Koosolekute ajad

Maaelu- ja turismikomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  06.12.2022 kell 18-19.30
Koht: Elva vallavolikogu saal
Päevakava:

1. Lumelükkamise hanke tulemused ja tegevus (Kristjan Vilu)
2. Turismiaasta 2022 kokkuvõte, tulem ja Elav Elva tegevus (Ivi Tigane)
3. Muud küsimused

 

Arengu- ja planeeringukomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  07.12.2022 kell 18
Koht: Elva vallavolikogu saal
Päevakava:

1. Tartumaa Arengustrateegia tutvustus (Kertu Vuks, kaasettekandja Sven Tobreluts)
2. Ülevaade planeeringutest (Kertu Vuks)
3. Reku sadama arendus ja mõju Elva vallale (Madis Ess)
4. Kohalalgatatud küsimused

 

Kultuurikomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  07.12.2022 kell 18
Koht: Elva Spordihoone
Päevakava:

1. Elva valla kultuuristrateegia ja tegevuste kava 2023-2030 (Liis Lehiste, Markus Toompere)
2. Tutvume Elva spordihoonega
3. Komisjoni 2023. aasta tööplaani arutelu
4. Tagasiside komisjonitööst lõppeval aastal ja jooksvad küsimused

 

Rahanduskomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  12.12.2022 kell 17.30
Koht: Elva vallavolikogu saal
Päevakava:

1. Elva valla 2023. aasta eelarve teine lugemine ja Elva valla 2023. aasta eelarve kinnitamine
Viit objektile: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=665130 (NB! Eelnõu juurde on lisatud ka esimesel lugemisel olnud dokumendid)
2. Laenu (arvelduskrediidi) võtmine
Viit objektile: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=664708

3. Elva valla 2022. aasta eelarve III lisaeelarve kinnitamine ja 2022. aasta eelarve muutmine
Viit objektile: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=665135

4. Sihtasutuse Elva Perekeskus tegevuse lõpetamine
Viit objektile: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=664601

5. Elva Vallavalitsuse hallatava asutuse sotsiaal- ja hariduse tugiteenuste keskuse Elva Perekeskus moodustamine
Viit objektile: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=664603

6. Hallatava asutuse Elva Perekeskuse põhimääruse kinnitamine
Viit objektile: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=664608

7. Kinnistute võõrandamine
Viit objektile: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=664712

8. Rämsi külas kinnistute otsustuskorras võõrandamine
Viit objektile: https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=664716