Elva vallas Puhja alevikus Reku tee 3 kinnistu kirjalik enampakkumine

Elva Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel kinnistu Reku tee 3 (katastritunnus 60501:004:0081), sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa, suurus 5029 m². Kinnistul asub kahekorruseline plekk-katusega puitehitis, endine vallamaja (EHR 104009877), mis on aastaid seisnud nüüd kasutuseta. Endine büroohoone rekonstrueeriti 2002.aastal. Elektriküte (liitumine 3x380V, 80A), vee-ja kanalisatsiooniühendus, kamin, ATS, põrandatel linoleum ja vaipkate, asfalteeritud parkla, haljastus. Tänaseks maja ka asjadest tühi ning ootab uut omanikku.

Kinnistu enampakkumise müügihinna algsuurus on 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot. Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda SIIN ning tutvustavad pildid asuvad kinnisvaraportaalis KV.

Enampakkumise tagatisraha 2500 eurot tuleb tasuda hiljemalt 20. detsembriks 2019. Avaldus tuleb enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega esitada kinnises ümbrikus, märkega „Reku pakkumus", hiljemalt 20. detsembril 2019, kell 10 Elva Vallavalitsusele aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald 61507, kas tähitult või käsipostiga. Avalduse esitamisel kasutada Elva Vallavalitsuse koostatud vormi, mis asub SIIN.

Pakkumuste avamine toimub Elva vallamajas, 20. detsembril kell 10.15, kus võivad osaleda kõik pakkujad. Kolme tööpäeva jooksul on korraldaja juures võimalik pakkumuste avamise protokolliga ka tutvuda.

Info tel: 53020888 või terje.korss@elva.ee (vallavaraspetsialist).

Elva linnas Väike-Tähe tänav T2 kinnistu, transpordimaa müük

23.11.19

Elva Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Elva linnas Väike-Tähe tänav T2 kinnistu. Enampakkumisel osalemise alghind on 1 000 eurot.  Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada kinnises ümbrikus märkega "Väike-Tähe pakkumus" hiljemalt 20.detsembril kell 11.00 aadressil Kesk 32 Elva linn, Elva vallamaja. Selleks ajaks peab olema tasutud ka tagatisraha 50 eurot. Enampakkumise tingimused ja kord SIIN ning osalemiseks avalduse vorm SIIN. Pakkumuste avamine toimub 20.12.2019 kell 11.15 Elva vallavalitsuses.

Kinnistu asub ribana Väike-Tähe tänav T1 kõrval, Väike-Tähe tänava kurvinurgal. Transpordimaa riba 81m²  Väike-Tähe tänav T2 pole seotud kitsendustega. Kinnisvaraportaalis kv.ee https://www.kv.ee/elva-vallavalitsus-muub-kirjalikul-enampakkumisel-3194500.html?nr=3&search_key=b057eaf8908dee296c52055c9a0bba58 paar pilti - pumpla ja elektripost paiknevad kü-l Väike-Tähe tänav T1. Piltidel pumplast, elektripostist, -kilbist paremal, põõsarea taga müüdav riba asubki.


Info tel: 53020888 või terje.korss@elva.ee.

Toimetaja: TERJE KORSS

Müüa Pühaste külas Männiku kinnistu - elamu kõrvalhoonetega. 10 km Rõngust!

22.11.19

Elva Vallavalitsus müüb avalikul pakkumisel otsustuskorras esimesele registreerunule kinnistu Männiku (katastritunnus 60801:001:2370), sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 12263 m², millel asuvad hooned ja rajatised: elumaja, kuur-aidad (4 tk, osa amortiseerunud), saun, võlvkelder, välikäimla ja salvkaev (puhas ja veerohke). Kinnistu asub 10 km Rõngust Viljandi maanteed Tõrva poole sõites, maantee ääres. Ühistransport – bussipeatud 600m, lisaks valla koolibuss.

Kinnistul puuduvad veetorustikud- ja kanalisatsioonirajatised. Elektriühendus on olemas (peakaitse 20A, 1x220V). Naabrid asuvad privaatselt eemal. Kahest küljest piirneb kinnistu riigimetsaga.

Elamu (EHR kood 120312248) ehitisalune pind on 78,4m², suletud netopind 59,5m². Kolm tuba, köök, väikesed panipaigad, tuulekoda, kuid elamiskõlblik on vaid üks tuba. Majas on toimunud tulekahju, osaliselt tulekahjustused taastatud. Viimati elati majas sees aasta tagasi, pikalt peale tulekahju. Fassaad ja katus vajavad pisiremonti ja värviuuendust.

Kinnistu müügihinna algsuurus on 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot. Kinnistut tutvustavad pildid asuvad kinnisvaraportaalis www.kv.ee.

Vabas vormis avaldus, märkega „Männiku pakkumus" tuleb esitada e-postile elva@elva.ee või postiga Elva Vallavalitsusele aadressil Kesk 32, Elva linn, Elva vald 61507.

Info tel: 53020888 või terje.korss@elva.ee (vallavaraspetsialist).

Toimetaja: TERJE KORSS