Avalike teenuste hindamine

Avalike teenuste kvaliteedi hindamine

 

Elva vallas viiakse alates 2017 aastast läbi iga-aastast rahuloluküsitlust, et saada infot elanike rahulolu kohta pakutavate avalike teenustega. Küsitlusele vastates saab anda tagasisidet teede korrashoiu, haljasalade ja avalike alade korrashoiu, ühistranspordi, sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste valdkonna, haridusvaldkonna-, huvihariduse, kultuurivaldkonna ja vaba aja veetmise võimaluste, ehitus- ja planeerimisvaldkonna, keskkonnakaitse ja jäätmemajanduse korralduse, turvalisuse ja üldiste küsimuste kohta.

Küsitlus on ülesehitatud nii, et vastata saab vaid nende teenuste kohta, millega vastaja viimase aasta jooksul on kokku puutunud. Sõltuvalt hinnatavate teenuste arvust võttis küsimustikule vastamine aega kuni 25 minutit.

Järgmine küsitlus viiakse läbi sügisel 2019. 

 

********************************

2018 aasta rahuloluküsitlus on lõppenud!

Aitäh kõikidele Elva valla valike teenuste rahuloluküsitlusele vastanud inimestele. Küsitlusest võttis osa 508 inimest.  Järgmine kõikide avalike teenuste kohta tagasisidet koguv küsitlus toimub sügisel 2019.

Projekti "Avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüs" rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

 

Elva valla elanikud said kuni 21. detsembrini 2018 osa võtta veebipõhisest rahuloluküsitlusest, millega  selgitati välja elanike rahulolu Elva Vallavalitsuse asjaajamise ja avalike teenustega.