Koosolekute ajad

Majanduskomisjoni koosolek

Aeg: 04.06.2019 kell 18

Koht: Volikogu saal, Vallamaja, Kesk tn 32, Elva linn

Päevakord:

1. Arvamuse andmine Karijärve III uuringuruumi maavara uuringuloa taotluse kohta

Otsuse eelnõu: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=328263

2. Muud küsimused

 

Arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek

Aeg: 05.06.2019 kell 18

Koht: Volikogu saal, Vallamaja, Kesk tn 32, Elva linn

Päevakord:

1. Ülevaade üldplaneeringu koostamisest ja menetluses detailplaneeringutest
2. Ülevaade arendusprojektidest ja hangetest
3. Ülevaade Sihtasutus Vapramäe-Vellavere-Vitipalu tegevusest
4. Muud küsimused
 
Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek

Aeg: järgmine koosolek toimub augustis 2019

Koht: Volikogu saal, Vallamaja, Kesk tn 32, Elva linn

Päevakord:

 
Spordikomisjoni koosolek

Aeg: 06.06.2019 kell 19

Koht: Elva keeglisaal, Kesk tn 18, Elva linn

Päevakord:

  1. SA Elva Kultuur ja Sport spordijuhi tutvustamine.
  2. Ülevaade Spordihoone projekteerimise ja ehituse hetkeolukorrast.
  3. Elva valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise korra muutmine
  4. Ühinemislepingu muutmisele arvamuse andmine https://www.elva.ee/oigusaktide-eelnoud
  5. Ülevaade kohtumisest Viljandi vallaga Võrtsjärve mängude teemal.
  6. Vaba lava

 

Rahanduskomisjoni koosolek

Aeg: 10.06.2019 kell 18

Koht: Volikogu saal, Vallamaja, Kesk tn 32, Elva linn

Päevakord:

1. Kinnisasja võõrandamine enampakkumise korras (eelnõu)

2. Elva valla 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine (eelnõu)

3. Muud küsimused