30.09.22

Elva Linnaraamatukogu toolid

Elva Vallavalitsus/Elva Linnaraamatukogu  ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Elva Linnaraamatukogule kaminasaali 50 tooli ostmiseks (lisaks toolide virnastamise käru) vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Kauba annab Pakkuja Hankijale üle hiljemalt 31.10.2022.
Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel lähtuvalt pakkumuse maksumuse tabelist.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 10.10.2022 kell 10.00.
Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: monika.oigus@elva.ee
Lisainfo ja küsimused: Elva Linnaraamatukogu juhataja Imbi Härson, tel: 5300 2054 või e-post: imbi.harson@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus on leitav SIIT
Pakkumuse maksumuse tabel asub
SIIN

SA Elva Kultuur ja Sport korraldab läbirääkimistega konkursi äriruumide (Elva, Pargi tn 2 ja Pargi tn 2a) rendile andmiseks.

Nimetus: Elva jaamahoone äriruumide rentimine
Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht: 17. oktoober kell 10, e-aadressile ivi.tigane@elva.ee
Hankija ja vastutav isik: SA Elva Kultuur ja Sport, reg.kood 90013420, asukoht Kesk 30, Elva 61507, juhatuse liige Ivi Tigane, telefon 5528870, e-post: ivi.tigane@elva.ee

Nõuded pakkujale: pakkujal puudub maksuvõlg läbirääkimistega pakkumise kuulutuse avaldamise seisuga. Pakkuja ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel või tema äritegevus ei või olla peatatud, (muud nõuded täpsustatud LISA 1).

Hinnapakkumine peab sisaldama: juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht ja aadress. Kavandatavate teenuste ideekontseptsioon ja selgitus. Sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumuse hind, kui need ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud hind. Kinnitust, et pakkumus on jõus 90 päeva, esitamise tähtpäevast arvates, (muud nõuded täpsustud LISA 1).

Hinnapakkumise väljavalimise alus: ideekontseptsioon (osakaal 60%) ja parim pakutud ruutmeetri hind (osakaal 40%).

Ruutmeetri alghind: 2 €/m2

Tingimused ja kord

Fotod:
Pargi 2 kohvikuruumid
Pargi 2a kiosk

Ruumiplaanid ja asukoha plaanid:
Lisa 1 Pargi 2 ja Pargi 2a paiknemine
Lisa 2 Pargi 2 äripinna (toitlustuskoht) ruumiplaan