Pakkumuskutse „Konguta kooli söögisaali rekonstrueerimistööd"

Pakkumuskutse „Konguta kooli söögisaali rekonstrueerimistööd"

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Konguta kooli söögisaali rekonstrueerimistöödeks. Söögisaali optimaalseks toimimiseks on vajalik rajada uus nõude luuk ja lammutada vahesein söögisaali tagumises osas (joonisel märgitud lammutatav seinakonstruktsioon). Joonisel toodud suletav ukseava ei kuulu tööde mahtu.

Teostatavad tööd:

  1. Nõude luugi (kuni 800mm) rajamine õpilaste söögisaali ja nõudepesuruumi vahelisse seina ja selle viimistlemine;
  2. Nõude luugi avausele avatava katte/luugi paigaldamine heli tõkestamiseks;
  3. Söögisaali tagumise seina (ca 4,4m) lammutamine ja jäätmete utiliseerimine, boileri, elektri- vee- ja kanalisatsioonitorustiku eemaldamine ning otste sulgemine.
  4. Eemaldatus seina ümbruse viimistlemine ja põranda ühtlustamine/tasandamine klinkerplaatidega ca 0,5x4,4m lõigul.
  5. Täiendavate 2tk valgustite paigaldamine (söögisaaliga sarnased) lisandunud ruumi osale.

 

Tööd peavad sisaldama nimetatud töödele lisaks kõiki kaasnevaid töid, mis on vajalikud eesmärgi saavutamiseks.

Tööd tuleb teostada hiljemalt 3.01.2020.

Pakkumust ootame hiljemalt 13.12.2019 kella 12:00ks aadressil hegri.narusk@elva.ee

JOONIS – Söögisaalis ja nõudepesuruumis tehtavad muudatused

Täiendav informatsioon:

Hegri Narusk

Vallamajandusosakonna juhataja

tel: 5129072

e-post: hegri.narusk@elva.ee