Arbi järve rannakabiini ehitus

Elva Vallavalitsus ootab pakkumisi Elva Arbi järve äärde rannakabiini ehituseks ja paigaldamiseks.

Objekti valmimise aeg on hiljemalt 01.08.2022.

Pakkumusse lisada ka eskiisjoonis lahendusest.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Hanke tehniline kirjeldus on leitav SIIT

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt 17.06.2022 kell 12:00.

Täiendavate küsimuste puhul palume ühendust võtta heakorraspetsialist Sten Saarekivi tel 58861600; e-post sten.saarekivi@elva.ee

Nõudetranspordi teenuse pakkumine Elva vallas

Elva vallavalitsus on koostöös Modern Mobilityga kavandamas nõudluspõhise transpordi pilootprojekti. Nõudeliini ehk tellitava sõiduki eesmärk on aidata mugavamalt liigelda hajaasustusega piirkondade vahel. Projekti elluviimiseks soovime leida teenusepakkujat (vedajat), kes pakuks pilootprojektiks vajalikku sõidu- ja dispetserteenust. Pilootperiood kestab 22.08.2022-31.12.2022.

Pakkumiskutsega on võimalik tutvuda SIIN.

Pakkumused esitada hiljemalt 30.juunil 2022 e-posti aadressile elva@elva.ee .

Küsimuste korral palume ühendust võtta abivallavanem Kertu Vuksiga tel 5813 7086 / kertu.vuks@elva.ee