Koosolekute ajad

Maaelu- ja turismikomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  6. märts 2023 kell 16.30
Koht: Elva vallavolikogu saal (Kesk 32, Elva linn)
Päevakava:

1. Valla ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukava arutelu.

2. Muud küsimused.

 

Haridus- ja noorsootöökomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  7. märts 2023 kell 18
Koht: Elva muusikakool (Kalda 11, Elva linn)
Päevakava:

1. Elva Muusikakooliga tutvumine.

2. Elva Vallavolikogu 25.03.2019 määruse nr 80 „Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärus" muutmine.

3. Elva valla 2023. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2023. aasta eelarve muutmine.

4. Huvitegevuse kava ja kättesaadavus maapiirkondades.

5. Innove rahuloluküsitluse ülevaade.

6. Muud küsimused, sh linna lasteaedade tulevikuplaanide hetkeseis.

 

Kultuurikomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  8. märts 2023 kell 18
Koht: Elav Elva keskus (Pargi 2, Elva linn)
Päevakava:

1. Elav Elva keskuse tegemisi tutvustab keskuse juht Krete Enno.

2. Tunnustuspingi paigaldamiseks arvamuse andmine.

3. Komisjoni 2023. aasta tööplaani arutelu.

4. Jooksvad küsimused.

 

Arengu- ja planeeringukomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  8. märts 2023 kell 18
Koht: Elva vallavolikogu saal (Kesk 32, Elva linn)
Päevakava:

1. Ülevaade planeeringutest ja üldplaneeringu protsessist (Maarika Uprus, Kertu Vuks).

2. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise korra tutvustus (Maarika Uprus, Kertu Vuks).

3. Verevi rannahoone arhitektuurikonkurss (Jaanika Saar).

4. Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava (Kristjan Vilu).

5. Kohapeal algatatud küsimused.

 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  9. märts 2023 kell 18
Koht: Elva Perepesa (Pikk 26-8, Elva linn)
Päevakava:

1. Elva Perepesa tutvustus ja ringkäik (Teele Kravtšenko).

2. MTÜ-st Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik väljaastumine (Heiki Hansen).

3. Elva valla 2023. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2023. aasta eelarve muutmine (Heiki Hansen).

4. Sotsiaaltranspordi korrraldus Elva vallas (Heiki Hansen).

5. Elva vallas pinkide paigaldamine (Heiki Hansen).

6. Sotsiaal- ja omavalitsuse eluruumide olukord Elva vallas.

 

Majandus- ja keskkonnakomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 10. märts 2023 kell 17.30
Koht: Elva Vallamaja, vallavanema kabinet (Kesk 32, Elva linn)
Päevakava:

1. Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine.

2. Elva valla 2023. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2023. aasta eelarve muutmine.

3. Muud küsimused.

 

Eestseisus

Koosoleku toimumise aeg:  13. märts 2023 kell 16
Koht: Elva Vallavolikogu saal (Kesk 32, Elva linn)
 

Rahanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  13. märts 2023 kell 17.30
Koht: Elva Vallavolikogu saal (Kesk 32, Elva linn)
Päevakava:

1. Elva valla 2023. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2023. aasta eelarve muutmine.

2. Laenu Võtmine.

 

Spordikomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  21. märts 2023 kell 18.30
Koht: Elva Vallavolikogu saal (Kesk 32, Elva linn)
Päevakava:

1. Spordiklubide rahastamine (noortesport).

2. Projektitoetuste kord.

3. Sportlaste tunnustamine.

4. Muud küsimused.

 

Revisjonikomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  22. märts 2023 kell 15.30
Koht: Elva Vallavolikogu saal (Kesk 32, Elva linn)