Pakkumuskutse „Käärdi metsapargi hoolduskava elluviimise I etapp“

Pakkumuskutse „Käärdi metsapargi hoolduskava elluviimise I etapp"

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi projekti nr 15922 „Elva Käärdi metsapargi hoolduskava elluviimise I etapp" elluviimisel, mida kaasrahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK). Käärdi metsapargi projektala ja täpsustused on toodud pakkumuskutses. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 10.12.2019 kell 12.00. Pakkumine tuleks saata aadressile elva@elva.ee.

Küsimuste korral pöörduda Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadom poole telefonil 730 9898; 5305 2500 või e-posti teel terje.raadom@elva.ee.

Pakkumuskutse

Käärdi metsapargi hoolduskava aastateks 2015-2024