Vallavalitsuses taastub tavapärane töö 3. mail

23.04.21

Alates 3. maist töötab Elva vallavalitsus tavapärase töökorralduse järgi, kuid kodanikel tuleb ametnikega kohtumiseks jätkuvalt leppida aeg eelnevalt kokku.

3. maist kehtivad Elva vallamajas ja teenuskeskustes avalikele siseruumidele kehtestatud piirangud ehk kõikidel tuleb kanda maski ning pidada kinni 2+2 reeglist.

Kõikide ametnike kontaktid ja töövaldkondade kirjeldused leiate valla kodulehelt: www.elva.ee/kontaktid

Elva valla koolid

Vabariigi Valitsuse otsusega lubatakse 3. maist kontaktõppele 1.-4. klassi lapsed ja haridusliku erivajadusega õpilased.

Ülejäänud kooliastmete kontaktõppele lubamist arutab Vabariigi valitsus edaspidi.

Elva valla busside teenindatavad ringid

Elva valla koolibussiringid alustavad taas tööd 3. maist. Niisamuti alustavad sel päeval tööd Puhja lasteaiabuss ning busside teenindatavad ringid Rõngus, Puhjas, Aakres jm.

Rannu ja Konguta postipunktid

Rannu postipunkt avatakse 3. mail. Konguta postipunkt avatakse 17. mail.

Sise- ja väliruumis treenimise, huvihariduse jm piirangute leevenemise kohta saate täpsemalt lugeda: https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-leevendab-jark-jargult-covid-19-piiranguid-alates-26-aprillist

 

Missugused reeglid ja piirangud praegu kehtivad?

27.04.21

Millal tuleb maski kanda?

Alates 24. novembrist 2020 kehtib avalikes siseruumides üle Eesti maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus.

AVALIK SISERUUM on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovjal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest. See on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega iga päev kokku ei puutu.

Avalik ruum on näiteks: kauplus, kaubanduskeskus, ühistransport, meelelahutusasutus, pangakontor, muuseum, näitus, ilu- ja juuksurisalong jne.

Maski ei pea kandma või nina ja suud katma:

  • alla 12-aastased lapsed;
  • juhtudel, kui see ei ole tervislike põhjuste (nt hingamisraskused, teatud psüühikahäirete, allergiate) tõttu võimalik;
  • juhtudel, kui see ei ole töö või tegevuse (nt restoranis süües) iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • erivajadustega inimesed, nt arenguhäirega inimesed, kes ei ole võimelised nõuete kohaselt maski kandma või ei ole võimelised endale ise maski ette panema ja eest ära võtma;
  • vaegkuuljast inimese saatja või isik, kes suhtleb inimesega, kellel on suhtlemiseks vajalik lugeda huultelt, lugeda näoilmeid, kes vajab selget kõnet jmt, kui maski kandmine raskendab huultelt lugemist.

Rohkem infot leiate: https://www.terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest

2+2 LIIKUMISREEGLIT TULEB 11. MÄRTSIST HAKATA JÄRGIMA KA ÕUES

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatakse avalikus väliruumis liikumisel 2+2 liikumispiirang, mis tähendab, et koos tohib liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest hoidma kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti peredele ning olukordades, kus seda pole võimalik täita.

Haridus

Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadusministeerium annab juhised, kuidas koolieelses lasteasutuses tööd võimalikult ohutult korraldada.

Alates 3. maist lubatakse kontaktõppele 1.-4. klassi lapsed ja haridusliku erivajadusega õpilased. Ülejäänud kooliastmete kontaktõppele lubamist arutab valitsus edaspidi.

Haridus- ja noortevaldkonna info on leitav aadressil hm.ee/koroona.

Sise- ja väliruumis sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Alates 3. maist tohib siseruumis kõiki neid tegevusi läbi viia 2+2 reeglit järgides, mis tähendab, et koos tohib treenida kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas tähendab see, et lubatud on ka paaristrennid, näiteks tennises paarismäng. Samadel tingimustel on lubatud treeningud ka ujulates. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ei ole lubatud.

26. aprillist on lubatud välitingimustes kõiki neid tegevusi läbi viia kuni 10-liikmelises rühmas.

Kõikidesse rühmapiirangutesse on kaasa arvatud ka juhendaja ning kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda. Rühmapiirang ei kehti kontaktõppesse lubatud sama klassi õpilastele. Samuti ei laiene piirang senistele eranditele, see tähendab professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

Sporditegevuse juhend alates 11.03.2021

Spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused

Alates 3. maist on õues lubatud spordi- ja liikumisüritused maksimaalselt 150-le inimesele, kes peavad olema kuni 10-liikmelistes rühmades (kaasa arvatud juhendaja), rühmad omavahel kokku puutuda ei tohi. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 21.

Alates 3. maist leevendatakse tippspordi, seal hulgas esiliiga võistlustele kehtinud osavõtjate piirarve, mis tähendab, et sisetingimustes tohib võistlusest koos personaliga osa võtta kuni 100 ja välitingimustes kuni 200 inimest. Pealtvaatajad on kõikidel võistlustel keelatud. Tippspordi võistluste toimumise kellaajale piiranguid ei kehtestata.

Kaubandus- ja teenindusettevõtted

Alates 3. maist tohivad klientide jaoks uksed avada kõik poed, arvestada tuleb 2+2 reeglit ja kuni 25-protsendilist ruumitäitumuse nõuet.

Teenindusettevõtete jaoks olemasolevad piirangud ei muutu, see tähendab, et nad tohivad olla avatud, kui järgitakse 2+2 liikumispiirangut ja kuni 25-protsendilist ruumitäitumuse nõuet.

Toitlusettevõtted

Alates 3. maist tohib toitlustusasutuse välialadel einestada kuni kella 21-ni, arvestada tuleb kuni 50- protsendilise täitumuse nõudega, ühe laudkonna suurus tohib olla maksimaalselt 10 inimest. Endiselt ei tohi kliendid süüa-juua siseruumides toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalides, toidu kaasamüük jääb lubatuks.

Jumalateenistused, muuseumid, näitusasutused, välitingimustes avalikud üritused ja koosolekud

Alates 3. maist tohib külastada siseruumides muuseume ja näitusasutusi arvestades 2+2 liikumispiirangut ja 25-protsendilise ruumitäitumust. Muuseumite ja näituste uksed tuleb sulgeda kell 19. Sama liikumispiirangut, ruumitäitumust ja sulgemisaega arvestades tohib korraldada ka jumalateenistusi ning teisi avalikke usulisi talitusi.

Kõikidele teistele siseruumides toimuvatele avalikele üritustele nii kultuuri- kui meelelahutusvaldkonnas jätkuvad kehtivad piirangud. Piirangud pikenevad ka spaadele, ujulatele, saunadele. Sportimine ja treenimine on neis lubatud vastavalt spordile ette nähtud tingimustele.

Alates 3. maist on välitingimustes lubatud maksimaalselt 150-le inimesele avalikud koosolekud ja jumalateenistused ning kõik muud avalikud üritused nii kultuuri- kui meelelahutusvaldkonnas. Inimesed peavad olema kuni 10 liikmelistes rühmades, kes omavahel kokku ei puutu. Kõik üritused peavad lõppema õhtul kell 21.

Lisainfo Kriis.ee leheküljel.

Lisainfot leiate veel:

Võimalus on küsida toetust treenerite tööjõukulude katmiseks. Lisainfo ja tingimused taotluseks: https://spordiinfo.ee/uudised-1

Trennide ja spordivõistluste korraldamise kõige värskema infot leiate kriis.ee leheküljelt, SIIT

Rohkem üldinfot, sh koroonastatistika leiad Terviseameti kodulehelt, SIIT.

Info Elva valla lasteaiakohatasude, raamatukogude ja bussiringide osas

15.04.21

Elva vallavalitsuse 6. aprillil toimunud e-istungil otsustati seoses koroonaviiruse piirangutega Eestis pikendada nende laste vanemate lasteaia kohatasuvabastust, kelle lapsed ei kasuta teenust 12. aprillist 30. aprillini. See tähendab, et arvet ei esitata maikuu eest (arvet ei esitata juuni alguses).

Elva vallavanem Heiki Hansen selgitas, et kui laps ei ole käinud lasteaias või hoius alates 15. märtsist 30. aprillini, siis ei esitata vanemale aprilli- ja maikuu arvet. "Kui laps ei käinud lasteaias või hoius 15. märtsist 11. aprillini, siis ei esitata vanemale aprillikuu arvet. Märtsikuu eest tuleb tasuda kõigil vanematel hoolimata sellest, kas laps käis aias või mitte," lisas ta.

Vallavanem rõhutas, et kuigi nakatunute arv Eestis on hakanud langema, ei saa siiski valvsust kaotada. "Meie tungiv soovitus on, et kõik need vanemad, kel on see võimalik, jätaksid lapsed veel lasteaiast- või hoiust koju. Igaüks meist saab aidata kaasa viiruse leviku tõkestamisele," ütles ta.

Hansen lisas, et on arusaadav, et ette võib tulla erandjuhuseid. "Kui juhtub, et erandkorras on sel perioodil tarvis laps siiski üheks-kaheks päevaks lasteaeda viia, saab teha vallavalitsusele põhjendatud avalduse ning meil on võimalik erandkorras vanem osalustasu maksmisest vabastada või osalustasu määra vähendada," selgitas Hansen.

Vallavolikogu 29. märtsil tehtud otsusega ei pidanud kohatasu maksma need vanemad, kelle lapsed ei käinud lasteaias 15. märtsist 11. aprillini (arvet ei esitata aprillikuu eest mai alguses).

Kohatasu eest esitatakse arve tagantjärele ehk aprilli alguses said vanemad kohatasuarve märtsikuu eest.

Elva vallas on kehtestatud lasteaiakohatasu ühes kuus: Aakres 25 eurot, Valgutas, Rõngus, Puhjas, Rannus ja Kongutas 30 eurot ning Elva linnas 45 eurot.

Elva valla huvikoolid

Elva muusikakool ning Elva huviala- ja koolituskeskus jätkavad e-õppega, lisainfo sel teemal saadetakse otse vanematele ja õpilastele. 

Elva valla raamatukogud

Elva valla raamatukogud jäävad avatuks. Valla raamatukogudes kehtib 2+2 reegel, maskikandmise ja käte desinfitseerimise kohustus ning ruumitäituvuse nõue on 25%. Elva valla raamatukogude lahtiolekuajad leiate: www.elvaraamatukogud.ee

Elva valla busside teenindatavad ringid

Elva valla koolibussiringid lõpetavad töö alates homsest, 11. märtsist. Neile HEV-õpilastele, kelle õppetöö toimub koolimajas, korraldatakse transport koostöös koolijuhi ja bussijuhtidega. Sellekohase info on otse saanud ka valla koolid ja bussijuhid. 

Puhja lasteaiabuss ei sõida alates esmaspäevast, 15. märtsist. 

Valla busside teenindatavad ringid Rõngus, Puhjas, Aakres jm ei sõida alates esmaspäevast, 15. märtsist kuni 11. aprillini. 

Rannu ja Konguta postipunktid suletud

Seoses koroonaviiruse levikuga riigis on alates 12. märtsist Rannu ja Konguta postipunktid suletud. Postipunktid on suletud kuni olukorra leevenemiseni.

Lähim teenindav postkontor asub Elva linnas. Võimalusel soovitame tellida pakid pakiautomaati või kulleriga koju.

Kui postipunktid otsustatakse taas avada, jagame selle kohta infot kindlasti ka Elva valla kanalites.

Täname kõiki mõistva suhtumise eest.

 

Lisainfo: 
Heiki Hansen, vallavanem ja valla kriisikomisjoni esimees 
heiki.hansen@elva.ee või tel 527 3646 

Perearstide seltsi koduse ravi juhend täiskasvanutele

Perearstide selts on kokku pannud koduse ravi juhendi täiskasvanutele, mille leiate SIIT.