Marika Saar

Marika Saar
abivallavanem

Telefon:  5227013
E-post:  marika.saar@elva.ee

Vastuvõtt:  eelregistreerimisega

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö

Haridus: kõrgharidus

 


Mare Tamm

Mare Tamm
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja 

Tel:  7309 899, 5622 0169

E-post:  mare.tamm@elva.ee
Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Kabinet: 216

Valdkonnad:  vallavalitsuse hallatavate haridus- ja kultuuriasutuste järelevalve, tegevuse ja koostöö koordineerimine; valdkondlike õigusaktide ja osakonna poliitikate väljatöötamine

Haridus: kõrgharidus, hariduse juhtimine

 


Liis Lehiste

Liis Lehiste
haridusspetsialist 

Tel: 7309 899

E-post: liis.lehiste@elva.ee
Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Kabinet: 215

Valdkonnad: lasteasutuste rühmade komplekteerimine, haridusasutuste, õpilaste ja lapsevanemate nõustamine koolikorralduslikes küsimustes, huvihariduse koordineerimine  

Haridus: kõrgharidus, eripedagoog-nõustaja

Ametijuhend

 

 


Margit Kink
kultuurispetsialist 

Tel: 5855 3137

E-post: margit.kink@elva.ee
Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Kabinet: 215

Valdkonnad: 

Haridus: kõrgharidus, kultuurikorraldus MA