Elva valla üldplaneeringu koostamine

Üldplaneeringu info leiad uldplaneering.elva.ee 

Elva valla üldplaneeringuga seotud dokumentide, kirjavahetuse ja lähteseisukohtadele laekunud ettepanekutega on võimalik tutvuda dokumendiregistris.