Marika Saar

Marika Saar
abivallavanem

Telefon:  5227013
E-post:  marika.saar@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö

Haridus: kõrgharidus

 


Mare Tamm

Mare Tamm
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 

Tel:  7309 899, 5622 0169

E-post:  mare.tamm@elva.ee
Vastuvõtt:  etteregistreerimisega
Kabinet: 109

Valdkonnad:  vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste järelevalve, tegevuse ja koostöö koordineerimine; valdkondlike õigusaktide ja osakonna poliitikate väljatöötamine

Haridus: kõrgharidus, hariduse juhtimine

 


Triin Kaaver

Triin Kaaver
haridusspetsialist 

Tel: 7309 899

E-post: triin.kaaver@elva.ee
Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Kabinet: 109

Valdkonnad: lasteasutuste rühmade komplekteerimine, haridusasutuste, õpilaste ja lapsevanemate nõustamine koolikorralduslikes küsimustes, huvihariduse koordineerimine  

Haridus: kõrgharidus, rahvusvahelised suhted ja võrdlev poliitika

Ametijuhend

 

 


Karmen Moont

Karmen Moont
kultuurispetsialist 

Tel:  7309 899

E-post:  karmen.moont@elva.ee
Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Kabinet: 109

Valdkonnad: noorsootöö, kultuur ja sport, tegevus- ja projektitoetused, avalike ürituste load, kultuuri- ja spordikalender, noortevolikogu.

Haridus: kõrgharidus, kultuurikorraldus
Ametijuhend