koroonastatistika leiad Terviseameti kodulehelt, SIIT.

Kuidas valmistuda kriisiks?

Elva Vallavalitsuse kriisieelne info elanikele

Novembri alguses kogunes Elva Vallavalitsuses kriisikomisjon, kus arutati oktoobrikuus toimunud tormi ning selle tagajärgi kogu Eestis. Sellest lähtuvalt arutati ning pandi koosolekul paika Elva valla elanike jaoks oluline kriisieelne info ja nõuanded kriisiks valmistumiseks.

Kõik elanikud võiksid oma nutiseadmetesse laadida rakenduse Ole valmis", millega on võimalik tutvuda Naiskodukaitse koduleheküljel (naiskodukaitse.ee). Äpis on suunised kriisiolukorraks valmistumisel ning rakendust saab avada ka siis, kui internetti ei ole.

Elva valla kodulehel on võimalik enne kriisi tutvuda pere ja kogukonna kriisiolukordadeks valmistumise infoga (elva.ee/pere- ja-kriisiolukordadeks-valmistumine), kust on leitav ka kogukonnaohutuse ja riskidega seotud info.

Rõhutame, et kõik ettevõtted (sh haiglad, hooldekodud jt) peavad hoolitsema selle eest, et neil oleks valmidus saada hakkama pikaaegse elektrikatkestuse korral. Soovitame osta generaatori või lasta teha vajalik ühendus, et vajadusel oleks võimalik generaatorit ühendada.

Kust saab kriisi ajal infot?

Kriisiolukorras (olukord, kus inimesed võivad kokku puutuda) saab informatsiooni alati Elva Vallavalitsuse taga (Kesk 32, Elva linn) asuvast Kaitseliidu majast, mis on kokku lepitult kriisiolukorras valla kriisikomisjoni staap. Kõik elanikud võivad tulla sealt infot ja abi küsima. Valla kriisikomisjon lepib kokku valla piirkondade jaoks samuti vajalikud staabid.

Kui tegemist on kriisiga, mil elanikel ei ole võimalik interneti- ja mobiililevi kaudu infot saada, antakse infot Vikerraadio kaudu. Selleks soovitame osta kõigil koju patareidega töötav raadio, varuda valmis patareid. Raadiot on autoomanikel võimalik kuulata ka autos.

Kui mobiililevi ja elekter on olemas ning kriis puudutab muid valdkondi, antakse infot Elva valla kanalites (veebileht, valla Facebook, äpp). Äpp on kindlasti oluline infokanal, sest selle kaudu saab vahetut infot oma nutiseadmesse. Äpi kohta saab rohkem infot lugeda valla kodulehelt: elva.ee/elva-valla-app.

Elektriga seotud kriisi korral annab Elektrilevi infot vallavalitsusele ning vald edastab info elanikele.

Vesi, kanalisatsioon, soojus ja lumi

Pikaajalise veekatkestuse korral saab vett Elva linnast, Puiestee tn 13. AS Emajõe Veevärk organiseerib seesugusteks puhkudeks töötajate valved ning koostöös antakse elanikele vett. Kui veekatkestuse põhjustab pikemaajaline laiaulatuslik veekatkestus, antakse vett piiratud aja jooksul. Sellest teavitatakse eraldi.

Kanalisatsioonitorustikes ja kanalisatsioonipumplates on sõltuvalt asukohast reservmaht 3 kuni 12 tunniks. AS-il Emajõe Veevärk on olemas erineva võimsusega generaatorid, millega korraldada kanalisatsioonisüsteemi kriisiaegne toimimine.

Elva Soojusel on olemas generaator ning praegu valmistatakse ette hanget teise generaatori ostmiseks. Katlamajadel on kriisiks vajalikud seadistused ja ettevalmistused tehtud. Neil on võimalik elektrikatkestuse ajal soojust toota, kuid majad, mil on kinnise süsteemiga küttesüsteem ei saa sooja näiteks siis, kui konkreetses asulas ei ole elektrit. Majadel peaks olema valmidus tagada soojasõlme töö generaatoriga. Soovitame korteriühistutel oma küttesüsteemid üle vaadata.

Vallal on võimekus tagada suure lumesaju korral teede korrashoid 24h jooksul.

PANE TÄHELE!

 • Lae telefoni „Ole valmis" äpp ja valmistu sealsete juhtnööride järgi võimalikuks kriisiolukorraks.
 • Suurema kriisi korral saab infot Elva linnast vallavalitsuse tagant asuvast Kaitseliidu majast, mis on kriisi ajal valla kriisikomisjoni staap.
 • Suurema kriisi korral jagatakse elanikele vajalikku infot Vikerraadio vahendusel.
 • Kui elekter ja/või mobiililevi on olemas, saab infot alati Elva valla kodulehelt, valla äpist ja valla Facebookist. Soovitame valla äpp enda telefoni laadida.
 • Suurema veekatkestuse korral saab vett Elva linnast, Puiestee tn 13.
 • Mobiiltelefone saab pikema elektrikatkestuse ajal laadida autos, sülearvutist või akupangast. Kui need variandid ei ole võimalikud, saab telefoni laadida Elvas Kaitseliidu staabis.
 • Pikaajalise elektrikatkestuse korral on kanalisatsioonitorustikes ja kanalisatsioonipumplates sõltuvalt asukohast reservmaht 3 kuni 12 tunniks.
 • Kui elektri ja mobiilsidega on probleem, soovitame telefon seadistada 3G või 4G võrgu asemel 2G võrku – nii jõuab info teieni.
 • Hädaabinumbriga 112 ühenduse saamiseks soovitame vajadusel SIM-kaardi telefonist eemaldada. Nii saab kindlasti 112 helistada.
 • Soovitame koju valmis osta patareidega töötav raadio ning patareid, et saada igasuguse kriisi ajal kindlasti infot. Hea oleks koju osta ka mobiiltelefoni laadimiseks akupank ning seda aeg-ajalt laadida.
 • Vallal on olemas lumetõrje võimekus ja suurtehnika, mis tähendab, et kriisiolukorras saab saata masinaid ka valla teistesse piirkondadesse appi. Suure lumesaju korral tagatakse teede korrashoid 24h jooksul.
 • Kui kodudes ei ole enam sooja, määrab vallavalitsus igasse piirkonda hoone, kuhu tuuakse inimesed sooja. Sel teemal jagatakse infot eraldi.