Fraktsioonid

 

Volikogu fraktsioon on poliitiliste või muude veendumuste alusel moodustatud rühm volikogu liikmetest. Elva valla põhimäärus sätestab, et volikogu fraktsiooni võivad moodustada 3 või enam volikogu liiget.Volikogu liige võib kuuluda ainult ühte fraktsiooni. Fraktsiooni kuulumine ei ole kohustuslik.

Elva vallavolikogu fraktsioonid:

Reformierakonna fraktsioon, esimees Vahur Vuks
Fraktsioon Elvamaa Esimesed, esimees Vahur Jaakma
Fraktsioon Elva Vallakodanik, esimees Tõnu Aigro
Fraktsioon Sotsiaaldemokraadid, esimees Lea Tuvikene