Koosolekute ajad

 
Arengu- ja planeeringukomisjon / Ettevõtlus- ja turismikomisjon
Koosoleku aeg: 29.11.2018 kell 18.00
Koht: Volikogu saal, Vallamaja, Kesk tn 32, Elva linn
Päevakord:

1. Ülevaade menetluses detailplaneeringutest

2. Vallavalitsuse ülevaade (investeeringuprojektide elluviimine)

3. Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava eelnõu arutelu

4. Tartumaa Arengustrateegia 2040 eelnõu arutelu

5. Elutähtsa teenuse kirjeldus

6. Rannu aleviku kaugkütte piirkonna määramine ja loa andmine pikaajaliste kohustuste võtmiseks ja hanke korraldamiseks (Rannu kaugküte)

7. Külavanema statuut

8. Muud küsimused

 
Rahanduskomisjon

Koosoleku aeg: 29.11.2018 kell 18.00
Koht: vallavanema kabinet, Vallamaja, Kesk tn 32, Elva linn

Päevakord:

1. Vallavalitsuse ülevaade (investeeringuprojektide elluviimine)

2. Elva valla 2019. aasta eelarve

3. SA Puhja Valla Arendus kinnistute omandamine Elva valla poolt

4. Sihtasutus Puhja Valla Arendus lõpetamine

4. Loa andmine pikaajaliste kohustuste võtmiseks ja hanke korraldamiseks (Rannu kaugküte)

5. Muud küsimused

 

Majanduskomisjon

Aeg: 28.11.2018 kell 18.00

Koht: Volikogu saal, Vallamaja, Kesk tn 32, Elva linn

Päevakord:

1. Vallavalitsuse ülevaade (investeeringuprojektide elluviimine)

2. OÜ Makita Karjäärid 19.10.2018 taotluse ärakuulamine (Karijärve karjäär)

3. Arvamuse andmine Karijärve III geoloogilise uuringuloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta (OÜ Termestal)

4. Rannu aleviku kaugkütte piirkonna määramine ja loa andmine pikaajaliste kohustuste võtmiseks ja hanke korraldamiseks (Rannu kaugküte)

5. Elva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava eelnõu arutelu

6. Riigimaanteede kohalikele omavalitsustele üleandmise ettepaneku arutelu

7. Muud küsimused