Elva Vallavolikogu istung

NB! Volikogu istungeid saab jälgida veebis:
VOLIS-keskkonnas: VOLIS-veebileht
 
ELVA VALLAVOLIKOGU ISTUNGITE AJAKAVA:

25.02.2019
25.03.2019
22.04.2019
20.05.2019
17.06.2019

 

Elva Vallavolikogu istung

Istungi kuupäev:  25. veebruar 2019

Istungi kellaaeg: 16.00

Toimumise koht: Elva vallamaja, I korrus, volikogu saal, Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald

Päevakorra projekt:

 1. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja: vallavanem Toomas Järveoja

 1. Palupera Põhikooli põhimäärus

Ettekandja: abivallavanem Marika Saar

 1. Konguta Kooli põhimäärus

Ettekandja: abivallavanem Marika Saar

 1. Rannu Kooli põhimäärus

Ettekandja: abivallavanem Marika Saar

 1. Puhja Kooli põhimäärus

Ettekandja: abivallavanem Marika Saar

 1. Rõngu Keskkooli põhimäärus

Ettekandja: abivallavanem Marika Saar

 1. Elva Gümnaasiumi põhimäärus

Ettekandja: abivallavanem Marika Saar

 1. Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määruse nr 1-2/6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Marika Saar

 1. Elva Vallavolikogu otsuse 5.11.2018 nr 1-3/88 „Hellenurme külaraamatukogu tegevuse ümberkorraldamine" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: volikogu liige Vahur Jaakma

 1. Raieloa andmise tingimused ja kord Elva vallas

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

 1. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

 1. Kinnistu võõrandamine

Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen

 1. Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv

 1. Elva Vallavolikogu 10.12.2018 määruse nr 1-2/64 „Rannu aleviku kaugküttepiirkonna määramine" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv

 1. Informatsioon ja sõnavõtud

Eelnõud ja nende lisamaterjalid on kättesaadavad dokumendiregistrist