Elva Vallavolikogu istung

NB! Volikogu istungeid saab jälgida veebis:
VOLIS-keskkonnas: VOLIS-veebileht
 
ELVA VALLAVOLIKOGU ISTUNGITE AJAKAVA:

20.05.2019
17.06.2019

 

Elva Vallavolikogu istung

Istungi kuupäev:  22. aprill 2019

Istungi kellaaeg: 16.00

Toimumise koht: Elva vallamaja, I korrus, volikogu saal, Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald

Päevakorra projekt: 

1. Vallavalitsuse informatsioon
Ettekandja: vallavanem Toomas Järveoja
2. Rannu alevikus Järve tee 1 kinnistu Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: abivallavanem Mikk Järv
3. Kinnisasja omandamine
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
4. Mälgi biotiigi maaüksuse tasuta võõrandamine AS-le Emajõe Veevärk
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
5. Korteriühistule autoparkla ja jäätmemaja ehitamise toetuse andmise kord
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
6. Arvamuse andmine Ruusamäe II mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja tehtavate otsuste eelnõude kohta
Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
7. Andmekogude asutamise ja pidamisega seotud ülesannete delegeerimine
Ettekandja: vallavanem Toomas Järveoja
8. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Ettekandja: vallasekretär Salle Ritso
9. Haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: volikogu esimees Maano Koemets
10. Ühinemislepingu muutmise algatamine
Ettekandja: volikogu esimees Maano Koemets
11. Informatsioon ja sõnavõtud
 
Eelnõud ja lisamaterjalid on kättesaadavad dokumendiregistrist.