Koosolekute ajad

Haridus- ja noorsootöö komisjon

Koosoleku aeg:  15. september 2020 kell 16

Koht: Puhja Lasteaed Pääsusilm

Päevakord:

1. Üldinfo haridusasutustest uue õppeaasta algul. Kriisiplaanid asutustes.
Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakond

2. Huvitegevuse huvikava koostamise protsessi tutvustus

3. Noorsootöö kvaliteethindamise tutvustus

4. Info haridustehnoloogide kohtumisest

5. Digiõppe korraldus valla koolides

6. Valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine

7. Muu info ja küsimused

 

Eelnõu ja lisamaterjalid: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=434379

 

Majanduskomisjon ja Arengu- ja planeeringukomisjon 

Koosoleku aeg: 16. september 2020 kell 18

Koht: Elva linn, Kesk tn 32, vallamaja, I korruse saal

Päevakord:

1. Ülevaade üldplaneeringu menetlusest

Ettekandja: APO planeeringuspetsialist Maarika Uprus, üldplaneeringu koostaja esindaja Heiki Kalberg

2. Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määruse nr 47 „Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine" muutmine esimene lugemine

Ettekandja:  abivallavanem Mikk Järv, APO osakonna juhataja Kertu Vuks

3. Muud küsimused

 

Eelnõu dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=434379

 

Kultuurikomisjon

Koosoleku aeg: 17. september 2020 kell 16

Koht: Elva linn, Kesk tn 32, I korrus volikogu saal

Päevakord:

1. Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määruse nr 47 „Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine" muutmine esimene lugemine

2. Sihtasutusega Tartu 2024 koostöölepingu sõlmimine

3. Projektitoetuste korra muutmise määruse eelnõu 

4. Muu info ja küsimused

 

Eelnõud ja lisamaterjalid dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=432804

 

Rahanduskomisjon

Koosoleku aeg: 17. september 2020 kell 18

Koht: Elva linn, Kesk tn 32, vallamaja, II korrus, vallavanema kabinet

Päevakord:

1. Elva valla 2020. aasta III lisaeelarve kinnitamine ja Elva valla 2020. aasta eelarve muutmine 

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

2. Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määruse nr 47 „Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine" muutmine esimene lugemine

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

3. Sihtasutusega Tartu 2024 koostöölepingu sõlmimine

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

4. MTÜ-ga Elva Suusaklubi üürilepingu pikendamine

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

5. MTÜ-ga Elva DGC Elva discgolfi pargi haldamiseks vallavara tasuta kasutamise lepingu pikendamine

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

6. Kinnisasja võõrandamine

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

7. Muud küsimused

 

Eelnõud ja lisamaterjalid dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=432804

 

Ettevõtlus- ja turismikomisjon

Koosoleku aeg: 17. september 2020 kell 18

Koht: Elva linn, Kesk tn 32, Elva kultuurikeskus

Päevakord:

  1. Elva Vallavolikogu 01.10.2018 määruse nr 47 „Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine" muutmine esimene lugemine.
  2. Reklaamimaks ja kord Elva linnas ja Elva vallas www.riigiteataja.ee/akt/407112012063 võimalikud muudatused ja ettepanekud tulevikus.
  3. Turismijuht Hemminki Otstavel teeb möödunud suvehooajast väikese ülevaate.
  4. Muud küsimused.