Elva valla kaasamise hea tava ootab ettepanekuid

Elva vallavalitsuse meeskond on koostamas kaasamise head tava, mille eesmärk on kaasamispraktika sõnastamine ja kokkulepitud hea tava järgimine. Ootame heale tavale tagasisidet 6. juunini.

Tegemist on dokumendiga, millest lähtuvad igapäevatöös valla ametnikud ja teenistujad. 

Kaasamise hea tava koondab infot kaasamise üldiste põhimõtete kohta Elva vallas, selgitab lahti näiteks kogukondade kaasamise, kaasava eelarve ja eelarve koostamise protsessidega seonduva ning selgitab ruumilise planeerimisega seotud kaasamistegevusi. 

Kõik ettepanekud kaasamise hea tava täiendamiseks on väga oodatud! Ettepanekute esitamise tähtaeg on 6. juuni ning ettepanekuid saab esitada Elva valla e-teenuste keskkonna Spoku kaudu, SIIN

Tutvu dokumendiga SIIN.

 

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086