Elva Vallavolikogu istung

NB! Volikogu istungeid saab jälgida veebis:
VOLIS-keskkonnas: VOLIS-veebileht
 
ELVA VALLAVOLIKOGU ISTUNGITE AJAKAVA:

17.06.2019

 

Elva Vallavolikogu istung

Istungi kuupäev:  20. mai 2019

Istungi kellaaeg: 16.00

Toimumise koht: Elva vallamaja, I korrus, volikogu saal, Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald

Päevakorra projekt: 

  1. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja: vallavanem Toomas Järveoja

  1. Hädaolukorra seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Ettekandja: vallavanem Toomas Järveoja

  1. Elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise kord

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

  1. Kinnisasja võõrandamine otsustuskorras

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

  1. Laenu võtmine

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

  1. Rannu alevikus soojusenergia tootmine ja valla hoonetele soojusenergia ostmine

Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv

  1. Elva Muusikakooli põhimäärus

Ettekandja: abivallavanem Marika Saar

  1. Ülevaated volikogu komisjonide tööst

Ettekandjad: komisjonide esimehed

  1. Informatsioon ja sõnavõtud

 

Eelnõud on kättesaadavad dokumendiregistrist