3.05.21

Päästeameti projekt "Kodud tuleohutuks" 2021

Päästeamet koostöös kohalike omavalitsustega on käimas projekt muuta kodud tuleohutuks. 2019 kodunõustamise andmetel Eestis endiselt tuhandeid kodusid, mis on Päästeameti andmetel tuleohtlikud ning vajavad kindlustunnet, et neid ei ole nende murega üksi jäetud.  

Projekti sihtrühm: 

 • Toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul)
 • Lastega pered, eelkõige lasterikkad
 • Puuetega inimesed
 • Eakad, eelkõige üksi elavad eakad
 • Erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju vmt). 

Projekti raames tehtavateks töödeks on:

 • Olemasoleva küttekolde ja - seadme parandamine;
 • Vana küttekolde ja – seadme lammutamine ning uue ehitamine ja/või paigaldamine;
 • Korstnapühkimise teenus;
 • Vingugaasianduri paigaldamine;
 • Suitsuanduri paigaldamine;
 • Esmased tulekustutusvahendite (nt tuletekk ja tulekustuti) paigaldamine;
 • Elektrisüsteemi parandamine;
 • Elektriaudit;
 • Gaasiseadmete parandamine ja vahetamine;
 • Eksperthinnang;
 • Erilahendused (nt mittesüttiv voodipesu, temperatuuriandur, puuetega inimeste häiresüsteemid jmt);
 • Vajaduspõhine / muu (eeldab detailset vajaduse kirjeldus).

Rohkem infot päästeameti kodulehelt: https://kodutuleohutuks.ee/koostooprojektid/kodud-tuleohutuks-2021/

Taotlusvoor on avatud 3.01.2021–28.02.2021. Taotluse esitamiseks tuleb pöörduda oma piirkonna sotsiaaltööspetsialisti poole. Kontaktid leiad siit: https://www.elva.ee/ametnikud

Elva vallavalitsuse kontaktisikuks on ennetustööspetsialist Kertu Kattai.

Kontaktid: 5301 9106, kertu.kattai@elva.ee.