Liikmed

Rahanduskomisjon
Ülesanded: eelarvestrateegia, eelarve, kaasav eelarve, vallavara valitsemine, kasutamine ja käsutamine
Esimees: Meelis Karro
e-mail: meelis.karro@mail.ee
Aseesimees: Vambola Sipelgas
e-mail: hellenurme@hotmail.com

Liikmed: Priit Parksepp, Hillar Hänilane, Leelo Suidt, Kaida Vool, Uno Rootsmaa, Vaido Nõmmemaa, Peeter Laasik, Jüri Haamer, Märt Meesak, Eve Pehter, Aivar Kuuskvere

 

Haridus- ja noorsootöökomisjon
Ülesanded: haridus, kaasav haridus, huviharidus ja -tegevus, laste- ja noorsootöö, elukestev õpe
Esimees: Leelo Suidt
e-mail: leelo.suidt@outlook.com
Aseesimees: Sulev Kuus
e-mail: sulev.kuus@mail.ee

Liikmed: Liina Tamm, Ilmar Särg, Vahur Vuks, Holar Sepp, Ülle Närska, Ave Külter, Päivi Märjamaa, Mari-Liis Vanaisak, Eve Pehter, Toomas Laatsit, Küllike Lõhmus, Riin Saadjärv.

 

Majanduskomisjon
Ülesanded: keskkonnakorraldus, haljastus, heakord, turvalisus, liikluskorraldus, valla- ja ühistransport, teede ehitus ja hooldus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus, internetiühendus, elamu- ja kommunaalmajandus, energeetika, soojamajandus
Esimees: August Vester
e-mail: augustvester@gmail.com
Aseesimees: Mati Miil
e-mail: mati.miil196@gmail.com

Liikmed: Lea Tuvikene, Serjoža Smorodin, Ants Prüüs, Nelli Uustalu, Peeter Liivak, Tõnu Aigro, Airet Aart, Rein Abel, Silver Laks, Agu Kasetalu, Hillar Hänilane

 

Arengu- ja planeeringukomisjon
Ülesanded: valla areng, arengukava koostamine, planeerimistegevus, maakorraldus, avatud valitsemine, ühtne inforuum, infotehnoloogia ja e-teenuste arendamine
Esimees: Maano Koemets
e-mail: maano.koemets@elva.ee
Aseesimees: Mati Miil
e-mail: mati.miil196@gmail.com

Liikmed: Ain Pedak, Alar Ilp, Are Altraja, Kaare Schults, Kaido Keis, Merle Miliste, Priit Värv, Rasmus Punkar, Valdur Metsallik, Holar Sepp, Üllar Kaaver

 

Kultuurikomisjon
Ülesanded: kultuur, külaliikumine, kogukondade tegevus, rahvamajad, raamatukogud, loomemajandus, kultuurimälestised ja kultuuripärand
Esimees: Reet Viks
e-mail: reet.viks@gmail.com

Aseesimees: Mari-Liis Vanaisak
e-mail: vanaisak.mariliis@gmail.com

Liikmed: Liis Jaamets, Hille Andressoo, Leelo Suidt, Viive Vink, Kaja Udso, Jüri Orupõld, Merle Vääri, Liine Leetberg, Helen Uibo, Kalev Lõhmus, Meelis Külaots

 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon
Ülesanded: sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja -teenused, lastekaitse, eakate päevakeskused, terviseedendus ja tervishoid
Esimees: Peeter Laasik
e-mail: peeter@ehaigla.ee
Aseesimees: Kristel Ilves
e-mail: kristel.tmnk@gmail.com

Liikmed: Imbi Ülper, Liina Tamm, Reet Viks, Janika Vardja, Gerda Kiipli-Hiir, Riina-Merike Koemets, Karita Rokka, Milvi Sepp, Inna-Inga Kalmus, Kalev Jago, Anneli Salumaa

 

Spordikomisjon

Ülesanded: spordi- ja vabaajataristu, noortesport ja spordisündmused
Esimees: Priit Värv
e-mail: priitvarv@gmail.com
Aseesimees: Margus Reinoja
e-mail:margus@vellavere.ee

Liikmed: Airi Pärn, Ramon Rantsus, Kristjan Moorast, Kaul Karja, Kalev Lõhmus, Peeter Aan, Marek Pihlak, Priit Viks, Andres Bõkarev, Kaie Tali, Ardo Värä

 

Ettevõtlus- ja turismikomisjon
Ülesanded: ettevõtlus, ettevõtluskeskkond, turism, kohaturundus, mainekujundus
Esimees: Madis Ess
e-mail: turismimarketing@gmail.com
Aseesimees: Vambola Sipelgas
e-mail: hellenurme@hotmail.com

Liikmed: Maano Koemets, Priit Parksepp, Alar Ilp, Eduard Elbrecht, Jaanus Peri,  Vahur Jaakma, Aivo Johanson, Mae Juske, Merili Aasma, Priit Kollist, Kaare Schults, Rein Abel, Jaanus Lauri. 
 

Revisjonikomisjon
Ülesanded: vallavalitsuse, valla ametiasutuste ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning Elva valla valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, vallavara kasutamise sihipärasuse ning vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine
Esimees: Tõnu Aigro
e-mail: tonu@marepleks.ee
Aseesimees: Vahur Jaakma
e-mail: vahur.jaakma@gmail.com

Liikmed: Lea Tuvikene, Juta Lipmeister, Sulev Kuus