Kentsi paisjärve taastamise projekt

Projekti eesmärgiks on Kentsi paisjärve taastamine, millega luuakse Elva vallas ja kogu Tartumaal unikaalne puhkepiirkond ning turismisihtkoht.

Projekti teeb eriliseks see, et suhteliselt väikesele maa-alale kontsentreeritakse väga mitmekesised vaba aja veetmise võimalused erinevatele sihtgruppidele ja huvilistele (discgolf, kalastus, seiklusrajad, wakepark, veepealne seikluspark, ujumiskohad, palliplatsid, loodusmatkad, vabaõhuüritused) ning projekti tulemusena tekiks aastaringselt kasutatav puhkepiirkond. 

Kentsi paisjärve taastamise projekti raames: 

  • puhastatakse paisjärv (ca 45 ha). Puhastustööde käigus kaevatakse välja sete, järv kujundatakse, pais rekonstrueeritakse ning järv paisutatakse.
  • rajatakse külastajate jaoks vajalik infra (parklad, kommunikatsioonid)
  • remonditakse paisuregulaator
  • paigaldatakse puhkealade inventar
  • rajatakse kalastuspurded, ujumis- ja paadisild 

Projekti elluviimist rahastatakse:

  • Elva vallavalitsus  650 000€ (I-II etapp)
  • Toetusmeetmed:
  •  TAS suurprojektid toetussumma 150 064,77 €;
  •  MATA toetussumma 210 667€

 

Projekti seletuskirja ja joonistega saad tutvuda siin: 

Riigihanke dokumendid kaevetööde teostamiseks leiad siit, tehnilise kirjelduse siit.  Järelevalve seletuskiri loodavate saarte kohta leiad siit ja joonised siit.

 

 

Lisainfo: 

Kentsi paisjärve arendamise projekt-  Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee)