Koosolekute ajad

Maaelu- ja turismikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 11. jaanuar 2022 kell 16

Koht: Elva vallavolikogu saal (Kesk 32, Elva)

Päevakava:

 

 

Haridus- ja noorsootöökomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 11. jaanuar 2022 kell 18

Koht: Elva vallavolikogu saal (Kesk 32, Elva)

Päevakava:

 

Kultuurikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 12. jaanuar 2022 kell 18

Koht: veebikeskkond ZOOM

Päevakava:

1. Elva valla 2022. aasta eelarve
2. Kultuurivaldkonna ettepanekute/murekohtade kaardistamine
3. Esimese poolaasta tööplaan
4. Jooksvad küsimused

 

Rahanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 13. jaanuar 2022 kell 16

Koht: veebikeskkond ZOOM

Päevakava:

 1. Teedla külas Uus 2 - 1 korteriomandi võõrandamine
 2. Kinnistu, Rannu alevik Ringtee tn 17, võõrandamine
 3. Vallapalu külas, Marjapuu kinnistu kasuks servituudi seadmine
 4. Elva valla 2022. aasta eelarve edastamine volikogule esimesele lugemisele

 

Majandus- ja keskkonnakomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 13. jaanuar 2022 kell 18

Koht: Elva vallavolikogu saal (Kesk 32, Elva)

Päevakava:

 1. 2022 Elva valla eelarve;
 2. Jõnni uuringuluba;
 3. Vallavara võõrandamine, Ringtee 17 Rannu;
 4. Vallapalu külas, Marjapuu kinnistu kasuks servituudi seadmine.

 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 13. jaanuar 2022 kell 18-19.30

Koht: Elva linnaraamatukogu kaminasaal (Tartu mnt.3)

Päevakava:

 1. Elva Valla 2022.a. eelarve esimene arutelu

 

Arengu- ja planeeringukomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 13. jaanuar 2022 kell 18

Koht: Elva kultuurimaja kohvik

Päevakava:

 1. Üldine ülevaade detailplaneeringutest ja arendusprojektidest
 2. Eelarve arutelu ja trendid 
 3. Elva Postipoiste maja tulevikuplaanid
 4. Elva Gümnaasiumi Puiestee tn hoone rekonstruktsiooni ja Elva Ujula arenduse hetkeseisud
 5. Kohalalgatatud küsimused

 

Spordikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 14. jaanuar 2022 kell 17

Koht: Elva vallavolikogu saal (Kesk 32, Elva) ja veebikeskkond ZOOM

Päevakava:

 1. Elva valla 2022 eelarve tutvustus
 2. Muud küsimused

 

Revisjonikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 18. jaanuar 2022 kell 16

Koht: Elva vallavolikogu saal (Kesk 32, Elva)

Päevakava:

 1. 2022 aasta revisjonikomisjoni tööplaani arutelu