Ettepaneku esitamine

Järgneval vormil saate esitada ettepanekuid Elva valla määruse "Raieloa andmise tingimuste ja kord Elva vallas" eelnõu kohta. Ettepanekute esitamise tähtaeg on 24. jaanuar.

1. Ettepaneku esitaja

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
kontrolli e-posti sisestust
See väli on kohustuslik.

2. Ettepanek

See väli on kohustuslik.

Kinnitan, et olen nõus Elva Vallavalitsuse poolt minu isikuandmete töötlemisega (sh edastamine kolmandatele isikutele), kui see on vajalik minu ettepaneku menetlemiseks. Nõusolek on antud vabatahtlikult. Olen teadlik oma õigusest võtta antud nõusolek igal ajal tagasi.

See väli on kohustuslik.