Elva vallavolikogu istung

Istungi kuupäev: 6. veebruar 2023 
Istungi alguse kellaaeg: 16.00
Toimumise koht: vallavolikogu saalis (Elva, Kesk 32)
 
Päevakorra projekt:
 1. Elva valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
  Ettekandja: vallasekretär Salle Ritso
 2. Elva Vallavolikogu 13.06.2022 määruse nr 9 "Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määrakehtestamine" muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 3. Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määruse nr 6 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas" muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
 4. Rahvakohtunikukandidaatide valimine
  Ettekandja: volikogu esimees Sulev Kuus
 5. Elva valla aukodaniku nimetuse määramine
  Ettekandja: volikogu esimees Sulev Kuus
 6. Teenetemärgi Elva Täht laureaatide kinnitamine
  Ettekandja: volikogu esimees Sulev Kuus
 7. Elva valla Aasta Tegu ja Aasta Tegija valimine
  Ettekandja: volikogu esimees Sulev Kuus
 8. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
  Ettekandja: volikogu esimees Sulev Kuus
 9. Komisjonide töö ülevaade
  Komisjonide esimehed
 10. Vallavalitsuse informatsioon
  Ettekandja: vallavanem Priit Värv
 11. Arupärimistele vastamine
  Ettekandja: vallavalitsuse liikmed
 12. Muud küsimused
 

Eelnõud ja materjalid.

Istungi otseülekannet saab jälgida SIIN.

 

Elva vallavolikogu istungite ajakava

 

Elva vallavolikogu 2023. aasta istungite ajakava

 

Istung nr 16 16.01.2023 erakorraline istung istungi ülekanne protokoll eelnõud kokkuvõte
Istung nr 15 19.12.2022 istungi ülekanne protokoll eelnõud kokkuvõte
Istung nr 14 07.11.2022 istungi ülekanne protokoll eelnõud  kokkuvõte
Istung nr 13 17.10.2022 erakorraline istung istungi ülekanne protokoll eelnõud  -
Istung nr 12 26.09.2022 istungi ülekanne protokoll eelnõud kokkuvõte
Istung nr 11 22.08.2022 istungi ülekanne protokoll eelnõud kokkuvõte
Istung nr 10 13.06.2022 istungi ülekanne protokoll eelnõud kokkuvõte
Istung nr 9 23.05.2022 istungi ülekanne protokoll eelnõud kokkuvõte
Istung nr 8 25.04.2022 istungi ülekanne protokoll eelnõud kokkuvõte
Isrung nr 7 28.03.2022 istungi ülekanne protokoll eelnõud kokkuvõte
Istung nr 6 18.02.2022 istungi ülekanne protokoll eelnõud kokkuvõte
Istung nr 5 24.01.2022 istungi ülekanne protokoll eelnõud  -
Istung nr 4 13.12.2021 istungi ülekanne protokoll eelnõud

-

Istung nr 3 29.11.2021 istungi ülekanne protokoll eelnõud -
Istung nr 2 22.11.2021 istungi ülekanne protokoll eelnõud -
Istung nr 1 15.11.2021 istungi ülekanne protokoll eelnõud -

 

Volikogu õigusaktid

Volikogu otsused on leitavad SIIT.

Volikogu määrused on leitavad SIIT ning Riigi Teataja ametlikul kodulehel.