Elva vallavolikogu istung

Istungi kuupäev:
Istungi alguse kellaaeg: 
Toimumise koht:
Päevakorra projekt:

 

Eelnõud ja materjalid 

 
NB! Volikogu istungeid saab jälgida veebis:
 

 

Elva vallavolikogu istungite ajakava

Istungite protokollid

Volikogu istungid protokollitakse vastavalt Elva valla põhimäärusele ja protokollid on avalikult kättesaadavad Elva valla veebilehel ja dokumendiregistris.

Elva vallavolikogu I koosseisu istungite protokollid

Istungitest osavõtt

Osavõtt volikogu istungitest leitav SIIT

Õigusaktide eelnõud

Volikogu eelnõud 

 

Volikogu istungite eelnõud leiate dokumendiregistrist, esilehel on eraldi sakk "Eelnõud ja päevakorrad", edasi valida teid huvitava istungi kuupäev, mille alt avanevad eelnõud.

Link: Volikogu eelnõud dokumendiregistris

Volikogu õigusaktid

Volikogu otsused on saadaval Elva valla dokumendiregistris.

Volikogu määrused on saadaval Riigi Teataja ametlikul kodulehel