Koosolekute ajad

Veekogude komisjon

Koosoleku toimumise aeg: 14. jaanuar 2021 kell 18

Koht: elektrooniline (Zoom-keskkonnas)

Päevakava:

 1. Elva vallapoolne ülevaade Verevi järvest (Heiki Hansen)
 2. Kodaniku vaade Verevi järvest (Avo Liivamägi, Rein Abel)
 3. Teadlaste vaade Verevi Järvest (Ingmar Ott)
 4. Muud küsimused

 

Haridus- ja noorsootöökomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 19. jaanuar 2021 kell 17

Koht: elektrooniline (Zoom-keskkonnas)

Päevakava:

 1. Huvihariduse ja huvitegevuse kava ja eelmise kava kokkuvõtted
 2. Noorsootöö kvaliteethindamise tulemused
 3. Haridusosakonna tööplaan 2021.aastal
 4. Muud küsimused

 

Majanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 19. jaanuar 2021 kell 18

Koht: elektrooniline (Zoom-keskkonnas)

Päevakava:

 1. Elva valla jäätmekava 2021-2026 eelnõu vastuvõtmine
  Ettekandja: vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk
 2. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (MES)
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 3. Elva Vallavolikogu 16.12.2019 määruse nr 93 „Elva valla eelarvest lammutustoetuse taotlemise ja eraldamise kord" muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 4. Elva vallavolikogu 20.05.2019 määruse nr 83 „Elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise kord" muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 5. Elva linnas Paju tn 3 ehitiste peremehetuse tuvastamine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 6. Muud küsimused

 

Arengu- ja planeeringukomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 20. jaanuar 2021 kell 18

Koht: elektrooniline (Zoom-keskkonnas)

Päevakava:

 1. Ülevaade üldplaneeringukoostamisestja detailplaneeringute menetlusest
  Ettekandja: APO osakonnajuhataja Kertu Vuks ja planeeringuspetsialist Maarika Uprus
 2. Ülevaade valla 2021. aasta arendusprojektidest
  Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv
 3. Muud küsimused

 

Rahanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 20. jaanuar 2021 kell 18

Koht: elektrooniline (Zoom-keskkonnas)

Päevakava:

 1. Kinnisasjade võõrandamise otsused:
  1. Korteriomandi Tartu mnt 1-2, Elva linn võõrandamine
  2. Korteriomandi Järve tn 3-2, Elva linn võõrandamine
  3. Korteriomandi Põik tn 3-4, Elva linn võõrandamine
   Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 2. Muud küsimused

Kultuurikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 21. jaanuar 2021 kell 16

Koht: elektrooniline (Zoom-keskkonnas)

Päevakava:

 1. Haridus- ja kultuuriosakonna tegevused aastaks 2021
 2. Ülevaade Tartu 2024 hetkeseisust
 3. Muud küsimused

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 21. jaanuar 2021 kell 18

Koht: elektrooniline (Zoom-keskkonnas)

Päevakava:

 1. Sotsiaal- ja terviseosakonna tegevused 2021
 2. Laste ja perede komisjonist
 3. Elva valla alaealised õigusrikkujad
 4. Elva vald eestkostjana
 5. Muud küsimused

Ettevõtlus- ja turismikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 22. jaanuar 2021 kell 17

Koht: elektrooniline (Zoom-keskkonnas)

Päevakava:

 1. Kultuuripealinn 2024 arengud ja teemad
  Ettekandja: abivallavanem Marika saar
 2. Turismi ülevaade 2020 lõpp ja 2021 plaanid
  Ettekandja: turismijuht Hemminki Otstavel
 3. Eelmise komisjoni küsimused ja vastused
  Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv
 4. Muud küsimused ja ettepanekud

 

Spordikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 25. jaanuar 2021 kell 18

Koht: elektrooniline (Zoom-keskkonnas)