Kertu Vuks

Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Tel: 581 37086
E-post:  kertu.vuks@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: arengu-ja planeeringuosakonna töö juhtimine. Koostöövõrgustikud. Strteegiliste dokumentite väljatöötamine. E-teenuste arendamine. Koostöö ettevõtlusorganisatsioonide, kov-ide ja teadusasutustega. Turismimajandus.

Haridus: kõrgharidus

Ametijuhend

 

Allan Allik

Allan Allik
arendusspetsialist

Tel:  5669 4684

E-post:  allan.allik@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald

Kabinet: 214

Valdkonnad: välisvahendid, arendusprojektid, seire ja analüüsid, majandus- ja ettevõtlusalane koostöö

Haridus: kõrgharidus, inimgeograafia ja regionaalplaneerimine 
Ametijuhend