Kentsi paisjärve taastamise projekt

Projekti eesmärgiks on Kentsi paisjärve taastamine. Järve äärde on planeeritud kaks ujumiskohta liivarannaga. Ujumiskohtade juurde rajatakse kruustäitega parkimiskohad. Liikumispuuetega inimeste juurdepääsu hõlbustamiseks paigaldatakse hooajalised laudteed. 

Lisainfo: Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks kertu.vuks@elva.ee