Kentsi paisjärve taastamise projekt

Projekti eesmärk on Kentsi paisjärve taastamine, millega luuakse Elva vallas ja kogu Tartumaal unikaalne puhkepiirkond ning turismisihtkoht. Projekti teeb eriliseks see, et suhteliselt väikesele maa-alale kontsentreeritakse väga mitmekesised vaba aja veetmise võimalused erinevatele sihtgruppidele ja huvilistele (discgolf, kalastus, seiklusrajad, wakepark, veepealne seikluspark, ujumiskohad, palliplatsid, loodusmatkad, vabaõhuüritused) ning projekti tulemusena tekiks aastaringselt kasutatav puhkepiirkond.


Kentsi paisjärve taastamise projekti raames: 

  • puhastatakse paisjärv (ca 45 ha) - puhastustööde käigus kaevatakse välja sete, järv kujundatakse, pais rekonstrueeritakse ning järv paisutatakse.
  • rajatakse külastajate jaoks vajalik infra (parklad, kommunikatsioonid)
  • remonditakse paisuregulaator
  • paigaldatakse puhkealade inventar
  • rajatakse kalastuspurded, ujumis- ja paadisild 


Projekti elluviimist rahastatakse:

  • Elva vallavalitsus 650 000 € (I-II etapp)
  • TAS suurprojektid toetussumma 132 192 €
  • MATA toetussumma 210 667 €


Projekti I etapp viidi ellu MATA toetuse abil. Selle käigus toimusid järve puhastustööd, kaevati välja sete (45 ha) ja järv kujundati.

Projekti II etapp viidi ellu LEADER toetuse abil läbi Tartumaa Arendusseltsi suurprojektide toetusvooru (projekt Kentsi paisjärve taastamine ja puhkeala arendamine) koostöös sihtasutusega Elva Kultuur ja Sport. II etapi tegevuste raames rajati külastajate tarbeks parkla ning puhkepiirkonna teenindusala koos vajalike kommunikatsioonidega (vesi, kanalisatsioon, elektriühendused), remonditi järve paisutav paisuregulaator ja paigaldati puhkealadele vajalik statsionaarne inventar (prügikastid, pingid, riietuskabiinid ja stendid). Lisaks rajati puhkealadele kalastuspurded ning ujumis- ja paadisild rannaalale. II etapi raames kasutati toetust summas 132 192€, kogumaksumus oli  264 385 eurot.

 

Projekti seletuskirja ja joonistega saab tutvuda siin: 


Riigihanke dokumendid kaevetööde teostamiseks on leitavad siit, tehniline kirjeldus siit. Järelevalve seletuskiri loodavate saarte kohta on leitav siit ja joonised siit.

 

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee