Koduteenus

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes
tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
Koduteenuse puhul abistatakse eakat või puudega isikut toimingutes, mida ta ei suuda sooritada ilma kõrvalabita, kuid mis on vajalikud harjumuspärases keskkonnas toime tulekuks.
 
Koduteenus on eelkõige:
1) teabe edastamine, abistamine asjaajamisel;
2) abistamine arstiabi korraldamisel ning ravimite ja abivahenditega varustamine;
3) toiduainete/majapidamistarvetega varustamine, toiduvalmistamine;
4) abistamine kodustes töödes, sh kütmine, küttematerjaliga ja veega varustamine, vajadusel reovee käitlemine;
5) abistamine enesehooldusel;
6) eluruumi koristamine Vabariigi Valitsuse määrusega sätestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud
normi ning teenuse saaja ja osutaja kokkulepitud ulatuses;
7) pesu pesemise korraldamine ja riiete korrastamine;
8) muud kokkulepitud tööd mis soodustavad kliendi iseseisvat toimetulekut.
 
Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus paberil täidetaval kujul või arvutis täidetaval kujul. Viimasel juhul tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

Taotlust on võimalik esitada Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes.  Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit.
 
Vastutaja:
Sotsiaalnõunik Eva Kuslap
Kontaktid: 517 0385; eva.kuslap@elva.ee
 

Koduteenuste hinnakiri:

  • toiduainete, esmatarbekaupade, ravimite ning abivahenditega varustamine 2€/kord;
  • kütmine, küttematerjaliga varustamine  2€/kord;
  • vee tuppa toomine ja olmejäätmete välja viimine 1€/kord;
  • abistamine enesehooldusel  2€/kord;
  • pesu pesemise korraldamine ja riiete korrastamine  1€/kord;
  • eluruumi koristamine 4€/kord;
  • muu sotsiaalabi korras kehtestatud koduteenuse osutamine  2€/tund.
 
Õigusaktid:
"Sotsiaalteenuste hinnakirja kehtestamine"  Elva Vallavalitsuse 09.01.2018 korraldus nr 2-3/267 

 

Hooldustöötajate kontaktid

hooldustöötaja (Elva linn) Cristel Mälgi 581 411 31
hooldustöötaja (Elva linn) Gerti Sööt 525 8173
hooldustöötaja (Elva linn, Konguta) Sirje Naur 586 508 95
hooldustöötaja (Rannu piirkond) Kaja Veber 588 360 80
hooldustöötaja (Puhja piirkond) Koidu Rajaste 522 2570
hooldustöötaja (Puhja piirkond) Veera Keeldoja 513 3245
hooldustöötaja (Rõngu piirkond) Andra Kongo 583 776 57
hooldustöötaja (Rõngu piirkond)  Erle Veber 552 3441
hooldustöötaja (Palupera piirkond) Marge Denisjuk 591 830 31