30.05.23

Elva jalgratta õpperaja projekteerimine ning ehitamine

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Elva linna jalgratta õpperaja projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Hanke eesmärk on Elva Spordihoone tagusele platsile jalgratta õpperaja projekteerimine ning ehitamine. Geodeetiline alusplaan on leitav lisas 1.

Jalgratta õpperada on planeeritud kasutamiseks noortele, kes saavad erinevaid liiklussituatsioone matkival rajal harjutada jalgrattaga sõitmist ning liikluses ette tulevaid situatsioone turvaliselt ning ohutult. Jalgrattarada peab olema lahendatud põnevate detailidega, mis annavad õpilastele võimaluse harjutada tasakaalu ja tähelepanu. Raja erinevad detailid peavad matkima tänavatel ja liikluses ettetulevaid olukordi. Rada peab olema jõukohane lastele ka iseseisvaks kasutamiseks. Täpsemad nõuded ning tingimused on leitavad pakkumuskutsest.

Objekti asukoht: Tartu mnt 3/1, Elva linn, Elva vald (KÜ: 17007:001:0049)

Hanke eeldatav maksumus: kuni 14 880 eurot (koos km) .

Hinnapakkumise väljavalimise alus: pakkumuste hindamise kriteeriumiks on võimalikult mitmekülgseid võimalusi pakkuv rada, mis peab olema terviklikult ja loogiliselt lahendatud.

Objekti valmimise kuupäev: 18.08.2023 (sh. teostusmõõdistuse ja kasutusloa esitamine).  Vahetähtajad ning muud kohustused on leitavad Lisa 2 hanke lepinguprojektist.

Pakkumused palume esitada e-aadressile monika.oigus@elva.ee hiljemalt 9. juuniks kell 15.00

Lisadokumendid:

Lisa 1 geodeetiline alusplaan

Lisa 2 hankeleping

Lisa 3 pakkumuskutse

 

Lisainfo: 
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist  
sten.saarekivi@elva.ee