Ettevõtlusvaldkonna tunnustusavaldused

Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste statuut sätestab ettevõtlusvaldkonna tunnustuste omistamiste põhimõtted ja väljaandmise korraldamise Elva vallas. Ettevõtjate tunnustamine toimub iga aasta oktoobirs ettevõtluskonverentsi raames.

 

Elva vald annab välja järgmiseid ettevõtlusvaldkonna tunnustusi:

Tunnustus aasta ettevõte

Tunnustus aasta ettevõte tunnustus antakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele. Tunnustuse  eesmärk on tunnustada valla silmapaistvat, aktiivset ja uuendusmeelset ettevõtet, kes panustab oma tegevusega Elva valla arengusse, kelle tegevus on mõjutanud Elva valla elukeskkonda ja inimeste heaolu ning suurendanud Elva valla tuntust, muutes valda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele ja investoritele.Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga, töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas.

Tunnustus aasta maaelu arendaja

Tunnustus antakse põllumajanduse, toiduainetööstuse või turismivaldkonna ettevõttele. Kandidaadiks saab olla ettevõte, kes tegutseb väljaspool Elva linna ning kes on isemajandav ning kelle tegevust ei finantseerita riiklikest ega kohaliku omavalitsuse  eelarvest. Hindamise arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga; töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas  ning osalusnäitajad maaelu edendamises, koostöös valla teiste ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega.

Tunnustus aasta tööandja

Aasta tööandja tunnustuse eesmärk on tunnustada  töötajasõbralikku ja/või enim töökohti loonud ettevõtet. Hindamise arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga; töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas  ning tegevusi soodustamaks töö- ja pereelu ühildamist.

Aunimetus Särav startija

Särav startija aunimetus antakse viimase kahe aasta jooksul Elva vallas tegevusega alustanud ettevõttele tunnustamaks nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut. Kandidaadiks saab olla Elva vallas tegutsev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, mille/kelle registreerimise aeg ja majandustegevuse alguskuupäev on hilisem kui 1. jaanuar kaks aastat enne konkursi väljakuulutamise aasta. Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga; töötajate arvu kasvu  ja muutuseid töökeskkonnas.

Aunimetus Aasta arendusprojekt

Aasta arendusprojekti aunimetus antakse ettevõttele, tunnustamaks arendusprojekte, mis on ehitatud või käivitatud viimase 2 aasta jooksul.Aasta arendusprojekti kandidaadiks saab olla ettevõte, mille arendusprojekti investeering toetub suures osas erakapitalile, ei ole 100% teostatud Elva valla eelarveliste vahenditega ning mis väärtustab piirkondlikku või ajaloolist eripära olles kvaliteetse elukeskkonna näiteks.

Aunimetus Aasta turismitegu

Aasta turismitegu aunimetus antakse eraisikule, ettevõtjale või organisatsioonile, kelle algatatud ja läbiviidud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Elva vallale kui turismisihtkohale. Tegemist peab olema turismi arendamisele suunatud tegevusega (toode, teenus, asutus, sündmus), mis on teostatud Elva vallas eelneva aasta algusest kuni tunnustuse andmise aasta augustini. Hindamisel arvestatakse objekti või sündmust külastanud või teenust tarbinud turistide arvu; teenuse/toote uudsust, originaalsust ja vajalikkust; lisandväärtuse pakkumist piirkonnale; keskkonna väärtustamist ja ning jätkusuutlikkust ja uuenduslikkust.

 

 

Esitamine  elektrooniliselt

 

Vajalikud sammud:

Elva valla teenuste ja toimungute keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, mis tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Elva vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


 Pabervormil ja e-posti teel

 

Vajalikud
sammud:

Tunnustusavalduse blankett on võimalik alla laadida pdf-vormis siit. Avalduse täitmiseks tuleks see esmalt salvestada oma arvutisse. Seejärel avada fail PDF failide funktsionaalsust võimaldava tarkvaraga (Adobe AcrobatFoxit Reader jms). Peale vormil olevate väljade täitmist tuleks fail salvestada, et seejärel see digitaalselt allkirjastada ID-tarkvara abil. PDF-vormis täidetud avalduse saate esitada digiallkirjastatuna e-posti aadressile elva@elva.ee või tuua selle allkirjastatuna teenuskeskusesse või vallavalitsusse koha peale.

Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.