Eramute ja korterelamute fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetus

26.04.21

Elva vallavalitsus avab eramute ja korterelamute fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetuse taotlemise vooru tiheasustusaladel. Sel aastal on võimalik toetust anda ka valla hajaasustusega alal asuvale elamule ja/või elamu piirdeaia värvimiseks.

Sel aastal on fassaadide ja piirdeaedade värvimiseks võimalik taotleda toetust Elva vallas perioodil 26.04–26.05.2021. Taotlemine toimub elektrooniliselt Spoku-keskkonnas.

Toetus on üldjuhul mõeldud elamute fassaadide ja piirdeaedade värvi uuendamiseks Elva valla haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel.  

Tähelepanu tuleb pöörata muudatusele, mis võimaldab sellel aastal toetust anda ka valla hajaasutusega alal asuva elamule ja/või elamu piirdeaia värvimiseks tingimusel, et see elamu või piirdeaed on oluline objekt. Objektiks võib olla näiteks terviklikult säilinud autentne taluhoone ja selle piire, või muu taoline, mis on avalikust ruumist hästi vaadeldav ja annab välimuse parendamisel piirkonnale lisaväärtust. 

Toetuse suurus on fassaadide värvimisel kuni 50% värvi maksumusest. Eramu värvimisel on toetuse suurus maksimaalselt 200 eurot ning korterelamu värvimisel maksimaalselt 400 eurot. Piirdeaia värvimise puhul makstakse toetust kuni 50% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot.  

Toetuse eesmärk on Elva valla avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine ja meeldiva elukeskkonna loomine. Tutvu Elva valla elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise korraga SIIN

Küsimuste korral palume pöörduda vallaarhitekti poole: Jaanika Saar, tel 53 481 114 või e-aadressil jaanika.saar@elva.ee