Hinnapakkumuse kutse korteri kap.remonttöödele Puhjas

21.09.21

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust Puhja alevikus, Nooruse tn 10-2 1-toalise korteri kap.remonttöödele. Lisatud asendiplaanil toodud krt.-s on vajalik teostada alljärgnevas tabelis toodud tööd. Korteris on vahetatud aknad ja paigaldatud uus keskküttetorustik ning radiaatorid. Ülejäänud vajab kõik remonti nii, et elanik saaks mööbli, tehnika (külmkapp, pesumasin jm) sisse tuua, kõik ühendada ja töötaks, end pesta ja kasutada tualetti. Töö teostamise aeg: oktoober-november 2021.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile terje.korss@elva.ee hiljemalt 27.09.2021.a. kell 10.00. Kui on soov korterit näha, lepi kokku aeg, kirjutades samale e-postile.

Pakkumus esitada vastavalt töödemahtude tabelile. Tööd tellitakse edukalt (soodsaim) koguhinna (käibemaksuta pakkumus) pakkujalt. 
 
Tellija jätab endale võimaluse vajadusel mõnest tööst loobuda.

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna vallavaraspetsialist Terje Korss, terje.korss@elva.ee, tel. 53020888.

 

Toimetaja: TERJE KORSS

Endise Rõngu valla territooriumil teostatud geodeetiliste tööde andmestiku liidestamiseks Elva Geoarhiiviga

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust Endise Rõngu valla territooriumil teostatud geodeetiliste tööde andmestiku liidestamiseks Elva Geoarhiiviga.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-aadressile kullo.laos@elva.ee hiljemalt 17.09.2021 kell 12.

Pakkumuskutse leiab SIIT.

Kaevetööd Puhja alevikus

Elva Vallavalitsus kuulutab välja hanke Kaevetööd Puhja alevikus"

Objektide loetelu ja nõuded on kirjeldatud SIIN

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 14. september 2021. a kell 08.00 e-postiga aadressil: elva@elva.ee märksõnaga Kaevetööd Puhja alevikus"

Küsimuste korral palun kontakteeruda telefonil 58861600 või saata e-posti aadressile sten.saarekivi@elva.ee

Supelranna ja Ujula tn vahelise lõigu sõidutee ehitus

Tulenevalt Tartumaa Tervisekeskuse ehituse laienemisega on keskusel kohustus välja ehitada täiendavad parkimiskohad vahetult Elva haigla läheduses Supelranna ja Ujula tn vahelisel lõigul. Elva Vallavalitsusel on kavas rekonstrueerida Supelranna tänav ja 2022 aastal. Supelranna ja Ujula tn vahel on suur maapinna kõrguste vahe ning rajatavad autode parkimiskohad jääksid olemasoleva tänava suhtes kõrgemaks ning sademeveed kahjustaksid parkla ja teekatendite aluseid. Seetõttu on mõistlik välja ehitada Supelranna tänava nö. Põik pikkusega ca 85m. Töö eeldatavad mahud on toodud tehnilises kirjelduses.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada vastavalt tehnilise kirjelduse mahutabelile e-posti aadressile hegri.narusk@elva.ee hiljemalt 10.09.2021 kell 13:00ks.

Lisainfo korral pöörduda vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk poole – tel: 5129072, hegri.narusk@elva.ee.

 

TEHNILINE KIRJELDUS

 

Projekt: SUPELRANNA TÄNAVA REKONSTRUEERIMISE EHITUSPROJEKT

Noorma küla Kooli sotsiaalelamu kuuri ehitustöö

Elva Vallavalitsus tellijana ootab hinnapakkumusi Noorma külas, Kooli sotsiaalelamu kuuri ehitustöödele (ehitusalune pind 49,6m²). Hankelepingu sõlmimisest kuni kasutusteatise esitamiseni anname 1,5 kuud (orienteeruvalt septembri keskelt oktoobri lõpuni). Kasutusteatis, sh teostusjoonis (geodeetiline alusplaan tellijalt) tuleb EHRi esitada ehitajal.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile terje.korss@elva.ee hiljemalt 6.09.2021.a. kell 10.00.

 

Elva Vallavalitsus andis välja ehitusteatise nr 2111201/28856. Pakkuja koostab ehitusmaksumuse Arteo OÜ koostatud arhitektuurse eelprojekti (Töö nr 21-02, projekt sõnas + joonised) alusel. Täpsustus: tabalukke soetama ei pea, piisab aasadest, luku soetab hilisem boksi kasutaja; kuuri laudis - vertikaalne, distantsliistul, 120mm ja mõlemalt poolt värvitud.

Töö tellitakse edukalt (soodsaim) koguhinna (käibemaksuta pakkumus) pakkujalt.

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna vallavaraspetsialist Terje Korss, terje.korss@elva.ee, tel. 53020888.

Seadmete hankimine üldhariduskoolidele

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist kaasava hariduse rakendamise projekti raames seadmete soetamiseks Elva valla koolidele.

Pakkumusi ootame vastavalt lisatud pakkumuskutsele, mis asub SIIN.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile auli.maesalu@elva.ee hiljemalt 31.08 kell 16.30.

Lisainfo korral pöörduda haridusspetsialisti Auli Mäesalu poole – tel: 58864201, auli.maesalu@elva.ee.

 

Puhja seltsimaja remonttööd

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Elva vallas Puhja, Viljandi tee 24 asuva Puhja seltsimaja siseruumide remonttööde teostamiseks ja hoone vastavusse viimiseks tuleohutusnõuetele vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele ja Päästeameti ettekirjutusele. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Tööde teostamise tähtaeg on neli (4) kuud arvates töövõtulepingu sõlmimisest.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 23.08.2021 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili teel aadressil elva@elva.ee

Lisainfo: abivallavanem Mikk Järv tel: 51 70 306 ; e-mail mikk.jarv@elva.ee

Lisadokumendid:

Tehniline kirjeldus

Väljavõte Päästeameti ettekirjutusest

Sõiduauto ost

Elva Vallavalitsus kutsub osalema hankel „Sõiduauto ost".

Seoses Elva Vallavalitsuse vallamajanduse osakonna sõiduauto kasutusrendi lõppemisega 15.10.2021 on vajalik ametikohustuste täitmiseks soetada uus sõiduauto. Hankija on hanke tehnilises kirjelduses toonud välja sõiduki vajalikud tehnilised näitajad ja tingimused miinimumnõuetena, mille täitmise peab pakkuja tagama. Kui pakkuja pakub miinimumnõuetest paremaid näitajaid, peab ta need välja tooma oma pakkumuses.

 

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile hegri.narusk@elva.ee hiljemalt 10.09.2021 kell 12:00ks.

Lisainfo korral pöörduda vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk poole – tel: 5129072, hegri.narusk@elva.ee.

 

TEHNILINE KIRJELDUS