Võlanõustamine

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Teenuse taotlemiseks tuleb pöörduda lähima sotsiaaltööspetsialisti poole, kes hindab teenuse vajaduse ja teenuse osutajale suunamise. Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane kirjalik taotlus

Taotlust on võimalik täita Elva vallavalitsuses ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu teenuskeskustes. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ja vastuvõtuajad leiate siit.

Isikul on võimalik ka ise teenuse osutaja poole pöörduda, kuid sellisel juhul maksab teenuse eest ise. 

Vastutaja:
Sotsiaalnõunik Alo Rebane
Kontaktid: 5207869; alo.rebane@elva.ee
 

 

Õigusaktid: 
Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas

 

Võlanõustamisteenust pakuvad: 

 1. MTÜ Majandamisnõustaja
  Võlanõustaja: Ester Saag
  E-post: majandamine@gmail.com
  Telefon: 5237 415
  Koduleht
 2. ProVida Kliinik OÜ
  Nõustamis- ja Rehabilitatsioonikeskus Tartus
  E-post: info@provida.ee
  Telefon: 5912 7991
  Koduleht