Koosolekute ajad

Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek

Aeg: 13.08.2019 kell 16.00

Koht: Vallamaja, volikogu saal

Päevakord:

1. Nõusoleku andmine eraüldhariduskoolile tegevuskulutoetuse eraldamiseks

2. Muud küsimused

 

Majanduskomisjoni koosolek

Aeg: 13.08.2019 kell 18.00

Koht: Vallamaja, volikogu saal

Päevakord:

1. Koerte ja kasside pidamise eeskiri

2. Kinnistu osa kasutusse andmine otsustuskorras

3. Muud küsimused

 

Arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Aeg: 14.08.2019 kell 18.00

Koht: Vallamaja, volikogu saal

Päevakord:

1. Ülevaade detailplaneeringutest ja üldplaneeringu menetlusest

2. Asustusüksuse nime muutmine

3. Käärdi alevikus Rukki tn 2a krundi Rõngu valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

4. Tartu maakonna arengustrateegia tegevuskavasse Elva valla projektide esitamine

5. Muud küsimused

 

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Aeg: 15.08.2019 kell 18.00

Koht: Vallamaja, volikogu saal

Päevakord:

1. Ülevaade Elva valla sotsiaal- ja tervisevaldkonna tegevustest ja projektidest

2. Muud küsimused