Ettevõtlusvaldkonna tunnustusavaldused

Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste statuut sätestab ettevõtlusvaldkonna tunnustuste omistamiste põhimõtted ja väljaandmise korraldamise Elva vallas. Ettevõtjate tunnustamine toimub iga aasta oktoobirs ettevõtluskonverentsi raames.

 

Elva vald annab välja järgmiseid ettevõtlusvaldkonna tunnustusi:

Tunnustus aasta ettevõte

Tunnustus aasta ettevõte tunnustus antakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele. Tunnustuse  eesmärk on tunnustada valla silmapaistvat, aktiivset ja uuendusmeelset ettevõtet, kes panustab oma tegevusega Elva valla arengusse, kelle tegevus on mõjutanud Elva valla elukeskkonda ja inimeste heaolu ning suurendanud Elva valla tuntust, muutes valda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele ja investoritele.Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga, töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas.

Tunnustus aasta maaelu arendaja

Tunnustus antakse põllumajanduse, toiduainetööstuse või turismivaldkonna ettevõttele. Kandidaadiks saab olla ettevõte, kes tegutseb väljaspool Elva linna ning kes on isemajandav ning kelle tegevust ei finantseerita riiklikest ega kohaliku omavalitsuse  eelarvest. Hindamise arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga; töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas  ning osalusnäitajad maaelu edendamises, koostöös valla teiste ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega.

Tunnustus aasta tööandja

Aasta tööandja tunnustuse eesmärk on tunnustada  töötajasõbralikku ja/või enim töökohti loonud ettevõtet. Hindamise arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga; töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas  ning tegevusi soodustamaks töö- ja pereelu ühildamist.

Aunimetus Särav startija

Särav startija aunimetus antakse viimase kahe aasta jooksul Elva vallas tegevusega alustanud ettevõttele tunnustamaks nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut. Kandidaadiks saab olla Elva vallas tegutsev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, mille/kelle registreerimise aeg ja majandustegevuse alguskuupäev on hilisem kui 1. jaanuar kaks aastat enne konkursi väljakuulutamise aasta. Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga; töötajate arvu kasvu  ja muutuseid töökeskkonnas.

Aunimetus Aasta arendusprojekt

Aasta arendusprojekti aunimetus antakse ettevõttele, tunnustamaks arendusprojekte, mis on ehitatud või käivitatud viimase 2 aasta jooksul.Aasta arendusprojekti kandidaadiks saab olla ettevõte, mille arendusprojekti investeering toetub suures osas erakapitalile, ei ole 100% teostatud Elva valla eelarveliste vahenditega ning mis väärtustab piirkondlikku või ajaloolist eripära olles kvaliteetse elukeskkonna näiteks.

Aunimetus Aasta turismitegu

Aasta turismitegu aunimetus antakse eraisikule, ettevõtjale või organisatsioonile, kelle algatatud ja läbiviidud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Elva vallale kui turismisihtkohale. Tegemist peab olema turismi arendamisele suunatud tegevusega (toode, teenus, asutus, sündmus), mis on teostatud Elva vallas eelneva aasta algusest kuni tunnustuse andmise aasta augustini. Hindamisel arvestatakse objekti või sündmust külastanud või teenust tarbinud turistide arvu; teenuse/toote uudsust, originaalsust ja vajalikkust; lisandväärtuse pakkumist piirkonnale; keskkonna väärtustamist ja ning jätkusuutlikkust ja uuenduslikkust.

 

 

Esitamine  elektrooniliselt

 

Vajalikud sammud:

Elva valla teenuste ja toimungute keskkonda sisenemiseks tuleb end  sisselogimisel tuvastada kas ID-kaardi või mobiili-IDga.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm, mis tuleb digitaalselt allkirjastada. 

 Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Elva vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


 Pabervormil ja e-posti teel

 

Vajalikud
sammud:

Tunnustusavalduse blankett on võimalik alla laadida pdf-vormis siit. Avalduse täitmiseks tuleks see esmalt salvestada oma arvutisse. Seejärel avada fail PDF failide funktsionaalsust võimaldava tarkvaraga (Adobe AcrobatFoxit Reader jms). Peale vormil olevate väljade täitmist tuleks fail salvestada, et seejärel see digitaalselt allkirjastada ID-tarkvara abil. PDF-vormis täidetud avalduse saate esitada digiallkirjastatuna e-posti aadressile elva@elva.ee või tuua selle allkirjastatuna teenuskeskusesse või vallavalitsusse koha peale.

Taotlust on võimalik täita ka Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Vastuvõtuajad leiate siit.

 

 

 

10. oktoobri õhtul toimus Elvas valla ettevõtlusvaldkonna silmapaistvate tegijate tunnustusüritus, kus anti üle tunnustused neljas kategoorias.

Elva valla 2019. aasta arendusprojekti tunnustuse sai Elva Keegel ja Resto. Tunnustuse põhjendusena toodi välja, et Elva Keegel ja Resto pakub nii kohalikele kui ka külalistele ühe täiendava kokkusaamise ja vaba aja veetmise koha.

Aasta arendusprojekti nominendid olid veel ka Solare OÜ Järve tn 7 ridaelamu eest, Eesti Ühistumajad Vestika 2 elumaja eest ning FC Elva kunstmuruväljak.

2019. aasta Särava startija tiitli pälvis Hellekas OÜ, kes peab Hellenurmes külakauplust. 2018. aastal suleti Hellenurmes pood ning pärast seda otsiti aktiivselt huvilisi, kes jätkaksid selles piirkonnas kaubandustegevusega. Julgeks ettevõtjaks osutus Alar Koppel, kes tuli kogukonnale vastu ning võttis kaubandustegevuse korraldamise sujuvalt üle.

Särava startija nominendid olid veel ka BirchLagoon OÜ, Elva Keegel ja Resto ning Pihlamarja Lastehoid.

Aasta maaelu arendaja tunnustuse sai BirchLagoon OÜ, mis tegeleb looduslike kasemahlajookide valmistamisega. Tegemist on ettevõttega, mis tõestab hästi, et maapiirkonnas, omamata suuri tootmishooneid ja ressursse, on võimalik saada tunnustatud toiduainetootjaks.

Aasta turismiteo tiitliga märgiti ära Palupera mõisa National Geographicu kollane aken.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vallas tegutsevad ettevõtted on oluline osa sellest, missugune on valla n-ö nägu. „Mul on hea meel, et ollakse uuenduslikud, heade ja põnevate mõtete ning ideede teostajad."

Vallavanem lisas, et näiteks sel aastal avatud Elva Keegel ja Resto on inimeste seas väga hästi vastu võetud. „Muidugi on hea meel näha, et ka teistel ettevõtlikel inimestel läheb hästi, ideid on palju ning teostust tuleb ainult kiita," rääkis Järveoja.

Elva Vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks sõnas, et kindlasti aitavad tunnustuse saanud, aga ka teised ettevõtted kujundada põnevat elukeskkonda nii turistidele kui ka vallas elavatele inimestele. „Meil on palju tegusaid inimesi, kes viivad oma nägemuse ellu ning aitavad seeläbi muuta Elva valda võimalusterohkemaks."

Elva valla ettevõtlusvaldkonna tunnustamiseks sai kandidaate esitada 30. septembrini.

Pildigalerii leiate SIIT

Lisainfo:
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee või tel 5813 7086