Kantselei

Salle Ritso

Salle Ritso
vallasekretär

Tel:  730 9893
E-post:  salle.ritso@elva.ee
Vastuvõtt:  etteregistreerimisel
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: valla õigusaktide ettevalmistuse ja muu õigusloome alase töö koordineerimine ning vallavalitsuse kantselei töö juhtimine

Haridus: kõrgharidus, õigusteadus (MA)

Ametijuhend

 

Margit Kiin

Margit Kiin
õigusnõunik

Tel: 730 9885
E-post: margit.kiin@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: haldusõigus, andmekaitse

Haridus: kõrgharidus, õigusteadus (MA)

Ametijuhend

 

Kaisa-Karoliina Kokk

Kaisa-Karoliina Kokk
õigusnõunik

Tel: 730 9881, 508 4159

E-post: kaisa.kokk@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
Valdkonnad: tööõigus ja avalik teenistus, andmekaitse, sünni registreerimine

Haridus: kõrgharidus, õigusteadus (MA)
Ametijuhend

 

Terje Raadom
registripidaja

Tel: 7 309 886; 511 0278
E-post:  terje.raadom@elva.ee
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: rahvastikuregistri pidamine, elukohatoimingud, dokumendihaldus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Haridus: kõrgharidus, maastikukaitse ja -hooldus (MA)

Ametijuhend

 

Triinu Paas
infospetsialist

Tel: 730 9882; 5860 0909
E-post:  triinu.paas@elva.ee
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: kodanike esmane nõustamine ja juhendamine, infolehe toimetamine.
Haridus: kutsekeskharidus, arvutiteenindus

Ametijuhend

 

Merilyn Säde

Merilyn Säde
kommunikatsioonijuht

Tel: 5915 1120
E-post: merilyn.sade@elva.ee
Valdkonnad:  sise- ja väliskommunikatsioon, meediasuhted

Hariduskõrgharidus, ajakirjandus (MA)

Ametijuhend