Hellenurme järve virgestusala

Projekti eesmärgiks on luua Hellenurme järve äärde turvaline ja atraktiivne virgestusala. Projekti käigus soovitakse paigaldada järve kaldale ujumissild, luua võrkpalliplats, paigaldada riietuskabiin ning muuta 10m ulatuses kallast laugemaks. Projekti elluviimisega soovitakse tõsta Hellenurme-Palupera piirkonna elukeskkonna atraktiivsust, mitmekesistada nii noorte kui ka täiskasvanute sportimisvõimalusi ning edendada tervislikke eluviise ning turismi.

Töid teostatakse 2021. aastal. Projekti toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programm