Tulevased Ärinõuandla koolitused: 
 
11.12.2018 Tulemuste juhtimine ja töötajate arendamine
 

Koolituste väliselt pakub Tartu Ärinõuandla ka kuni 3h tasuta nõu:
  • Ettevõtlusega alustamisel
  • Ettevõtte arendamisel
  • Ekspordiga alustamisel
  • Ettevõtlustoetuste leidmisel ja taotlemisel
  • Kodanikualgatuste ja vabaühenduste tegevusele
  • Noorteprojektide algatamisel ja noortele suunatud tegevuse edendamisel
  • Tartumaal investeerimisel
  • Tartumaad arendavate projektide elluviimisel