Koosolekute ajad

 

Eelnõud dokumendiregistris


VEEBRUARIKUU koosolekud:

Arengu- ja planeeringu ning sotsiaal- ja tervisekomisjoni ühiskoosolek
Koosoleku aeg: 25.02.2020 kell 18
Toimumise koht: Elva vallamaja, I korrus, volikogu saal, Kesk tn 32

Päevakord:
1. Ülevaade detailplaneeringutest ja üldplaneeringu menetlusest
Ettekandja: APO planeeringuspetsialist Maarika Uprus
2. Peedu Ravikodu rajamise idee tutvustamine
Ettekandja: arendajate esindajad
3. Järvekülas Ristiku ja Luhaneeme kinnistute Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Ettekandja: APO planeeringuspetsialist Maarika Uprus
4. Muud küsimused
 

Rahanduskomisjoni koosolek
Koosoleku aeg: 26.02.2020 kell 18
Toimumise koht: Elva vallamaja, I korrus, volikogu saal, Kesk tn 32

Päevakord:
1. Kinnisasjade omandamine (Hellenurme-Päidla kergtee L2, L3 ja L5)
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
2. Kinnisasjade võõrandamine (Nõmme tn 19a, Elva linn ja Ringtee tn 15, Rannu alevik, Reku tee 3, Puhja alevik)
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
3. Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kasuks hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
4. Muud küsimused
Vastavad: vallavalitsuse esindajad
 
Majanduskomisjoni koosolek

Koosoleku aeg: 27.02.2020 kell 18
Toimumise koht: Elva vallamaja, I korrus, volikogu saal, Kesk tn 32

Päevakord:
1. Teede investeeringute kava 2020-2023
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
2. Arvamuse andmine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekule riigimaanteede munitsipaalomandisse üleandmise kohta
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
3. Arvamuse andmine Põrgumäe XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
4. Ühissõidukipeatustele kohanime määramine
-Aakre külas Hiiemäe peatus
-Poole külas Kasemäe peatus
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
5. Ulila elanike pöördumisele (Kesk tn kergliiklustee küsimuses) vastamine
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
6. Muud küsimused