Koosolekute ajad

Haridus- ja noorsootöökomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 13. aprill kell 17

Koht: veebikeskkonnas Zoom

Päevakava: 

 1. Noorsootöö eesmärgid 
 2. Haridusosakonna info
 3. Muud küsimused

 

Arengu- ja planeeringukomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  14. aprill kell 18

Koht: veebikeskkonnas Zoom

Päevakava:

 1. Ülevaade üldplaneeringu koostamisest ja detailplaneeringute menetlusest
  Ettekandja: APO planeeringuspetsialist Maarika Uprus
 2. Elva linnas Tartu mnt 31a kinnistu ja selle lähiümbruses oleva maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
  Ettekandja: abivallavanem Kertu Vuks
 3. Muud küsimused

 

Rahanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  14. aprill kell 18

Koht: veebikeskkonnas Zoom

Päevakava:

 1. Teedla külas vallale kuuluvate kinnistute Vana tänav ja Karja tee L1 vahetamine Tilga külas kinnistu Loosu tee L3 vastu
  Ettekandja: vallavanem Heiki Hansen
 2. Puhja alevik Reku tee 3 kinnistu enampakkumisel võõrandamine
  Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv
 3. Muud küsimused

 

Kultuurikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 15. aprill kell 16

Koht: veebikeskkonnas Zoom

Päevakava:

 

Ettevõtlus- ja turismikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 15. aprill kell 18

Koht: veebikeskkonnas Zoom

Päevakava:

 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 15. aprill kell 18

Koht: veebikeskkonnas Zoom

Päevakava:

 

Majanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: 

Päevakava: 

 

Veekogude komisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: 

Päevakava:

 

Spordikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: 

Päevakava: