Elva valla leht on Elva Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Elva valla elanikele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevusest ning kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.

Elva valla leht ilmub üldjuhul kaks korda kuus (v.a jaanuar ja suvekuud), kui pole teavitatud teisiti.

 

Kaastööde avaldamiseks palume kaastöö kirjutamise soovist eelnevalt teavitada ja materjalid saata hiljemalt etteantud kuupäevaks e-aadressile: infoleht@elva.ee.

 

Elva valla lehe kojukande eest vastutavad Omniva (valla piirkond) ja ExpressPost (Elva linna piirkond) ning leht tuleb kõikidesse Elva valla postkastidesse kanda kahe tööpäeva jooksul alates selle ilmumisest. Kui leht ei ole jõudnud teieni õigel ajal, siis palume sellest teavitada Elva vallavalitsust aadressil infoleht@elva.ee.

Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. 

Elva valla lehe tasulise reklaami avaldamise põhimõtted ja hinnakirja leiate SIIT.

 

Nimi

Ametinimetus 

Telefon              

E-post

Triinu Paas infospetsialist

730 9882; 5662 9554

triinu.paas@elva.ee

 

Tiraaž: 6550
Küljendaja: Küpress OÜ
Trükk: AS Printall
Kanne: Omniva / Expresspost

 

Elva valla lehe ilmumisgraafik 2022:

Jaanuar

24.01.2022 Elva valla leht nr 105

Veebruar

07.02.2022 Elva valla leht nr 106

21.02.2022 Elva valla leht nr 107

Märts

07.03.2022 Elva valla leht nr 108

21.03.2022 Elva valla leht nr 109

Aprill

11.04.2022 Elva valla leht nr 110

25.04.2022 Elva valla leht nr 111

Mai

09.05.2022 Elva valla leht nr 112

23.05.2022 Elva valla leht nr 113

Juuni

13.06.2022 Elva valla leht nr 114

Juuli

18.07.2022 Elva valla leht nr 115

August

15.08.2022 Elva valla leht nr 116

September

12.09.2022 Elva valla leht nr 117

26.09.2022 Elva valla leht nr 118

Oktoober

10.10.2022 Elva valla leht nr 119

24.10.2022 Elva valla leht nr 120

November

07.11.2022 Elva valla leht nr 121

21.11.2022 Elva valla leht nr 122

Detsember

05.12.2022 Elva valla leht nr 123 – Kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 21. november kell 15, materjalid hiljemalt 23. november kell 15

19.12.2022 Elva valla leht nr 124 – Kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 05. detsember kell 15, materjalid hiljemalt 07. detsember kell 15