Pakkumuskutse: Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi ohtlike jäätmete kogumisringile vastavalt juurde lisatud lepingu tingimustele ja pakkumuse vormile.

Pakkumised esitada hiljemalt 02.10.2019 kell 14:00 e-postile elva@elva.ee, märksõnaga "Ohtlike jäätmete kogumisring".

Töövõtja kohustus on korraldada 27. oktoobril 2019 ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumisringi Elva valla territooriumil. Kogumisringi peatused ja kellajad leiate lepingu tingimustest.

Kogumisringi käigus võivad elanikud jäätmeid üle anda vahetult kogumisauto peatumise ajal. Töövõtja kohustuseks on käidelda nõuetekohaselt kogumisringi käigus kogutud ohtlikud jäätmed, elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed, autorehvid ning teised kogumiskohtadesse toodud jäätmed vastavalt pakkumuses toodud hinnakirjale. Probleemtoodete käitlemisel tuleb teha koostööd asjakohaste tootjavastutusorganisatsioonidega.

Küsimuste korral palume pöörduda  Elva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Terje Raadomi poole telefonil 730 9898;  5305 2500 või e-posti teel terje.raadom@elva.ee .

Pakkumuse vorm

Leping