Koduteenus

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes
tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.
Koduteenuse puhul abistatakse eakat või puudega isikut toimingutes, mida ta ei suuda sooritada ilma kõrvalabita, kuid mis on vajalikud harjumuspärases keskkonnas toime tulekuks.
 
Koduteenus on eelkõige:
1) teabe edastamine, abistamine asjaajamisel;
2) abistamine arstiabi korraldamisel ning ravimite ja abivahenditega varustamine;
3) toiduainete/majapidamistarvetega varustamine, toiduvalmistamine;
4) abistamine kodustes töödes, sh kütmine, küttematerjaliga ja veega varustamine, vajadusel reovee käitlemine;
5) abistamine enesehooldusel;
6) eluruumi koristamine Vabariigi Valitsuse määrusega sätestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud
normi ning teenuse saaja ja osutaja kokkulepitud ulatuses;
7) pesu pesemise korraldamine ja riiete korrastamine;
8) muud kokkulepitud tööd mis soodustavad kliendi iseseisvat toimetulekut.
 
Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus paberil täidetaval kujul või arvutis täidetaval kujul. Viimasel juhul tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

Taotlust on võimalik esitada Elva, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes.  Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit.
 
Vastutaja:
Sotsiaalnõunik Eva Kuslap
Kontaktid: 517 0385; eva.kuslap@elva.ee
 

Koduteenuste hinnakiri:

  • toiduainete, esmatarbekaupade, ravimite ning abivahenditega varustamine 2€/kord;
  • kütmine, küttematerjaliga varustamine  2€/kord;
  • vee tuppa toomine ja olmejäätmete välja viimine 1€/kord;
  • abistamine enesehooldusel  2€/kord;
  • pesu pesemise korraldamine ja riiete korrastamine  1€/kord;
  • eluruumi koristamine 4€/kord;
  • muu sotsiaalabi korras kehtestatud koduteenuse osutamine  2€/tund.
 
Õigusaktid:
"Sotsiaalteenuste hinnakirja kehtestamine"  Elva Vallavalitsuse 09.01.2018 korraldus nr 2-3/267