Konverents

Konverents "Kuidas luua ruumi, milles elame?" 

Elva Kultuurikeskus  25. jaanuar 2019

kell 11.00 -16.00

Konverentsi moderaator: Kertu Vuks, Elva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Konverentsi kava:

11.00- 11.10  Konverentsi avasõnad Maano Koemets, Elva Vallavolikogu esimees

11.10 – 11.30 Jaanika Saar ja Maarika Uprus, Elva vallavalitsuse arengu-ja planeeringuosakond

Elva vald üldplaneeringu ootuses. Algatamine, kaasamine ja lähteseisukohad

11.30 - 12.00 Toomas Paaver, arhitekt

Tööst üldplaneeringutega erinevates arhitekti rollides 

12.00 – 12.30    Andres Meesak, MTÜ Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juhatuse liige

Päikeseelektrijaam kui uus normaalsus meie igapäevaelus

12.30- 12.50 Üllar Kaaver, Elva valla ettevõtja   

Ruumiplaneerimisest kohaliku ettevõtja vaatenurgast 

12.50 – 13.20 Märt Öövel ja Kaili Viilmaa, Keskkonnaameti looduskaitseosakond

Ehitustegevuse võimalikkuse kaalumisest ranna ja kalda ehituskeeluvööndis

13.20- 13.50 Kohvipaus

13.50 – 14.20 Hannes Puu, Põllumajandusameti Tartu keskuse juhataja

Maaparandus ja selle arvestamine  ruumiplaneerimisel ja ehitusõiguste andmisel

14.20 – 14.50 Rene Tammist, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Terviklik elamumajandus ning tootlik ja majandust toetav ehitus

14.50 – 15.20 Helve Hunt, Maaeluministeeriumi maaparanduse ja maakasutuse büroo

 Väärtuslikud põllumajandusmaad

15.20- 15.50 Kuno Männik, Maanteeameti teedevõrgu valdkonna juht

Omandisuhted avalikult kasutatavas teedevõrgus

15.50-16.00 Kokkuvõtted

 

Palun registreeri oma osalussoov hiljemalt 22.01.2019 siin

FB ürituse leiad siit

Kõik huvilised on oodatud!

Lisainfo:

Kertu Vuks

arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

kertu.vuks@elva.ee

Sündmused