Koosolekute ajad

Haridus- ja noorsootöökomisjon
Koosoleku aeg: 16.10.2018 kell 18.00
Koht: Volikogu saal, Vallamaja, Kesk tn 32, Elva linn
Päevakord:
1.Elva valla 2019. aasta eelarve projekt
2. Muud küsimused
 
Arengu- ja planeeringukomisjon / Ettevõtlus- ja turismikomisjon
Koosoleku aeg: 24.10.2018 kell 18.00
Koht: Volikogu saal, Vallamaja, Kesk tn 32, Elva linn
Päevakord:
1.Elva valla 2019. aasta eelarve projekt
2. Kinnisasja omandamiseks loa andmine
3. Detailplaneeringute menetlustest
4. Sihtasutus Elva Kultuur põhikirja muutmine
5. Muud küsimused
 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon
Koosoleku aeg: 25.10.2018 kell 18.00
Koht: Elva Vallavalitsuses

Päevakord:
1. Elva valla 2019. aasta eelarve projekti I lugemine
2. Muud küsimused

 

Rahanduskomisjon
Koosoleku aeg: 26.10.2018 kell 18.00
Koht: Elva Vallavalitsuse volikogu saal

Päevakord:
1. Elva valla 2019. aasta eelarve projekti I lugemine
2. Hoonestusõiguse seadmine (Kiriku parkla, Rõngu alevik)
3. Rahanduskomisjoni koosseisu muutmine
4. Vallavara võõrandamine
5. Muud küsimused

 

Spordikomisjon

Komisjon: Spordikomisjon

Koosoleku aeg: 22.oktoober 2018, kell 19.00

Koht: Kesk 32, Elva linn, vallamaja 1. korrus, volikogu saal

Päevakord:

1. Elva valla 2019. aasta eelarve projekti I lugemine

2. Sihtasutus Elva Kultuur põhikirja muutmine

3. Muud küsimused

 

Kultuurikomisjon

Aeg: 23.10. kell 16.00

Koht: Elva vallamaja volikogu saalis

Päevakord

1. Elva valla 2019. aasta eelarve projekti I lugemine

2. Elva valla 2019. a eelarve menetlust reguleeriva otsuse eelnõu arutamine 

3. Elva valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine

4. Elva valla raamatukogude kasutamise eeskiri

5. Hellenurme Külaraamatukogu ümberkorraldamine

6. Sihtasutus Elva Kultuur põhikirja muutmine

7. Esindusürituste hindamine

8. Muud küsimused

 

Majanduskomisjon

Aeg: 26.10.2018 kell 16.30

Koht: Elva vallamaja, volikogu saal

Päevakord:

1. Elva valla 2019. aasta eelarve projekti I lugemine

2. Muud küsimused