Elva valla leht on Elva Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Elva valla elanikele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevusest ning kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.

Elva valla leht ilmub üldjuhul kaks korda kuus, iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval, kui pole teavitatud teisiti.

Kaastööde avaldamiseks palume kaastöö kirjutamise soovist eelnevalt teavitada ja materjalid saata hiljemalt etteantud kuupäevaks e-aadressile: infoleht@elva.ee.

Elva valla lehe kojukande eest vastutavad Omniva ja ExpressPost ning leht tuleb kõikidesse Elva valla postkastidesse kanda kahe tööpäeva jooksul alates selle ilmumisest. Kui leht ei ole jõudnud teieni õigel ajal, siis palume sellest teavitada Elva vallavalitsust aadressil infoleht@elva.ee.

Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. 

Elva valla lehe tasulise reklaami avaldamise põhimõtted ja hinnakirja leiate SIIT.

Nimi

Ametinimetus 

Telefon              

E-post

Triinu Paas infospetsialist

730 9882
5860 0909

triinu.paas@elva.ee

Merilyn Säde

kommunikatsioonijuht

5915 1120

merilyn.sade@elva.ee

 

Tiraaž: 6550
Küljendaja: Taivo Org
Trükk: AS Printall
Kanne: Omniva / Expresspost

 

Elva valla lehe ilmumisgraafik 2021:

Jaanuar
18.01.2021 Elva valla leht nr 86

Veebruar

08.02.2021 Elva valla leht nr 87

22.02.2021 Elva valla leht nr 88

Märts

08.03.2021 Elva valla leht nr 89

22.03.2021 Elva valla leht nr 90

Aprill

12.04.2021 Elva valla leht nr 91
26.04.2021 Elva valla leht nr 92 

Mai

10.05.2021 Elva valla leht nr 93

24.05.2021 Elva valla leht nr 94

Juuni

14.06.2021 Elva valla leht nr 95

Juuli

19.07.2021 Elva valla leht nr 96

August

16.08.2021 Elva valla leht nr 97

September

13.09.2021 Elva valla leht nr 98

27.09.2021 Elva valla leht nr 99

Oktoober

11.10.2021 Elva valla leht nr 100
25.10.2021 Elva valla leht nr 101

November
08.11.2021 Elva valla leht nr 102 – kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 25. oktoober kell 15, materjalid hiljemalt 28. oktoober kell 15
22.11.2021 Elva valla leht nr 103 – kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 08. november kell 15, materjalid hiljemalt 11. november kell 15

Detsember

06.12.2021 Elva valla leht nr 104 – kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 22. november kell 15, materjalid hiljemalt 25. november kell 15
20.12.2021 Elva valla leht nr 105 – kaastööde ja reklaami avaldamise soovid hiljemalt 06. detsember kell 15, materjalid hiljemalt 09. detsemberkell 15